ROP JIHOZÁPAD AKTUALITY
ARCHIV 2011

ROP Jihozápad přispívá na rekonstrukce místních komunikací (30/12/2011)

Tisová, Lhotka, Trnová, Kumpolec – to jsou názvy malých obcí nedaleko Tachova, kde byly rekonstruovány místní komunikace a opravily se chodníky. Projekt sdružující rekonstrukce úseků místních silnic získal dotaci ve výši 5,7 mil. korun v 5. výzvě ROP Jihozápad. Více si můžete přečíst v kartě projektu.

Otevřen obchvat Všerub (29/12/2011)

Zcela nová bezpečnější křižovatka na hlavním tahu z Plzně na Karlovy Vary slouží od začátku letošního prosince jako součást obchvatu Všerub. V rámci projektu podpořeného v 5. výzvě ROP Jihozápad bylo vybudováno celkem 3,14 km nových komunikací a rekonstruováno 0,28 km komunikací stávajících. Konkrétně v prvním úseku byla provedena přeložka silnice III/2045, která odlehčila tranzitní dopravu přes obec Všeruby. V druhém úseku pak došlo k úpravě a dílčímu přeložení komunikace II/205, řešící její problematické vedení a napojení na silnici v části „Nová Hospoda“. Projekt čeká na finanční ukončení. více...

Jednalo se o budoucích investičních příležitostech v kraji (28/12/2011)

Počátkem prosince v Plzni proběhl již 4. ročník veletrhu realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2011. Slavnostního zahájení a přestřižení pásky veletrhu se ujal Ivo Grüner, náměstek hejtmana Plzeňského kraje a zároveň předseda Výboru regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Program veletrhu mj. představil formou workshopů Investiční plány měst a obcí Plzeňského kraje a města Plzně pro rok 2012. více...

Evropské dotace pomohly rekonstruovat most ve Stodu (27/12/2011)

Nákladní vozidla mohou konečně, po devíti letech, znovu směřovat po krajské silnici ze Stodu na Přeštice přes Mantov. Plzeňskému kraji se totiž podařilo získat „evropskou“ dotaci z ROP Jihozápad ve výši 9 mil. korun na rekonstrukci mostu na této trase. Most měl po povodni v roce 2002 sníženou nosnost, protože byla jeho část zcela zaplavena a tím se pohnula celá konstrukce. více...

Veselé Vánoce! (23/12/2011)

Vážení příjemci, žadatelé, zpracovatelé i dodavatelé, děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce! Připojujeme přání krásných Vánoc a do nového roku 2012 Vám srdečně přejeme hodně zdraví, štěstí a pracovních i osobních úspěchů.

Vydáváme nové metodické oznámení č. 27 a revizi oznámení č. 12 (22/12/2011)

Metodické oznámení č. 27 se týká přenesení daňové povinnosti u příjemců vycházející z novely zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která zavádí přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací s platností od 1. 1. 2012. Revize metodického oznámení č. 12, které upravuje výdaje spojené s řízením projektu, zpřehledňuje textový obsah metodického oznámení a zpřesňuje výklad výdaje na technický dozor investora. Oba dokumenty naleznete v sekci Pro žadatele, nebo Pro příjemce - Metodické pokyny a oznámení.

Kamera ROP Jihozápad na návštěvě v katakombách (21/12/2011)

Naše kamera zavítala v listopadu na dvě zajímavé akce. V prvním snímku uvidíte záznam z výroční konference ROP Jihozápad, která letos hostila zajímavé řečníky z různých kontrolních orgánů. S druhým videem máte možnost nahlédnout do Klatovských katakomb a být při jejich slavnostním otevření veřejnosti. V expozici, podpořené 23 miliony korun z ROP Jihozápad, je vystaveno 38 mumifikovaných těl. Součástí katakomb je i výstava týkající se historie zdejšího jezuitského řádu. Tento projekt čeká na finanční ukončení. Více v samotných reportážích…

Veselí nad Lužnicí se může pochlubit novým multifunkčním hřištěm (20/12/2011)

Jedním z prvních kompletně zrealizovaných projektů 6. výzvy ROP Jihozápad je projekt Revitalizace víceúčelového hřiště ve sportovně-rekreačním areálu Veselí nad Lužnicí podpořený částkou 9,3 milionů korun. Rozšíření nabídky pro volný čas, kulturu, rozvoj komunitního života obyvatel Veselí i spádových obcí a zlepšení občanské vybavenosti představovalo cíl projektu, který se vybudováním multifunkčního hřiště podařilo dosáhnout. Plocha víceúčelového sportoviště je vhodně rozdělena na tři hřiště, každé s jiným povrchem, na nichž jsou barevně rozlišenými čarami vyznačeny plochy pro malou kopanou, tenis, volejbal, nohejbal a basketbal. Hřiště nalezne své využití nejen pro četné sportovní aktivity, ale i k tanečním vystoupením a různým kulturně-společenským akcím organizovaných městem Veselí nad Lužnicí a okolními spádovými obcemi.

ROP Jihozápad „nadělí“ příjemcům půl miliardy (19/12/2011)

Úřad Regionální rady Jihozápad rozdělí do konce roku více než půl miliardy korun na projekty realizované v jižních a západních Čechách. Finanční prostředky obdržel úřad 14. prosince od Ministerstva pro místní rozvoj v rámci takzvané 4. tranše. Prostředky ve výši 549 053 tis. korun budou odeslány na projekty realizované v rámci všech prioritních os na základě předložených žádostí o platbu.

Ve Žďáru mají nový most díky dotacím z EU (16/12/2011)

Malá obec na Jindřichohradecku si nový most přála již dlouho. Ten starý byl ve špatném technickém stavu a svými parametry neodpovídal zvyšující se hustotě dopravy. Díky rozšíření vozovky je nyní doprava na mostě plynulejší. Zvýšila se i bezpečnost chodců díky výstavbě chodníků, které původně úplně chyběly. Průtoku velké vody již nebrání středové pilíře a okolí mostu je díky nové konstrukci vozovky v nájezdové části lépe odvodněno. Více o projektu, který byl podpořen v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad částkou 10,2 mil. Kč, naleznete v kartě projektu.

Newsletter ROP Jihozápad využívá již více než 100 osob (15/12/2011)

Již více než 100 osob se přihlásilo k odběru novinek z webových stránek ROP Jihozápad. Registraci doporučujeme zejména těm, kteří nemají čas denně sledovat náš web, ale chtějí být v obraze. Prostřednictvím newsletteru posíláme jedenkrát týdně posledních pět novinek na email registrovaného. Neunikne vám tak zajímavý seminář, ani nově zveřejněný dokument, dozvíte se o dění okolo aktuálních výzev a přečtete si více o projektech ROP Jihozápad. Více zde.

Revize Metodického oznámení č. 11 (14/12/2011)

Věnujte pozornost revizi Metodického oznámení č. 11 ke změnám rozpočtu v souvislosti se zadávacím řízením (vícepráce – vícenáklady, méněpráce). Revize zahrnuje pouze zpřesnění stávajících postupů. Materiál naleznete v sekci Metodické pokyny a oznámení.

Žadatelé mohou konzultovat projektové záměry do vyhlášené 16. a 18. výzvy (13/12/2011)

Zájemci o dotace prostřednictvím ROP Jihozápad mají možnost konzultovat své projektové záměry předkládané do vyhlášené 16. výzvy a 18. výzvy. 16 výzva je zaměřena na synergické projekty s vazbou na realizovaný projekt IOP (Integrovaný operační program). 18. výzva podpoří projekty v oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě. Osobní konzultace jsou možné po předchozím telefonickém či emailovém objednání u projektových manažerů oddělení administrace žádostí, kteří jsou garanty příslušných oblastí podpory. Kontakty na konkrétní projektové manažery naleznete zde

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na 12/2011 (12/12/2011)

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky kurz na prosinec 2011 je 25,548 Kč za 1 Euro.

Dům pohádek v Plzni oslavil 1. narozeniny (9/12/2011)

Ve čtvrtek 1. 12. 2011 oslavil Dům pohádek svoje první narozeniny. Pro malé návštěvníky, kteří měli tento den vstup zdarma, byl připraven bohatý program - soutěže o ceny, malování na obličej a spousta další zábavy. Dům pohádek je také název projektu podpořeného dotací ve výši téměř 22 milionů korun v rámci programu ROP Jihozápad. Hlavním cílem projektu je prezentace nejvýznamnějších českých pohádkových a večerníčkových postaviček široké veřejnosti, ale hlavně těm nejmenším. Projekt se těší velké oblibě jak mezi dětmi, tak mezi dospělými. Více zde…

Tachovský sportovně rekreační areál je dostupnější (8/12/2011)

Sportovní halu, plavecký bazén i lyžařskou sjezdovku s vlekem od 24. listopadu propojuje nová silnice, která nahradila dřívější prašnou cestu v Pobřežní ulici. Silnice má nyní živičný povrch, chodníky pak novou zámkovou dlažbu. Nezapomnělo se ani na parkovací místa pro osobní vozy a autobusy, přibylo veřejné osvětlení a nově bylo vysázeno 40 stromů. U zimního stadionu, v polovině celé komunikace, pak stavebníci vybudovali kruhovou křižovatku. Celou akci podpořenou v rámci dvou souběžných projektů „Výstavba místní komunikace pro zlepšení dostupnosti sportovně rekreačního areálu Tachov – východ“ a „Výstavba místní komunikace pro zlepšení dostupnosti sportovně rekreačního areálu Tachov – západ“ financovaných z 5. výzvy ROP Jihozápad se podařilo dokončit s výrazným časovým předstihem. Oba projekty čeká finanční ukončení. více...

