ROP JIHOZÁPAD AKTUALITY
ARCHIV 2014

Ukončení příjmu projektových žádostí (22/12/2014)

Dnešním dnem v pravé poledne bylo ukončeno přijímání projektových žádostí v rámci 35. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Ta byla zaměřena na oblast podpory 1. 5 Rozvoj místních komunikací. Celkem bude mezi příjemce rozděleno 115 milionů korun. Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách Regionální rady je v dubnu 2015.

Reportáže ROP Jihozápad již dnes na JTV a TV ZAK (19/12/2014)

Již dnes od 19 hodin budete moci na Jihočeské televizi a televizi ZAK zhlédnout reportáž, která shrnuje dosavadní přínos financí z Regionálního operačního programu Jihozápad. Díky tomuto operačnímu programu a především díky Vám se podařilo na území Jihočeského a Plzeňského kraje postavit mnoho nových komunikací, vybudovat prostory v sociální oblasti nebo přispět k rozvoji cestovního ruchu. Konec reportáže je doplněn příspěvky zástupců Regionální rady Jihozápad s jejich zdravicemi.

V Chudenicích bude lepší dopravní situace díky nově zrekonstruovaným komunikacím (18/12/2014)

V Chudenicích bude dne 19. prosince v 10 hodin na prostranství před Starým zámkem slavnostně ukončen projekt podpořený z ROP Jihozápad. Projekt s názvem „Rekonstrukce přístupových komunikací k významným památkám v Chudenicích – I. etapa“ byl podpořen ve 26. výzvě Regionálního operačního programu Jihozápad. Zrekonstruované komunikace slouží jako přístupové cesty k významným památkám v Chudenicích – ke kostelu sv. Jana Křtitele a k často navštěvované památce Starého zámku, který je situovaný v centru Chudenic. Mimo jiné zajistí také nově zrekonstruované místní komunikace bezpečnější a kvalitnější přístup k mateřské škole, poště nebo minipivovaru. Předpokládané způsobilé výdaje projektu činí 6,3 miliónů korun a dotace pokryje 85% celkových způsobilých výdajů projektu.

Projekty „Světovaru“ nebudou podpořeny dotací z ROP Jihozápad (17/12/2014)

Projekty „4x4 Cultural Factory Světovar“ a „Archiv Světovar“ nebudou financovány dotací z Regionálního operačního programu Jihozápad. Definitivně o tom rozhodl Výbor Regionální rady Jihozápad na svém zasedání dne 12. 12. 2014. Rozhodnutí předcházelo několik dlouhých a náročných jednání představitelů Regionálního operačního programu Jihozápad a zástupců města Plzně. Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Prodloužení 8. kontinuální výzvy pro předkládání projektů (16/12/2014)

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad dne 12. 12. 2014 schválil prodloužení 8. kontinuální výzvy pro předkládání projektů technické pomoci. Žádosti o podporu projektu je nyní možné předkládat nejpozději do 31. 8. 2015 do 12 hodin. Text výzvy je uložen pod tímto odkazem.

Informace ke změnám v harmonogramu projektů (7/2/2014)

Upozorňujeme příjemce, aby spolu s Oznámením o změnách v projektu předkládali veškeré nezbytné přílohy. Následné postupné dokládání všech náležitostí souvisejících s hlášenou změnou prodlužuje proces posuzování a schvalování změny Úřadem Regionální rady. Příjemce se zároveň vystavuje riziku, že nebudou-li změny řádně nahlašovány a nebudou obsahovat všechny relevantní přílohy, nebude změna schválena, resp. nebudou výdaje vztahující se ke změně uznány jako způsobilé.

Rozhledna na Sedle se stala inspirací amatérského fotografa (12/12/2014)

Ministerstvo životního prostředí organizovalo soutěž s názvem Moje magické místo. V ní se stal absolutním vítězem amatérský fotograf a milovník Šumavy Pavel Ouředník. K jeho nejoblíbenějším místům patří i Kašperské Hory, kde se nachází rozhledna Sedlo, odkud vítěznou fotografii pořídil. Rozhledna byla vystavěna díky finanční podpoře z Regionálního operačního programu Jihozápad. Její provoz je celoroční již od roku 2010.

Na webové stránky byly přidány rádiové spoty (11/12/2014)

Upozorňujeme, že na webové stránky byl přidán rozhlasový spot, který obsahuje obecné informace o Regionálním operačním programu Jihozápad. Dále upozorňujeme, že na 4 regionálních rádiích v Jihočeském a Plzeňském kraji si budete moci v průběhu měsíce prosince poslechnout upoutávky na Zoo v Plzni a v Hluboké nad Vltavou, jejichž některé expozice byly vystavěny za finanční podpory z Regionálního operačního programu Jihozápad. Na stejných rádiích Vám na sklonku roku popřejí zástupci Regionální rady Jihozápad Ivo Grüner, Jaromír Slíva a Michaela Šímová.

Pozvánka na slavnostní otevření výstavních expozic na zámku v Tachově (10/12/2014)

Ve městě Tachov bude dne 17. prosince v 10 hodin slavnostně zahájen provoz nových výstavních expozic v prostorách tachovského zámku, které vznikly díky realizaci projektu podpořeného z ROP Jihozápad. V rámci projektu došlo k rozšíření prohlídkového okruhu města o památkově chráněnou stavbu, byla vytvořena výstavní expozice a zpřístupněny prostory zámku pro návštěvníky a obyvatele města. V přízemí rekonstruovaných prostor zámku si budou moci návštěvníci prohlédnout výstavu o historii Tachova. Ve druhém patře budou veřejnosti zpřístupněny prostory jídelny, knihovny, obřadní síně, hudebního salónu a kaple. Veřejnosti se zámek otevře dne 19. prosince v 16 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na zahajovací výstavu s názvem „Život na tachovském zámku“, která představí budovu zámku od poloviny 19. století do současnosti. Vybudování expozice bylo podpořeno v rámci 23. výzvy, předpokládané způsobilé výdaje projektu činí 5,5 milionů korun a dotace pokryje 85% celkových způsobilých výdajů projektu.

Soutěže Propaguj projekt a Navrhni projekt mají své vítěze (9/12/2014)

Včera se na Úřadě Regionální rady Jihozápad konaly soutěže Propaguj projekt a Navrhni projekt. Do soutěže Propaguj projekt, kterou pořádal Úřad, se přihlásilo 10 soutěžících, přičemž 7 z nich bylo včera na slavnostním vyhlášení výsledků oceněno hodnotnými cenami. První tři pak získaly ipod shuffle, elektronickou čtečku nebo tablet. Od 12 hodin probíhalo pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj regionální kolo soutěže Navrhni projekt. Zde odborná porota rozhodla o vítězích, kterými se stali Václav Hlaváč a Karel Hornyicki z gymnázia Stříbro, kteří se zúčastní celostátního kola. Snahou této soutěže bylo vytvořit a prezentovat vlastní projekt včetně kompletní projektové dokumentace. Sledujte naše internetové stránky, kam budou vloženy fotografie a kompletní výsledky obou soutěží.

Zoo v Plzni otevírá díky ROP Jihozápad novou expozici (8/12/2014)

Zoologická a botanická zahrada města Plzně již 16. prosince otevře novou expozici Stopy člověka v přírodě, která byla vybudována díky dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad. Projekt by měl návštěvníkům interaktivně představit vznik lidské civilizace a ovlivňovaní přírody člověkem. Komplex by měl sestávat ze tří celků: Amazonie, Etiopská vysočina a Středozemí. První a poslední zmiňovaný bude představen 16. 12. od 11 hodin veřejnosti. Etiopská vysočina bude realizována v budoucnu. Příjemce dotace, statutární město Plzeň, žádal o dotaci v rámci 23. výzvy. Celkové výše dotace činí více než 15,7 milionů korun.

Přidání nového dokumentu o výsledcích kontrol na webových stránkách (5/12/2014)

Upozorňujeme, že byl na webové stránky vložen nový dokument Obecné informace o výsledcích kontrol dle ustanovení § 26, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, který poskytuje základní informace o výsledcích kontrol u projektů provedených řídícím orgánem Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

Manažeři oddělení administrace žádostí v Plzni dnes nebudou dostupní na telefonních linkách (4/12/2014)

Upozorňujeme na skutečnost, že zaměstnanci oddělení administrace žádostí v Plzni nebudou v dnes 4. 12. 2014 kvůli účasti na semináři dostupní na telefonních linkách, ani osobně v kanceláři. Z tohoto důvodu doporučujeme komunikovat emailem. Na emailové dotazy budou zaměstnanci reagovat nejdříve v zítra. Děkujeme za pochopení.

8. 12. budou vyhlášeny výsledky soutěže Propaguj projekt (3/12/2014)

Již v pondělí 8. 12. od 10 hodin proběhne slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Propaguj projekt. Celkem jsme obdrželi 10 projektů. Autoři sedmi z nich byli pozváni na Úřad Regionální rady Jihozápad v Českých Budějovicích. Smyslem soutěže bylo graficky ztvárnit jakýkoli z projektů podpořený z Regionálního operačního programu Jihozápad. Grafici nejzdařilejších uměleckých děl budou oceněni tablety, elektronickými čtečkami nebo ipod Shufflem.

Lyžařský areál na Špičáku přichystal novinky (2/12/2014)

Sportovní areál SKI&BIKE Špičák připravil pro nadcházející sezonu novinky. Díky novému čipovému systému u pokladen a turniketů areálu budou návštěvníci rychleji odbaveni. Systém využívá moderních technologií, které umožní využívání flexibilních tarifů či kombinovaných karet. Systém je handsfree a umožňuje čtení čipových karet na dlouhou vzdálenost. Areál pro novou sezonu pořídil také dvě nová sněžná děla k výrobě umělého sněhu. Obě jsou instalována na sjezdovce č. 4, která ve své dolní části má nový vlek a je vhodná zejména pro začínající lyžaře a rodiny s dětmi. Nové vybavení provozovatel areálu pořídil díky realizaci projektu, který byl podpořen ve 29. výzvě ROP Jihozápad. Celkové způsobilé výdaje projektu činily 4,5 milionu korun, dotace byla ve výši 1,8 milionu korun.

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky – prosinec 2014 (1/12/2014)

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky na měsíc prosinec je 27,609 Kč/€. Celkový přehled vývoje kurzu zde.

Seminář pro příjemce 33. a 34. výzvy a náhradníky 31. výzvy ROP Jihozápad v Českých Budějovicích (28/11/2014)

Seminář pro příjemce o podporu v rámci 33. a 34. výzvy a náhradníky 31. výzvy ROP Jihozápad se uskuteční v úterý 9. prosince 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 21/1750, 370 01 České Budějovice. Účastníci budou na semináři seznámeni s pravidly, která jsou při realizaci projektu povinni dodržovat, a budou upozorněni na největší úskalí, se kterými se mohou setkat v realizační fázi projektu. Přihlášení na seminář je možné provést přes registrační systém zde.

Pozvánka na slavnostní otevření Městského muzea (27/11/2014)

Rádi bychom Vás pozvali na slavnostní otevření Městského muzea v Týně nad Vltavou dne 1. prosince 2014 v 15 hodin. V tento den si budete moci prohlédnout nově rekonstruované prostory až do 21 hodin. Přestavby probíhaly od září 2013 do letošního září a byly provedeny za finanční účasti Regionálního operačního programu Jihozápad v rámci projektu Modernizace expozic Městského muzea v Týně nad Vltavou. Celková dotace projektu je ve výši 18.625.169 Kč.

Na webové stránky byly přidány rádiové spoty a video reportáže (26/11/2014)

Rádi bychom upozornili všechny, kteří se zajímají o Regionální operační program Jihozápad, že byly na webové stránky přidány rádiové spoty, které byly vysílány na 4 regionálních rádiích v Jihočeském a Plzeňském kraji v průběhu měsíce listopad. Tentokrát jsme Vám představili městské divadlo v Prachaticích a Nové divadlo v Plzni. Obě divadla byla rekonstruována za přispění dotace z Evropské unie. Zároveň zde můžete zhlédnout video reportáž z Výroční konference ROP Jihozápad, kterou mohli spatřit diváci jihočeské televize a televize ZAK 18. 10. 2014.

Semináře pro žadatele 35. výzvy ROP Jihozápad v Plzni a Českých Budějovicích (25/11/2014)

Semináře pro žadatele o podporu v rámci 35. výzvy ROP Jihozápad pro oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací se uskuteční 27. 11. od 9:30 v Plzni a 28. 11. od 9:00 v Českých Budějovicích. Seminář v Plzni se uskuteční v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje v zasedací místnosti č. dveří 326 ve 3. patře. Seminář v Českých Budějovicích se uskuteční v zasedací místnosti sídla Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v Českých Budějovicích. Na semináři se budou mimo jiné probírat specifika výzvy vyplývající zejména z ukončování programu ROP NUTS II Jihozápad a problematika přípravy žádosti a jejich příloh. Přihlášení na semináře je možné provést přes registrační systém zde.

Revize metodického oznámení č. 38 (10/3/2014)

Upozorňujeme žadatele a příjemce na vydání revidovaného Metodického oznámení č. 38 ke snížení hranice dotace pro časové etapy projektu a postupu při uplatnění časových etap, revize č. 1, platné od 10. 3. 2014. Příjemce žádá o nastavení časových etap standardně předložením Oznámení o změně projektu. V případě, že dojde ke schválení změny projektu, bude vytvořen dodatek ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace. Revize metodického oznámení zpřesňuje podmínky pro nastavení rozpočtu a také harmonogramu, zejména termínů pro podání první žádosti o platbu. U projektů se změnou časových etap schválenou Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad do 30. 5. 2014, je nutné předložit první žádost o platbu nejpozději do 30. 6. 2014. Projekty se schválenou změnou časových etap po 30. 5. 2014, předloží první žádost o platbu po dvou měsících od schválení změny. Dokument také vymezuje postup pro proplácení výdajů, na které se vztahují procentní limity. Metodické oznámení je k dispozici pod tímto odkazem.

Seminář pro příjemce 33. a 34. výzvy a náhradníky 31. výzvy ROP Jihozápad v Plzni (19/11/2014)

Seminář pro příjemce o podporu v rámci 33. a 34. výzvy a náhradníky 31. výzvy ROP Jihozápad se uskuteční ve čtvrtek 4. prosince 2014 od 9:00 hodin v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje v zasedací místnosti č. dveří 326 ve 3. patře. Účastníci budou na semináři seznámeni s pravidly, která jsou při realizaci projektu povinni dodržovat, a budou upozorněni na největší úskalí, se kterými se mohou setkat v realizační fázi projektu. Přihlášení na seminář je možné provést přes registrační systém zde.

Změna Plánu výzev ROP NUTS II Jihozápad na rok 2014 (21/3/2014)

Upozorňujeme potencionální žadatele, že na základě Usnesení č. 926/2014 Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad z 11. 3. 2014 došlo ke změnám v Plánu výzev na rok 2014. U 30. výzvy došlo ke změně plánované výše alokace ERDF. Dále došlo u 33. výzvy ke stanovení dat vyhlášení a ukončení příjmů žádostí. Poslední změna se týká vyhlášení 34. výzvy, která proběhne pouze v případě dostatečných disponibilních finančních prostředků, jejichž výše je závislá na výši proplacených prostředků u již schválených projektů. Nový Plán výzev je ke zhlédnutí zde.

ROP Jihozápad rozdělí ve své poslední výzvě 115 milionů korun na rozvoj místních komunikací (17/11/2014)

Celkem 115 milionů korun je připraveno pro zájemce o dotace z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad (ROP Jihozápad) v rámci poslední 35. výzvy, která je zaměřena na oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. Na svém pátečním jednání o tom rozhodl Výbor Regionální rady Jihozápad. Více naleznete v tiskové zprávě.

Vydejte se tuto sobotu na slavnostní křest (14/11/2014)

Rádi bychom pozvali všechny příznivce jindřichohradecké úzkokolejky na svatomartinskou jízdu parního vlaku. Při této příležitosti dojde ke slavnostnímu křtu motorového vozu M27. Celý program začne 15. 11. v 10 hodin. Můžete se zde těšit na živou hudbu, ochutnávku Svatomartiského vína a připraveno zde bude i drobné pohoštění. Odjezd vlaku je naplánován na 11. hodinu a jeho trasa končí ve 12:55 v Nové Bystřici. Zde bude k vidění hodinu a ve 13:53 se vydá na zpáteční cestu do Jindřichova Hradce kam dorazí v 15:30.

Konference Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi se uskuteční v Plzni i Českých Budějovicích (12/11/2014)

Ministerstvo pro místní rozvoj uskuteční regionální konference s názvem Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi, kde představí základní rámec čerpání fondů EU v aktuálním programovém období. Samostatným okruhem bude prezentace Integrovaného operačního programu a rovněž problematiky veřejných zakázek, která s tematikou evropských fondů úzce souvisí. Na akcích vystoupí představitelé Ministerstva pro místní rozvoj, zástupci jednotlivých operačních programů a dále partnerů konferencí, kterými jsou Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí, Unie malých a středních podniků, Hospodářská komory ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Konference jsou určené zejména pro zástupce krajů, měst a obcí a také podnikatele, především z řad malých a středních podniků. Plzeň: 24. 11. 2014, 9:00–17:30, Nepomucká 128, 326 00 Plzeň, Primavera Hotel&Congress centre České Budějovice: 26. 11. 2014, 9:00–17:30, místo konání bude upřesněno Pro více informací a přihlašování na konference navštivte www.dotaceeu.cz

Upozorňujeme na povinnost ohlášení změny statutárního zástupce příjemce (11/11/2014)

Připomínáme příjemcům, kteří jsou územním samosprávným celkem typu obec, město a městys, že jsou v případě změny statutárního zástupce v důsledku nedávných komunálních voleb povinni tuto změnu ohlásit. Změnu je nezbytné předložit formou Oznámení o změně projektu (a to i u projektů, které mají prostředky proplaceny a podávají pouze Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti), jehož přílohou bude zápis usnesení zastupitelstva o volbě nového statutárního zástupce. Formulář Oznámení o změně projektu je přílohou č. 9 Příručky pro příjemce. Změna statutárního zástupce příjemce je aktuálně posuzována jako změna nepodstatná, která nevyžaduje uzavření dodatku ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP. Do Příručky pro příjemce a Metodického oznámení č. 14 k bližší specifikaci změn v projektech bude tato úprava promítnuta při nejbližší revizi obou dokumentů.

Proběhlo slavnostní otevření vzdělávacího střediska ve Volyni (10/11/2014)

Tuto sobotu 8. 11. oslavila Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola ve Volyni 150. výročí založení školy. Společně s tím proběhlo slavnostní otevření vzdělávacího střediska s CNC linkou, které bylo podpořeno z Regionálního operačního programu Jihozápad. Vzdělávací středisko pomůže zkvalitnit výuku nejen studentům VOŠ a SPŠ ve Volyni, ale i studentům příbuzných oborů z okolních škol. Uvažuje se také o navázání spolupráce s Maďarskem a Polskem. Celková zasmluvněná částka projektu s názvem Vzdělávací středisko (nadregionálního významu) pro zpracovatelský průmysl činí 24.055.000 Kč.

Hodnocení projektů předložených v rámci 33. a 34. výzvy bylo ukončeno (7/11/2014)

Věcné hodnocení projektů předložených do 33. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě a 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství bylo ukončeno dne 3. 11. 2014. Schválením projektů doporučených k financování v rámci uvedených výzev se bude zabývat Výbor Regionální rady na svém nejbližším zasedání, které je naplánováno na 14. 11. 2014. Seznam projektů doporučených k financování bude následně zveřejněn na našich internetových stránkách, zároveň budou všichni úspěšní i neúspěšní žadatelé informováni prostřednictvím zaslání oznámení.

Ředitelka Úřadu přijala pozvání do Studia Z (6/11/2014)

Rádi bychom upozornili na skutečnost, že na webových stránkách bylo přidáno video, které natočila jihočeská televize, v rámci pořadu Studio Z. Zde promluvila o evropských dotacích ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Mgr. Michaela Šímová. Zhlédnutím videa získáte, nejen celistvou představu o dosavadním průběhu Regionálního operačního programu Jihozápad, ale bude zde nastíněna i problematika aktuálního programového období 2014–2020.

