ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 17/6/2014
Děti si užijí v ZOO zábavu s ROP Jihozápad

Sobota 21. června bude patřit dětem. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, který pomáhá čerpat finanční prostředky z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad), organizuje společně s Hitrádiem Faktor a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR Den dětí v ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Více informací naleznete v tiskové zprávě.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.