Proběhla výroční konference ROP Jihozápad 2011 (7/12/2011)

Přes sto zájemců se zúčastnilo letošní Výroční konference ROP Jihozápad 28. 11. v Českých Budějovicích a 29. 11. v Plzni., která je již tradiční každoroční akcí hodnotící pokrok v realizaci programu. Letošním tématem bylo „Řízení, kontrola a audit prostředků z EU“. Na konferenci vystoupila ředitelka Úřadu Regionální rady Jihozápad, která hovořila o pokroku v realizaci ROP Jihozápad v letošním roce a nastínila východiska k diskusi nad tématem konference. Mezi dalšími řečníky byl zástupce Regionální rady Jihovýchod, který popsal zkušenosti s kontrolou Evropského účetního dvora, zástupci Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropského účetního dvora a Pověřeného auditního subjektu Ministerstva financí ČR. Jednotlivé příspěvky řečníků a panelová diskuze se zaměřily na zkušenosti kontrolních a auditorských orgánů s realizací kontrol u příjemců dotací z EU. Nechyběly konkrétní příklady pochybení při realizaci projektů. Mottem konference se stalo upozornění příjemcům dotace z ROP Jihozápad, že přidělením podpory jejich úsilí na zdárné realizaci projektu teprve začíná. Prezentace jednotlivých řečníků jsou k dispozici zde.

Metodické oznámení č. 26 (6/12/2011)

Věnujte pozornost Metodickému oznámení č. 26 ze dne 5. 12. 2011, které se týká zákazu používání smluvní pokuty a dalších smluvních podmínek jako dílčího hodnotícího kritéria při zadávání veřejných zakázek a zákazu použití náhodného výběru losem v rámci výběru nejvhodnější nabídky.

ROP Jihozápad končí s „losovačkami“ u veřejných zakázek (5/12/2011)

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad dnes na svém zasedání schválil metodické oznámení, které s okamžitou platností zakazuje příjemcům dotací z ROP Jihozápad používat v zadávacím řízení náhodný výběr losem, a to ani v kombinaci s objektivními kritérii, a také používat při hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek jako dílčí hodnotící kritérium smluvní pokuty a další smluvní podmínky. Více v tiskové zprávě.

Dotace z EU podpořily oslavy 900. výročí založení Rokycan (2/12/2011)

Projekt „Podpora cestovního ruchu v Rokycanech - 900. výročí“ je zaměřen na celkovou propagaci města a regionu a na tvorbu a zkvalitnění jednotlivých produktů cestovního ruchu. Město Rokycany využilo příležitosti oslav 900. výročí založení (resp. první zmínky) Rokycan a uskutečnilo rozsáhlou marketingovou kampaň. Díky projektu podpořeného z EU se postavil nový informační systém v Rokycanech umožňující turistům i dalším návštěvníkům města bezproblémovou orientaci. Vznikl také nový produkt využívající atraktivní přírodní lokality v bezprostřední blízkosti města, a to produkt s názvem Putování po žďárských studánkách. Více naleznete v katě projektu.

Plánovaná odstávka systému Benefit7 (1/11/2011)

Dnes proběhne plánovaná odstávka aplikace Benefit7. Aplikace nebude přístupná od 8:00 do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Kamera ROP Jihozápad zpovídala kontrolory (30/11/2011)

Kamera ROP Jihozápad zavítala tentokrát netradičně na Úřad Regionální rady. Neuvidíte tedy video z podpořeného projektu, nýbrž jakousi instruktážní reportáž o kontrolním procesu, kterému se žádný příjmece dotace nevyhne a je tedy třeba se na něj řádně připravit. Vedoucí oddělní kontroly realizace MIlena Smržová Vám popíše jednotlivé fáze kontrolního procesu a jejich náležitosti, poukáže také na nejčastěší chyby či nedostaky. Na závěr dostanete několik rad pro úspěšnou realizaci projektu. Více ve videu...

Vykazování způsobilých výdajů projektu (29/11/2011)

Upozorňujeme příjemce na často se opakující chyby ve vykazovaných způsobilých výdajích. Do způsobilých výdajů nelze zahrnovat částky za dodávky či služby, které netvoří reálnou hodnotu, není přesně stanoven jejich charakter a obsah, nebo jejichž hodnota je vymezena bez skutečného popisu pouze jako procentní odměna. Obvyklým příkladem neuznatelného výdaje jsou v rámci nárokovaných částek na zpracování projektové žádosti takové fakturované sumy, jež jsou vyjádřeny procentem z částky finančních prostředků dotace dle uzavřené Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP. Sledujte aktualizovaná Metodická oznámení a Příručku pro příjemce.

Klatovské katakomby se znovu otevírají (28/11/2011)

V Klatovech se po rozsáhlé rekonstrukci o posledním listopadovém víkendu opět otevřely známé katakomby. Cílem projektu podpořeného z 5. výzvy ROP Jihozápad bylo dostat katakomby do stavu, v jakém byly v době, kdy jezuité opouštěli Klatovy. Nová rozšířená interaktivní expozice se bude týkat nejen klatovských mumií, které byly v katakombách pohřbeny v 17. století, ale i období jezuitů a jejich působení v Klatovech. V kopiích původních rakví je nyní uloženo osmatřicet rekonzervovaných dochovaných těl z původních dvou stovek. V průběhu slavnostního víkendu proběhl i tzv. den otevřených dveří, kdy byla expozice zdarma otevřena pro veřejnost. Projekt čeká na finanční ukončení.

ROP Jihozápad podpořil vznik cyklostezky na Třeboňsku (25/11/2011)

Projekt nazvaný „Posílení vzájemné provázanosti atraktivit cestovního ruchu na území Třeboňska“ umožnil v obci Novosedly nad Nežárkou propojení páteřních cyklotras. Nové kilometry cyklistické stezky napojily dosud opomíjenou severovýchodní část území CHKO Třeboňsko na turisticky velmi exponovanou jižní část CHKO. Projekt za více než 7 mil. korun umožnil vyvážené využití potenciálu území a zvýšil atraktivitu obce a mikroregionu.

Skončilo hodnocení přijatelnosti projektů 17. výzvy (24/11/2011)

V úterý 22. 11. bylo ukončeno hodnocení přijatelnosti projektových žádostí 17. výzvy ROP Jihozápad (oblasti podpory 3.1). Do 5 pracovních dnů od ukončení hodnocení bude všem úspěšným i neúspěšným žadatelům zasláno „Oznámení o výsledku hodnocení přijatelnosti“. Projekty, které úspěšně projdou hodnocením přijatelnosti, postupují do poslední fáze procesu hodnocení, kterou je věcné hodnocení projektů dle schválených výběrových kritérií. Do této fáze se dostalo pouze 19 projektů z celkem 32 předložených projektových žádostí. Projektové žádosti doporučené k financování budou Výborem Regionální rady projednány v průběhu února 2012.

Nepomuk dokončil revitalizaci centra (23/11/2011)

Slavnostním otevřením byla zakončena revitalizace části historického centra Nepomuku, a to Přesanického náměstí, přilehlé části Plzeňské ulice a části ulice Na Kaplance ústící do Plzeňské ulice. Veřejná prostranství v centru města dostala novou podobu, a to jak úpravami povrchů komunikací, tak úpravami sadovými včetně osazení nového mobiliáře a veřejného osvětlení. Realizace projektu podpořeného v 6. výzvě ROP JZ tak přispěla k celkovému zvýšení funkčnosti řešeného veřejného prostranství nevyjímaje otázku bezbariérového přístupu. Projekt není dosud finančně ukončen. více...

Hlášení změny kontaktní osoby (22/11/2011)

Oddělení kontroly realizace upozorňuje příjemce na nezbytnost včasného hlášení změny kontaktní osoby určené k projektu. Tímto způsobem budete mít, mimo jiné, možnost získávat aktuální informace, neboť právě na platné e-mailové adresy budou daným osobám zasílány aktuality a pozvánky na pořádané semináře.

Technická památka má nové využití (21/11/2011)

S pomocí dotace z 5. výzvy ROP Jihozápad zrekonstruovaná unikátní vodárenská věž je od pátku 21. října zpřístupněná v Heřmanově Huťi na Plzeňsku. Objekt získal nově fasádu, železné točité schodiště a hromosvody. Bývalý vodojem, zapsaný jako technická památka, tak může od nynějška nabídnout zajímavé rozhledy do krajiny s obzorem Brd i pohořím Českého lesa a stát se tak lákavou turistickou atrakcí obce ležící v blízkosti kladrubského kláštera a mezinárodní cyklotrasy z Řezna do Plzně. Projekt čeká na finanční ukončení. více...

Modernizace interních ambulancí v Milevsku a Soběslavi (18/11/2011)

Projekt „Modernizace interních ambulancí v Milevsku a Soběslavi“ si klade za cíl zlepšit kvalitu poskytované péče v oboru vnitřního lékařství a kardiologie prostřednictvím pořízení špičkových ultrazvukových přístrojů, které výrazně zvyšují kvalitu vyšetření, urychlují diagnostiku a léčbu, snižují nutnost hospitalizace a riziko vážných zdravotních komplikací. Vybavení ambulancí v Milevsku a Soběslavi umožňuje rozšíření počtu výkonů o 2000 ročně, rozšíření pracovních míst o 1 úvazek a zrychlení diagnostiky a léčby. Projekt byl v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 1,6 milionu korun.

Využijte možnost registrace na Výroční konferenci (16/11/2011)

Do výroční konference ROP Jihozápad zbývají necelé dva týdny. Využijte možnosti registrace na některý ze dvou termínů konference. Na konferenci vystoupí zástupci Regionální rady Jihozápad a Jihovýchod, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropského účetního dvora a Pověřeného auditního subjektu Ministerstva financí ČR. Jednotlivé příspěvky řečníků a panelová diskuze se zaměří na zkušenosti kontrolních a auditorských orgánů s realizací kontrol u příjemců dotací z EU. Využijte posledních míst. Více ZDE...