Sportovně rekreační areál byl otevřen v Nezvěsticích (5/11/2014)

Návštěvníci Nezvěstic a místní občané mají k dispozici komplexně zrekonstruovaný sportovně rekreační areál. Více než 50 let starý zanedbaný sportovní areál s travnatým hřištěm a škvárovým oválem se díky podpoře z ROP Jihozápad proměnil v moderní víceúčelové sportoviště. Jeho součástí je kromě fotbalového hřiště s přírodním trávníkem in-line dráha, prostor pro skateboardisty, dětské hřiště, hřiště pro beach volejbal, házenou a pétanque. In-line ovál je bezbariérově přístupný a umožňuje sportovní vyžití také lidem s pohybovým omezením. V zimě bude areál využíván pro běžecké lyžování a bruslení. Projekt, který významně rozšířil nabídku sportovního využití a trávení volného času, byl podpořen v rámci 23. výzvy a vyžádal si celkové výdaje ve výši 8,644 milionu korun. Dotace ROP byla ve výši 6,5 milionu korun.

Soutěž Propaguj projekt jde do finále (4/11/2014)

Rádi bychom připomněli všem žákům středních a vyšších odborných škol na možnost zapojit se do naší souteže s názvem Propaguj projekt. Zrealizujte v maximálně tříčlenném týmu své představy a získejte možnost vyhrát tablet, ipod shuffle nebo elektronickou čtečku knih. Více informací o soutěži naleznete zde.

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky – listopad 2014 (3/11/2014)

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky na měsíc listopad je 27,729 Kč/€. Celkový přehled vývoje kurzu zde.

Velká příloha o ROP Jihozápad dnes vychází v Mladé Frontě (31/10/2014)

Dnes, tj. 31. 10. vychází velká příloha o Regionálním operačním programu Jihozápad v Mladé Frontě. Příloha se zaměřuje na informace z Výroční konference ROP Jihozápad, která proběhla 16. 10. v Českých Budějovicích. Na osmi stránkách tak naleznete například zhodnocení dosavadního působení Regionálního operačního programu Jihozápad, informace o novém Integrovaném regionálním operačním programu nebo o soutěži Propaguj projekt.

Rozhledna na Zadově se dočká rekonstrukce (30/10/2014)

Rozhledna na Zadově bude po dlouhých letech znovu zpřístupněna turistům. Po rekonstrukci by se měla otevřít na začátku letní sezony 2015. Náklady na obnovu unikátního objektu, který vznikl z bývalého skokanského můstku, činí pět milionů korun. Polovinu nákladů pokryje dotace z Regionálního operačního programu Jihozápad. Vyhlídková plošina se nachází 32 metrů nad zemí, tedy v nadmořské výšce 1 109 metrů. Původní vzhled můstku zůstane zachován, nosná konstrukce mimo jiné získá antikorozní nátěr. Součástí projektu je například i výměna stávajícího přístupového ocelové schodiště a zábradlí za titanzinkové. Z místnosti, která dříve sloužila jako ohřívárna pro sportovce, by měl být bufet. Vyhlídková plošina se musí rozebrat a postavit znovu.

GREENWAYS – stezky pro pěší a cyklisty v Plzni mají dva nové úseky (29/10/2014)

Síť stezek pro pěší a cyklisty podél toků řek v Plzni, tzv. greenways, se rozšířila o dva nové úseky. Díky realizaci projektu, který byl podpořen v rámci 23. výzvy Regionálního operačního programu Jihozápad, byly v blízkosti řeky Úslavy vybudovány trasy v celkové délce 1,7 km. Jejich součástí je lávka přes řeku. Nové úseky greenways napojují oblast u kostela svatého Jiří ve čtvrti Doubravka a část u střelnice v Lobzích. Budování sítě greenways významně zvyšuje rekreační potenciál města Plzně a zároveň zlepšuje prostupnost města zejména pro cyklisty a cykloturisty. Pozitivní je rovněž podpora k životnímu prostředí šetrných způsobů dopravy. Realizace projektu si vyžádala celkové výdaje ve výši 19 milionů korun, způsobilé výdaje projektu činí téměř 13,5 milionu korun

Fotografie z výroční konference jsou ke zhlédnutí (27/10/2014)

Rádi bychom upozornili, že na našich webových stránkách v sekci fotogalerie byly přidány fotografie z Výroční konference ROP Jihozápad 2014, která se uskutečnila 16. 10. 2014 v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích. Navíc pro Vás máme k dispozici všechny prezentované přednášky včetně bulletinu, který byl vydán přímo pro tuto příležitost.

Zveřejnění výběrového řízení na pozici stavebního specialisty (24/10/2014)

Upozorňujeme všechny zájemce, že bylo právě zveřejněno výběrové řízení na pozici referent/ka oddělení kontroly a realizace – finanční manažer/ka územního odboru implementace programu České Budějovice – stavební specialista. V případě Vašeho zájmu zasílejte přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami poštou nebo osobně předejte do 7. 11. 2014 na adresu Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice. Více informací naleznete zde.

Soutěž Vyfoť projekt přinesla radost i do Rokycan (23/10/2014)

Soutěž Vyfoť projekt, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj, byla i letos velmi úspěšná. Úkolem soutěžících bylo fotit projekty podpořené z fondů EU a nahrát je přes jednoduchý formulář na webové stránky soutěže www.vyfotprojekt.cz. Fotografové měli rozhodně z čeho vybírat. Realizovaných projektů s podporou Evropské unie je u nás již více než 60 tisíc. Během letních měsíců přihlásili fotografové do soutěže více než 3 300 fotoalb. Každé z nich představovalo některý z projektů podpořený z fondů Evropské unie. Třetím nejtalentovanějším oceněným fotografem se stal Václav Křovina z Hrádku u Rokycan a jeho album Rozhledna na Kotli-Rokycany podpořené z Regionálního operačního programu Jihozápad.

Příloha Evropské dotace dnes v Deníku (22/10/2014)

Dnes, tj. 22. 10. 2014 vychází mimořádná příloha s názvem Evropské dotace v Deníku v Plzeňském a Jihočeském kraji. Příloha obsahuje sedm projektů, které byly podpořeny dotací z Regionálního operačního programu Jihozápad. Jedná se například o projekt Centra Caolinu Nevřeň, nový sportovní areál v Nýrsku nebo Pavilon skla PASK v Klatovech.

Výstupy z Výroční konference ROP Jihozápad jsou k dispozici (21/10/2014)

Rádi bychom upozornili všechny, kteří se zajímají o problematiku evropských dotací, potažmo Regionálního operačního programu Jihozápad nebo Integrovaného Regionálního operačního programu, že byly na webové stránky vloženy všechny prezentace přednášené na Výroční konferenci ROP Jihozápad 2014. Zároveň byla uveřejněna příručka s názvem Nové dotační příležitosti z EU 2014–2020, která je průvodcem aktuálním programovým obdobím.

Připomínáme povinnost hlášení změny mezi jednotlivými stupni projektové dokumentace (20/10/2014)

Připomínáme, že příjemce je povinen ohlásit změnu projektu spočívající ve změně položkového rozpočtu a technické projektové dokumentace předložené s žádostí o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad a položkovým rozpočtem a projektovou dokumentací, které jsou následně přílohami zadávací dokumentace k výběrovému řízení. Změny vyplývají zejména z různého stupně zpracování projektové dokumentace. Ohlášení změn tohoto charakteru je možné předložit vzájemným porovnáním rozpočtů, kde budou uvedeny položky shodné s původním rozpočtem, nové položky nebo původní položky s jinou výměrou. Zařazení nových položek či vyšších výměr u původních položek je nutné relevantně zdůvodnit s dostatečnou argumentací (odkaz na výkresovou část, technickou zprávu, vyjádření třetích stran apod.). Způsob a rozsah zpracování těchto změnových hlášení je možné konzultovat se stavebním expertem úřadu, a to dle složitosti řešené problematiky. Podrobný postup hlášení změn v realizaci projektu je uveden v Příručce pro příjemce.

Region Jihozápad má z ROP proplaceno téměř 13 miliard Kč (16/10/2014)

Okresy v regionu NUTS II Jihozápad byly v čerpání dotací z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad (ROP JZ) v období let 2007–2013 aktivní. Kraje, města, obce a další subjekty předložily žádosti o podporu přesahující 56 miliard korun. Dosud proplaceno přitom bylo 12,8 miliardy Kč. Více naleznete v tiskové zprávě.

Zaměstnanci územních pracovišť v Českých Budějovicích a v Plzni nebudou ve čtvrtek a pátek dostupní v sídle Úřadu (15/10/2014)

Upozorňujeme na skutečnost, že zaměstnanci oddělení administrace žádostí a oddělení kontroly realizace v Plzni nebudou tento čtvrtek a pátek dostupní v sídle úřadu ani na pevných telefonních linkách. Na územním pracovišti v Českých Budějovicích bude toto omezení platit pouze v pátek 17. 10. Z tohoto důvodu doporučujeme komunikovat emailem. Na emailové dotazy budou zaměstnanci reagovat nejdříve v pondělí 20. října. Děkujeme za pochopení.

Výroční konference ROP Jihozápad (14/10/2014)

Již za dva dny se uskuteční v pořadí sedmá výroční konference ROP Jihozápad. Bude probíhat od 9:30 do 15:30 v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích. Dosavadní průběh čerpání finančních prostředků z Regionálního operačního programu Jihozápad bude hodnotit Ivo Grüner, Mgr. Pavel Talíř a Mgr. Michaela Šímová. O budoucnosti programového období 2014–2020 bude přednášet Ing. Klára Dostálová, první náměstkyně ministryně pro místní rozvoj. Přihlašování na konferenci již bylo ukončeno, avšak v následujících dnech po konferenci budou prezentace přednášejících dostupné na našich internetových stránkách.

Obyvatelé obce Vrhaveč mají nové multifunkční hřiště (13/10/2014)

Na místě, kde stály nevyužívané tenisové kurty, vyrostlo v obci Vrhaveč na Klatovsku moderní sportoviště. Zájemci o sport na něm najdou multifunkční hřiště s umělým povrchem, kurt na beach volejbal a dětem bude dělat radost nové hřiště. To bylo doplněno i několika cvičebními prvky pro dospělé. Areál je připraven na malou kopanou, tenis, street ball, volejbal a další druhy sportu. Nápad byl podpořen i ze strany Sokola Vrhaveč a obyvatelé obce pracovali na stavbě hřiště více než rok. Na jeho vybudování získali dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad ve výši 3,9 milionu korun.

Rozhledna Vysoká nabízí pohled na Tachov a okolí z výšky (9/10/2014)

Atraktivní pohled na město Tachov a okolí nabízí nová rozhledna, která byla díky podpoře ROP JZ vybudována na 564 metrů vysokém vrchu Vysoká nad Tachovem. Celoročně přístupná rozhledna je vysoká 28,5 metru a vede k ní nově vybudovaná pěší stezka od blízkého husitského památníku. V těsném okolí rozhledny si mohou turisté odpočinout na lavičkách a díky instalaci informačních tabulí si mohou rozšířit znalosti o přírodě, kultuře a historii regionu. Na rozhledně je instalována webkamera s výstupem na internetové stránky města. Realizací projektu, který byl podpořen ve 26. výzvě ROP JZ, byl dokončen turistický prohlídkový okruh vedoucí z Tachova. Celkové výdaje na realizaci projektu činí 11,17 milionu korun, způsobilé výdaje činí 9,12 milionu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal Stručného průvodce problematikou veřejné podpory poskytované od 1. 7. 2014 (8/10/2014)

Upozorňujeme žadatele a příjemce na uveřejnění dokumentu „Stručný průvodce problematikou veřejné podpory“, který byl vydán v září 2014 Odborem veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Materiál si klade za cíl seznámit se základními principy veřejné podpory, které vyplývají z ustanovení předpisů práva EU a vysvětlit roli Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v této oblasti. Dokument ale také především zohledňuje nová pravidla poskytování veřejné podpory, účinná od 1. 7. 2014. K dispozici je pod tímto odkazem.

Rozhlasová kampaň informuje o Výroční konferenci ROP Jihozápad 2014 a soutěži Propaguj projekt (7/10/2014)

Již od dnešního dne v době od 7 do 16 hodin budou moci posluchači regionálních mutací rádia Faktor v Plzeňském a Jihočeském kraji slyšet nový rozhlasový spot, který informuje o Výroční konferenci ROP Jihozápad 2014. Ta proběhne 16. října v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích. Pro tento rok jsme zvolili aktuální téma Evropské regionální dotace a jejich budoucnost. Od 14. října pak bude posluchače lákat soutěž Propaguj projekt, která byla prodloužena do konce listopadu. Více informací o konferenci a akcích ROP Jihozápad naleznete zde.

Realizace projektu Silnice II/231 v Plzni, Plaská–Na Roudné–Chrástecká, 1. etapa bude slavnostně ukončena (6/10/2014)

Realizace projektu „Silnice II/231 v Plzni, Plaská–Na Roudné–Chrástecká, 1. etapa“ bude slavnostně ukončena v úterý 7. října 2014 v 11:00 hodin na rekonstruovaném Masarykově mostě. Rozsáhlá rekonstrukce a vybudování přeložky vyřešily problematický úsek Jateční třídy mezi ulicemi Na Roudné a Chrástecká, který je součástí městského okruhu propojujícího městské čtvrti Severní Předměstí a Doubravka. Původní silnice vykazovala řadu dopravních závad a úzkých míst, komunikace vedla po provizorním mostě namísto uzavřeného historického mostu z roku 1917, což vyžadovalo řadu dopravních omezení. Projekt, který byl podpořen v 18. výzvě ROP JZ, byl realizován ve spolupráci Správy a údržby silnic Plzeňského kraje p. o. a města Plzně. Způsobilé výdaje projektu se předpokládají ve výši 200 milionů korun.

Proběhl Den otevřených dveří v novém komunitním centru Máj (3/10/2014)

Minulou sobotu (27. 9.) si mohli občané poprvé prohlédnout novou moderní budovu komunitního centra Máj. Nové komunitní centrum, které bude provozovat Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice, nabídne mnoho aktivit pro občany každého věku. Komunitní centrum disponuje novými prostory pro různé klubovny, výtvarnou dílnu, ale i místo, kde si mohou děti zahrát kulečník, stolní tenis, posedět u nějakého dobrého čtení či pobýt u stolního počítače. Ve třetím patře se nachází velké tartanové hřiště určené pro mladé fotbalisty. V budově již nově sídlí i Městská policie. Celý projekt komunitního centra stál téměř 80 milionů korun a byl spolufinancován dotací z Regionálního operačního programu Jihozápad.

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky – říjen 2014 (2/10/2014)

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky na měsíc říjen je 27,540 Kč/€. Celkový přehled vývoje kurzu zde.

Výroční konference ROP Jihozápad se zaměří na čerpání dotací v budoucím programovém období 2014–2020 (1/10/2014)

Nejen rekapitulace čerpání finanční podpory z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad (ROP Jihozápad) v období let 2007–2013 ale především výhled do nového programového období 2014–2020 budou hlavními tématy konference, plánované na 16. října v Českých Budějovicích. Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Nová a nově rekonstruovaná komunikace slouží motoristům v Klatovech a okolí (29/9/2014)

Jedna zcela nová a jedna nově rekonstruovaná komunikace slouží motoristům v Klatovech a v nedalekých Soběticích. Město Klatovy, které získalo pro oba projekty podporu z ROP Jihozápad v rámci 26. výzvy, obě komunikace slavnostně zprovoznilo tento týden. Zcela nová 400 metrů dlouhá komunikace byla vybudována na okraji obce Sobětice u Klatov a propojuje okružní křižovatku na silnici I/22 u Sobětic s místní komunikací mezi obcemi Sobětice a Lažánky. Výstavba nové komunikace zlepšila dopravní obslužnost obcí Lažánky, Kosmáčov, Čínov a Kydliny, protože dosud bylo spojení Sobětic s těmito obcemi komplikované. Jediná propojovací komunikace vedla přes soukromý areál Statku Sobětice, kde byla osazena dopravní značka povolující vjezd v obou směrech pouze dopravní obsluze. Celkové způsobilé výdaje na vybudování nové komunikace činily 7, 3 milionu korun, celkové výdaje se vyšplhaly na téměř 11,8 milionu korun. V Klatovech byla dále v délce 171,3 metru rekonstruována Purkyňova ulice, která napojuje stávající rozsáhlou obytnou zástavbu a do budoucna by měla zajistit dopravní obslužnost nově plánovanému území pro bydlení na Křesťanském vrchu. Celkové způsobilé výdaje na rekonstrukci Purkyňovy ulice činily více než 5,3 milionu korun.

Upozorňujeme žadatele na možnost vyzvednutí si originálu projektové žádosti (27/2/2014)

Neúspěšní žadatelé z 25. a 26. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, jejichž projekty nebyly doporučeny k financování či byly v rámci administrace těchto výzev vyřazeny ve fázi hodnocení formálních náležitostí či hodnocení přijatelnosti, si mohou vyzvednout pare "originál" svých projektových žádostí. Originál pare neúspěšných projektových žádostí lze vyzvednout vždy do 2 měsíců ode dne vydání usnesení Výboru Regionální rady ohledně schválení či neschválení projektů v rámci dané výzvy ROP Jihozápad k realizaci, přičemž tato lhůta již uplynula. I přesto lze originály projektových žádostí předložených v rámci 25. a 26. výzvy ROP NUTS II Jihozápad i nadále vyzvednout, a to až do doby, kdy bude zahájena archivace projektů předložených do těchto výzev. Projektová žádost bude vydána pouze statutárnímu zástupci žadatele, který je uveden v žádosti Benefit7, případně jím pověřené osobě, a to vždy na základě pověření/zmocnění k vyzvednutí podepsaného statutárním zástupcem. S případnou žádostí o navrácení originálů předložených projektů se obracejte na projektové manažery oddělení administrace Úřadu Regionální rady v Českých Budějovicích a v Plzni.

IROP zjednoduší čerpání evropských dotací (25/9/2014)

Integrovaný regionální operační program (IROP), který je nástupcem sedmi regionálních operačních programů, by měl být v čerpání dotací výrazně jednodušší. Příjem žádostí i nadále zůstane na krajské úrovni, uvedla první náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Ing. Klára Dostálová. Pro IROP je na období 2014–2020 určeno 4,63 miliardy eur (127,4 miliardy korun), což je zhruba pětina z celé částky pro celou Českou republiku.

Zúčastněte se soutěže Navrhni projekt i tento rok! (24/9/2014)

Již třetím rokem pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj soutěž Navrhni projekt. Soutěž se zaměřuje na studenty středních škol, kteří si mohou vyzkoušet v praxi, jaké to je, vytvořit projekt, který bude financován z evropských peněz. Vytvořte týmy a pokuste se vymyslet projekt, který by pomohl zvelebit okolí, ve kterém žijete. Soutěžit můžete o hodnotné ceny jako například ultrabooky, tablety nebo elektronické čtečky knih. Své projekty můžete zasílat až do 30. 11. 2014. V měsíci prosinci pak proběhne vyhlášení vítězů regionálního kola na Úřadě Regionální rady Jihozápad v Českých Budějovicích. Vítězný projekt postoupí do celostátního kola. Více informací o soutěži naleznete zde.

Upozornění pro příjemce dotace o zavedení nového checkboxu v systému Benefit 7 (23/9/2014)

V instalaci, která proběhla v září, došlo v rámci informačního systému Benefit 7 k zapracování checkboxu "Proběhlo jednací řízení bez uveřejnění?". Checkbox je umístěn v projektové žádosti a monitorovací zprávě v záložce Detaily VŘ v části Dodatek výběrového řízení. Tento checkbox použijte v případě, že u veřejné zakázky na stavební práce došlo ke vzniku víceprací do 20 % hodnoty původní zakázky.

V Českých Budějovicích proběhne 16. 10. Výroční konference ROP Jihozápad (22/9/2014)

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad si Vás dovoluje pozvat na výroční konferenci ROP Jihozápad, která se uskuteční dne 16. 10. od 9.30 hodin v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích. Na konferenci s názvem Evropské Regionální dotace a jejich budoucnost vystoupí například náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Ing. Klára Dostálová a ředitel Integrovaného regionálního operačního programu Ing. David Sventek. Ti zde budou představovat nové programové období 2014–2020. Zaregistrujte se již nyní zde. Kapacita konference je omezená.

O víkendu proběhnou 3 zajímavé akce (19/9/2014)

Pokud hledáte inspiraci na víkend, přijměte naše pozvání na Den železnice, Den otevřených dveří ve Zvěroticích nebo se vydejte rozhlednu Vysoká v Tachově. Oslavy Dne železnice se uskuteční 20. září v Jindřichově Hradci. Můžete se těšit na bohatý doprovodný program od 9 do 16 hodin. Ve stejný den proběhne od 13 hodin Den otevřených dveří moderního víceúčelového hřiště ve Zvěroticích. I zde si každý přijde na své. Můžete zhlédnout přátelské fotbalové utkání a k dispozici bude připraveno občerstvení. Poslední pozvánkou je nedělní slavnostní uvedení rozhledny Vysoká do provozu. Událost se odehraje přímo na vrchu Vysoká v Tachově od 14 hodin.

