ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 24/7/2014
Barokní noc v Muzeu Českého lesa v Tachově

Muzeum Českého lesa v Tachově zve ve čtvrtek 24. 7. od 18 hodin na akci Barokní noc. Interaktivní program se uskuteční v objektu barokního františkánského kláštera, klášterního kostela a klášterní zahrady, která byla zrekonstruována díky podpoře z ROP Jihozápad. Akce začne v 18 hodin v klášterní zahradě zahájením open air výstavy reprodukcí děl tachovského rodáka malíře Eliáše Dollhopfa. Výstavu uvede autor malířovy monografie Mgr. Zbyněk Černý. Od 19 do 20:30 hodin je v zahradě volný program za hudebního doprovodu smyčcového tria Naladěno. V 19:30 hodin začne výklad o Gartnerových varhanách na kůru klášterního kostela sv. Máří Magdaleny a ve 20:30 hodin začne varhanní recitál regenschori Jany Vokaté. Barokní noc uzavře ve 21:30 hodin iluminace klášterní zahrady a Barokní ohňostroj Teatrum Pyrotechnicum. Rekonstrukce klášterní zahrady Muzea Českého lesa v Tachově byla předmětem realizace projektu Zahrada otevřená – Rozšíření a zkvalitnění nabídky pro cestovní ruch v muzeu v Tachově. Dotace z ROP JZ byla ve výši 4,25 milionu korun.

-- obrázek --

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.