Upozornění příjemcům v oblasti veřejných zakázek (15/11/2011)

Upozorňujeme na pokyn ministra pro místní rozvoj, podle kterého není vhodné využívat smluvních pokut jako dílčího hodnotícího kritéria při zadávacím řízení. S ohledem na výsledky auditu, který se uskutečnil u operačních programů realizovaných v České republice, a na přípravu novely zákona o veřejných zakázkách, vydal ministr pro místní rozvoj doporučení týkající se nevhodnosti používání smluvních pokut jako dílčích hodnotících kritérií při zadávacím řízení. Toto doporučení se týká případů, kdy kritérium nemá přímý vztah k zakázce (nevztahuje se k nabízenému plnění veřejné zakázky), ale k zajištění smluvních vztahů mezi zadavatelem a dodavatelem.

Úřad Regionální rady doporučuje žadatelům a příjemcům dotace, aby se s tímto stanoviskem seznámili a při realizaci zadávacích řízení podle něj postupovali. Detailní znění stanoviska naleznete zde.

Bor otevřel nový stadion (14/11/2011)

Počátkem října představilo město Bor u Tachova veřejnosti nové sportoviště. Realizací došlo k odstranění stávajícího nevyhovujícího areálu, který byl daleko za hranicí své životnosti. V rámci projektu Sportovní stadion v Boru - I.etapa podpořeného v 6. výzvě ROP Jihozápad vzniklo víceúčelové sportovní hřiště pro nohejbal, volejbal, tenis, basketbal a další sporty a dále také například čtyři běžecké dráhy s umělým povrchem. V areálu lze provozovat i atletické disciplíny jako jsou vrh koulí, skok vysoký a daleký. Sportovci v dnešní době jistě ocení i elektronickou informační tabuli. U projektu bude následovat finanční ukončení.

Městské části v Jindřichově Hradci propojila cyklostezka (11/11/2011)

Realizací projektu „Cyklostezka Jindřichův Hradec - Dolní Skrýchov“ vznikl nový úsek cyklostezky v délce 850 m, který bezpečně propojil okrajovou část města s městskou částí Dolní Skrýchov. Cyklostezka slouží potřebě celodenních i polodenních výletů pro obyvatele města, ale i podpoře turistické atraktivity území. Řešený úsek odstranil překážky v návaznosti systému cyklotras a cyklostezek jak na území města, tak v jeho okolí. Projekt byl v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 4,1 milionů korun.

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky (15/6/2011)

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na červen 2011 je 24,509 Kč za 1 Euro.

Odstávka systému Benefit7 (10/11/2011)

V sobotu 12. 11. 2011 proběhne odstávka aplikace Benefit7. Aplikace nebude přístupná od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Hlasujte v anketě (9/11/2011)

V souvislosti s realizací informačních seminářů ROP Jihozápad pro žadatele a příjemce se Vás ptáme, jakým způsobem získáváte informace v oblasti projektového managementu týkajícího se dotací z EU?

Monitorovací výbor schválil Zprávu o realizaci (8/11/2011)

Monitorovací výbor ROP Jihozápad schválil na svém včerejším zasedání Zprávu o realizaci ROP Jihozápad. Zpráva o realizaci programu hodnotí pokrok v dosahování cílů programu jako celku i cílů stanovených pro každou prioritní osu, případně zásadnější odklon od původně stanovených cílů. Výbor se dále zabýval Integrovaným plánem rozvoje území (IPRÚ) a změnami alokací u některých prioritních os programu. Zástupce Evropské komise Martin Bouška také navštívil některé projekty IPRM města Plzně a plzeňskou zoologickou zahradu, jejíž modernizace byla podpořena z ROP Jihozápad. Více informací v tiskové zprávě.

Projekty předložené v rámci 17. výzvy procházejí hodnocením přijatelnosti (7/11/2011)

Projekty předložené do 17. výzvy v rámci oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu prošly hodnocením formálních náležitostí, ve kterém neuspěly celkem 4 projektové žádosti. Žadatelům, kteří neprošli tímto hodnocením, bude do 5 pracovních dnů zasláno Oznámení o vyřazení žádosti o podporu. Naopak projekty, které úspěšně prošly hodnocením formálních náležitostí, postoupily do hodnocení přijatelnosti, které potrvá do 22. 11. 2011. Splní-li projekt všechna kritéria přijatelnosti, bude žadateli do 5 pracovních dnů zasláno Oznámení o kladném výsledku, po kterém bude následovat věcné hodnocení.

Kunžak má lepší silnice díky dotacím z EU (4/11/2011)

Kunžak, to je malá obec nacházející se v malebné krajině České Kanady. Kvalita místních komunikací je zde dlouhodobý problém. Díky dotaci z ROP Jihozápad se podařilo zrekonstruovat více jak 5 kilometrů vybraných úseků místních komunikací. Více v kartě projektu…

Žáci sportovních tříd otestovali nová sportoviště (3/11/2011)

S ukončením prací na projektu „Rekonstrukce víceúčelových hřišť 31.ZŠ“ podpořeného v 5. výzvě ROP Jihozápad byla koncem října krátkým ukázkovým programem sportovních aktivit žáků školy otevřena dvě nová hřiště s umělým povrchem. Jedná se o víceúčelové hřiště na házenou a tenis včetně osvětlení a ochranných sítí a dětské hřiště s umělým polyuretanovým povrchem a výukovým altánem. Součástí projektu byla také rekonstrukce stávajících asfaltových hřišť. Položením umělého povrchu a dalšími stavebními úpravami tak vznikla dvě víceúčelová hřiště na házenou, volejbal a nohejbal a jedno na basketbal. více...

Zaregistrujte se k odběru novinek ROP Jihozápad (2/11/2011)

Důležitá upozornění, nové dokumenty, pozvánky na semináře - to vše do vašeho počítače nebo mobilního telefonu, automaticky a jednoduše, jedenkrát týdně prostřednictvím emailu! Buďte v obraze a zaregistrujte se k odběru novinek ROP Jihozápad. Prostřednictvím krátkých zpráv, které zveřejňujeme denně na webových stánkách, se dozvídáte o všech důležitých informacích týkajících se ROP Jihozápad. Neunikne vám tak zajímavý seminář, ani nově zveřejněný dokument, dozvíte se o dění okolo aktuálních výzev a přečtete si více o projektech ROP Jihozápad. více...

Proběhly semináře pro příjemce (31/10/2011)

V předchozích dnech proběhly semináře pro příjemce na téma Udržitelnost projektů a Nejčastější pochybení při realizaci projektů. Semináře jsou konány pro vaši komplexní orientaci při realizaci projektů a po dobu udržitelnosti projektů. Měly by sloužit jako preventivní prostředek k zamezení chyb v projektech, které brání v plynulé administraci monitorovací zprávy se žádostí o platbu a v některých případech vedou až ke krácení požadované dotace. Těší nás, že berete realizaci projektu zodpovědně, o čemž svědčí velký zájem o dané semináře a vaše četná účast. Prezentace ze semináře je dispozici zde. V případě, že jste se na semináře v Českých Budějovicích nedostali, je přidán další termín, a to 7. 11. 2011 od 11:00. Hlásit se můžete na binovcova@rr-jihozapad.cz Pozvánku s detailním programem naleznete zde. V dalším roce pro vás budou opět připraveny semináře na nová i stávající témata.

Kvalifikační kritéria u veřejných zakázek (27/10/2011)

Upozorňujeme příjemce resp. zadavatele veřejných zakázek a výběrových řízení na možná diskriminační ekonomická a finanční kvalifikační kritéria, kterými jsou:

1)kladný hospodářský výsledek – v souvislosti s tímto kvalifikačním kritériem doporučujeme prostudovat rozsudek 62 Ca 10/2009 – 113 Krajského soudu v Brně

2)zůstatek na bankovních účtech – v rámci tohoto kritéria doporučujeme nastudovat Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j.: ÚOHS-S216,224/2010/VZ-12032/2010/510/Hod, body 35 – 43

Nepřítomnost zaměstnanců oddělení kontroly v Č. Budějovicích (12/10/2011)

Upozorňujeme na nepřítomnost zaměstnanců oddělení kontroly Územního odboru implementace v Českých Budějovicích ve dnech 14.10. a 27.10. z důvodu celodenních pracovních jednání. Děkujeme za pochopení.

7. ročník veletrhu ITEP (25/10/2011)

Sedmý ročník veletrhu cestovního ruchu ITEP konaný ve dnech 20.-22.10.2011 v Plzni nabídl milovníkům turistiky a cestování řadu zajímavávých informací. Více než 120 vystavovatelů poskytovalo kompletní informace o Plzeňském kraji, České republice i spřátelených regionech. Záštitu nad letošním veletrhem převzal ministr pro místní rozvoj České republiky Ing. Kamil Jankovský.

Návštěvníkům byly k dispozici mapy, cyklomapy, nabídky pobytů, hotelů, ubytování, cestovní brožury a další materiály. Pro zájemce byl rovněž připraven široký kulturní program. více...

Projekty předložené do 17. výzvy procházejí formálním hodnocením (24/10/2011)

V současné době probíhá na oddělení administrace žádostí v Českých Budějovicích a Plzni hodnocení formálních náležitostí projektů předložených do 17. výzvy ROP Jihozápad. Tato fáze hodnocení potrvá dle nastavených lhůt do 31. října. V případě, že je u hodnoceného projektu identifikován formální nedostatek, je kontaktní osobě nebo statutárnímu zástupci žadatele zaslána elektronicky Výzva k odstranění nalezených formálních nedostatků. Lhůta pro odstranění zjištěných nedostatků je stanovena na dva pracovní dny od počátku pracovního dne následujícího po dni odeslání Výzvy. Projekty, které úspěšně projdou hodnocením formálních náležitostí, postupují do fáze hodnocení přijatelnosti projektu.

Českobudějovické Palackého náměstí v novém kabátě (21/10/2011)

Projekt „Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích“ byl realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města. Došlo ke komplexní revitalizaci, úpravě a vybavení veřejných prostranství s cílem zvýšit atraktivitu veřejných prostranství a ploch komunikací ve vymezené oblasti. Projekt byl v rámci 4. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou 6,8 milionů korun.