Soutěž Propaguj projekt je prodloužena do 30. 11. (18/9/2014)

Soutěž Propaguj projekt, kterou pořádá Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad je prodlužena až do konce listopadu! V ní by se měli žáci středních a vyšších odborných škol zaměřit na propagaci projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu Jihozápad. Žáci mohou vyhrát velmi lákavé ceny jako je tablet, elektronická čtečka knih nebo ipod shuffle. Zúčastněte se soutěže a zúročte svůj talent i vy. Více informací naleznete pod tímto odkazem.

Městský okruh v Plzni usnadní dopravní obslužnost krajské metropole (17/9/2014)

Městský okruh v Plzni, který je největší dopravní stavbou podpořenou z ROP Jihozápad, nově slouží motoristům. Komunikace je dlouhá 2,05 kilometru a spojuje kruhový objezd na Domažlické ulici s čtvrtí Křimice. Představuje první etapu západního obchvatu města Plzně, který by měl v budoucnu po dokončení 2. etapy řešit nejpalčivější problém dopravy v Plzni, jímž je nedostatečné napojení Severního Předměstí na centrum města a propojení Domažlická–Karlovarská. Nově vybudovaná část okruhu zlepšuje dopravní obsluhu obcí z plzeňské aglomerace, jako jsou Město Touškov, Kozolupy, Nýřany, Tlučná, Vejprnice, Sulkov, Líně a další. Je spojením mezi sídlištěm Skvrňany a Borskými poli a průmyslovou oblastí podél Chebské ulice, Křimic a Radčic. Slouží rovněž jako lokální propojení městských obvodů Plzeň 3 a Plzeň 5. Projekt s názvem Městský okruh Domažlická–Křimická v Plzni byl realizován ve spolupráci Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p. o., která je příjemcem dotace, a města Plzně. Stavba trvala dva roky, způsobilé výdaje projektu se předpokládají ve výši 650 milionu korun, celkové výdaje pak ve výši 800 milionů korun.

Ve Vimperku dokončují první etapu Areálu vodních sportů (16/9/2014)

V dubnu loňského roku přidělil ROP Jihozápad více než dvacet milionů korun na stavbu první etapy Areálu vodních sportů ve Vimperku. Výstavba je rozplánována na celkem 5 etap, při nichž by měl vzniknout komplex obsahující 3 plavecké dráhy, relaxační záliv s tryskami, masážemi, chrličem a relaxačními lůžky, dětský bazén a jedná se i o vzniku tobogánu. V současné době je bazén koncipován jako venkovní, o jeho zastřešení budou jednat zastupitelé města.

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky – září 2014 (15/9/2014)

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky na měsíc září je 27,775 Kč/€. Celkový přehled vývoje kurzu zde.

Slavnostní otevření hornického muzea na Rudolfově (12/9/2014)

Město Rudolfov bude slavnostně otevírat v sobotu 13. září od 10 hodin Perkmistrovský dům. Návštěvníci se mohou těšit na prohlídku hornické expozice nebo renesanční tance a divadlo. Projekt Rekonstrukce Perkmistrovského domu na Hornické muzeum Rudolfov je podpořen z Regionálního operačního programu Jihozápad. Rekonstrukce celého objektu, která zahrnovala mimo jiné výměnu oken, dveří, podlah i střechy probíhala od června 2013 až do letošního září. Celková výše dotace činí více než 16,4 milionu korun.

Úspěšně realizované projekty na České televizi (11/9/2014)

Projekty realizované díky finanční dotaci z ROP Jihozápad jsou atraktivní i pro Českou televizi. Ta v neděli 31. 8. a 7. 9. vysílala v rámci pořadu Toulavá kamera reportáže s názvem Ze Železné Rudy na Špičák a Kotel u Rokycan. Jak rozhledna nacházející se na samotném vrcholu Železné Rudy, tak i vyhlídková věž na kopci Kotel u Rokycan byly realizované právě díky dotaci z Evropské unie. Pokud byste se i vy rádi vydali na nově vybudovanou rozhlednu Špičák, máte možnost do poloviny září. Srpnová reportáž informuje také o dalším podpořeném projektu, kterým jsou místní cyklostezky a cyklistické trasy, díky kterým můžete poznat zblízka místní krajinu. Obě reportáže lze zhlédnout zde a zde

Závěrečné slosování soutěže určilo své hlavní výherce (9/9/2014)

Prázdniny skončily a stejně tak i naše soutěž KOMPAS. Dnes proběhlo závěrečné slosování, kde na 5 šťastných výherců čekaly ceny, které do soutěže věnoval Úřad Regionální rady Jihozápad. První místo, tablet a roční předplatné MF DNES získal pan Martin Šebek, který zaslal svůj hlas v rámci druhého soutěžního týdne. Své místo si však zaslouží i paní Steinbauerová, která je vášnivou turistkou a navštívila celkem 10 soutěžních míst. Pan Hojda bude moci své další zážitky zdokumentovat díky fotoaparátu Canon. Další dva pánové pak vyhráli za svého soutěžního ducha roční předplatné MF DNES.

Podepsání Dohody o partnerství (8/9/2014)

Dvacátý šestý srpen byl významný pro Českou republiku. Evropská komise uzavřela s Českem Dohodu o partnerství, která je stěžejním dokumentem pro čerpání peněz z Evropské unie v období 2014–2020. Díky tomuto strategickému dokumentu je možné čerpat 22 miliard eur (cca 616 miliard korun) ze strukturálních a investičních fondů. Dalšími zdroji, které by mohly být přisouzeny Českému státu, jsou 2 miliardy eur (56 miliard korun) na rozvoj venkova a 31 milionů eur (870 milionů korun) na rybolov. Více informací naleznete zde.

Otevření nové cyklostezky Po Trubách (5/9/2014)

V sobotu 6. září od 13 hodin bude slavnostně otevřena nová cyklostezka ve Vodňanech. Byla obnovena historická cesta Po Trubách, což přivítali nejen místní obyvatelé. Město Vodňany žádalo o dotaci v rámci 23. výzvy z Regionálního operačního programu Jihozápad. Daný projekt byl realizován od dubna 2013 do září letošního roku. Celková dotace činila více než 4,2 milionu korun.

Návštěva okresu Písek – video reportáž (4/9/2014)

V úterý 26. 8. 2014 navštívili statutární zástupci Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Ivo Grüner a Jaromír Slíva v doprovodu ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Michaely Šímové okres Písek, aby shrnuli a zhodnotili dosavadní přínos finanční podpory z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad v uplynulém programovém období 2007–2013. Po Klatovech a Tachově se stala návštěva okresu Písek v pořadí třetím okresem v rámci souhrnného hodnocení. Video reportáž lze zhlédnout pod následujícím odkazem.

Poslední dílčí losování soutěže KOMPAS – Navštiv a vyhraj! je za námi (3/9/2014)

Deváté losování připravilo pro sedm šťastlivců další hodnotné ceny, které do soutěže poskytly Úřad Regionální rady Jihozápad ve spolupráci se soutěžními projekty. Rekord minulého týdne sice překonán nebyl, ale i přesto byla účast velmi vysoká. Naposledy se soutěžilo o cestovní sety, vstupenky do muzeí a další praktické předměty využitelné při Vašich cestách. Zda-li jste nevyhráli právě vy, můžete zjistit na internetových stránkách soutěže.

Město Plzeň zatím neztratilo šanci na realizaci Světovaru (2/9/2014)

Výbor Regionální rady Jihozápad na svém mimořádném zasedání včera 1. září odložil rozhodnutí ve věci změny harmonogramu plánované stavby kulturní fabriky a archivu v bývalém pivovaru Světovar v Plzni. Tento krok mu připadá v současné době nejrozumnější ze všech přípustných variant. Rozhodnutí podle něj nepadne dříve, než bude jasné, zda je reálné stavbu dokončit včas. Více informací se dozvíte v tiskové zprávě.

Letní cestovatelská soutěž KOMPAS – Navštiv a vyhraj! je za námi (1/9/2014)

Včera, tj. 31. 8. 2014 skončil třetí ročník soutěže KOMPAS, kterou pořádal již tradičně Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Letošní ročník s názvem Navštiv a vyhraj! měl za cíl najít nejnavštěvovanější projekt podpořený dotací z Regionálního operačního programu Jihozápad. Nejnavštěvovanějším projektem se stalo nové přírodní koupaliště v Blovicích, druhá se umístila turistická rozhledna Dlažov a na třetím místě se umístila rozhledna Špičák. Celkem se soutěže zúčastnilo fantastických 1566 soutěžících! Dnes proběhne deváté losování z došlých hlasů 25. 8. – 31. 8. 2014. Hlavní závěrečné losování o hodnotné ceny proběhne 8. září, kdy se bude losovat ze všech došlých hlasů. Děkujeme všem za účast a blahopřejeme!

Dnes vychází ohlédnutí za sérií Tipů na výlety a končící soutěží KOMPAS (29/8/2014)

Dnes, tj. 29. 8 vychází poslední ohlédnutí za uplynulými Tipy na výlety a letní cestovatelskou soutěží KOMPAS – Navštiv a vyhraj!, která se pomalu blíží ke konci. Tipy na výlety vycházely v MF Dnes každý pátek po dobu osmi týdnů. Představili jsme Vám tak například turistické rozhledny Dlažov a Špičák, akvaparky, letní plovárny a koupací biotopy v Horažďovicích, Jindřichově Hradci, Českých Budějovicích a Blovicích, muzea v Plzni, Sušici a Rokycanech, kostely v Písku a Prachaticích nebo zříceninu hradu Pořešín. Soutěž KOMPAS měla tento rok za cíl najít nejnavštěvovanější projekt na území Jihočeského a Plzeňského kraje. Zapojte se do soutěže KOMPAS i Vy, šanci máte do 31.8.! Pro více informací navštivte stránky soutěže

Upozorňujeme úspěšné žadatele, že nejpozději 3. září jsou povinni předložit přílohy požadované před podpisem Smlouvy (28/8/2014)

Upozorňujeme úspěšné žadatele z 30. výzvy pro oblast podpory 1. 1 Modernizace regionální silniční sítě a 31. výzvy pro oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací, že nejpozději 3. září jsou povinni na příslušný územní odbor Úřadu Regionální rady Jihozápad předložit přílohy před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. Předložené dokumenty budou předmětem kontroly a v případě potřeby budou žadatelé vyzváni k doplnění či vysvětlení. Do 24. září všichni úspěšní žadatelé obdrží návrh Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace, aby se k němu následně do 1. října vyjádřili a návrh smlouvy mohla rada či zastupitelstvo obce, města nebo kraje. K podpisu smluv budou následně jednotliví žadatelé vyzváni finančními manažery, předpokládaný termín je 8. října.

Osmé losování prázdninové cestovatelské soutěže KOMPAS přineslo radost dalším výhercům (26/8/2014)

V osmém losování soutěže KOMPAS – Navštiv a vyhraj! se opět rozdávaly zajímavé ceny. Ty připravil Úřad Regionální rady Jihozápad ve spolupráci se soutěžními projekty. Tentokrát se do soutěže přihlásilo rekordních 395 účastníků. Na sedm z nich čekalo několik cestovních sad, vstupenky do oblíbené Techmania Science Center nebo balíčky Západočeského muzea v Plzni. Zapojte se i Vy do naší cestovatelské soutěže a vyhrajte další zajímavé ceny. Poslat unikátní kód lze do 31. 8. Navíc v druhém zářijovém týdnu proběhne hlavní losování, kde budeme vybírat ze všech došlých hlasů. Pro více informací navštivte stránky soutěže.

Na internetové stránky byl vložen odkaz IROP (26/8/2014)

Na internetových stránkách Regionálního operačního programu Jihozápad se nyní nachází odkaz na Integrovaný regionální operační program, který je nově vznikající program pro zájemce o dotace z Evropské unie v letech 2014–2020. Pod tímto odkazem naleznete veškeré dokumenty, například podklad pro vymezení programového období 2014–2020 v České republice a aktuálně také programový dokument IROP ze dne 2. 5. 2014. Integrovaný regionální operační program připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR spolu s partnery na regionální, místní a národní úrovni.

Další tipy na výlety vychází na iDnes (25/8/2014)

Předposlední série letních cestovatelských tipů, kterou jste mohli již v pátek zhlédnout v MF DNES, se Vám představuje dnes na zpravodajském portálu iDnes. Tipy jsou průvodcem úspěšně realizovaných projektů Regionálního operačního programu Jihozápad. Tentokrát se dočtete o písecké věži, která je dominantou města a z jejího ochozu lze spatřit celé město i jeho přilehlé okolí. Druhým lákadlem se stala plzeňská Techmania Science Center v Plzni. Návštěvou těchto míst máte možnost až do 31. 8. zúčastnit se prázdninové cestovatelské soutěže KOMPAS – Navštiv a vyhraj!

Nová cyklostezka přes Božkovský ostrov se otevře v neděli (22/8/2014)

Nová cyklostezka přes Božkovský ostrov bude slavnostně otevřena tuto neděli 24. srpna v 18 hodin u lávky na Božkovském ostrově. Cyklostezka je dlouhá 830 metrů a propojuje Božkovský ostrov s Koterovskou návsí a stávající sítí plzeňských cyklostezek Greenways. Vybudování cyklostezky, která bude sloužit nejen cykloturistům a cyklistům, ale i příznivcům jízdy na kolečkových bruslích, podpoří rozvoj cyklodopravy v Plzni. Výstavba cyklostezky v rámci projektu s názvem „Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov“ byla podpořena v rámci 23. výzvy ROP Jihozápad a vyžádala si dotaci ve výši více než 13 milionů korun.

Návštěva okresu Písek a projektů podpořených v rámci ROP Jihozápad (22/8/2014)

V úterý 26. 8. 2014 navštíví statutární zástupci Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Ivo Grüner a Jaromír Slíva v doprovodu ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Michaely Šímové okres Písek, aby shrnuli a zhodnotili dosavadní přínos finanční podpory z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad v uplynulém programovém období 2007–2013. Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Manažeři na oddělení kontroly realizace a administrace žádostí v Plzni i Českých Budějovicích nebudou dostupní na telefonních linkách (21/8/2014)

Upozorňujeme na skutečnost, že zaměstnanci oddělení kontroly realizace a administrace žádostí v Plzni i Českých Budějovicích nebudou v pondělí 25. 8. 2014 kvůli účasti na poradě zaměstnanců Úřadu Regionální rady Jihozápad dostupní na telefonních linkách. Z tohoto důvodu budou zrušeny i úřední hodiny. Doporučujeme komunikovat emailem. Na emailové dotazy budou zaměstnanci reagovat nejdříve následující den. Děkujeme za pochopení.

Sedmé losování prázdninové soutěže přineslo radost dalším sedmi soutěžícím (19/8/2014)

V sedmém losování soutěže KOMPAS – Navštiv a vyhraj! se opět rozdávaly zajímavé ceny. Ty připravil Úřad Regionální rady Jihozápad ve spolupráci se soutěžními projekty. Tentokrát se do soutěže přihlásilo 158 účastníků. Na sedm z nich čekalo několik cestovních sad, vstupenky do oblíbené Techmania Science Center nebo třeba na Klostermannovu rozhlednu. Zapojte se i Vy do naší cestovatelské soutěže a vyhrajte další zajímavé ceny. Poslat unikátní kód lze do 31. 8. Navíc v druhém zářijovém týdnu proběhne hlavní losování, kde budeme vybírat ze všech došlých hlasů. Pro více informací navštivte stránky soutěže.

Sedmá série tipů na výlety vyšla právě dnes (18/8/2014)

Již po sedmé si můžete přečíst články, které informují o úspěšných projektech podpořených z Regionálního operačního programu Jihozápad. V Plzeňském kraji představujeme aquapark Horažďovice, který je nově zmodernizován a je přístupný veřejnosti celoročně. Druhým tipem, tentokrát v Jihočeském kraji, je kostel Povýšení svatého Kříže ve Veselí nad Lužnicí. Kostel ze třináctého století je dominantou celého okolí. Články můžete zhlédnout na následujícím odkazu. Navíc pokud daná místa navštívíte, získáváte možnost zapojit se do prázdninové cestovatelské soutěže KOMPAS – Navštiv a vyhraj!

Dnes se slavnostně otevře Centrum Caolinum Nevřeň (15/8/2014)

Centrum Caolinum bude dnes v 18 hodin slavnostně otevřeno v Nevřeni. Nově vybudovaný multifunkční prostor, který vyrostl v centru obce na půdorysu požárem zničeného obecního domu, návštěvníkům nabídne expozici věnovanou historii těžby kaolinu v Nevřeni. Centrum poskytne prostor také dalším výstavám a prezentacím. Expozice věnovaná unikátní technické památce je rozdělena na interiérovou a exteriérovou část tak, aby část informací o těžbě kaolinu byla dostupná návštěvníkům i mimo otevírací dobu centra. Rovněž lokalita kaolinového dolu se nachází nedaleko centra na pozemcích obce a je opatřena informačními tabulemi. Vstup do podzemních prostor však není v současné době možný. Výstavba Centra Caolinum Nevřeň byla podpořena v rámci 23. výzvy ROP Jihozápad. Předpokládané výdaje jsou ve výši téměř 13,5 milionu korun.

Pavilon skla se otevře v Klatovech (15/8/2014)

Nová expozice historického skla se otevře dnes v 10 hodin v Klatovech. Výstavní prostory pro Pavilon skla vznikly rekonstrukcí bývalého 55 let starého výstavního pavilonu Vlastivědného muzea dr. Hostaše. Budova, která má tvar podkovy a těsně sousedí s hlavní budovou muzea, byla v 80. letech minulého století využívána pro potřeby depozitáře muzea a dílny. Rekonstrukce mimo jiné odstranila příčky, takže vnitřní prostor je celistvý a ideálně odpovídá umístění stálé expozice vzácného skla firmy Lötz. Pavilon skla bude dále využíván jako malá galerie, která nabídne prostory také krátkodobým výstavám či přednáškám. Projekt Pavilon skla Klatovy byl podpořen v rámci 29. výzvy ROP Jihozápad. Předpokládané způsobilé výdaje jsou ve výši 15 milionů korun.

Seminář pro příjemce 30. a 31. výzvy ROP Jihozápad v Plzni (14/8/2014)

Seminář pro příjemce o podporu v rámci 30. a 31. výzvy ROP Jihozápad se uskuteční ve čtvrtek 21. srpna 2014 od 9.30 hodin v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje v jednacím sále Zastupitelstva Plzeňského kraje, 1. patro, č. dveří 174. Účastníci budou na semináři seznámeni s pravidly, která jsou povinni dodržovat, a budou upozorněni na největší úskalí, se kterými se mohou setkat při realizaci projektu. Na seminář pro příjemce se lze hlásit přes přihlašovací systém na webových stránkách Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Pozvánku na seminář včetně programu naleznete pod tímto odkazem.

Návštěva okresu Tachov a projektů podpořených v rámci ROP Jihozápad (13/8/2014)

V úterý 12. 8. 2014 navštívil předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner v doprovodu ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Michaely Šímové okres Tachov, aby shrnul a zhodnotil dosavadní přínos finanční podpory z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad v uplynulém programovém období 2007–2013. Více informací se dozvíte v tiskové zprávě.

Další losování soutěže KOMPAS – Navštiv a vyhraj! zná své výherce (12/8/2014)

V pořadí šesté losování v soutěži KOMPAS – Navštiv a vyhraj! má dalších 7 výherců. Ti soutěžili o ceny, které připravil Úřad Regionální rady Jihozápad ve spolupráci se soutěžními projekty. Tentokrát na šťastlivce čekali tři cestovní sady, vstupenky do muzeí, nebo oblíbené Techmania Science Center. Možnost zapojit se do soutěže je až do 31. 8. Navíc v prvním zářijovém týdnu proběhne slosování o hlavní ceny, kde se bude vybírat ze všech došlých hlasů. Zapojte se i vy do soutěže a vyhrajte hodnotné ceny. Více informací o soutěži naleznete na webových stránkách KOMPASU.

