ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 9/6/2014
Titul stavby roku Plzeňského kraje získaly dva projekty podpořené z ROP

Rekonstrukce Muzea Šumavy v Sušici a revitalizace Masarykova náměstí ve Stříbře uspěly v anketě Stavba roku Plzeňského kraje 2013. Obě stavby byly podpořeny z programu ROP Jihozápad. Muzeum Šumavy Sušice získalo titul stavby roku za vybudování přístavby a nástavby objektu, který v minulosti býval součástí městských hradeb, sloužil jako strážnice, městský žalář a později jako hospodářský objekt. Díky realizaci projektu nyní muzeum návštěvníkům nabízí multifunkční prostor pro pořádání výstav, přednášek a koncertů a nové sociální zázemí. Celkové způsobilé výdaje projektu byly více než 11 milionů korun. Revitalizaci Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro ocenila odborná komise titulem stavba roku v soutěžní kategorii Veřejné prostranství. Realizace projektu, který byl podpořen v 6. výzvě, přinesla zklidnění městského centra a rovněž zlepšení informačního systému. Celkové způsobilé výdaje projektu činily více než 34 milionů korun. Do letošního, 11. ročníku, soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2013 bylo přihlášeno celkem 28 staveb, sedm z nich bylo podpořeno z programu ROP Jihozápad.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.