Kamera ROP Jihozápad (30/8/2011)

Také o prázdninách jsme navštívili projekty realizované za podpory ROP Jihozápad. V Písku vzniklo jedno z největších horolezeckých center v republice, které se chystá na pořádání mistrovství v tomto sportu. ROP Jihozápad podpořil projekt více než 6 miliony korun.Na největší turistickou slavnost sezony – „Řemeslný den“ přilákaly v červenci 4 tisíce návštěvníků Chanovice na Klatovsku. Zaměření na venkovskou turistiku se odrazilo na zvýšeném zájmu návštěvníků. Projekt propagace Chanovic a okolí jako turistické destinace je realizován s podporou 600 tisíc korun z ROP Jihozápad.

Vyhlašujeme 16. a 18. výzvu ROP Jihozápad (19/10/2011)

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje 16. výzvu k předkládání projektových žádostí do oblastí podpory 3.1A,B,C Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu pro synergické projekty Integrovaného operačního programu a 18. výzvu pro oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě. Projektové žádosti do 16. výzvy je možné předkládat od 19.10. 2011 do 10.1. 2012 12.00 hodin. Projektové žádosti do 18. výzvy je možné předkládat od 19.10. 2011 do 16.1. 2011 12.00 hodin. Veškerou dokumentaci k výzvám naleznete v sekci Pro žadatele.

Přečtěte si nové vydání bulletinu Hej ROP (18/10/2011)

Tentokrát věnujeme speciální číslo bulletinu HEJ ROP 13 vysvětlení procesu kontroly projektů. Zopakujte si pravidla udržitelnosti projektu a připomeňte nejčastější pochybení. Přidali jsme konkrétní příklady chyb a za ně udělených sankcí. Nezapomínáme také na doporučení, jak chybám předcházet.

Výbor Regionální rady schválil výsledky 14. výzvy a vyhlásil dvě výzvy nové (17/10/2011)

Výbor Regionální rady schválil na svém dnešním zasedání výsledky 14. výzvy ROP Jihozápad. Výzva s alokací 60 milionů korun byla zaměřena na OP 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy. Ve 14. výzvě uspěly projekty 4 žadatelů, a jejich seznam bude k dispozici na stránkách www.rr-jihozapad.cz od 17. 10. Výbor Regionální rady dále schválil vyhlášení 16. a 18. výzvy ROP Jihozápad, které budou vyhlášeny dne 19. 10. 2011. Zaměření 16. výzva je na synergické projekty k projektům Integrovaného operačního programu (IOP) v oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu a 18. výzvy je zaměřena pro oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě.

Nepřítomnost zaměstnanců oddělení kontroly v Plzni (17/10/2011)

Upozorňujeme na nepřítomnost zaměstnanců oddělení kontroly Územního odboru implementace programu v Plzni dne 17.10. z důvodu celodenních pracovních jednání. Děkujeme za pochopení.

Obytná lokalita v Kaznějově je nyní lépe přístupná (14/10/2011)

Projekt „Rekonstrukce komunikace Ke Škále v Kaznějově“ byl zaměřen na rekonstrukci místní komunikace v celkové délce 0,608 km. Komunikace přímo napojuje obytnou zónu města na silnici I/27 spojující Plzeň a Most a umožňuje přístup obyvatel místní části Kaznějova k městskému úřadu, základní škole, zastávce ČSAD a ČD a k zdravotnímu středisku. Projekt byl v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 19 milionů korun.

ROP Jihozápad požádá o certifikaci 4,3 miliardy korun (13/10/2011)

Úřad Regionální rady již zítra, tj. 14. 10. 2011, odešle Platebnímu a certifikačnímu orgánu Ministerstva financí České republiky všechny požadované dokumenty a požádá o certifikaci finančních prostředků za období od 16. září 2009 do 15. září 2011 v celkové výši 4,3 miliardy korun. Ministerstvo financí před časem obnovilo certifikaci prostředků ROP Jihozápad v návaznosti na přijatý závazek Jihočeského a Plzeňského kraje poskytnout prostředky na úhradu finanční opravy, kterou ministerstvo stanovilo na základě výsledků finanční kontroly z podzimu loňského roku. Více v tiskové zprávě.

Přihlaste se na seminář pro příjemce (12/10/2011)

Úřad Regionální rady připravuje další kolo seminářů pro příjemce z ROP Jihozápad. Tématem bude udržitelnost projektů a nové skutečnosti týkající se problémů v při realizaci projektů. Seminář se bude konat v Plzni 20. 10. od 10:00 a v Českých Budějovicích 21. 10. 2011 od 11:00. Využijte možnost vzájemné výměny zkušeností s realizací projektů. Detaliy k seminářům a přihlašovací adresu naleznete v pozvánkách

ROP Jihozápad se prezentoval v rámci veletrhu evropských informačních sítí (11/10/2011)

Zastoupení Evropské komise v ČR pořádalo na přelomu září/října první veletrh evropských informačních sítí s cílem zviditelnit informační sítě EU (Eurodesk, Europass, Enterprise Europe Network atd.) a seznámit veřejnost s existencí daných institucí, s jejich službami a praktickým přínosem pro občany. V rámci hlavního programu s mottem „Evropa je vám nadosah“ prezentoval ROP Jihozápad 30. 9. v Českých Budějovicích a 7. 10. v Plzni formou informačních materiálů již realizované projekty. více...

Výroční konference ROP Jihozápad 2011 (10/10/2011)

Dovolujeme si Vás pozvat na Výroční konferenci ROP Jihozápad 2011, která je již tradiční každoroční akcí hodnotící pokrok v realizaci programu. Letošním tématem je „Řízení, kontrola a audit prostředků z EU“. Na konferenci vystoupí zástupci Regionální rady Jihozápad a Jihovýchod, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropského účetního dvora a Pověřeného auditního subjektu Ministerstva financí ČR. Jednotlivé příspěvky řečníků a panelová diskuze se zaměří na zkušenosti kontrolních a auditorských orgánů s realizací kontrol u příjemců dotací z EU. Přihlaste se na konferenci, která se uskuteční ve dnech 28. 11. v Českých Budějovicích a 29. 11. v Plzni.

Tvrz Býšov na Vltavotýnsku bude sloužit turistům (7/10/2011)

Smyslem projektu „Rekonstrukce a revitalizace areálu statku s tvrzí Býšov“ je záchrana jedinečné kulturní a architektonické památky a její využití v cestovním ruchu. Areál statku s tvrzí Býšov bude po dokončení rekonstrukce využíván pro provoz muzejních výstav a turistického informačního centra při zachování kulturně historické hodnoty a charakteru. Výstavní prostory budou zahrnovat expozice převážně vztažené k místní historii. Garantem obsahové části výstavních expozic je Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, které je partnerem tohoto projektu. Projekt byl v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad podpořen téměř 21 miliony korun.

Nová funkčnost v IS Benefit (6/10/2011)

Po poslední instalaci 3. 10. 2011 je v IS Benefit7 zapracována nová funkčnost přímé editace položek rozpočtu projektové žádosti a monitorovacích zpráv. Přímá editace umožňuje plnění částek přímo v tabulce rozpočtu. Původní funkčnost plnění z pole umístěného pod rozpočtovou tabulkou zůstala zachována – uživatel má možnost výběru, přímou editaci lze aktivovat stiskem ikony na spodní liště rozpočtové tabulky.

Věnujte pozornost vyplňování příloh ke změnám projektu (5/10/2011)

Při vyplňování příloh k nahlášeným změnám v projektu vás žádáme o maximální pečlivost a to zejména u formuláře „Změny v rozpočtu“, který naleznete pod odkazem Příručka pro příjemce - příloha č. 8. Tento dokument musí být tvořen v první řadě sloupci s hodnotami dle uzavřené Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP a v případě následně uzavřených dodatků ke Smlouvě v souvislosti se změnami v rozpočtu budou výchozí sloupce obsahovat částky dle takového posledního Dodatku. Následující sloupce budou tvořeny aktualizovanými hodnotami položek dle původní struktury rozpočtu. Příjemce nesmí opomínat striktní rozdělení na investiční a neinvestiční výdaje a rovněž platnost vzorců v jednotlivých kolonkách, které zabezpečí výpočet správných absolutních a relativních hodnot mezi výchozími a aktualizovanými částkami rozpočtu.

Skončila 17. výzva (4/10/2011)

Pátek 30. 9. byl posledním dnem, kdy mohli žadatelé předkládat své projektové žádosti do 17. výzvy ROP Jihozápad vyhlášené na základě studie Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) s celkovou alokací 320 miliónů korun. Projektoví manažeři oddělení administrace žádostí přijali v oblasti podpory 3.1A - Zkvalitnění a rozvoj zejména doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch 18 projektů převážně na posílení sportovně-rekreační vybavenosti v Plzeňském a Jihočeském kraji. V rámci oblasti podpory 3.1B - Zvýšení podílu ekologicky šetrných forem turistiky na cestovním ruchu v regionu pak 14 projektů převážně na podporu cyklostezek a cyklotras. U projektových žádostí nyní probíhá hodnocení formálních náležitostí, které trvá 20 pracovních dnů. Následovat bude hodnocení přijatelnosti (15 pracovních dnů) a hodnocení věcné (38 pracovních dnů). Výsledky 17. výzvy projedná Výbor Regionální rady v průběhu února 2012.

Plánovaná odstávka informačního systému Benefit7 (1/6/2011)

Dnes proběhne plánovaná odstávka aplikace Benefit7. Aplikace nebude přístupná od 8:00 do 22:00 hodin. Děkujeme za pochopení. více...