Další tipy na výlet ode dneška na iDnes (11/8/2014)

Již dnes můžete zhlédnout na iDnes v pořadí šestou sérií letních tipů na výlet. V Jihočeském kraji se můžete inspirovat na výlet na zříceninu hradu Pořešín a odhalíte tak záhadu o pořešínské veverce. Druhým tipem pro tento týden je Rokycanské muzeum, kde si můžete prohlédnout například novou expozici s názvem Příroda pro budoucnost, která byla vybudována díky dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad. Navíc návštěvou těchto dvou míst získáváte možnost zapojit se do naší prázdninové cestovatelské soutěže KOMPAS– Navštiv a vyhraj.

Město Bezdružice získalo dotace z ROP Jihozápad na dva své projekty (8/8/2014)

V těchto dnech obdrželo město Bezdružice na Tachovsku velmi pozitivní zprávu. Bylo úspěšné se žádostmi o dotaci z ROP Jihozápad hned u dvou projektů. Město tak může začít připravovat vše potřebné na opravu vozovek a chodníků na bezdružickém sídlišti, kde se počítá i s výstavbou parkovacích míst a úpravou zeleně. Druhým úspěšným projektem je rekonstrukce příjezdové cesty do osady Kamýk. Město podalo tyto žádosti o dotaci z ROP Jihozápad v březnu tohoto roku.

Konstantinovy Lázně mají nově rekonstruované komunikace (7/8/2014)

Pět nově zrekonstruovaných místních komunikací využívají od konce července občané a návštěvníci Konstantinových Lázní. Díky realizaci projektu s názvem Rekonstrukce místních komunikací – Konstantinky sever, který byl podpořen ve 26. výzvě Regionálního operačního programu Jihozápad, bylo rekonstruováno pět komunikací v ulicích V Aleji, Sluneční, Slepá, Květná a Krátká v celkové délce 829,6 metrů. Komunikace slouží k napojení rozvojových ploch města, ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšuje napojení místních komunikací na nadřazenou silniční síť. Součástí akce byla také výstavba chodníků a nových parkovacích míst. Předpokládané celkové způsobilé výdaje jsou ve výši 6,4 milionu korun.

Rekordní páté losování soutěže KOMPAS – Navštiv a vyhraj! (5/8/2014)

V letní prázdninové soutěži KOMPAS – Navštiv a vyhraj, kterou pro Vás pořádá Úřad Regionální rady Jihozápad, se opět rozdávaly dárky. Tento týden se zapojilo do soutěže rekordních 185 účastníků. Na sedm z nich čekaly věcné ceny v podobě cestovních zavazadel, vybavení anebo vstupenky do muzeí a dalších turisticky vyhledávaných míst v Jihočeském a Plzeňském kraji.

Dnes vychází tipy na výlety na iDnes (28/7/2014)

Už čtvrtý týden pro Vás připravujeme tipy na výlet. Jsou jimi projekty realizované díky dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad. V jihočeském kraji se dočtete o kostele a faře v Prachaticích. Za Plzeňský kraj se Vám představí rozhledna Dlažov, která si za krátkou dobu svého otevření získala mnoho příznivců. Aktuální tipy můžete zhlédnout zde. Navíc pokud daná místa navštívíte, získáváte možnost zúčastnit se naší prázdninové cestovatelské soutěže KOMPAS – Navštiv a vyhraj!

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky – srpen 2014 (1/8/2014)

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky na měsíc srpen je 27,509 Kč/€. Celkový přehled vývoje kurzu zde.

Začalo formální hodnocení nově přijatých žádostí (31/7/2014)

Projektoví manažeři začali na počátku tohoto týdne s hodnocením přijatých projektových žádostí, které byly předloženy v rámci 33. výzvy pro oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě a 34. výzvy pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. V souvislosti s tím upozorňujeme žadatele na možnost obdržení výzvy k odstranění formálních nedostatků v týdnu od 4. či 11. srpna. V případě, že statutární zástupce žadatele či kontaktní osoba uvedená v benefitové žádosti obdrží v průběhu hodnocení tuto výzvu, je nutné, aby chybějící doklady předložil ve stanovené lhůtě dvou pracovních dnů. Tato lhůta se počítá ode dne, kdy byla výzva k odstranění formálních nedostatků odeslána.

Upozorňujeme na vydání nového Metodického oznámení č. 39 (30/7/2014)

Upozorňujeme žadatele a příjemce na vydání nového Metodického oznámení č. 39 k zákonu č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Z důvodu nabytí účinnosti tohoto zákona vzniká pro žadatele a příjemce nová povinnost doložení čestného prohlášení, ve kterém žadatel/příjemce potvrdí, že nemovité/movité věci, které jsou dotčeny realizací příslušného projektu, nebyly, nejsou a dle současných dostupných informací ani nebudou předmětem majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Povinnost doložení tohoto čestného prohlášení na ÚRR JZ, bude vyžadována u žadatelů v rámci dokládání příloh před podpisem smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace a u příjemců v rámci nejbližší průběžné/etapové/závěrečné monitorovací zprávy projektu nebo monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu. Více informací naleznete v Metodickém oznámení č. 39.

Proběhlo již čtvrté losování naší prázdninové cestovatelské soutěže KOMPAS – Navštiv a vyhraj! (29/7/2014)

Už počtvrté se losovalo o hodnotné ceny, které si pro Vás připravil Úřad Regionální rady Jihozápad ve spolupráci se soutěžními projekty. Tento týden čekaly na šest šťastlivců vstupenky do muzeí, na plovárnu nebo lékárnička, cestovní set a svítilna. I ostatní mají stále šanci vyhrát. V posledním devátém týdnu proběhne hlavní losování, kde se bude vybírat ze všech platných hlasů. Na výherce čeká tablet, fotoaparáty nebo předplatné MF Dnes. Více informací o soutěži naleznete na stránkách soutěže.

V sobotu se slavnostně otevře rozhledna na šumavském Špičáku (25/7/2014)

Rozhledna na vrcholu šumavského Špičáku bude slavnostně otevřena tuto sobotu 26. července ve 12.00 hodin. Akce je spojena rovněž s otevřením opravených turistických tras k Čertovu jezeru. Po slavnostním otevření rozhledny budou moci návštěvníci vystoupat do ochozu rozhledny vysoké 26,5 m a rozhlédnout se do širokého okolí. Poté mohou vyrazit po turistických cestách k Čertovu jezeru a pak zpět k nástupní stanici lanovky do Ski&Bike areálu Špičák. Na trase je připraveno celkem 7 stanovišť, na kterých odborníci z podniku Lesy ČR návštěvníky zábavnou formou seznámí s činností spojenými s péčí o les. Trasa je dlouhá přibližně 3km a je vhodná i pro rodiny s kočárkem. Stejný program je připraven rovněž na neděli od 10 do 16 hodin. Výstavba rozhledny na vrcholu 1 202 m vysokého Špičáku byla podpořena z ROP Jihozápad v rámci 23. výzvy, celkové způsobilé výdaje projektu se předpokládají ve výši 8,4 milionu korun.

Barokní noc v Muzeu Českého lesa v Tachově (24/7/2014)

Muzeum Českého lesa v Tachově zve ve čtvrtek 24. 7. od 18 hodin na akci Barokní noc. Interaktivní program se uskuteční v objektu barokního františkánského kláštera, klášterního kostela a klášterní zahrady, která byla zrekonstruována díky podpoře z ROP Jihozápad. Akce začne v 18 hodin v klášterní zahradě zahájením open air výstavy reprodukcí děl tachovského rodáka malíře Eliáše Dollhopfa. Výstavu uvede autor malířovy monografie Mgr. Zbyněk Černý. Od 19 do 20:30 hodin je v zahradě volný program za hudebního doprovodu smyčcového tria Naladěno. V 19:30 hodin začne výklad o Gartnerových varhanách na kůru klášterního kostela sv. Máří Magdaleny a ve 20:30 hodin začne varhanní recitál regenschori Jany Vokaté. Barokní noc uzavře ve 21:30 hodin iluminace klášterní zahrady a Barokní ohňostroj Teatrum Pyrotechnicum. Rekonstrukce klášterní zahrady Muzea Českého lesa v Tachově byla předmětem realizace projektu Zahrada otevřená – Rozšíření a zkvalitnění nabídky pro cestovní ruch v muzeu v Tachově. Dotace z ROP JZ byla ve výši 4,25 milionu korun.

-- obrázek --

Chlum u Třeboně obdržel dotaci za výstavbu domu dětí (23/7/2014)

Mezi další proplacené projekty z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad se zařadil projekt Dům dětí – vytvoření podmínek pro mimoškolní péči. V roce 2007 vzniklo díky aktivitě místních občanů občanské sdružení pro děti a mládež, které od samého začátku úzce spolupracovalo s městysem. V rámci vzájemné spolupráce byl vytvořen dům dětí v objektu bývalé fary. Základním cílem tohoto projektu bylo vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj osobnosti a schopností dětí a jejich kvalitní hodnotové orientace. Tohoto cíle projekt dosáhl prostřednictvím vybudování kvalitních volnočasových kapacit domu dětí. To vede ke zkvalitnění volnočasových aktivit a zájmových preferencí dětí a mládeže na území obce. Věcným záměrem projektu pak byla rekonstrukce samotného objektu. Příjemce obdržel dotaci ve výši 6 396 377,94 Kč.

-- obrázek --

Soutěž KOMPAS – Navštiv a vyhraj! má další výherce (22/7/2014)

Včera 21. 7. proběhlo již třetí losování v prázdninové cestovatelské soutěži Kompas. Tento týden se zúčastnilo rekordních 87 soutěžících, z nichž na sedm z nich čekali věcné ceny. Úřad Regionální rady Jihozápad si pro ně připravil například cestovní sady, které obsahovaly tašku nebo batoh, dále pak plážovou podložku nebo třeba visačku na zavazadlo. Ze strany soutěžních projektů mohli výherci obdržet také volné vstupenky do muzeí nebo jízdenku na parní vlak jindřichohradecké úzkokolejky. Navštivte turisticky atraktivní místa i vy a získejte možnost vyhrát jednu ze zajímavých cen.

Další tipy na výlet lze zhlédnout na iDnes.cz (21/7/2014)

Již třetí série letních tipů na výlet, které pro Vás připravuje Úřad Regionální rady Jihozápad, je pro Vás připravena na internetových stránkách iDnes. Tentokrát se můžete dozvědět o tajích sirkařské výroby v Muzeu Šumavy v Sušici nebo přijmout pozvánku na prohlídku ateliéru Egona Schieleho v Českém Krumlově. Dále pokud se na daná místa vydáte, máte možnost zúčastnit se naší cestovatelské soutěže KOMPAS – Navštiv a vyhraj!

Úřad vybojoval téměř 2,5 miliardy korun pro Českou republiku (18/7/2014)

Po intenzivní urgenci a komunikaci se státními orgány ze strany předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Ivo Grünera a vedení Úřadu Regionální rady NUTS II Jihozápad přistoupilo Ministerstvo financí ČR po zhruba dvouměsíční pauze k obnovení administrace certifikace finančních prostředků pro Jihozápad. Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Druhé losování soutěže KOMPAS – Navštiv a vyhraj! je za námi (17/7/2014)

V druhém soutěžním týdnu se zúčastnilo naší soutěže 67 osob. V pondělí proběhlo již druhé losování, kde na 7 šťastlivců čekaly hodnotné ceny, které pro výherce připravil Úřad Regionální rady Jihozápad ve spolupráci se soutěžními projekty. Tento týden se soutěžilo například o několik cestovatelských setů obsahující i cestovní tašku nebo batohy, dále také rodinné vstupné na letní plovárnu v Českých Budějovicích nebo plavecký bazén v Jindřichově Hradci, Český Krumlov Card nebo vstup na hrad Pořešín. Pokud se chcete dozvědět další zajímavé informace o soutěžních místech, přečtěte si páteční MF Dnes nebo sledujte iDnes a jejich Tipy na výlety.

Blíží se ukončení příjmu projektových žádostí v rámci 33. a 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad (16/7/2014)

Upozorňujeme žadatele na blížící se ukončení příjmu žádostí v rámci 33. a 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Projektové žádosti připravované do 33. výzvy pro oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě a 34. výzvy pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství budou přijímány do 18. 7. 2014 do 12.00 hodin. V průběhu příprav projektových žádostí mohou žadatelé i zpracovatelé stále využívat možnosti osobních, emailových i telefonických konzultací s oddělením administrace žádostí Úřadu Regionální rady v Českých Budějovicích a v Plzni.

Slavnostní otevření nového koupacího biotopu Blovice (15/7/2014)

Dnes, tj. 15. 7. se v 16 hodin uskuteční slavnostní otevření nového koupacího biotopu v Blovicích nedaleko Rokycan. Celý areál byl podpořen díky dotaci z ROP Jihozápad. Voda v novém koupališti je upravována pouze biologicky s využitím samočistících vod. Pro děti zde bylo vybudováno dětské hřiště a pro příznivce sportu je k dispozici hřiště na plážový volejbal. Areál najde své uplatnění i v zimě, kdy bude ledová plocha využívána pro bruslení. Samozřejmostí areálu jsou šatny, převlékárny, hygienické zázemí a občerstvení. Od dnešního dne se tak mohou návštěvníci koupaliště v Blovicích zapojit do letní cestovatelské soutěže KOMPAS. Více o soutěži naleznete zde.

Tipy na výlet jsou od dnešního dne na iDnes.cz (7/7/2014)

Dnešním dnem jsou páteční Tipy na výlet umístěny na internetových stránkách iDNES.cz. Můžete se tak seznámit s Letní plovárnou v Českých Budějovicích a rozhlednou Špičák na Šumavě. Pokud navštívíte tato zajímavá místa, získáte šanci zapojit se do letní cestovatelské soutěže KOMPAS – Navštiv a vyhraj!.

Letní tipy na výlet dnes v MF Dnes (11/7/2014)

Již dnes můžete v MF Dnes zhlédnout druhou sérii letních tipů na výlet. Tu si pro Vás připravil Úřad Regionální rady Jihozápad, který tak představuje úspěšně realizované projekty podpořené z Regionálního operačního programu Jihozápad. Dozvíte se tak například, jak vypadá nové úzkokolejné muzeum v Nové Bystřici nebo Vás zaujme článek o nově vybudovaném přírodním koupališti v Blovicích, které bude slavnostně otevřeno v úterý 15. července v 16 hodin.

Slavnostní otevření Sportovně rekreačního komplexu Borek (10/7/2014)

Zítra se od 10 hodin uskuteční slavnostní otevření Sportovně rekreačního komplexu Borek v Českých Budějovicích. Díky finanční podpoře ROP Jihozápad se tak zkvalitnilo životní prostředí a zvýšila se nabídka volnočasových aktivit pro občany obce Borek a blízkého okolí. Návštěvníci se také mohou vykoupat v zcela novém bazénu.

Turistické rozhledně požehná klatovský kaplan (9/7/2014)

Nové turistické rozhledně na vrchu sv. Markéty u Dlažova na Klatovsku požehná v neděli 13. července klatovský kaplan P. Ivan Pavlíček. Slavnostní poutní mše u tamní kaple sv. Markéty začne ve 14 hodin. Turistická rozhledna na vrchu s nadmořskou výškou 642 m je vysoká 25 metrů a vyhlídková plošina je ve výšce přes 19 metrů. Součástí projektu, který byl podpořen z ROP NUTS II JZ v rámci 23. výzvy, byla rovněž výstavba přístřešku pro turisty se stoly a lavicemi, herní prvky pro děti, informační panely a webkamera s možností on-line přenosu. Rozhledna byla slavnostně otevřena letos 1. ledna. Realizace projektu si vyžádala dotaci ve výši 2 791 594 Kč.

Proběhlo první losování soutěže KOMPAS – Navštiv a vyhraj! (8/7/2014)

Od 1. 7. do 6. 7. proběhlo první kolo soutěže Kompas. V pondělí 7. 7. tak byli vylosováni první šťastlivci, kteří získali celou řadu zajímavých a hodnotných cen, mezi které patřil např. cestovatelský set, rodinné vstupné na letní plovárnu v Českých Budějovicích, balíček Západočeského muzea, atd. Další výherci budou vylosováni 14. 7. Soutěž probíhá celé letní prázdniny, šance na výhru je tak vysoká. Čím více projektů navštívíš, tím větší šanci na výhru máš! Více informací o soutěži na www.rr-jihozapad.cz/kompas/.

První Tipy na výlet již dnes v MF Dnes (4/7/2014)

Lámete si často hlavu s tím, kam na výlet? ROP Jihozápad pro vás připravil ve spolupráci s MF Dnes cyklus tipů na výlety. Každý prázdninový pátek tak můžete vybírat ze zajímavých míst jižních a západních Čech. Dnes, tj. 4.7 se seznámíte s Letní plovárnou v Českých Budějovicích a rozhlednou Špičák na Šumavě. Pokud navštívíte tato zajímavá místa, můžete se také zapojit do letní cestovatelské soutěže KOMPAS – Navštiv a vyhraj!. Pro více informací o soutěži a inspiraci na další výlety navštivte stránky soutěže.

V Kolinci v sobotu slavnostně otevřou nové koupaliště (4/7/2014)

Letní osvěžení nabídne od zítřka nově zrekonstruované koupaliště v Kolinci nedaleko Sušice. Turistům, kteří zavítají do Pošumaví, návštěvníkům městyse a místním občanům se zítra v 15 hodin slavnostně otevře sportovní areál se zrekonstruovaným plaveckým bazénem, dětským bazénem a brouzdalištěm. Každý z bazénů má vlastní recirkulaci vody a vodu pro sprchy ohřívá solární systém. Rekonstrukcí prošly rovněž šatny a navíc byly vybudovány převlékací kabinky pro osoby se zdravotním postižením. Sportovní areál se rozšířil také o pétanquové hřiště a lezeckou stěnu, u vrátnice si budou moci návštěvníci vypůjčit sportovní potřeby. Areál je bezbariérový. Rozšíření sportovního areálu v Kolinci je výstupem projektu s názvem Revitalizace koupaliště a rozšíření sportovního areálu v Kolinci, který byl podpořen ve 23. výzvě ROP Jihozápad. Předpokládané celkové výdaje jsou více než 18 milionů korun.

Starý zámek v Chudenicích nabídne nový prohlídkový okruh (4/7/2014)

Nový prohlídkový okruh nabídne návštěvníkům Chudenic nový prohlídkový okruh Muzea Josefa Dobrovského ve starém zámku v Chudenicích. Expozice bude slavnostně otevřena v neděli 6. července v 11 hodin. V zámecké budově vznikla nová prohlídková trasa, která turisty zavede v 1. patře zámku expozicemi v prostoru salónu, ložnice, šatny, koupelny, kaple, kuchyně a tzv. zahradního pokoje. V 2. podlaží je zrekonstruována knihovna. Vznikla také malá sklepní expozice a venkovní expozice zemědělské a požární techniky. Návštěvníci budou mít k dispozici také nové sociální zázemí. Nový prohlídkový okruh byl vybudován díky realizaci projektu s názvem Rozšíření expozice a výstavba sociálního zázemí Starého zámku v Chudenicích, který byl podpořen ve 23. výzvě ROP Jihozápad. Předpokládané celkové výdaje projektu jsou ve výši 6, 6 milionu korun.

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky – červenec 2014 (3/7/2014)

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky na měsíc červenec je 27,459 Kč/€. Celkový přehled vývoje kurzu zde.

Upozorňujeme na revizi Prováděcího dokumentu a Příručky pro příjemce ROP JZ (2/7/2014)

Upozorňujeme žadatele a příjemce, že dne 30. 6. 2014 byla Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad schválena revize Prováděcího dokumentu ROP NUTS II Jihozápad na období 2007 – 2013, verze 3.0 revize č. 8 ke dni 30. 6. 2014 a revize Příručky pro příjemce verze 8.0 ke dni 30. 6. 2014 s účinností od 1. 7. 2014. Do Prováděcího dokumentu bylo zahrnuto v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1297/2013 využití flexibility, dále došlo k úpravě formy a výše podpory u jednotlivých oblastí podpory v souladu s čl. 53 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a dokument byl také zaktualizován dle nových pravidel veřejné podpory EU, která jsou účinná od 1. 7. 2014. Do Příručky pro příjemce byly zapracovány zejména tyto změny: aktualizace pravidel veřejné podpory EU účinných od 1. 7. 2014, úprava podmínek časové etapizace projektů dle Metodického oznámení č. 38, aktualizace pravidel pro zadávací řízení podle zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb. a podle nové verze Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007-2013, dále také došlo k úpravě přílohy č. 8 příručky Změny v rozpočtu. Prováděcí dokument naleznete ZDE, Příručku pro příjemce naleznete ZDE.

