ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 25/6/2014
Společenské a vzdělávací centrum Kdyně

Nové společenské a vzdělávací centrum vzniklo ve Kdyni díky realizaci projektu podpořeného z ROP Jihozápad. Ještě před dvěma lety nevyužívaná budova z 19. století ve středu města prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Nyní nabízí prostory pro pořádání společenských akcí a pro volnočasové aktivity občanů města a celého mikroregionu. Budova poskytla rovněž nové zázemí městské knihovně, která se dosud nacházela v nevyhovujících prostorách. Díky realizaci projektu, jehož celkové způsobilé výdaje se předpokládají ve výši více než 23 milionů korun, získali občané Kdyně prakticky všech věkových kategorií nejen širší možnosti pro trávení volného času a vyžití, ale i krásnější kout města. V těsné blízkosti nového společenského a vzdělávacího centra se totiž nachází nedávno rekonstruovaná sokolovna. Také tuto rekonstrukci podpořil ROP Jihozápad. Projekt s názvem Společenské a vzdělávací centrum Kdyně bude slavnostně ukončen zítra v 15:00 hodin.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.