Zámek v Bystřici nad Úhlavou po letech ožívá (30/9/2011)

Projekt „Revitalizace kulturní památky zámku Bystřice nad Úhlavou“ řešil záchranu zámku přestavěného z původního hradu v polovině 16. století. Zámek byl částečně zpřístupněn veřejnosti a přilehlý objekt dříve využívaný pro sociální péči o děti a mládež byl upraven na turistickou ubytovnu. . Lokalita tak získala hodnotnou, zajímavou a cenově velmi dostupnou infrastrukturu pro cestovní ruch. V červenci 2011 byla dokončena první část rozsáhlé rekonstrukce objektu a zpřístupněna expozice dobového mobiliáře. Na zámku je již konal také první svatební obřad. Projekt byl v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 21,7 milionů korun.

Využívejte informační semináře (29/9/2011)

Za účelem dalšího zkvalitnění informačního servisu se v průběhu letošního roku dotazujeme účastníků vzdělávacích seminářů na jejich spokojenost s úrovní a obsahem těchto informačních setkání. Letošní novinkou Úřadu Regionální rady je organizace seminářů pro žadatele a příjemce v kratších časových intervalech a jejich tematické zaměření (např. monitoring projektů, udržitelnost), na základě konkrétních zjištění z konzultací s příjemci. Z odevzdaných dotazníků vyplynulo, že o semináře pro žadatele i příjemce je velký zájem, proto je i nadále budeme realizovat častěji. Doporučujeme zejména všem příjemcům účast na tematicky zaměřených seminářích pro příjemce, kde si můžete sdělit vzájemné zkušenosti s realizací projektů.

Další kvalitní sportoviště v Klatovech (27/9/2011)

Od poloviny září se mohou žáci ZŠ Čapkova v Klatovech i zájemci z řad veřejnosti po předchozím krátkém zkušebním provozu sami přesvědčit o kvalitách nového moderního sportovního areálu pro výuku i mimoškolní aktivity. Areál umožní využívat víceúčelové hřiště, běžeckou rovinku, sektor skoku do dálky, skoku do výšky a vrhu koulí, lezecký areál a dětský koutek vč. potřebného moderního vybavení. V areálu byl vybudován vedle sociálního zázemí i příruční sklad a otevřený přístřešek pro případ deště. Zajímavostí a dobrým příkladem revitalizace města je vybudování sportovišť na nevyužívané a chátrající ploše v areálu ZŠ, která bývala dříve součástí kasáren. U projektu podpořeného v 5. výzvě ROP Jihozápad bude následovat finanční ukončení. více...

Využijte poslední možnost konzultovat projekty do 17. výzvy (26/9/2011)

V pátek 30. 9. končí lhůta pro předložení projektové žádosti do 17. výzvy ROP Jihozápad. Využijte proto poslední možnost konzultací s pracovníky oddělení administrace žádostí. Protože tradičně očekáváme ze strany žadatelů velký zájem využít této možnosti, budou ve čtvrtek 29. 9. a v pátek 30. 9. z důvodů vyřízení většího počtu zájemců vyřizovány již jen telefonické a e-mailové dotazy. Zároveň upozorňujeme, že lhůta pro vyřízení dotazů je standardně stanovena Úřadem Regionální rady na 5 pracovních dní.

Stříbro opravilo komunikaci díky dotaci z EU (23/9/2011)

V červnu loňského roku byla ve Stříbře dokončena rekonstrukce Mánesovy ulice. Její oprava vzešla z přání samotných občanů města - ti si totiž již v roce 2008 určili priority a potřeby oprav místních komunikací. Rekonstrukce stála více než 8 milionů korun, z čehož Regionální operační program Jihozápad proplatil městu 6,2 milionu korun. Místní si pochvalují nová parkovací místa i zlepšení bezpečnosti a komfortu dopravy ve městě. Více v kartě projektu...

V Prachaticích vzniká nový domov pro „alzheimriky“ (22/9/2011)

Domov Matky Vojtěchy v Prachaticích je nově vznikající zařízení, v němž naleznou své místo lidé trpící Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí v pokročilých stadiích. Projekt na výstavbu tohoto objektu byl podpořen v páté výzvě ROP Jihozápad a v srpnu byla dokončena jeho první etapa. Brány domova by se měly zájemcům otevřít v druhé polovině příštího roku. Vznikne zde 26 lůžek. Projekt řeší dlouhodobě nedostatečnou kapacitu podobných zařízení v regionu.

Souhrnná informace o implementaci ROP Jihozápad (21/9/2011)

Z celkové alokace programu již bylo k 7. 9. 2011 vyčerpáno 78 procent. Pod pojmem „vyčerpáno“ zde rozumějme smluvní závazky příjemců. Budeme-li mluvit v číslech, z celkového počtu 2 507 přijatých žádostí byla uzavřena smlouva s 570 příjemci na částku 14 051,05 mld. korun. V současné době se uzavírají smlouvy s příjemci 13. výzvy ROP Jihozápad. více...

ROP Jihozápad přispěl na modernizaci 6. MŠ Plzeň (20/9/2011)

Dne 21. září 2011 bude slavnostně zahájen provoz v nově zrekonstruovaných prostorách 6. MŠ Plzeň. Školka prošla celkovou modernizací a zvýšila se její kapacita. Po dlouhé době bude vyřešen problém s nedostatkem míst pro uchazeče. Při realizaci projektu podpořeného v 5. výzvě ROP Jihozápad se nezapomnělo ani na vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou. Projekt také umožnil realizaci specializovaného vzdělávacího programu „V souladu s přírodou – Indiánská osada“, a to ve spolupráci s partnery projektu - Zoologickou a botanickou zahradou města Plzeň a 28. základní školou Plzeň. U projektu bude následovat finanční ukončení.

Kamera ROP Jihozápad navštívila ZOO v Plzni a sportoviště ve Strakonicích (19/9/2011)

Osmý turisty nejnavštěvovanější cíl v republice, tím se může chlubit Zoologická a botanická zahrada města Plzeň, které se podařilo za přispění téměř 125 milionů korun z ROP Jihozápad rozšířit o tři nové expozice: afrického deštného pralesa, africké savany a indických plání. Návštěvníci tak mohou vidět kolem sta nových druhů zvířat. Sportovní vyžití pro každého pak nabízí sportovní areál Na Muškách ve Strakonicích. Víceúčelové hřiště podpořené 13 miliony korun z ROP Jihozápad je určené pro venkovní kolektivní sporty a atletiku. Vida naleznete pod tímto odkazem

Santiniho proboštství ukrývá unikátní expozici (16/9/2011)

Obsahem projektu „Nová expozice Muzea a galerie severního Plzeňska v barokním Santiniho proboštství v Mariánské Týnici“ bylo vybudování nové expozice, včetně rekonstrukce prostor pro expozice. Projekt uvádí do praxe nejnovější trendy muzeologie a základní filosofii vytváření muzejních sbírek, která klade důraz na spojování jednotlivostí do logických celků charakterizujících dobu a prostředí, v němž probíhal každodenní život. Projekt byl v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 9 milionů korun.

Holoubkov zlepšil sociální služby (15/9/2011)

Dne 14. září byla slavnostně otevřena vestavba půdních bytů v Domu s pečovatelskou službou Holoubkov. Přestavbou objekt získal i novou střechu díky čemuž bylo možné uskutečnit tuto půdní vestavbu. Došlo tak k rozšíření stávající kapacity Domu s pečovatelskou službou o další čtyři byty. Přístavba venkovního tubusu výtahu umožnila přístup do nově vybudovaných bytů a zároveň proměnila všechny stávající byty v DPS na bezbariérové. U projektu podpořeného v 5. výzvě ROP Jihozápad bude následovat finanční ukončení. více...

Blíží se termín ukončení 17. výzvy (14/9/2011)

Necelý měsíc zbývá do ukončení 17. výzvy programu ROP Jihozápad, konkrétně do 30. 9. 2011 do 12 hodin. Do této doby musí být projektové žádosti doručeny osobně v zapečetěné obálce na příslušný územní odbor implementace Úřadu Regionální rady v Českých Budějovicích a v Plzni. Využijte možnosti a objednejte si osobní konzultaci k připravovaným žádostem. více...

Proměna náměstí ve Strážově (13/9/2011)

Revitalizovaného historického centra se v polovině prázdnin dočkali ve Strážově na Klatovsku. Jelikož šlo o rekonstrukci více než čtvrt hektarové plochy v městské památkové zóně, muselo se dbát na to, aby realizace byla v souladu s požadavky památkové péče. Byla tak například položena žulová dlažba, která má na náměstí svoji tradici. Revitalizace znamenala zároveň odstranění problémů s chybějícími parkovacími místy, zdevastovaným povrchem náměstí a špatným technickým stavem chodníků. Součástí projektu byla také obnova zeleně a výměna veřejného osvětlení. Práce přinesli i trochu napětí s poruchou statiky pomníku svatého Jana Nepomuckého. Příznivou okolností realizace byla také podstatně nižší soutěžená cena díla a velmi krátká doba trvání stavebních prací. U projektu podpořeného v 5. výzvě ROP Jihozápad bude následovat finanční ukončení. více...

Směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky (12/9/2011)

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na září 2011 je 24,098 Kč za 1 Euro.

Osoby se sníženou soběstačností našly zázemí v Domažlicích (9/9/2011)

Městský domov pro seniory v Domažlicích poskytuje celodenní pobytovou službu a nachází se v poklidné obytné části města Domažlice. Domov pro seniory byl otevřen v červenci loňského roku díky dotaci z ROP Jihozápad ve výši 60,1 milionukorun. Jedná se o bezbariérové zařízení pro lidi s nízkou soběstačností poskytující komplexní ambulantní, pobytové a terénní sociální služby včetně čtyřiadvacetihodinové péče. Zařízení ubytovává 70 klientů a nabídlo nové pracovní příležitosti pro 20 osob.

Pojištění majetku financovaného z dotace (8/9/2011)

Upozorňujeme příjemce na nutnost sjednání pojištění majetku pořízeného v rámci realizace projektu financovaného z ROP Jihozápad, jak plyne z ustanovení uzavřené Smlouvy o podmínkách o poskytnutí dotace. Pojištění na minimální hodnotu pořizovací ceny vztažené ke způsobilým výdajům musí pokrývat riziko poškození, zničení a ztráty. více...