Cestovatelská soutěž KOMPAS – Navštiv a vyhraj začíná! (1/7/2014)

Letní cestovatelská soutěž KOMPAS – Navštiv a vyhraj!, dnes odstartovala a potrvá do 31. 8.2014. Soutěž pořádá již třetím rokem Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Podstatou soutěže je cestování po projektech, které byly podpořené dotací z ROP Jihozápad. Celkem bylo do soutěže vybráno 16 projektů. Tyto soutěžní místa lze nalézt na internetových stránkách soutěže www.rr-jihozapad.cz/kompas a nebo se s nimi seznámit od počátku července každý pátek v MF Dnes v rubrice tipy na výlety. Účastníci soutěže mohou vyhrát cestovatelské sety, fotoaparáty nebo tablet.

Revize metodického oznámení č. 33 (30/6/2014)

Upozorňujeme žadatele na revizi č. 1 Metodického oznámení č. 33 k doložení dokladu o přidělení IČ k žádosti o podporu projektu (příloha č. 1 – doklad o právní subjektivitě). Do metodického oznámení byla doplněna na základě stanoviska Českého statistického úřadu informace o tom, že z důvodu legislativního pochybení nejsou v evidenci Základního registru osob zapsány příspěvkové organizace, které vznikly před 1. 1. 2001 a nejsou zapsány v obchodním rejstříku. Příspěvkové organizace, které žádají o dotaci v rámci ROP JZ a nejsou v evidenci Základního registru osob, proto mohou v rámci povinné přílohy žádosti o podporu projektu č. 1 „Doklad o právní subjektivitě“ místo výpisu ze Základního registru osob doložit doklad „Identifikace ekonomického subjektu v registru ekonomických subjektů“ vystavený Českým statistickým úřadem (v originále nebo úředně ověřené kopii). Více informací naleznete ZDE.

Dnes končí úspěšná putovní výstava projektů ROP Jihozápad (27/6/2014)

Dnes, tj. 27. 6. končí v ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou téměř tříměsíční putovní výstava úspěšně realizovaných projektů ROP Jihozápad. Výstava navštívila celkem sedm míst napříč Jihočeským a Plzeňským krajem. K vidění byla ve Stříbře, Jindřichově Hradci, v Nemocnici Strakonice, na Lannově třídě v Českých Budějovicích, Muzeu Šumavy v Sušici, plzeňském Techmania Science Center a v ZOO Ohrada. Díky této úspěšné výstavě se podařilo přiblížit co nejširší veřejnosti projekty, které byly realizované díky dotacím z ROP Jihozápad. Další možnost vidět realizované projekty ROP Jihozápad bude mít veřejnost o prázdninách a to díky billboardové kampani.

Výpis z Registru osob u příspěvkových organizací (26/6/2014)

Na základě stanoviska Českého statistického úřadu nejsou z důvodu legislativního pochybení v evidenci Základního registru osob zapsány příspěvkové organizace, které vznikly před 1. 1. 2001 a nejsou zapsány v obchodním rejstříku. Příspěvkové organizace, které žádají o dotaci v rámci ROP JZ a nejsou v evidenci Základního registru osob, proto mohou v rámci povinné přílohy žádosti o podporu projektu č. 1 „Doklad o právní subjektivitě“ místo výpisu ze Základního registru osob doložit doklad Identifikace ekonomického subjektu v registru ekonomických subjektů vystavený Českým statistickým úřadem (v originále nebo úředně ověřené kopii). Více informací bude uvedeno v připravované revizi Metodického oznámení č. 33, která bude v nejbližší době uveřejněna na těchto internetových stránkách.

Společenské a vzdělávací centrum Kdyně (25/6/2014)

Nové společenské a vzdělávací centrum vzniklo ve Kdyni díky realizaci projektu podpořeného z ROP Jihozápad. Ještě před dvěma lety nevyužívaná budova z 19. století ve středu města prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Nyní nabízí prostory pro pořádání společenských akcí a pro volnočasové aktivity občanů města a celého mikroregionu. Budova poskytla rovněž nové zázemí městské knihovně, která se dosud nacházela v nevyhovujících prostorách. Díky realizaci projektu, jehož celkové způsobilé výdaje se předpokládají ve výši více než 23 milionů korun, získali občané Kdyně prakticky všech věkových kategorií nejen širší možnosti pro trávení volného času a vyžití, ale i krásnější kout města. V těsné blízkosti nového společenského a vzdělávacího centra se totiž nachází nedávno rekonstruovaná sokolovna. Také tuto rekonstrukci podpořil ROP Jihozápad. Projekt s názvem Společenské a vzdělávací centrum Kdyně bude slavnostně ukončen zítra v 15:00 hodin.

Poznejte nový projekt z Jihočeského kraje (24/6/2014)

V tomto týdnu tj. od 23. 6. do 27. 6. probíhá poslední kolo soutěže Poznej projekt, která je pořádána Ministerstvem pro místní rozvoj. Nyní je do ní zapojen i projekt z Jihočeského kraje. Zúčastněte se a získejte šanci vyhrát například nůž Victorinox nebo reflexní předměty. Více informací o soutěži, fotky a indicie k projektu naleznete pod tímto odkazem.

Město Plánice se brzy dočká nové komunikace (23/6/2014)

Město se pustilo do výstavby části zhruba 80 metrů dlouhé nové místní komunikace, která povede podél tenisových kurtů. Stavební práce jsou již v plném proudu a silnice by měla být dokončena do 20. června letošního roku. Celá stavba by měla stát přibližně 1,77 milionu korun bez DPH. Část nákladů pokryje dotace z ROP Jihozápad.

Zábavné odpoledne v ZOO Ohrada již zítra (20/6/2014)

Již zítra, tj. 21.6 se uskuteční akce Zábavný den v ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Regionální operační program patří mezi hlavní partnery toho dětského dne. Na návštěvníky čekají nejen zvířátka ale také koncerty, umělecká vystoupení, zábavné dětské soutěže o věcné ceny a mnoho dalšího. Více o této akci v dnešní páteční příloze novin MF DNES anebo pod tímto odkazem.

Budova staré radnice v Jindřichově Hradci projde proměnou (19/6/2014)

Díky dotaci z ROP Jihozápad, vznikne v objektu staré radnice v Jindřichově Hradci nová městská knihovna, nové veřejné WC, prostor pro interaktivní workshopy pro děti a bude zpřístupněna i starobylá obřadní síň. Pohyb po objektu návštěvníkům usnadní nový výtah, který zpřístupní podkoroví, kde je počítáno s umístěním depozitářů. Dotace z ROP Jihozápad činí 9,7 milionu korun.

Upozornění na vydání revize metodického pokynu (18/6/2014)

Upozorňujeme na vydání revize č. 9 metodického pokynu Definice indikátorů pro projekty předkládané v rámci ROP NUTS II Jihozápad, účinné ke dni 19. 6. 2014. V metodickém pokynu byly kromě formálních úprav provedeny drobné změny v názvu indikátoru č. 511570 a v definici indikátorů č. 651210, 610110, 4100 dle Národního číselníku indikátorů, který se promítá do Agregační mapy indikátorů ROP NUTS II Jihozápad. Dokument je k dispozici v části Metodické pokyny a oznámení.

Děti si užijí v ZOO zábavu s ROP Jihozápad (17/6/2014)

Sobota 21. června bude patřit dětem. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, který pomáhá čerpat finanční prostředky z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad), organizuje společně s Hitrádiem Faktor a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR Den dětí v ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Upozornění pro žadatele (16/6/2014)

Dovolujeme si upozornit žadatele, kteří v současné době předkládají povinné přílohy před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace na skutečnost, že pokud jsou některé z požadovaných příloh irelevantní, popř. již byly doloženy k žádosti o podporu projektu, je žadatel povinen spolu s předkládanými přílohami písemně potvrdit, kterých příloh se tyto skutečnosti týkají – v případě irelevantnosti příslušných příloh uvést také odůvodnění.

Putovní výstava ROP Jihozápad míří do finále (13/6/2014)

Dnes tj. 13. 6. 2014 se putovní výstava projektů ROP Jihozápad přesunuje do své poslední stanice, kterou je ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou. K vidění bude v objektu terária. Dne 21. 6. 2014 bude v rámci akce Zábavného dne v ZOO Hluboká přesunuta, na jeden den, do prostor Loveckého zámečku. Výstava do této doby putovala celkem po pěti místech v Jihočeském a Plzeňském kraji. V ZOO Hluboká bude putovní výstava k vidění do 27. 6. 2014. Více informací naleznete tiskové zprávě.

Otevře se rozhledna Havran (13/6/2014)

Nová rozhledna bude zítra ve 14 hodin slavnostně otevřena na 894 m vysokém vrchu Havran na Tachovsku. Rozhledna byla vybudována z bývalé vojenské hlásky, která byla od konce 80. let minulého století opuštěna a postupně chátrala. Nově vybudovaná rozhledna je vysoká 24,4 m a dovoluje návštěvníkům pohled z vyhlídkové plošiny ve výšce 919,7 m n. m. Součástí slavnostního otevření rozhledny je prezentace Muzea železné opony Rozvadov, návštěvníkům se představí Kolowratovi trubači a divadelní spolek Komedyjanti. Pro děti jsou připraveny soutěže a hry. K rozhledně Havran se lze nejsnáze dostat z německé strany, a to z parkoviště na Silberhütte, odkud vede trasa dlouhá necelé 2 km chůze nenáročným terénem. Návštěvu je možné spojit s prohlídkou hradu Schellenberg v Německu, který se nachází zhruba 1 km od rozhledny. Pěšky nebo na kole je možné se na rozhlednu dostat ze Staré knížecí hutě, což je asi 8 km. Vybudování rozhledny Havran byla podpořena v rámci 17. výzvy ROP Jihozápad dotací ve výši 4 796 139,17 Kč.

Poznejte nový projekt z Plzeňského kraje (12/6/2014)

V tomto týdnu tj. od 9. 6. do 15. 6. probíhá již 17. kolo soutěže Poznej projekt, která je pořádána Ministerstvem pro místní rozvoj. Nyní je do ní zapojen i projekt z Plzeňského kraje. Pro více informací o soutěži, fotky a indicie k projektu naleznete pod tímto odkazem.

Seminář pro žadatele 34. výzvy ROP Jihozápad v Plzni (11/6/2014)

Seminář pro žadatele o podporu v rámci 34. výzvy ROP Jihozápad, která je zaměřena na oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství, se uskuteční ve středu 18. 6. 2014 od 9.30 hodin v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje v zasedací místnosti Zastupitelstva Plzeňského kraje, 1. patro, č. dveří 174. Na semináři se budou probírat zejména specifika v zaměření výzvy a problematika přípravy žádosti a jejích příloh. Pro účast na semináři je nutné zaregistrovat se prostřednictvím přihlašovacího systému na www.rr-jihozapad.cz v sekci pro žadatele – semináře pro žadatele. Po provedení registrace Vám na emailovou adresu přijde potvrzení o úspěšném přihlášení. Veškeré informace včetně pozvánky naleznete pod tímto odkazem.

Upozornění pro žadatele k aplikaci eCBA pro posouzení finančního zdraví (10/6/2014)

Z důvodu ukončení aktualizace stávajících systémů ARIS a ÚFIS bude v nejbližších dnech v aplikaci eCBA pro posouzení finančního zdraví žadatele provedena instalace vazby na systém MONITOR, který nově spustilo Ministerstvo financí České republiky. Dosavadní systém obsahuje data pouze do roku 2012. Finanční data obcí a krajů za rok 2013 by dle sdělení dodavatele měla být dostupná po provedené aktualizaci aplikace eCBA po 15. 6. 2014. Upozorňujeme žadatele, že k žádosti o podporu projektu je nutné doložit finanční zdraví za poslední dvě uzavřená účetní období.

Titul stavby roku Plzeňského kraje získaly dva projekty podpořené z ROP (9/6/2014)

Rekonstrukce Muzea Šumavy v Sušici a revitalizace Masarykova náměstí ve Stříbře uspěly v anketě Stavba roku Plzeňského kraje 2013. Obě stavby byly podpořeny z programu ROP Jihozápad. Muzeum Šumavy Sušice získalo titul stavby roku za vybudování přístavby a nástavby objektu, který v minulosti býval součástí městských hradeb, sloužil jako strážnice, městský žalář a později jako hospodářský objekt. Díky realizaci projektu nyní muzeum návštěvníkům nabízí multifunkční prostor pro pořádání výstav, přednášek a koncertů a nové sociální zázemí. Celkové způsobilé výdaje projektu byly více než 11 milionů korun. Revitalizaci Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro ocenila odborná komise titulem stavba roku v soutěžní kategorii Veřejné prostranství. Realizace projektu, který byl podpořen v 6. výzvě, přinesla zklidnění městského centra a rovněž zlepšení informačního systému. Celkové způsobilé výdaje projektu činily více než 34 milionů korun. Do letošního, 11. ročníku, soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2013 bylo přihlášeno celkem 28 staveb, sedm z nich bylo podpořeno z programu ROP Jihozápad.

Děti dnes oslaví svůj den v plzeňském Techmania Science Center (6/6/2014)

Akce s názvem Den dětí s ROP Jihozápad je pořádána Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ve spolupráci s Techmania Science Center v Plzni. Na děti čeká jedinečný zábavný program plný interaktivních exponátů, show a soutěží. Návštěvníci se také budou moci seznámit s Regionálním operačním programem Jihozápad díky putovní výstavě realizovaných projektů, která je od 30. 5. právě v objektu Techmania Science Center. Více informací o akci naleznete zde.

Seminář pro žadatele České Budějovice (5/6/2014)

Seminář pro žadatele 34. výzvy ROP Jihozápad, která je zaměřena na oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství, se uskuteční 17. 6. 2014 od 9 hodin v zasedací místnosti Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v Českých Budějovicích. Na semináři se budou probírat zejména specifika zaměření výzvy a problematika přípravy žádosti a jejích příloh. Více informací naleznete pod tímto odkazem.

Nýrsko bude mít díky podpoře z ROP novou in-line dráhu (4/6/2014)

Nová in-line dráha bude slavnostně otevřena dnes v 16 hodin ve sportovním Areálu pod sjezdovkou v Nýrsku. Její výstavba je součástí realizace projektu s názvem Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu města Nýrska, který byl Regionálním operačním programem Jihozápad podpořen v rámci 23. výzvy. Kromě 1,4 km dlouhé in-line dráhy budou mít návštěvníci areálu k dispozici dětské hřiště, nové sociální zázemí a parkoviště. Město Nýrsko, které je příjemcem podpory předpokládá, že areál bude využíván celoročně. V zimních měsících, pokud to dovolí sněhové podmínky, bude areál využíván pro běh na lyžích. Realizace celého projekt by měla být ukončena v září letošního roku, celkové náklady se předpokládají ve výši téměř 15 milionů korun.

Možné problémy příjemců ROP Jihozápad v souvislosti živelnou pohromou (3/6/2014)

V důsledku povodní, které postihly v květnu 2014 některé oblasti regionu soudržnosti Jihozápad, může v praxi dojít k problémům s realizací či udržitelností projektů, které byly nebo by mohly být spolufinancovány z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad. Je nutné, aby poškozený příjemce celou záležitost primárně řešil jako pojistnou událost a dále nahlásil rozsah škod příslušnému finančnímu manažerovi, se kterým bude konzultovat další postup. Podrobné informace naleznete zde v sekci ostatní dokumenty a legislativa.

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky – červen 2014 (2/6/2014)

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky na měsíc červen je 27,474 Kč/€. Celkový přehled vývoje kurzu zde

Výstava ROP Jihozápad putuje do Plzně (30/5/2014)

Do Techmania Science Center v Plzni putuje v pátek 30. května výstava projektů podpořených z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad (ROP Jihozápad). Putovní výstavu pořádá Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Nové vydání Závazných postupů pro zakázky mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb. (29/5/2014)

Upozorňujeme žadatele a příjemce, že Národní orgán pro koordinaci aktualizoval dokument Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů Evropské Unie, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007–2013. V revizi dokumentu se promítly mimo jiné změny související s rozhodnutím Evropské komise k finančním opravám ze dne 19. 12. 2013. Postupy je nutné aplikovat u projektů, které budou mít podepsanou Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace po 1. 6. 2014 včetně. Dokument spolu s přehledem platnosti předchozích verzí je k dispozici pod tímto odkazem.

Děti oslaví v Plzni svůj den s ROP Jihozápad (28/5/2014)

Pátek 6. června bude patřit v plzeňské Techmania Science Center dětem. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, který pomáhá čerpat finanční prostředky z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, tu organizuje Den dětí. Více informací v tiskové zprávě.

Dnes se slavnostně otevře nové Komunitní centrum aktivního života v Blatné (27/5/2014)

Již dnes se mohou návštěvníci od 13 do 16 hodin přijít podívat do nově otevřeného Komunitního centra aktivního života v Blatné na Strakonicku. Díky dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad vzniklo v budově bývalého skladu velkoobchodu zázemí pro divadelní spolky, prostory pro rehabilitaci, galerie, kavárna a sál se 140 místy. Celková výše dotace činila 38 milionů korun.

Rozhlasová kampaň informuje o dnech dětí (26/5/2014)

Již od pondělí v době od 7 do 16 hodin budou moci posluchači čtyř regionálních rádií v Plzeňském kraji slyšet nový rozhlasový spot, který informuje o dnu Dětí, který pořádá Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Ten proběhne už 6. června v Techmania Science Center. O čtrnáct dní později bude na stejných rozhlasových kanálech představena druhá akce našeho Úřadu: Zábavný den v ZOO Hluboká, tentokrát ji však budou moci posluchači ocenit na jihočeských frekvencích. Více informací o plánovaných akcích ROP Jihozápad si můžete přečíst pod tímto odkazem.

ROP Jihozápad uvolňuje další finance na silnice a školy (23/5/2014)

Regionální operační program Jihozápad uvolňuje celkem 200 milionů korun na modernizaci silnic a škol. Zájemci o dotace mohou předkládat své žádosti do 18. července do 12 hodin. Více informací naleznete v tiskové zprávě. Zároveň dnes bude probíhat na Krajském úřadu Plzeňského kraje od 12.30 tisková konference. Na programu bude vyjádření zástupců Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ke kauze projektu Centrum Vodní zábavy města Kdyně, který byl podpořen z ROP Jihozápad. Na tiskové konferenci budou zároveň prezentovány závěry ze zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihozápad, který bude tiskové konferenci předcházet.

U projektů 30 a 31. výzvy bude zahájeno věcné hodnocení (22/5/2014)

V pondělí 26. 5. 2014 bude ukončeno hodnocení přijatelnosti u projektových žádostí předložených v rámci 30. a 31. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Všem žadatelům, jejichž projektové žádosti byly ve fázi hodnocení přijatelnosti hodnoceny, bude ve lhůtě pěti pracovních dnů odesláno Oznámení o výsledku hodnocení přijatelnosti. U projektů, které hodnocení přijatelnosti vyhověly, dojde v úterý 27. 5. 2014 k zahájení fáze věcného hodnocení. Předběžný termín zveřejnění výsledků hodnocení těchto výzev je plánován na druhou polovinu července 2014.

Nový průtah Nekmíří zlepšil dopravní situaci v obci (21/5/2014)

Motoristé, kteří projíždějí obcí Nekmíř na severním Plzeňsku, využívají díky podpoře Regionálního operačního programu Jihozápad nově zrekonstruovaný průtah. Komunikace II/205, která je značně zatížena i tranzitní automobilovou dopravou, byla rekonstruována v délce 1120 m, a to včetně části navazujících silnic III. třídy. Součástí rekonstrukce byla také úprava nevyhovujícího poloměru pravostranného oblouku zatáčky a vybudování dvou ochranných ostrůvků pro usnadnění přecházení pěších. Na realizaci projektu s příjemcem podpory spolupracovala také obec Nekmíř, která opravila chodníky a související infrastrukturu. Celkové náklady projektu, který byl předložen ve 20. výzvě Regionálního operačního programu Jihozápad, jsou více než 50 milionů korun.

Aktualizace metodických pokynů (20/5/2014)

Upozorňujeme žadatele a příjemce na vydání aktualizovaných metodických pokynů. Jedná se o Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu, verze 2.0 a Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 2.0, revize č. 10. Oba metodické pokyny jsou platné a účinné ke dni 19. 5. 2014 a byly revidovány v souvislosti s novými pravidly veřejné podpory, která budou aplikována po 30. 6. 2014. Jedná se především o způsobilost výdajů u regionální investiční podpory, která se dotkla obou dokumentů. Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu dále upravuje mimo jiné snížení intenzity podpory u regionální investiční podpory a zohledňuje nová pravidla při aplikaci podpory v režimu de minimis. Více informací je uvedeno v samotných pokynech, které jsou ke stažení zde.

