ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 2/7/2014
Upozorňujeme na revizi Prováděcího dokumentu a Příručky pro příjemce ROP JZ

Upozorňujeme žadatele a příjemce, že dne 30. 6. 2014 byla Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad schválena revize Prováděcího dokumentu ROP NUTS II Jihozápad na období 2007 – 2013, verze 3.0 revize č. 8 ke dni 30. 6. 2014 a revize Příručky pro příjemce verze 8.0 ke dni 30. 6. 2014 s účinností od 1. 7. 2014. Do Prováděcího dokumentu bylo zahrnuto v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1297/2013 využití flexibility, dále došlo k úpravě formy a výše podpory u jednotlivých oblastí podpory v souladu s čl. 53 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a dokument byl také zaktualizován dle nových pravidel veřejné podpory EU, která jsou účinná od 1. 7. 2014. Do Příručky pro příjemce byly zapracovány zejména tyto změny: aktualizace pravidel veřejné podpory EU účinných od 1. 7. 2014, úprava podmínek časové etapizace projektů dle Metodického oznámení č. 38, aktualizace pravidel pro zadávací řízení podle zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb. a podle nové verze Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007-2013, dále také došlo k úpravě přílohy č. 8 příručky Změny v rozpočtu. Prováděcí dokument naleznete ZDE, Příručku pro příjemce naleznete ZDE.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.