Projekty předložené v rámci 14. výzvy úspěšně procházejí hodnocením (7/9/2011)

Projekty předložené do 14. výzvy v rámci oblasti podpory 1.3 C Modernizace vozového parku veřejné dopravy zaměřenéna vozidla regionální dopravy úspěšně prošly hodnocením formálních náležitostí a hodnocením přijatelnosti. Žadatelům bylo zasláno oznámení o kladném výsledku a bude následovat věcné hodnocení. Projekty v oblasti podpory 1.3 A Modernizace vozového parku veřejné dopravy zaměřené na železniční kolejová vozidla se nacházejí ve fázi věcného hodnocení, které bude ukončeno 29. 9. 2011.

Věnujte pozornost nové úpravě v IS Benefit7 (6/9/2011)

V instalaci IS Benefit7 došlo od 1. 9. 2011 k úpravě přístupu k monitorovací zprávě a žádosti o platbu. Z navigačního panelu byla odstraněna záložka Konto projektů, přes kterou se dosud přistupovalo k monitorovacím zprávám. Nově se k monitorovací zprávě a žádosti o platbu lze přihlásit přes záložku Konto žádostí – zde vyberte příslušnou projektovou žádost a po otevření se v navigačním panelu zobrazí nové záložky; Harmonogram MZ – vstup do harmonogramu monitorovacích zpráv, Žádost o platbu – vstup do žádosti o platbu, Monitorovací zpráva – vstup do monitorovací zprávy.

Vyhlašujeme výsledky letní soutěže Tipy na výlet (5/9/2011)

V rámci kampaně Tipy na výlet, kterou přinesl ROP Jihozápad a MF Dnes, jsme vás během léta zvali na výlety po zajímavých místech na jihu a západě Čech. Součástí kampaně byla i soutěž, v níž jsme obdrželi více než 1000 odpovědí na soutěžní otázky. Dnes vám přinášíme výsledky soutěže a jména vítězů. Devět vylosovaných se může těšit na roční předplatné MF Dnes a vítěz hlavní ceny od nás obdrží poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Albatros na Lipně. Všem účastníkům děkujeme a vítězům gratulujeme!

Památková zóna v Plasích prošla revitalizací (2/9/2011)

Výsledkem prací v rámci projektu „Revitalizace socioekonomické sféry u NKP Klášter Plasy“, je zlepšení dopravy a pohybu chodců a propojení upraveného centra přímo s národní kulturní památkou - Klášterem Plasy. Projekt přispěl ke zlepšení vzhledu centra města Plasy, které je památkovou zónou a kterému dominuje mimořádně cenný a turisty navštěvovaný objekt cisterciáckého kláštera.

Rekonstruovaný most – brána do památkové rezervace v Českém Krumlově (31/8/2011)

V rámci 5. výzvy ROP Jihozápad byl částkou téměř 13,2 milionů korun podpořen projekt „Rekonstrukce mostu MÚK u kina v Českém Krumlově“ s cílem zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity města zlepšením dostupnosti lokality. Realizací projektu byl odstraněn nebezpečný úsek na zásadní místní komunikaci Latrán, která napojuje městskou památkovou rezervaci, zařazenou na seznamu UNESCO, na nadřazenou silniční síť. více...

Cestujte a soutěžte s ROP Jihozápad a MF Dnes – 8. díl (29/8/2011)

Letní cestování končí, poslední inzerát z 26.8. vybízí k výletům za zvířaty. Plzeňská ZOO má v závěru léta pro své návštěvníky spoustu lákadel. Děti jistě ocení komentované krmení zvířat, nebo ukázky sokolnictví. Dospělé návštěvníky přiláká vinobraní. Jihočeský Protivín nabízí unikáty pro návštěvníky všech věkových kategorií. Zoologické muzeum vystavuje kostry exotických zvířat, například nejrozsáhlejší sbírku koster nosorožců na světě. Krokodýlí ZOO je jediná svého druhu ve střední Evropě a chová největší skupinu kriticky ohrožených krokodýlů filipínských, nebo největšího z krokodýlů – krokodýla mořského. Rozšíření farmy je podpořeno z ROP Jihozápad. Podmínky soutěže najdete zde. Sledujte páteční MF Dnes, www.rr-jihozapad.cz a www.idnes.cz

Milevsko má kvalitnější zázemí pro volný čas (26/8/2011)

Název projektu „Milevsko - centrum zdravého životního stylu - zkvalitnění infrastruktury pro volný čas“ napovídá, že jeho záměrem bylo rozšíření a modernizace zařízení stávajícího sportovního areálu. V I. etapě dokončené v říjnu 2009 byla provedena rekonstrukce šaten pro zimní stadion a halu míčových her. Rozebíratelná podlaha na plochu zimního stadionu umožní provozování INLINE hokeje. Ve II. etapě projektu v roce 2010 byly vybudovány nové parkovací plochy, rekonstruovány stávající parkovací plochy před letním stadionem a před hotelem Stadion. Návštěvníky uvítá nový vstupní objekt do zimního stadionu a asfaltová plocha pro SKATE park. Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 31 milionů korun.

Lepší dostupnost hraničního přechodu Všeruby (25/8/2011)

Slavnostní otevření přeložky komunikace II/192 v celkové délce 0,5 km, včetně nového mostního objektu přes řeku Úhlavu u obce Úborsko, proběhlo ve třetím srpnovém týdnu. Dosavadní most o dvou polích, který se nacházel v havarijním stavu, byl v rámci projektu odstraněn. Původní úsek silnice II/192 bude nyní sloužit jako místní komunikace pro obsluhu obytných objektů a okolních pozemků. Trasu může díky novému kapacitnímu mostu již používat i nákladní doprava směřující od Nýrska k hraničnímu přechodu Všeruby. Na realizaci projektu byla z ROP Jihozápad v rámci 5. výzvy poskytnuta dotace ve výši přes 52 mil. Kč. více...

Vyzvedněte si projektové žádosti ze 13. výzvy (24/8/2011)

Upozorňujeme žadatele neúspěšných projektů ze 13. výzvy na možnost vyzvednutí originálu projektové žádosti včetně povinných příloh. Mezní termín pro vyzvednutí originálu projektové žádosti je 25. 9. 2011. Originál projektové žádosti bude vydán po předchozí telefonické či emailové domluvě s projektovými manažery oddělení administrace žádostí v Českých Budějovicích a v Plzni statutárnímu zástupci žadatele, který je uvedený v benefitové žádosti, případně zastupující osobě na základě pověření k vyzvednutí.

Cestujte a soutěžte s ROP Jihozápad a MF Dnes – 7. díl (22/8/2011)

Letní cestování se blíží ke konci, v pátek 19. 8. tak vyšly předposlední tipy na výlet. Pozvaly vás za módou, hudbou a cestováním do Českého Krumlova, kde v sobotu vyvrcholil 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu. Určitě ještě stihnete návštěvu Regionálního muzea, jehož opravu hradil ROP Jihozápad. Za přírodou, kulturou a vínem se vydejte do Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech či na zámek Zbiroh, rekonstrukci jeho vinic a anglického parku podpořil ROP Jihozápad. Podmínky soutěže najdete zde. Sledujte páteční MF Dnes, www.rr-jihozapad.cz a www.idnes.cz

Bezpečněji a rychleji po silnici z Kladrub do Horšovského Týna (19/8/2011)

Lepší komfort jízdy, zvýšení plynulosti dopravy, bezpečnější křižovatka, dobré napojení na dálnici D5 či usnadnění pohybu obyvatel mezi oběma sousedními okresy. To vše nabízí rekonstruovaný, 7,6 km dlouhý úsek silnice u Kladrub směrem na Horšovský Týn. Projekt získal dotaci ve výši 9 milionů korun v 5. výzvě ROP Jihozápad. Více o projektu a technologii rekonstruované silnice se dočtete zde…

V Rokycanech skončila rekonstrukce jedné z klíčových komunikací (18/8/2011)

Rozsáhlou rekonstrukci frekventované ulice Boženy Němcové v Rokycanech se podařilo dokončit s několika měsíčním předstihem, díky čemuž se tak mohla zkrátit i nutná dopravní omezení. V rámci prací byla provedena úprava všech křižovatek, vybudovány samostatný cyklistický pás a oddělené parkovací zálivy. Ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu přispěje vedle dělících ostrůvků a bezbariérových míst pro přecházení zejména nová kruhová křižovatka s ulicí Šťáhlavskou. Projekt Rekonstrukce místní komunikace - ulice B. Němcové Rokycany byl podpořen v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad částkou 25 milionů korun.

Změny ve stavební projektové dokumentaci a v souvisejících rozpočtech (17/8/2011)

Apelujeme na příjemce, kteří jsou nuceni provádět změny ve stavební projektové dokumentaci buď před vyhlášením plánovaného výběrového řízení na zhotovitele díla, nebo během vlastní realizace fyzických prací, aby respektovali povinnost nahlášení těchto změn a konzultovali způsobilost nově vznikajících souvisejících výdajů s finančním manažerem projektu. více...

Upozornění na nepřítomnost zaměstnanců Územního odboru v Plzni (16/8/2011)

Upozorňujeme na dnešní nepřítomnost zaměstnanců na Územním odboru implementace v Plzni z důvodů celodenního pracovního jednání. Pro zodpovězení dotazů Vám budou k dispozici opět zítra, 17. 8. Děkujeme za pochopení.