ROP Jihozápad vyhlašuje nové výzvy (27/1/2014)

ROP Jihozápad vyhlašuje v pořadí 30., 31. a 32. výzvu. Třicátá výzva je zaměřena na oblast podpory 1. 1 Modernizace regionální silniční sítě. U 31. výzvy pak bude možné předkládat žádosti v rámci oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. Poslední vyhlášenou výzvou schválenou na Výboru Regionální rady dne 24. 1. 2014 je 32. výzva pro oblast podpory 2. 1 Integrované projekty rozvojových center. Žádosti o podporu projektu je možné předkládat od dnešního dne do 31. 3. 2014 do 12:00 hod pro 30. a 31. výzvu a do 17. 3. 2014 pro 32. výzvu. Text výzev a veškeré další podklady a informace naleznete pod tímto odkazem. Kompletní informace o vyhlášených výzvách jsou popsány v tiskové zprávě.

Putovní výstava je od dnešního dne k vidění v Muzeu Šumavy v Sušici (16/5/2014)

Od pátku 16. 5. je možné zhlédnout putovní výstavu projektů ROP Jihozápad v Muzeu Šumavy v Sušici. Výstava je již druhým rokem pořádána Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Na celkem deseti panelech si tak návštěvníci Muzea Šumavy budou moci prohlédnout projekty, které byly úspěšně realizované díky dotacím z Evropské unie. Jeden panel je věnován právě projektu kompletní rekonstrukce Muzea Šumavy, který byl podpořen díky dotaci z ROP Jihozápad. Výstava zde bude k vidění do 30. 5., odkud bude dále převezena do Techmania Science Center v Plzni. Více informací v tiskové zprávě. Otevírací dobu Muzea a bližší informace naleznete na http://muzeum.sumava.net/. Informace o projektu můžete také nalézt pod tímto odkazem.

Písecká plovárna U Václava se dočká oprav (15/5/2014)

Téměř po sedmdesáti letech se město Písek dočká opravy své městské plovárny. První etapa rekonstrukce začne ještě tento rok. Hlavní investicí bude nová úpravna vody. Nejmenší návštěvníci se mohou těšit na nové brouzdaliště, které bude celé z nerez oceli. Prvorepublikovou atmosféru budou vytvářet obnovené sprchy navržené podle dobových fotografií. Celkový rozpočet projektu regenerace plovárny počítá s náklady nejméně 12,6 milionu korun, dotace z ROP Jihozápad by měla činit 4,8 milionu korun.

Evropská unie výrazně přispěje na opravy kostelů (14/5/2014)

Díky evropským dotacím z ROP Jihozápad bude moci církev letos opravit některé významné kostely na Klatovsku. Mezi největší budou patřit opravy kostelů v Chudenicích a Klatovech. Kostel sv. Jana Křtitele v Chudenicích se dočká rekonstrukce již na přelomu května a června. Bude opravena střecha a fasáda kostela, restaurovány stropní fresky a boční oltáře. Na věž kostela se také vrátí tři zvony. Po rekonstrukci bude věž kostela plně zpřístupněna veřejnosti. Výměna střešní krytiny a oprava poškozených tesařských konstrukcí čeká také v tomto roce i farní kostel Narození Panny Marie v Klatovech.

Seminář pro příjemce České Budějovice (13/5/2014)

Seminář pro příjemce o podporu v rámci 27., 28., 29. a 32. výzvy ROP Jihozápad se uskuteční v pátek 23. května 2014 od 9:00 hodin na Úřadě Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, České Budějovice. Účastníci budou na semináři seznámeni s pravidly, která jsou povinni dodržovat, a budou upozorněni na největší úskalí, se kterými se mohou setkat při realizaci projektu. Na seminář pro příjemce se lze hlásit přes přihlašovací systém na webových stránkách Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v sekci pro příjemce – seminář pro příjemce.

Zámecký hotel v Hrádku u Sušice rozšířil nabídku o wellness (12/5/2014)

Zámecký hotel v Hrádku u Sušice díky podpoře Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad rozšířil nabídku o nové wellness. Provoz byl slavnostně zahájen 7. května 2014. Návštěvníci mohou relaxovat v prosklené bazénové hale plné světla s romantickým výhledem na rybník. K dispozici jim je bazén s protiproudem, masážními tryskami a chrličem. Saunový svět umožňuje výběr ze čtyř druhů saun. Nabídku komplexní péče o tělo doplňují masáže, koupele a zábaly. Zámecké wellness navazuje na tradici zaniklých vodních a vzdušných lázní v nedaleké obci Odolenov na svazích vrchu Svatobor. Vybudování nového wellness je výstupem projektu s názvem Wellness – objekt pro osobní a fyzickou pohodu, který byl podpořen v rámci 23. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Předpokládané způsobilé výdaje jsou 20 milionů korun, projekt byl realizován v režimu regionální investiční podpory. Projekt zaměřený na vybudování zámeckého wellness navazuje na úspěšnou realizaci projektu s názvem Společenské, kulturní a ubytovací centrum Hrádek č.p.1, jenž byl podpořen ve druhé výzvě ROP Jihozápad v oblasti podpory 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu.

Akce Den Evropy s ROP Jihozápad již dnes (9/5/2014)

Dnes od 10 do 14 hod proběhne na Lannově třídě akce Den Evropy s ROP Jihozápad. Je připraven bohatý program, který pobaví a informuje za každého počasí. Návštěvníci se mohou těšit na zajímavé hry a soutěže s evropskou tématikou. Pracovníci Úřadu Regionální rady Jihozápad si připravili zábavné vědomostní hry, v rámci kterých bude možné získat zajímavé ceny. Jen dnes bude také k vidění na Lannově třídě i putovní výstava. Připraveny jsou také soutěže a workshop s Europe Direct. Úvodního slova se ujme ředitelka Úřadu Regionální rady Jihozápad Michaela Šímová, která mimo jiné pozve veřejnost k prohlédnutí prostor Úřadu Regionální rady Jihozápad. Na akci bude zahájena soutěž „Propaguj projekt“.

Areál kláštera v Plasích čeká rozsáhlá obnova (7/5/2014)

Historický areál cisterciáckého kláštera v Plasích na Plzeňsku se dočká své původní barokní podoby. Plánovaná rozsáhlá obnova areálu by měla znovu vytvořit prostranství, které by sloužilo jako nádvoří. Součástí obnovy je také úprava chodníčků, zatravnění a zrestaurování kašen v areálu. Změní se také směrování cest v areálu, do budovy by se tak mělo nově vstupovat právě z nádvoří. Město Plasy na tento projekt s názvem „Cesty klášterem – stezky k poznání“ získalo dotaci z ROP Jihozápad ve výši 11,5 milionu korun.

Rozhledna na Kotli se otevře 10. května (5/5/2014)

Nová rozhledna na vrchu Kotel u Rokycan bude slavnostně otevřena v sobotu 10. května 2014 ve 13 hodin. Rozhledna je vysoká 28 metrů a nachází se jižně od Rokycan na 575 m vysokém vrchu Kotel. Výstavbu rozhledny, která je úplně první na Rokycansku, iniciovalo město Rokycany a v rámci 23. výzvy ji podpořil Regionálního operačního programu Jihozápad. Slavnostní otevření této nové turistické atraktivity je spojeno také s doprovodným kulturním programem, kterým bude provázet Petr Jančařík a hudební skupina Second Band s hosty. Město Rokycany 10. května pořádá k rozhledně společný pěší výstup po modré turistické značce. Pochod odstartuje v 11 hodin od radnice na Masarykově náměstí. Méně zdatní turisté se mohou k rozhledně přiblížit autobusem, který odjíždí ze zastávky MHD autobusové nádraží v 11:50 hodin. Posledních 1,5 km k rozhledně však musejí absolvovat pěšky.

Putovní výstava je od dnešního dne k vidění v Nemocnici Strakonice (2/5/2014)

Od pátku 2. 5. je možné zhlédnout putovní výstavu projektů ROP Jihozápad v novém centrálním pavilonu v Nemocnici Strakonice. Výstavu pořádá Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Na celkem deseti panelech si tak mohou návštěvníci nemocnice prohlédnout projekty, které byly úspěšně realizované díky dotacím z Evropské unie. Projekty významně pomáhají zkvalitňovat a zpříjemňovat život obyvatel v Plzeňském a Jihočeském kraji. Výstava zde bude k vidění do 16. 5., odkud bude dále převezena do Muzea Šumavy v Sušici.

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky – květen 2014 (1/5/2014)

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky na měsíc květen je 27,434 Kč/€. Celkový přehled vývoje kurzu zde.

Seminář pro příjemce 27., 28., 29. a 32. výzvy ROP Jihozápad v Plzni (30/4/2014)

Seminář pro příjemce o podporu v rámci 27., 28., 29. a 32. výzvy ROP Jihozápad se uskuteční v pondělí 12. května 2014 od 10 hodin v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje v zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje, 3. patro, č. dveří 326. Účastníci budou na semináři seznámeni s pravidly, která jsou povinni dodržovat, a budou upozorněni na největší úskalí, se kterými se mohou setkat při realizaci projektu. Na seminář pro příjemce se lze hlásit přes přihlašovací systém na webových stránkách Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Pozvánku na seminář včetně programu naleznete pod tímto odkazem.

Seznam schválených projektů z 27., 28., 29. a 32. výzvy zveřejněn (29/4/2014)

Na stránkách ROP Jihozápad byly zveřejněny seznamy schválených projektů z 27., 28., 29. a 32. výzvy, které byly schváleny na zasedání Výboru Regionální rady dne 18. dubna 2014. Seznamy naleznete zde.

Na českobudějovické Lannově třídě oslaví Den Evropy s ROP Jihozápad (28/4/2014)

Lannova třída v Českých Budějovicích se za několik dní stane místem oslav Dne Evropy, který připadá na pátek 9. května. Oslavu pořádá Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, který pomáhá čerpat finanční prostředky z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Tyto finanční prostředky podporují mnoho oblastí a zkvalitňují tak životní podmínky obyvatel Plzeňského a Jihočeského kraje. Podrobnější informace o akci naleznete v tiskové zprávě nebo v bulletinu, který je možné zhlédnout zde.

Manažeři oddělení administrace žádostí v Plzni budou dnes omezeně dostupní na telefonních linkách (25/4/2014)

V souvislosti s hodnocením formálních náležitostí a zejména přípravou výzev k odstranění formálních nedostatků u projektů, které byly předloženy na Úřad Regionální rady v rámci 31. výzvy (oblasti podpory 1.5), upozorňujeme žadatele, že projektoví manažeři oddělení administrace žádostí v Plzni budou dnes a zítra omezeně dostupní na telefonních linkách. Dále připomínáme, že obdrží-li statutární zástupce žadatele či kontaktní osoba uvedená v benefitové žádosti výzvu k odstranění formálních náležitostí, je nutné, aby chybějící doklady předložil ve stanovené lhůtě dvou pracovních dnů. Tato lhůta se počítá ode dne, kdy byla výzva k odstranění formálních nedostatků odeslána. Fáze hodnocení formálních náležitostí bude dle schváleného harmonogramu hodnotících procesů ukončena dne 2. 5. 2014.

Žadatelé z 15., 27., 28. a 29. výzvy se o tom, zda byl jejich projekt podpořen, dozvědí nejrychleji ze systému Benefit7 (24/4/2014)

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad upozorňuje žadatele, kteří předkládali projektové žádosti v rámci 15., 27., 28. a 29. výzvy v oblastech podpory 2.1, 2.4, 1.1 a 3.1 a chtějí obratem zjistit, zda byl jejich projekt podpořen, že tuto informaci nejrychleji zjistí ze systému Benefit7. V tomto systému byla připravena projektová žádost a po ukončení procesu hodnocení a schválení Výborem Regionální rady je u stavu projektu uvedeno, zda byl projekt doporučen k financování či nikoliv. Žadatelé budou rovněž o výsledku obeznámeni písemně v nejbližších dnech.

Revize Metodického pokynu k porušení rozpočtové kázně (23/4/2014)

Upozorňujeme příjemce na revizi č. 4 Metodického pokynu k porušení rozpočtové kázně, účinnou ke dni 23. 4. 2014. V metodickém pokynu byla v návaznosti na Rozhodnutí Evropské komise C(2013) 9572 ze dne 19. 12. 2013 k přijetí dokumentu „Pokyny ke stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky“ upravena příloha č. 2 – Tabulka finančních oprav/promíjení odvodů. Tabulka obsahuje více typů pochybení při zadávání veřejných zakázek a v některých bodech umožňuje zohlednit závažnost pochybení. Tato tabulka se použije v případě porušení pravidel pro zadávání zakázek na zakázky řídící se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, i na zakázky mimo režim zákona, které se řídí Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007–2013 s tím, že pokud byla s příjemci uzavřena Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace od 1. 5. 2012, bude v případě zakázek mimo režim zákona aplikována finanční oprava také v souladu s Přílohou č. 1 Závazných postupů. V revidovaném dokumentu se promítly také změny v návaznosti na změny související se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole. Příjemce je v případě porušení rozpočtové kázně, které je zjištěno při kontrole ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, ještě před vydáním Platebního výměru, informován o kontrolních zjištěních prostřednictvím Protokolu o kontrole, proti kterému může podat námitky. Metodický pokyn naleznete pod tímto odkazem.

Jindřichův Hradec vystavuje projekty ROP Jihozápad (21/4/2014)

Od pátku 18. 4. je možné zhlédnout putovní výstavu úspěšně realizovaných projektů ROP Jihozápad, kterou pořádá Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Na celkem deseti výstavních panelech si tak návštěvníci městského kulturního střediska Střelnice v Jindřichově Hradci mohou prohlédnout realizace, které přispěly k podpoře hospodářského a sociálního rozvoje Jihočeského a Plzeňského kraje. Výstava zde bude k vidění každý den až do 2. května, odkud bude převezena do strakonické nemocnice.

--popis obrázku--

Ve Volyni vzniká unikátní vzdělávací centrum (18/4/2014)

Při Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole ve Volyni vzniká naprosto unikátní vzdělávací centrum. Díky dotaci z ROP Jihozápad budou moci studenti těchto dvou škol využívat kompletní, počítačem řízenou technologii na výrobu dřevěných konstrukcí, krovů i celých dřevostaveb. Studenti si tak mohou vyzkoušet práci s nejmodernějšími technologiemi, což by jim mělo pomoci zvýšit možnost uplatnění v praxi. Centrum by mělo být dokončeno v září 2014 a škola jej tak dostane jako dárek k 150. výročí založení.

Revize metodických oznámení (17/4/2014)

Upozorňujeme žadatele a příjemce na vydání revidovaného Metodického oznámení č. 24 k systému náhradních projektů, revize č. 2, platné od 17. 4. 2014. Do metodického oznámení č. 24 byl doplněn postup pro dokládání příloh před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace pro náhradní projekty. V případě, že byl žadatel náhradního projektu osloven s nabídkou dotace po uplynutí doby tří měsíců od data schválení Usnesení o schválení výběru projektů k realizaci Výborem regionální rady, je povinen doložit nad rámec standardně požadovaných příloh další relevantní přílohy. Do textu se rovněž promítlo navýšení počtu náhradních projektů z 20 na 30. Dále bylo revidováno Metodické oznámení č. 27, k novele zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – přenesení daňové povinnosti u příjemců dotací z ROP NUTS II Jihozápad, revize č. 4, platné od 17. 4. 2014. Metodická oznámení jsou k dispozici pod tímto odkazem.

O titul stavby roku Plzeňského kraje soutěží i projekty podpořené z ROP (16/4/2014)

Sedm stavebních projektů podpořených z programu ROP Jihozápad bude bojovat o titul Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2013. Do 11. ročníku soutěže se přihlásilo celkem 28 staveb, které budou soutěžit v 5 kategoriích. V kategorii Rekonstrukce roku se o titul stavby roku uchází Muzeum Šumavy Sušice, kde byla díky finanční podpoře z ROP Jihozápad vybudována přístavba a nástavba objektu, který v minulosti býval součástí městských hradeb. V kategorii Sportovní a volnočasové stavby budou soutěžit projekty „Sportovní a rekreační areál Kralovice – víceúčelová in-line dráha a koupaliště“ a „Na kolečkách Konstantinolázeňskem – cyklostezka a trasa pro in-line bruslení a pěší v k. ú. Konstantinovy Lázně, Nová Ves, Dolní Polžice a Čeliv“. V kategorii Dopravní a inženýrské stavby je nominován projekt rekonstrukce Radyňské ulice ve Starém Plzenci a v kategorii Veřejné prostranství (parky, náměstí, návsi) dva projekty, a to „Obnova historické části obce Plzeň – Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu“ a „Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro“. V soutěžní kategorii Novostavba roku zastupuje úspěšné projekty podpořené z ROP projekt „Rozšíření ubytovacích kapacit a sportovně relaxačního zařízení v Mýtě“. Počet přihlášených staveb, jež vznikly za finanční podpory z ROP Jihozápad, svědčí o významu těchto investic pro stavebnictví kraje a zároveň o kvalitě těchto staveb. Prostřednictvím webu www.stavbarokupk.cz můžete i Vy hlasovat, který z projektů by měl získat Cenu veřejnosti na slavnostním vyhlášení soutěže dne 28. května. Více informací o soutěži lze nalézt na adrese: http://www.stavbarokupk.cz/.

ROP Jihozápad podporuje odborné vzdělávání (15/4/2014)

V uplynulém týdnu došlo ke schválení žádosti o platbu projektu „Inovace a modernizace odborného vzdělávání na SZŠ a VOŠZ Č. Budějovice“ ve výši 7 824 543,25 Kč. Projekt je zaměřen na modernizaci, zvýšení kvality a zvýšení efektivnosti odborného vzdělávání na Střední zdravotnické škole a VOŠ zdravotnické České Budějovice. Obsahem projektu je vybavení odborného vzdělávání novými moderními technologiemi v souladu s požadavky školních vzdělávacích programů. V rámci projektu se konkrétně jedná o následující obory: asistent zubního technika, diplomovaný zubní technik, laboratorní asistent, zdravotnický asistent, diplomovaná všeobecná sestra, masér sportovní a rekondiční.

Upozornění pro žadatele a příjemce v souvislosti s církevními restitucemi (14/4/2014)

Upozorňujeme žadatele a příjemce, kteří jsou dle § 4 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, osobami povinnými a byla jim doručena výzva k vydání věci dle tohoto zákona, že jsou povinni, z důvodu možného vlivu na realizaci projektu podpořeného z ROP Jihozápad, tuto skutečnost nahlásit Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Povinnost nahlašování změn v projektu je jednou z povinností uvedených ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace. Pokud žadatel/příjemce změnu v projektu neohlásí, může být tato skutečnost řešena jako podezření na nesrovnalost. Podrobný postup nahlašování změn je uveden v Příručce pro příjemce.

Probíhá hodnocení formálních náležitostí u projektů předložených do 30. a 31. výzvy (11/4/2014)

V souvislosti s hodnocením formálních náležitostí u projektů, které byly předloženy na Úřad Regionální rady v rámci 30. a 31. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, upozorňujeme žadatele na možnost obdržení Výzvy k odstranění formálních nedostatků projektu. V případě, že kontaktní osoba uvedená v žádosti Benefit7 obdrží tuto Výzvu k odstranění formálních nedostatků projektu, je nezbytné, aby požadované dokumenty byly na Úřad Regionální rady doloženy ve stanovené lhůtě dvou pracovních dnů. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy byla Výzva k odstranění formálních nedostatků projektu odeslána. Hodnocení formálních náležitostí projektových žádostí předložených do těchto výzev bude ukončeno dne 2. 5. 2014.

Historii a kulturu Plzně přiblíží komiksy (10/4/2014)

Prostřednictvím komiksů se mohou návštěvníci Plzně seznámit s historií a kulturou města. Komiksů je celkem osm a přitažlivou formou čtenářům vypráví o loutkách, jejichž autory jsou Josefa Skupa a Jiří Trnka, o židovských památkách, o imigrantech či o vědě, vědcích a vynálezcích spojených s Plzní. Komiksy připomínají rovněž významné osobnosti – architekta Adolfa Loose a zakladatele moderního grafického designu, plzeňského rodáka Ladislava Sutnara. Sadu komiksů doplňuje díl věnovaný plzeňským pověstem a Hruškově meditační zahradě obětem zla v Plzni. Komiksy jsou jedním z výstupů projektu s názvem „Plzeň-výtvarná, Plzeň evropské hlavní město kultury 2015“, který byl podpořen ROP NUTS II JZ v rámci 5. výzvy. Způsobilé výdaje projektu jsou v celkové výši 5 680 646 Kč.

Revize metodického pokynu komunikace s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (9/4/2014)

Upozorňujeme žadatele a příjemce na vydání revidovaného Metodického pokynu Komunikace s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, verze 1.0, revize č. 1, platné od 9. 4. 2014, účinné od 10. 4. 2014. Revize byla provedena z důvodu legislativních změn, které nastaly v oblasti kontroly od 1. 1. 2014 v souvislosti s vydáním zákona č. 255/2012, o kontrole (kontrolní řád). Úpravy se v metodickém pokynu promítly do části „Námitky“ a „Daňové řízení“. Dále došlo k aktualizaci úředních hodin Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a úpravě textu v návaznosti na revize ostatních metodik.

Revize metodického oznámení č. 14 (8/4/2014)

Upozorňujeme žadatele a příjemce na vydání revidovaného Metodického oznámení č. 14 k bližší specifikaci změn v projektech, revize č. 5, platné od 8. 4. 2014. Revize byla provedena především z důvodu aktualizace textu v návaznosti na revize ostatních metodik. V rámci této revize došlo např. k překlasifikování změny některých obecných údajů o příjemci ze změny nepodstatné na změnu podstatnou menšího rozsahu. Mezi změny podstatné menšího rozsahu bylo nově zaneseno nastavení časových etap dle Metodického oznámení č. 38 a snížení způsobilých výdajů projektu o více než 1 mil. Kč. Do změn před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace byla doplněna úprava rozpočtu a ke změnám obecně nepřípustným změna termínu ukončení fyzické realizace projektu za datum 30. 6. 2014, u projektů jež mají stanoveno datum ukončení fyzické realizace do data 30. 6. 2014 včetně. Do textu bylo též vloženo upozornění na to, že schválením změny projektu nejsou související výdaje automaticky způsobilé. Způsobilost výdajů bude posouzena až v celkovém kontextu prováděné změny při předložení monitorovací zprávy. Dále byl blíže rozpracován postup příjemce při drobných změnách souvisejících se stavebními pracemi aj. Více informací naleznete pod tímto odkazem.

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky - duben 2014 (7/4/2014)

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky na měsíc duben je 27,423 Kč/€. Celkový přehled vývoje kurzu zde.

Středověká fara v Malenicích se mění na kulturní centrum (4/4/2014)

Objekt bývalé fary v Malenicích na Strakonicku prochází přestavbou. Z církevní stavby bude multikulturní centrum s informačním střediskem a minimuzeem připomínajícím historii a osobnosti, které v obci žily. Během rekonstrukce se muselo také spolupracovat s archeology, kteří objevili pozůstatky původní tvrze z 15. Století. Slavnostní otevření fary se uskuteční o pouti dne 26. a 27. července. Regionální operační program Jihozápad přestavbu podpořil dotací ve výši 18,5 milionu korun.

Připomínáme povinnost příjemce požádat poskytovatele dotace o souhlas se zřízením věcného břemene (3/4/2014)

Připomínáme příjemcům, že po dobu realizace a udržitelnosti projektu může příjemce zřídit věcné břemeno pouze s písemným souhlasem poskytovatele. Tato povinnost vyplývá ze Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad. Příjemce je povinen požádat poskytovatele dotace o souhlas se zřízením věcného břemene předložením formuláře Oznámení o změně, který je přílohou č. 9 Příručky pro příjemce. Přílohou Oznámení o změně musí být relevantní přílohy, např. návrh smlouvy či smlouva o zřízení věcného břemene. Povinnost požádat poskytovatele dotace o souhlas se zřízením věcného břemene platí i pro věcná břemena související s provozem sítí (např. provoz plynárenských zařízení, přenosové soustavy elektřiny, telefonická a datová vedení).

V pátek startuje putovní výstava projektů ROP Jihozápad (2/4/2014)

Už tento pátek 4. 4. začne téměř tříměsíční výstava projektů, podpořených z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad (ROP Jihozápad). Výstava, kterou pořádá Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, bude putovat po celkem šesti městech Plzeňského a Jihočeského kraje. Více informací o výstavě naleznete v tiskové zprávě.

Koncem května se konají v České republice již třetí volby do Evropského parlamentu (1/4/2014)

V pátek 23. a v sobotu 24. května budou mít občané ČR možnost jít volit své zástupce do Evropského parlamentu. V dějinách Evropského parlamentu to bude již po osmé, v České republice se půjde volit potřetí. Občané ČR budou moci vybrat celkem 21 zástupců z celkového počtu 751 evropských poslanců, které bude čekat pětiletý mandát. Do voleb je za Českou republiku přihlášeno celkem 39 politických uskupení. Více informací naleznete na www.volby2014.eu.

Upozornění pro zadavatele (31/3/2014)

Pokud zadavatel vymezil v rámci zadávacích podmínek sankční instrumenty jako jsou např. sankce za prodlení s předáním dokončeného díla, sankce z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla apod., je zadavatel povinen v případě nastalých situací dané sankční pokuty u zhotovitele vymáhat.

Na Špičáku vzniká nová rozhledna (28/3/2014)

Prvního července budou moci turisté vystoupat na novou rozhlednu na vrcholu Špičák. Z rozhledny, která se tyčí do výšky 26,5 metru, by mělo být vidět za dobrého počasí až na vrcholky Alp. Na stavbu by měl přispět ROP Jihozápad částkou více než 9 milionů korun.

České dráhy a.s. převzaly poslední eurovlak (27/3/2014)

Na čísle 88 se zastavil počet nových regionálních vlaků, které si České dráhy pořídily za přispění evropských fondů. Do jižních Čech, díky podpořenému projektu s názvem „Moderní železniční vozidla pro Jihočeský kraj“ z Regionálního operačního programu Jihozápad, byly dodány čtyři kusy nových moderních železničních souprav. Soupravy jsou využívány na páteřní trase ze Strakonic přes České Budějovice do Českých Velenic.

Připomínáme povinnost hlášení veškerých změn v projektu (26/3/2014)

Nastane-li v průběhu přípravy, realizace či udržitelnosti v projektu jakákoli změna oproti původnímu plánu, je příjemce povinen tuto změnu hlásit. Tato povinnost se vztahuje také na žadatele po obdržení Oznámení o schválení projektu k financování, tedy ještě před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. Příjemce změny oznámí e-mailem, poštou nebo osobně příslušnému oddělení kontroly realizace neprodleně po tom, co zjistil, že v projektu změna nastane, nejpozději však 15 pracovních dní před tím, než by mohla změna v projektu reálně nastat. Změnu příjemce předloží na formuláři Oznámení o změně projektu, který je přílohou č. 9 Příručky pro příjemce (dále také „PPP“). Pro posouzení změny je nezbytné, aby v Oznámení byl uveden popis změny, její zdůvodnění včetně dopadu na projekt. K Oznámení je třeba připojit veškerou potřebnou dokumentaci nutnou pro posouzení závažnosti změny! V případě, že se změna dotkne rozpočtu, příjemce musí doložit také vyplněný formulář Změny v rozpočtu (příloha č. 8 PPP), obdobně v případě stavebních změn musí doložit Změnový list (příloha č. 11 PPP). V případě, že bude změna identifikována jako nepodstatná, nemusí být příjemcem Oznámení podepsáno. Změny, které příjemce nemohl předem očekávat, přičemž provedení těchto změn ve vztahu k řádné realizaci projektu nesnese odkladu, je příjemce povinen ohlásit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku změny.

Probíhá věcné hodnocení projektů předložených do 27., 28. a 29. výzvy (25/3/2014)

U všech projektových žádostí předložených do 27. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství, do 28. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě a do 29. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, které úspěšně prošly hodnocením formálních náležitostí a hodnocením přijatelnosti, probíhá současně věcné hodnocení. Seznam projektů doporučených k financování v rámci těchto výzev bude předložen ke schválení na zasedání Výboru Regionální rady, které je předběžně stanoveno na 18. 4. 2014.

Revize metodického oznámení č. 30 (24/3/2014)

Upozorňujeme žadatele a příjemce na vydání revidovaného Metodického oznámení č. 30 k posuzování způsobilosti výdajů na stavební práce, revize č. 1, platné od 24. 3. 2014. Do metodického oznámení byla doplněna možnost vyzývání příjemců na „rozklíčování“ jednotlivých položek při porovnání rozpočtu s cenovou soustavou dle katalogů stavebních prací ÚRS Praha, v případě že bude rozpočet příjemce předložen v jiné cenové soustavě. V dokumentu bylo dále upřesněno, že s ceníkovými cenami stavebních prací ÚRS Praha se porovnávají pouze způsobilé výdaje. Metodické oznámení je k dispozici pod tímto odkazem.

Manažeři na oddělení kontroly v Plzni nebudou dostupní na telefonních linkách (20/3/2014)

Upozorňujeme na skutečnost, že zaměstnanci oddělení kontroly realizace v Plzni nebudou v pátek 21. 3. 2014 kvůli účasti na semináři dostupní na telefonních linkách. Z tohoto důvodu doporučujeme komunikovat emailem. Na emailové dotazy budou zaměstnanci reagovat nejdříve v odpoledních hodinách. Děkujeme za pochopení.

Nová rozhledna na Kotli zve na slavnostní otevření (19/3/2014)

Dne 10. května ve 13 hodin bude slavnostně otevřena zcela nová rozhledna na Kotli na Rokycansku. Závěrečná fáze výstavby proběhla ve středu 12. března vztyčováním konstrukce rozhledny. Zájemcům a návštěvníkům, kteří neznají trasu k rozhledně, nabízí město Rokycany průvodce, který bude připraven u budovy radnice v 11 hodin. U rozhledny bude připraveno posezení u ohýnku s opékáním buřtů a stánek s občerstvením. Slavnostní otevření doprovodí svojí muzikou skupina Pěttet. Tato nová turistická atrakce byla realizována za přispění dotace z Regionálního operačního programu Jihozápad, která by měla činit více než pět milionů korun.

Lyžařský areál Nad Nádražím Železná Ruda má modernější vlek i odbavovací systém (18/3/2014)

Lyžařský areál Nad Nádražím v Železné Rudě v letošní sezoně poprvé nabídl lyžařům delší sjezdovku, modernější a rychlejší přepravu a odbavení. Díky realizaci projektu s názvem Modernizace lyžařského areálu Nad Nádražím Železná Ruda – Šumava, který byl z ROP NUTS II JZ podpořen v rámci 23. výzvy, mohl areál zahájit letošní sezonu provozem nového lyžařského vleku s přepravní kapacitou 1200 osob za hodinu a provozem nového chipového odbavovacího systému. Díky investici do nového vleku se téměř zdvojnásobila přepravní kapacita a zároveň se zvýšil komfort přepravy pro lyžaře. Součástí realizace projektu bylo rovněž prodloužení sjezdovky napravo od lyžařského vleku o 180 metrů a modernizace osvětlení pro večerní lyžování. Díky ní se osvětlení sjezdovek zlepšilo o 40 procent. Způsobilé výdaje projektu byly ve výši 9 790 012 Kč.

Omezení provozu na oddělení kontroly dne 19. 3. (17/3/2014)

Dne 19. 3. 2014 bude z důvodu účasti finančních manažerů na školení omezen provoz oddělení kontroly realizace v Českých Budějovicích. V případě neodkladných záležitostí kontaktujte prosím vedoucí oddělení kontroly realizace Ing. Hanu Škodovou na telefonním čísle 727 887 599. Děkujeme za pochopení.

Vimperk začal s rekonstrukcí koupaliště (14/3/2014)

Díky jarnímu počasí začalo město Vimperk s plánovanou rekonstrukcí koupaliště o měsíc dříve. Město získalo dotaci na první etapu přestavby z Regionálního operačního programu Jihozápad. První etapa rekonstrukce zahrnuje vybourání současných tří bazénových těles, výstavbu bazénu s plaveckými drahami a výstavbu menšího koupaliště pro děti s vodními atrakcemi. Celková výše dotace z ROP Jihozápad se předpokládá na zhruba třicet milionů korun.

Turistům v Plzni pomáhá nový orientační systém a audio průvodce (13/3/2014)

Nový orientační systém a multimediální audio průvodce usnadní návštěvníkům Plzně cestu za historickými a kulturními památkami města. Orientační systém je umístěný v historickém centru města i v jednotlivých městských čtvrtích. Tvoří ho 48 sloupků s 246 směrovníky, které ukazují směr k umělecky a historicky významným cílům i některým službám. Turistům jsou určeny také multimediální audio průvodce, které jsou k zapůjčení v městském informačním centrum v Plzni a dále v jedenácti galeriích a muzeích Plzeňského kraje. Audio průvodce v Plzni nabízí dva prohlídkové okruhy turistických tras, a to okruh historickým centrem města a okruh s názvem Tramvají za památkami. Audio průvodce, které si turisté mohou zapůjčit v galeriích a muzeích Plzeňského kraje, nabízí specifické prohlídkové okruhy. Zvukové záznamy jsou v audio průvodcích dostupné v deseti jazykových mutacích včetně znakové řeči. Orientační systém a multimediální audio průvodce patří mezi výstupy projektu s názvem „Plzeň-výtvarná, Plzeň evropské hlavní město kultury 2015“, který byl podpořen ROP NUTS II JZ v rámci 5. výzvy. Způsobilé výdaje projektu jsou v celkové výši 5 680 646 Kč.

Blíží se ukončení příjmu žádostí v rámci 30., 31. a 32. výzvy (12/3/2014)

Upozorňujeme žadatele na blížící se ukončení příjmu žádostí v rámci 30., 31., a 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Projektové žádosti připravované do 32. výzvy pro oblast podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center budou přijímány do 17. 3. 2014 do 12.00 hodin. Projektové žádosti do 30. výzvy pro oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě a do 31. výzvy pro oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací je možné předkládat do 31. 3. 2014 do 12.00 hodin. V průběhu příprav projektových žádostí mohou žadatelé i zpracovatelé využívat možnosti osobních, emailových i telefonických konzultací s oddělením administrace žádostí Úřadu Regionální rady v Českých Budějovicích a v Plzni.

Strakonický hřbitov se dočká oprav (11/3/2014)

Strakonický hřbitov se tento rok dočká dalších oprav. Radnice chystá opravu kaple Nejsvětější Trojice, márnice a hřbitovní zdi. Město Strakonice na plánovanou rekonstrukci hřbitova získalo šest milionů korun z Regionálního operačního programu Jihozápad. Celkové náklady projektu činí 8,5 milionu korun.

Putovní výstava ROP Jihozápad opět startuje (7/3/2014)

Už druhým rokem se budou na území Jihočeského a Plzeňského kraje představovat projekty, které byly podpořené Regionálním operačním programem Jihozápad. Na celkem deseti výstavních panelech tak bude možné zhlédnout například realizace Housova mlýna v Táboře, rekonstrukci letní plovárny v Českých Budějovicích nebo rekonstrukci silnice III. třídy v úseku Oselce-Chanovice. Putovní výstavu si budou moci poprvé prohlédnout 4. 4. 2014 návštěvníci městského úřadu ve Stříbře.

Představujeme další téma naší rozhlasové kampaně (6/3/2014)

Od dnešního dne v době od 7 do 16 hodin (po–pá) si budou moci posluchači čtyř regionálních rádií poslechnout nové rozhlasové sestřihy. Na Hitrádiu Faktor a FM Plus, rádiu Blaník, Fajn rádiu a Rock rádiu se budou opět prolínat dva tematicky zaměřené celky. V průběhu února již Úřad informoval o projektech ze zdravotnictví a tématem na měsíc březen se staly rozhledny. Jihočeským projektem, podpořeným prostřednictvím ROP Jihozápad, je rozhledna Kovářka na Táborsku. Za Plzeňský kraj pak dojde k představení rozhledny Dlažov, nacházející se na Klatovsku.

Vítězný projekt celostátního kola soutěže Navrhni projekt z Jihočeského kraje hledá uplatnění (5/3/2014)

Druhý ročník celostátní soutěže s názvem Navrhni projekt, pořádané Ministerstvem pro místní rozvoj, vyhrál projekt „Interaktivní Šumava pro všechny“ žáků Gymnázia ve Vimperku. Tento projekt porotu oslovil tím, že spojuje všechny informace pro turisty do jedné mobilní aplikace. Studenti jednají o uvedení aplikace do reálného života. Začali vést jednání s Národním parkem Šumava a Regionální rozvojovou agenturou Šumava. Projekt má velkou šanci na uplatnění v praxi a mohl by být využíván i v celé řadě jiných krajinných oblastí České republiky.

Zámek Bor tento rok opraví z dotace společenský sál (4/3/2014)

Čtyřtisícový Bor na Tachovsku nemá žádný odpovídající společenský sál. To se v tomto roce změní. Město získalo dotaci na více než deset milionů korun na opravu sálu na zámku z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Nyní probíhá výběrové řízení, v půlce března by se mělo začít s rekonstrukcí a plánované ukončení by mělo být v lednu 2015. Gotický zámek Bor, který je považován za stavební unikát, tak bude moci nabídnout návštěvníkům i společensko-kulturní vyžití v odpovídajících prostorách.

Upozornění pro příjemce dotace (3/3/2014)

Oddělení kontroly realizace opětovně žádá příjemce o překládání kopií již ukončených výběrových řízení spolu s elektronickými rozpočty ke Smlouvám o dílo na stavební práce. Výše uvedené je požadováno z důvodu včasného proplacení dotace na základě předložené monitorovací zprávy se žádostí o platbu.

Manažeři oddělení administrace žádostí v Plzni nebudou v pondělí dostupní na telefonních linkách (28/2/2014)

Upozorňujeme na skutečnost, že zaměstnanci oddělení administrace žádostí územního odboru Plzeň nebudou v pondělí 3. 3. 2014 dostupní na telefonních linkách z důvodu realizace semináře pro žadatele o podporu v rámci 31. výzvy ROP Jihozápad zaměřené na oblast podpory 1.5. Z tohoto důvodu doporučujeme komunikovat emailem. Na emailové dotazy budou zaměstnanci reagovat nejdříve v odpoledních hodinách. Děkujeme za pochopení.

Upozornění pro příjemce (13/1/2014)

Vzhledem k blížícímu se konci programového období a také k čerpání finanční alokace ROP NUTS II Jihozápad bude příjemcům umožňováno prodlužování harmonogramů projektů pouze ve skutečně výjimečných a řádně odůvodněných případech. Upozorňujeme na to, že změna harmonogramu projektu má vliv na čerpání alokovaných finančních prostředků ROP NUTS II Jihozápad a z tohoto důvodu může být ÚRR JZ případně VRR zamítnuta.

Seminář pro žadatele 31. výzvy ROP Jihozápad v Plzni (25/2/2014)

Seminář pro žadatele o podporu v rámci 31. výzvy ROP Jihozápad, která je zaměřena na oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací, se uskuteční v pondělí 3. 3. 2014 od 10 hodin v zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje, 3. patro, č. dveří 326. Na semináři se budou probírat zejména specifika v zaměření výzvy a problematika přípravy žádosti a jejich příloh. Registraci na seminář provádějte nejpozději do 2. 3. do 15:30 hodin prostřednictvím elektronického formuláře. Veškeré informace včetně pozvánky naleznete pod tímto odkazem.

Upozornění pro žadatele 25. a 26. výzvy (24/2/2014)

Upozorňujeme úspěšné žadatele z 25. výzvy pro oblast podpory 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu a 26. výzvy pro oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací, že budou v průběhu tohoto týdne vyzváni k podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Jednotliví úspěšní žadatelé budou kontaktováni finančními manažery, aby se vzájemně dohodli na konkrétním termínu uzavření smlouvy.

Studenti gastronomických oborů v Klatovech se na praxi připravují v nových učebnách (21/2/2014)

Nové učebny praktického vyučování mají k dispozici studenti gastronomických oborů Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech. Díky realizaci projektu s názvem „Zkvalitnění odborného vzdělávání v gastronomických oborech na SŠZP Klatovy - gastro učebny“ byly vybudovány učebny vaření a stolničení včetně cvičného baru. Studenti při praktické přípravě na budoucí povolání využívají moderní vybavení, mezi které mimo jiné patří multifunkční pánev, konvektomat, barový drink mixer či pákový kávovar. Tímto vybavením již disponují mnohé kuchyňské, restaurační či hotelové provozy. Současně se studenti učí pracovat také s restauračním a hotelovým systémem, zvaným elektronický číšník. Součástí projektu byly také související stavební úpravy místností včetně hygienického zázemí. Realizace projektu navázala na předešlé etapy budování moderní infrastruktury pro střední vzdělávání v potravinářských a navazujících oborech Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech. Projekt byl podpořen v rámci 19. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 5 163 805 Kč.