Kraje schválily úhradu korekce, ROP Jihozápad čeká obnovení certifikace (15/8/2011)

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo v úterý 9. 8. 2011 na svém mimořádném zasedání dotaci Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad na úhradu korekce, kterou na základě kontroly ministerstva financí přijal Výbor Regionální rady 25. 7. 2011. Jihočeští zastupitelé tak svým rozhodnutím doplnili zastupitele Plzeňského kraje, kteří poskytnutí dotace schválili již dříve. „Kraje schválením navýšení spolufinancování na úhradu korekce naplnily svou část dohody a věřím, že nyní i ministerstvo financí dodrží svou část a obnoví pozastavenou certifikaci ROP Jihozápad,“ říká předseda Regionální rady Ivo Grüner. Více v TISKOVÉ ZPRÁVĚ

Cestujte a soutěžte s ROP Jihozápad a MF Dnes – 6. díl (15/8/2011)

Šestý inzerát letního cestování vyšel v pátek 12. 8. Vydejte se na dovolenou k jihočeskému moři – Lipnu. ROP Jihozápad podpořil v posledních letech řadu projektů, které rozšířily nabídku ubytování, stravování, kulturního i sportovního vyžití pro návštěvníky v celém lipenském regionu. Na krátké i náročné výlety, pěšky i na kole se můžete vydat po naučných trasách zlatokopectví, sklářství a obchodu z města Kašperské hory. Objevíte nejvýše položeny hrad v Čechách - Kašperk. Při rozsáhlé rekonstrukci náměstí Kašperských Hor, kterou finančně podpořil ROP Jihozápad, byly objeveny stříbrné mince z přelomu 16. a 17. století. Podmínky soutěže najdete zde. Sledujte páteční MF Dnes, www.rr-jihozapad.cz a www.idnes.cz.

ROP Jihozápad podpořil rekonstrukci národní památky (12/8/2011)

Žihobce jsou malebná obec u Sušice na Šumavě. Dominantou obce je velkolepý kostel vystavěný v sedmdesátých letech 19. století. Právě na záchranu a celkovou rekonstrukci této národní památky přispěla Evropská unie z programu ROP Jihozápad částkou téměř 15 milionů korun. Citlivá rekonstrukce dokonce získala uznání poroty v soutěži Stavba roku 2010. Více o projektu si můžete přečíst zde…

Nejčastější nedostatky v monitorovacích zprávách (11/8/2011)

V řadě Nejčastější nedostatky tentokrát přinášíme souhrn opakujících se nedostatků v monitorovacích zprávách, žádostech o platbu a realizaci projektů.

Přimda - vstupní brána do Českého lesa (10/8/2011)

Cílem projektu „Infocentrum Přimda - dokončení revitalizace centra města“ podpořeného v rámci 6. výzvy ROP Jihozápad částkou přes 2,2 milionů korun bylo dokončit revitalizaci prostranství v centru města a obohatit jej o oddychový prostor s novými architektonickými prvky a vybavením městského mobiliáře. O výsledku se mohli koncem července přesvědčit návštěvníci a občané Přimdy. více...

Seminářů k 17. výzvě se zúčastnila třicítka zájemců (9/8/2011)

Na 30 zájemců o informace k 17. výzvě ROP Jihozápad se v minulém týdnu zúčastnilo seminářů pořádaných Úřadem Regionální rady v Českých Budějovicích a v Plzni. 17. výzva ROP Jihozápad byla vyhlášena 27. 7. a žadatelé mohou své projekty předkládat do 30. 9. 2011 do 12 hodin. Výzva byla vyhlášena na základě studie Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ), kterou pro Úřad Regionální rady zpracovala externí odborná firma Garep. více...

Cestujte a soutěžte s ROP Jihozápad a MF Dnes – 5. díl (8/8/2011)

Pátý inzerát, který vyšel v pátek 5. 8., zve do Vimperku - města na úpatí Boubína, které je výchozím bodem pro velkou část turistických výprav na Šumavu. Především dětem pak udělá radost návštěva Domu pohádek, kde se setkají s postavami z oblíbených večerníčků. Podmínky soutěže najdete zde. Sledujte páteční MF Dnes, www.rr-jihozapad.cz a www.idnes.cz.

Nabídka volnočasových aktivit v Plzni – Skvrňanech (5/8/2011)

Nové společenské a kulturní centrum bylo realizováno v rámci projektu „Kulturní, volnočasové a křesťanské centrum Plzeň – Skvrňany“. Nabízené aktivity jsou koncipovány pro občany různých věkových kategorií s ohledem na potřeby rodin s dětmi, seniorů a lidí se zdravotním handicapem. Součástí programu jsou aktivity vycházející z křesťanské tradice a kultury. Projekt byl v rámci 4. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 13,6 milionů korun.

Přihlaste se na semináře pro příjemce 13. výzvy (4/8/2011)

Úřad Regionální rady připravuje semináře pro příjemce projektů v rámci 13. výzvy schválených k financování Výborem Regionální rady dne 25. 7. 2011. Semináře se uskuteční v Plzni dne 11. 8. 2011 v 9:00 a v Českých Budějovicích dne 15. 8. 2011 v 9:30. Pozvánky naleznete zde.

Nově vzniklá pracovní místa v projektu (3/8/2011)

V souvislosti s předkládáním monitorovacích zpráv si oddělení kontroly realizace Úřadu Regionální rady dovoluje upozornit příjemce na nezbytnost doložení naplnění indikátorů. V případě, že je jedním z monitorovacích kritérií stanoveno vytvoření pracovních míst, je nutné již v první monitorovací zprávě doložit přepočtený stav zaměstnanců k datu registrace žádosti o podporu projektu za předcházející období šesti kalendářních měsíců. více...

Probíhá hodnocení projektů 14. výzvy (2/8/2011)

V rámci oblasti podpory 1.3 C Modernizace vozového parku veřejné dopravy zaměřenou na vozidla regionální dopravy byly předloženy celkem dva projekty, u kterých právě probíhá hodnocení formálních náležitostí. V případě zjištění formálního nedostatku projektu bude žadatel nejpozději do 12. 8. 2011 vyzván, aby daný nedostatek v termínu dvou pracovních dnů odstranil. Projekty, které úspěšně projdou tímto stupněm hodnocení, postupují do další fáze, kterou je kontrola přijatelnosti projektu. více...

Cestujte a soutěžte s ROP Jihozápad a MF Dnes – 4. díl (1/8/2011)

Čtvrtý inzerát vyšel v pátek 29. 7. Za deštivého počasí se vypravte do „Techmanie Science Center“ v Plzni za vědou a poznáním prostřednictvím zábavy a nevšedních experimentů. Léto velí – vzhůru na hrady! V případě slunečného počasí proto neopomeňte interaktivní dílnu s tradičními nástroji v horažďovickém zámku. Strakonický hrad vás provede českou historií a v srpnu nabídne také řadu zajímavých akcí. Podmínky soutěže najdete zde. Sledujte páteční MF Dnes, www.rr-jihozapad.cz a www.budejovice.idnes.cz a www.plzen.idnes.cz

Oceněný most v Roudném (29/7/2011)

Projekt „Most ev.č. 15532-1 Roudné“ u Českých Budějovic získal Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v soutěži Stavba roku 2010 za rekonstrukci původního vysloužilého objektu, která ohleduplně uchovala tradiční siluetu, se zřetelem k řešení síťových závěsů, dále pak nominaci na titul Stavba roku a na Cenu Státního fondu dopravní infrastruktury. Projekt byl v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 69,5 milionů korun.

Přihlaste se na semináře pro žadatele v 17. výzvě (28/7/2011)

V souvislosti s vyhlášenou 17. výzvou ROP Jihozápad připravujeme semináře pro žadatele do ROP Jihozápad pro vyhlášené oblasti podpory. Semináře se uskuteční v Plzni dne 4. 8. 2011 ve 13:00 a v Českých Budějovicích dne 5. 8. 2011 od 9:30. Pozvánky naleznete zde.

Vyhlašujeme 17. výzvu ROP Jihozápad (27/7/2011)

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje 17. výzvu k předkládání projektových žádostí do oblastí podpory 3.1A - Zkvalitnění a rozvoj zejména doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch a 3.1B - Zvýšení podílu ekologicky šetrných forem turistiky na cestovním ruchu v regionu. Projektové žádosti do 17. výzvy je možné předkládat počínaje 27. 7. do 30. 9. 2011 12:00 hodin. Veškerou dokumentaci k výzvě naleznete v sekci Pro žadatele.

Výbor Regionální rady schválil projekty 13. výzvy (26/7/2011)

Výbor Regionální rady schválil na svém jednání dne 25. 7. projektové žádosti doporučené k financování v rámci 13. výzvy ROP Jihozápad. Úplný seznam příjemců naleznete zde.

Cestujte a soutěžte s ROP Jihozápad a MF Dnes – 3. díl (25/7/2011)

Třetí inzerát, který vyšel v pátek 22. 7., zve k návštěvě převážně sakrálních staveb. V Plzeňském kraji do bývalého cisterciáckého kláštera v Plasech a do komplexu proboštství v Mariánském Týnci, kde dnes sídlí regionální muzeum. V Jihočeském kraji ochutnejte pivo během prohlídky jednoho z nejstarším pivovarů na světě, který se nachází v Třeboni. Oddech od letních veder nabídne prostředí Minoritského kláštera s budovou špitálu a kostel sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci. Podmínky soutěže najdete zde. Sledujte páteční MF Dnes,www.rr-jihozapad.cz a www.idnes.cz..

Výbor Regionální rady přijal korekci, schválil projekty 13. výzvy a vyhlásil 17. výzvu ROP Jihozápad (25/7/2011)

Výbor Regionální rady přijal korekci ve výši 5 % z proplacených prostředků 2. a 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad navrženou na základě finanční kontroly Platebního a certifikačního orgánu (PCO) Ministerstva financí ČR. Výbor schválil výběr projektů z 13. výzvy ROP Jihozápad, která byla vyhlášena pro oblasti podpory - seznam podpořených projektů bude k dispozici na www.rr-jihozapad.cz od 26. 7. 2011. Výbor Regionální rady také vyhlásil 17. výzvu k předkládání projektů. Tisková zpráva ZDE

Horolezci mohou nyní trénovat v Písku (22/7/2011)

Předmětem projektu „Lezecké centrum LezeTop Písek“ bylo vybudování profesionálního lezeckého centra o rozloze 1 500 m2. Projekt vychází z nedostatečné nabídky regionu v oblasti lezeckého sportu, jehož obliba v posledních letech neustále stoupá a poptávka po této službě má vzrůstající tendenci. Cílem projektu je tedy uspokojit tuto poptávku a rozšířit nabídku služeb cestovního ruchu v oblasti volnočasových aktivit. Projekt byl v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou přesahující 6,4 miliony korun.