Seminář pro žadatele 31. výzvy ROP Jihozápad (20/2/2014)

Seminář pro žadatele 31. výzvy ROP Jihozápad, která je zaměřena na oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací, se uskuteční 27. 2. 2014 od 9 hodin na Úřadu Regionální rady v Českých Budějovicích. Na semináři se budou probírat zejména specifika v zaměření výzvy a problematika přípravy žádosti a jejich příloh. Registrace probíhá prostřednictvím elektronického formuláře dostupného pod tímto odkazem.

Revize Metodického oznámení č. 20 (19/2/2014)

Informujeme žadatele o revizi Metodického oznámení č. 20 k výkladu čl. 4.4 Příručky pro žadatele ROP NUTS II Jihozápad platné pro 10. výzvu a následující. Metodické oznámení se uplatňuje v případě, že v době před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace není fakticky možné určit předmět smlouvy k zajištění tzv. jiného práva dle podmínek ROP JZ. Revize spočívá v legislativní úpravě metodického oznámení, kdy od 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Metodické oznámení č. 20 podle nového občanského zákoníku vychází z § 580 odst. 2, dle kterého je právní jednání neplatné, pokud má být podle něho plněno něco nemožného. Více informací naleznete pod tímto odkazem.

Revize metodického oznámení č. 36 (18/2/2014)

Upozorňujeme žadatele na revizi č. 1 Metodického oznámení č. 36 k upřesňování příloh předkládaných před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace platné pro 24. výzvu a následující, která byla vydána dne 17. 2. 2014. Metodické oznámení č. 36 umožňuje finančnímu manažerovi OKČ/OKP v případě nejasností vyzvat žadatele na doplnění či upřesnění již doložených příloh předkládaných před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace, a to po uplynutí lhůty stanovené v Oznámení o schválení projektu k financování. Revizí došlo ke zpřesnění výkladu zde nastavených postupů, především pak podmínek, za jakých lze žadatele vyzvat na doplnění. Finanční manažer OKČ/OKP může vyzvat žadatele pouze na upřesnění již doložených příloh, nikoliv na doložení příloh chybějících. Do textu byla rovněž zanesena možnost žadatele konzultovat v průběhu lhůty pro doložení příloh před podpisem Smlouvy náležitosti jednotlivých příloh s příslušným finančním manažerem OKČ/OKP a předkládat požadované přílohy v průběhu celé lhůty až do termínu stanoveného v Oznámení o schválení projektu k financování. Metodické oznámení je k dispozici pod tímto odkazem.

Odstartovala soutěž Poznej projekt (17/2/2014)

Soutěž "Poznej projekt", kterou vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj, dnešním dnem odstartovala. Široké veřejnosti se tak naskytne příležitost se blíže seznámit s konkrétními realizacemi, na které byly použity prostředky z evropských fondů. Zodpovězením několika jednoduchých otázek je možné získat věcné ceny jako například USB flash disk, společenskou hru nebo třeba hrnek. Více informací o soutěži se dozvíte pod tímto odkazem.

U projektů 27., 28. a 29. výzvy bude zahájeno věcné hodnocení (14/2/2014)

Dnešním dnem ukončujeme hodnocení přijatelnosti u projektových žádostí předložených v rámci 27., 28. a 29. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Všem žadatelům, jejichž projektové žádosti byly ve fázi hodnocení přijatelnosti hodnoceny, bude ve lhůtě pěti pracovních dnů odesláno oznámení o výsledku hodnocení přijatelnosti. U projektů, které hodnocení přijatelnosti vyhověly, dojde v pondělí 17. 2. 2014 k zahájení věcné hodnocení. Předběžný termín zveřejnění výsledků hodnocení těchto výzev je plánován na druhou polovinu dubna 2014.

V Klatovech se pokusí získat dotaci na místní komunikace (13/2/2014)

Zástupci města Klatovy plánují podat žádost o dotaci v rámci 31. výzvy ROP Jihozápad. Termín podání žádosti je 31. března a během měsíce července by mělo být jasné, zda k realizaci komunikací dojde. Konkrétně se jedná o komunikace v Lubech a Štěpánovicích. Celkové náklady by měly činit 20 milionů korun. Kvůli bezproblémovému proplacení dotace by pak měly být obě části dokončeny do května 2015.

V Chudenicích dojde díky dotaci k regeneraci centra (12/2/2014)

Obec Chudenice chystá v letošním roce řadu změn. Díky dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad ve výši 5 milionů korun bude možné rekonstruovat ulici U Černínského zámku. První etapa bude obsahovat opravu komunikace od mateřské školy ke Starému zámku a zámecké vinárně. Součástí bude i vznik chodníků a nových parkovacích míst. Tato inovace však není jedinou změnou, která na území městyse proběhne. V loňském roce již byla na zámeckém nádvoří zahájena výstavba nových přístřešků pro expozici historické hasičské techniky. Realizace, na níž přispěje ROP Jihozápad částkou 8 milionů korun, by měla být dokončena do poloviny roku 2014.

Nezapoměňte uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za uplynulý rok a seznam subdodavatelů (11/2/2014)

Vážení veřejní, dotovaní či sektoroví zadavatelé, upozorňujeme Vás na skutečnost, že se blíží datum 31. 3., kdy jste dle ustanovení odstavců 3 a 6 § 147a Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, povinni uveřejňovat výši skutečně uhrazené ceny za uplynulý rok a seznam subdodavatelů, kterým jste za plnění subdodávky uhradili více než 10 % (nebo více než 5 % u významné veřejné zakázky) v jednom kalendářním roce. Tato povinnost se vztahuje na smlouvy, jejichž doba plnění přesahuje 1 rok. U smluv, jejichž doba plnění nepřesáhne 1 rok, je povinností zadavatele zveřejnit výši skutečné ceny a seznam subdodavatelů do 90 dnů od splnění smlouvy. Šablony, které můžete využít pro zveřejnění, naleznete pod tímto odkazem.

Rozhlasová kampaň informuje o dalších projektech (10/2/2014)

Každý všední den od 7 do 16 hodin je možné slyšet na čtyřech regionálních rádiích v Jihočeském a Plzeňském kraji rozhlasové spoty představující realizované projekty ROP Jihozápad. Na Hitrádiu Faktor a FM Plus, rádiu Blaník, Fajn rádiu a Rock rádiu se ke stávajícím spotům o lyžařských areálech přidaly projekty ze zdravotnické oblasti. Do konce února se tak můžete dozvědět více o strakonické nemocnici nebo Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje.

Manažeři oddělení kontroly a administrace žádostí v Plzni nebudou dnes dostupní na telefonních linkách (6/2/2014)

Upozorňujeme na skutečnost, že zaměstnanci oddělení kontroly realizace a oddělení administrace žádostí v Plzni nebudou dne 6. 2. 2014 z důvodu profesního vzdělávání dostupní na telefonních linkách. Z tohoto důvodu doporučujeme komunikovat emailem. Na emailové dotazy budou zaměstnanci reagovat nejdříve v odpoledních hodinách. Děkujeme za pochopení.

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky (3/1/2014)

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky na měsíc leden 2014 činí 27,481 Kč/€.

Plzeňská zoo připravuje nové expozice (3/2/2014)

Nové historicko-přírodovědné expozice připravuje pro návštěvníky Zoologická a botanické zahrada v Plzni. Díky realizaci projektu „Stopy člověka v přírodě“, který je podpořen z Regionálního operačního programu Jihozápad, budou na podzim letošního roku otevřeny expozice „Amazonie – prales, voda, člověk – pavilon drápkatých opic“ a dále „Středozemí – kolébka evropských kultur – expozice suchozemských želv“. Základní kámen obou nově budovaných expozic byl slavnostně položen ve středu 29. 1. 2014. Slavnostního aktu se zúčastnil předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Ivo Grüner, ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Mgr. Michaela Šímová a vedoucí Územního odboru implementace programu Plzeň Ing. Mgr. Iveta Hametová. Na základní kámen nových expozic poklepal rovněž slavný cestovatel, plzeňský rodák, Miroslav Zikmund. Předpokládané způsobilé výdaje projektu „Stopy člověka v přírodě“ jsou ve výši 20 050 970 Kč. Projekt navazuje na již dokončený projekt Afrických a asijských expozic, který byl rovněž spolufinancován z programu ROP NUTS II JZ.

Informace k poskytování konzultací k nově vyhlášeným výzvám ROP NUTS II Jihozápad (31/1/2014)

V souvislosti s vyhlášením v pořadí již 30., 31. a 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad upozorňujeme žadatele na možnost využití telefonických, emailových i osobních konzultací k projektovým záměrům připravovaným pro předložení do těchto nově vyhlášených výzev. V případě zájmu o osobní konzultaci je nezbytné mít vždy termín a čas konání konzultace předem domluvený s příslušným projektovým manažerem oddělení administrace žádostí. S ohledem na rostoucí zájem o konzultace ze strany žadatelů zároveň upozorňujeme, že lhůta pro vyřízení veškerých emailových dotazů je stanovena na pět pracovních dnů. Kontakty na projektové manažery oddělení administrace žádostí v Českých Budějovicích a Plzni jsou uvedeny pod tímto odkazem.

Seminář pro příjemce 24., 25. a 26. výzvy ROP Jihozápad (8/1/2014)

Seminář pro příjemce 24., 25. a 26. výzvy ROP Jihozápad, který je zaměřen na oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě, 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu a 1.5 Rozvoj místních komunikací se uskuteční 16. 1. 2014 od 10 hodin v jednacím sále Zastupitelstva Plzeňského kraje. Registrace na seminář probíhá do 15. 1. do 15.30 hodin. Kompletní informace včetně pozvánky naleznete pod tímto odkazem.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Horšovském Týně mají nové vybavení (29/1/2014)

Základní myšlenkou ukončeného projektu „Dovybavení pracovišť odborného výcviku oborů vzdělávání mechanik-opravář motorových vozidel a opravář zemědělských strojů“ bylo zvýšení kvality technické výuky vytvořením odborných specializovaných praktických pracovišť. Studenti si dnes mohou poznatky získané v teoretické výuce ověřit, rozšířit či zdokonalit na kvalitní praktické úrovni. Příjemce již podal Závěrečnou monitorovací zprávu se Žádostí o platbu a v současné době probíhá jejich intenzivní kontrola tak, aby projekt mohl být v nejbližším možném termínu proplacen.

Zahajujeme hodnocení přijatelnosti u projektů předložených do 27., 28. a 29. výzvy (28/1/2014)

V pondělí dne 27. 1. 2014 bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí u všech projektů předložených v rámci 27., 28. a 29. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. U projektů, které nevyhověly hodnocení formálních náležitostí a byly vyřazeny z dalšího procesu administrace, bude do pěti pracovních dnů odesláno oznámení o vyřazení žádosti o podporu. U zbylých projektů, které vyhověly hodnocení formálních náležitostí, bude dnešním dnem zahájeno hodnocení přijatelnosti. V souvislosti s hodnocením přijatelnosti upozorňujeme žadatele na možnost obdržení návrhu na změnu rozpočtu projektu, který musí být ve lhůtě dvou pracovních dnů ze strany statutárního zástupce žadatele odsouhlasen, stvrzen jeho podpisem a doručen v tištěné podobě na Úřad Regionální rady. Hodnocení přijatelnosti projektových žádostí předložených do těchto výzev bude ukončeno dne 14. 2. 2014.

Na písecku dojde k otevření cyklostezky (24/1/2014)

Dnes dojde k slavnostnímu otevření první etapy cyklostezky na kterou byly použity i prostředky z Regionálního operačního programu Jihozápad. Část mezi Pískem a Smrkovicemi by měla sloužit nejen cyklistům, ale také chodcům a in-line bruslařům. Po jejím úplném dokončení vznikne také okruh pro bruslaře a celková délka stezky bude necelých 8 kilometrů. ROP Jihozápad přispěje částkou 6 milionů korun.

Celostátní kolo "Navrhni projekt" vyhráli studenti z Vimperku (23/1/2014)

Absolutními vítězi druhého ročníku studentské soutěže s názvem Navrhni projekt se stali gymnazisté z Vimperku. Studenti Dominik Předota a Nikola Frühaufová se se svým projektem představili poprvé 13. 12. 2013 na Úřadě Regionální rady v Českých Budějovicích. Tehdy, pětičlenná komise složená ze zástupců ROP Jihozápad, MMR a Eurocentra, vybrala v rámci regionálního kola právě projekt Interaktivní Šumava pro všechny. Projekt, který měl za cíl zpřístupněni informací o národním parku uživatelům mobilních telefonů „smartphone“, zaujal i porotu v celostátním kole. Obě komise ocenily nápad a propracovanost projektu a jednoznačně tak určily vítěze této soutěže.

Nové metodické oznámení č. 38 ke snížení hranice dotace pro časové etapy (22/1/2014)

Upozorňujeme žadatele a příjemce na vydání nového Metodického oznámení č. 38 ke snížení hranice dotace pro časové etapy projektu, které umožní využít nastavení časových etap již v projektech, které mají schválenou výši dotace nad 5 milionů Kč. Časové etapy projektu budou kontrolovány pouze na základě skutečně provedených prací v daném, předem stanoveném časovém období dle doložených faktur a na základě písemného vyjádření technického dozoru investora a není u nich nutné, aby naplnily podmínku věcného charakteru dané etapy jako logicky kontrolovatelného celku. O změnu etap v projektu si mohou požádat také příjemci, kteří již projekt realizují a mají ho členěn na věcné etapy a to prostřednictvím Oznámení o změně projektu, ve kterém popíší dopad požadované změny na harmonogram projektu a rozdělení etap. Více informací je uvedeno přímo v Metodickém oznámení č. 38.

Od 1. 1. 2014 došlo ke zvýšení finančních limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu (21/1/2014)

Dnem 1. 1. 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zásadní změnou, ke které v zákoně došlo, je změna finančních limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu v § 12 zákona, které se zvyšují u veřejných zakázek na dodávky a na služby z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč a u veřejných zakázek, na stavební práce z 3 mil. Kč na 6 mil. Kč. Změna finančních limitů bude mít vliv také na postup zadávání veřejných zakázek mimo režim zákona u projektů realizovaných v rámci ROP JZ, které se řídí platnou verzí „Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007–2013." Více informací naleznete v revizi Metodického oznámení č. 29.

Informace o proplácení žádostí o platby příjemcům na začátku roku 2014 (20/1/2014)

Upozorňujeme příjemce na zdržení plateb v délce několika týdnů, které se opakuje vždy na počátku roku a souvisí s administrativním postupem zajištění finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR. Převod prostředků od Ministerstva pro místní rozvoj ČR očekáváme v polovině února 2014. Poté bezodkladně začneme proplácet schválené žádosti o platbu. Na požádání vystavíme příjemcům potvrzení pro banky o zpoždění platby ze strany Úřadu Regionální rady.

Nová rozhlasová kampaň odstartovala (17/1/2014)

Dnešním dnem startuje rozhlasová kampaň prezentující projekty podpořené z ROP Jihozápad. Na celkem čtyřech regionálních rádiích, jak v Jihočeském, tak v Plzeňském kraji se budou v průběhu roku 2014 postupně představovat projekty napříč všemi prioritními osami. Půlminutový sestřih popisující vybranou tématiku bude možné slyšet každý všední den od 7 do 16 hodin na Hitrádiu Faktor a FM Plus, rádiu Blaník, Fajn rádiu a Rock rádiu až do 30. ledna. Tématem na měsíc leden jsou lyžařské areály – konkrétně Nad Nádražím v Železné Rudě a Libínské sedlo na Prachaticku.

Upozornění na vydání metodického oznámení č. 37 ke změnám v harmonogramu projektů (16/1/2014)

Upozorňujeme příjemce na vydání nového Metodického oznámení č. 37 ke změnám v harmonogramu projektů. Tyto změny budou z důvodu čerpání finanční alokace ROP NUTS II schvalovány v omezené míře. U projektů s datem ukončení fyzické realizace před datem 30. 6. 2014, může být změna posunu data ukončení fyzické realizace projektu za toto datum povolena jako změna, u které je výjimečně možné v objektivně odůvodněných případech udělit výjimku na základě schválení Oznámení o změně projektu. Udělení výjimky schvaluje ÚRR JZ a následně podléhá schválení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Toto opatření se nevztahuje na náhradní projekty, u kterých v souladu s Metodickým oznámením č. 24 k systému náhradních projektů dochází k úpravě harmonogramu před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. Dále upozorňujeme příjemce, aby spolu s Oznámením o změnách v projektu předkládali veškeré nezbytné přílohy. Následné postupné dokládání všech náležitostí souvisejících s hlášenou změnou prodlužuje proces posuzování a schvalování změny Úřadem Regionální rady. Příjemce se zároveň vystavuje riziku, že nebudou-li změny řádně nahlašovány a nebudou obsahovat všechny relevantní přílohy, nebude změna schválena, resp. nebudou výdaje vztahující se ke změně uznány jako způsobilé.

Změna úředních hodin (15/1/2014)

Upozorňujeme na změnu úředních hodin, která se vztahuje na oddělení administrace žádostí a kontroly v Českých Budějovicích a v Plzni a dále pak pro asistentku úřadu v Českých Budějovicích, asistentku odboru v Plzni a referentku odboru ředitele.

Konzervace hradu Pořešín (14/1/2014)

V pořadí druhá videoreportáž ze série Evropa pro Česko nás zavede do jižních Čech. Dvouminutový sestřih pojednává o rozvoji cestovního ruchu zříceniny hradu Pořešín, jehož rekonstrukce byla dokončena na konci roku 2009. Projekt, který byl předložen v rámci 3. výzvy z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad získal dotaci ve výši 1.844.000 Kč. Videoreportáž můžete shlédnout na následujícím odkazu.

Probíhá hodnocení formálních náležitostí u projektů předložených do 27., 28. a 29. výzvy (9/1/2014)

V souvislosti s hodnocením formálních náležitostí projektů, které byly předloženy na Úřad Regionální rady v rámci 27., 28. a 29. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, upozorňujeme žadatele na možnost obdržení výzvy k odstranění formálních nedostatků projektu. V případě, že kontaktní osoba uvedená v žádosti Benefit7 obdrží tuto výzvu k odstranění formálních náležitostí projektu, je nezbytné, aby požadované dokumenty byly doloženy ve stanovené lhůtě dvou pracovních dnů. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy byla výzva k odstranění formálních nedostatků projektu odeslána. Hodnocení formálních náležitostí projektových žádostí předložených do těchto výzev bude ukončeno dne 27. 1. 2014.

Areál zážitkové a poznávací turistiky Střední Pobrdsko Strašice (7/1/2014)

Projekt nesoucí tento název, který byl předložen v rámci 3. výzvy z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, značně podpořil rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu Střední Pobrdsko. Od září do listopadu loňského roku byla vysílána videoreportáž Českou televizí v rámci série Evropa pro Česko. Více informací naleznete pod tímto odkazem.

Na Plzeňsku by mohl vzniknout díky dotaci další přírodní biotop (6/1/2014)

Žádost o dotaci na výstavbu přírodního koupaliště podala obec Horní Bříza. Reagovala tak na přání místních obyvatel o rozšíření možností trávení volného času. Rozloha bazénu by měla dosahovat zhruba 1200 metrů čtverečních. Součástí areálu by měly být i převlékací kabinky a sociální zázemí. Celkové náklady na stavbu se předpokládájí na 15 milionů korun, z nichž v případě získání dotace, by mělo být maximálně 85 procent hrazeno z ROP Jihozápad.

Janovice nad Úhlavou změní díky dotaci z ROP Jihozápad svůj vzhled (2/1/2014)

Dotace ve výši 18,7 milionu korun bude poskytnuta na celkovou úpravu centra města. Ta zahrnuje výstavbu nové okružní křižovatky, lávky pro pěší a rekonstrukci historické radnice. Celkovou rekonstrukcí bude zajištěna vyšší bezpečnost nejen pro chodce, ale díky kruhovému objezdu bude zajištěn i lepší výjezd autobusů ze zastávky. Město žádalo o dotaci už v roce 2009, ale k podpisu smlouvy došlo až v červenci loňského roku. Stavební úpravy byly zahájeny na začátku prosince a měly by být dokončeny na podzim letošního roku.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.