ROP Jihozápad začne proplácet i projekty prověřované policií (22/7/2011)

ROP Jihozápad může s okamžitou platností začít proplácet i ty projekty 5. a 6. výzvy, které jsou dosud předmětem prověřování Policie ČR. Více čtěte v tiskové zprávě

V Tachově začal sloužit nový mamograf (21/7/2011)

Nový mamograf pro zlepšení zdravotní péče v akreditovaném centru preventivních vyšetření prsu získala tachovská poliklinika. Na jeho nákup přispěl v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad částkou převyšující 9,5 miliónu korun. Jde o technicky nejmodernější typ světové úrovně s přímou digitalizací a přenosem snímků v elektronické podobě po síti. Nákup nového přístroje umožnil další zlepšení zdravotní péče pro obyvatele města i spádové oblasti - službu lze ženám nabídnout ve snížené dojezdové vzdálenosti, čímž je posílen preventivní efekt vyšetření. Nákupem nového mamografu pro Polikliniku Tachov došlok modernizaci vybavení akreditovaného centra pro preventivní vyšetření prsu a zlepšení zdravotní péče pro obyvatele města Tachova a jeho spádové oblasti.

V červenci s kamerou za projekty (20/7/2011)

Vítěz výtvarné soutěže – Gymnázium a SOŠE Kaplice převzal cenu, kterou představují výtvarné pomůcky v hodnotě 10 tisíc korun. Při té příležitosti se kamera podívala na modernizaci a rozsáhlé stavební úpravy, které v rámci projektu „Stavební úpravy a modernizace gymnázia v Kaplici“ podpořil více než 8 miliony korun ROP Jihozápad. Vedle nových šaten ocenili studenti nově zařízenou multimediální učebnu. Proměny se dočkala také jídelna, která nesplňovala hygienické normy Evropské unie. více...

Další důležitá komunikace okresu Plzeň – jih rekonstruována (19/7/2011)

Dne 12. července 2011 byl za přítomnosti představitelů Plzeňského kraje a města Spálené Poříčí slavnostně zahájen provoz na nově zrekonstruované Zámecké ulici ve Spáleném Poříčí. Projekt byl finančně zajištěn prostřednictvím dotace v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad ve výši téměř 23 milionů korun. Provedená rekonstrukce komunikace v délce 870 m viditelně zvýšila estetickou hodnotu území památkové zóny. Zároveň usnadnila přístup k přilehlým nemovitostem a průmyslové zóně. Místní a děti, které přecházejí Zámeckou ulici nejčastěji, nyní jistě ocení, že mohou konečně bezpečně přejít od autobusového nádraží a zámku více...

Cestujte a soutěžte s ROP Jihozápad a MF Dnes – 2. díl (18/7/2011)

V pátek 15. 7. jste v deníku MF Dnes mohli najít druhý inzerát se soutěžní otázkou. Tentokrát pro vás máme tip na návštěvu areálu zážitkové turistiky pod Brdy. Objevte velitelskou pracovnu a protiletecký kryt z 2. světové války. Toho, kdo se nebojí stoupání do schodů možná zláká Jihočeský Písek s výhledem z věže či 50 cest různé obtížnosti v lezeckém centru. Podmínky soutěže najdete zde. Sledujte páteční MF Dnes, www.rr-jihozapad.cz a www.idnes.cz.

Zahrady zámku Zbiroh lákají svatebčany i turisty (15/7/2011)

Projekt Rekonstrukce terasových zahrad zámku Zbiroh řeší rekonstrukci kamenných terasových zahrad zámku Zbiroh ve vazbě na dokončenou první část rekonstrukce objektu, díky níž došlo ke zpřístupnění zámku veřejnosti, vybudování výstavních, kongresových, stravovacích a ubytovacích kapacit. Po opravách podle 140 let starých plánů vynikajícího architekta Ortha dostaly zahrady ležící na ploše 60 hektarů zpět svůj zámecký charakter a otevřely se veřejnosti. Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 26 milionů korun.

Přečtěte si nový HEJ ROP (13/7/2011)

Letní vydání čtvrtletníku HEJ ROP právě vychází. Dvanácté číslo přináší informace o podpoře projektů z 11. výzvy a o vyhlášení 14. a 15. výzvy. Přečtěte si o projektech, které získaly ocenění v soutěži stavba roku, nebo o dodatečné alokaci pro ROP Jihozápad. O prázdninách nechybí výběr turisticky zajímavých projektů podpořených z ROP Jihozápad.

Hodnocení projektů 13. výzvy ukončeno (12/7/2011)

Včerejším dnem byla ukončena poslední fáze hodnocení projektových žádostí podaných do 13. výzvy ROP Jihozápad a to věcné hodnocení. Projektové žádosti z oblastí podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací a 2.2 Rozvojové projekty spádových center doporučené k financování projedná Výbor Regionální rady na svém zasedání na konci července.

Cestujte a soutěžte s ROP Jihozápad a MF Dnes – 1. díl (11/7/2011)

V pátek 8. 7. 2011 začala letní soutěž ROP Jihozápad o víkendový pobyt v Garni hotelu Albatros. V MF Dnes jste mohli najít inzerát se soutěžní otázkou. V první pozvánce pro vás máme tipy na cyklistický výlet. V Plzeňském kraji objevujte krásu Sušicka, v Jihočeském kraji se vydejte do okolí Českých Budějovic. Podmínky soutěže najdete zde. Sledujte páteční Mladou frontu Dnes, www.rr-jihozapad.cz a www.idnes.cz.

Písek z ptačí perspektivy (8/7/2011)

Spuštění celoročního provozu výstupu na ochoz věže, to je výstup projektu „Písek - zpřístupnění věže děkanského kostela“, který byl z ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 2,5 milionů korun. Cíl projektu představoval využití potenciálu kostela Narození Panny Marie pro rozvoj cestovního ruchu zpřístupněním jeho jihozápadní věže. Tento kostel, který byl založen současně s vlastním městem Písek v polovině 13. století a patří mezi dominantní památky města, skýtá ze své 70 m vysoké věže výhled na celé centrum a okolí.

Výpadek telefonického spojení na územním pracovišti v Plzni (8/7/2011)

Omlouváme se za dočasný výpadek telefonického a e mailového spojení na územním pracovišti Úřadu Regionální rady v Plzni. Tento výpadek není způsoben ze strany Úřadu Regionální rady. Děkujeme za pochopení.

Cestujte a soutěžte s ROP Jihozápad a MF Dnes (7/7/2011)

V průběhu července a srpna Vám MF Dnes a ROP Jihozápad přinese 8-dílnou sérii článků - letních tipů na výlety po jihu a západě Čech po projektech, které byly podpořeny z Regionálního operačního programu Jihozápad. V každém článku naleznete soutěžní otázku. Cestujte, zodpovídejte otázky a odpovědi nám zašlete na emailovou adresu soutez@rr-jihozapad.cz, zařadíte se tak do soutěže o 8 ročních předplatných MF Dnes a o víkendový pobyt pro dvě osoby v Garni hotelu Albatros na Lipně. První pozvánka na výlet vyjde zítra 8. 7. 2011 v deníku MF Dnes. Další pak každý pátek až do konce srpna.

Cestující v Českých Budějovicích mají k dispozici aktuální informace (30/6/2011)

Celkem 70 významných zastávek MHD v centru města je díky projektu „Informační systém pro cestující MHD v Českých Budějovicích“ vybaveno novými označníky s digitálními displeji. Označníky zobrazují kromě data také aktuální informace o skutečných časech příjezdů jednotlivých linek. Displeje umožňují podat cestujícím i další závažné informace týkající se provozu MHD, nebo informace z varovného záchranného systému města. Speciální zařízení umožňuje akustické vyhlášení času příjezdu jednotlivých spojů pro nevidomé či slabozraké občany. Projekt byl v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 18 milionů korun.

Reportáže z projektů ROP Jihozápad (29/6/2011)

Kamera ROP Jihozápad nás tentokrát zavede do Českého Krumlova, kde se tamní cestující dočkali díky podpoře 2,6 milionů korun z ROP Jihozápad 11 nových zastávek. Nekrytá, nebo chátrající stanoviště nahradili moderní přístřešky. V plném provozu je také nově rekonstruovaný most za 14 milionů korun vedoucí do centra památkové rezervace.Západní Čechy se nově mohou chlubit kostelem Sv. Jakuba v Žebnici nedaleko obce Plasy, který se podařilo zachránit a navrátit mu důstojnou podobu. ROP Jihozápad financoval rekonstrukci interiéru v hodnotě 3,7 milionů korun. Tyto i ostatní videa naleznete v sekci PROJEKTY.

Nýřanské náměstí bylo otevřeno na den města (28/6/2011)

Slavnostního otevření se rekonstruované Masarykovo náměstí v Nýřanech dočkalo 25. června, kdy se na něm konal tradiční Den města. Náměstí je nyní vydlážděno, opticky se zvětšilo, v prostoru za kostelem je 39 parkovacích míst, byly vysázeny nové Lípy a nechybí lavičky. V rámci rekonstrukčních prací vznikly nedaleko náměstí také veřejné záchodky. Úspěch nakonec sklízí i kašna, která na náměstí doposud chyběla. ROP Jihozápad přispěl na projekt v rámci 6. výzvy částkou přesahující 19,3 milionů korun. více...

Revize Metodického oznámení č. 12 (27/6/2011)

Věnujte pozornost revizi č.3 Metodického oznámení č. 12, která upravuje výdaje spojené s řízením projektu, zpřesňuje výdaje za odborné a znalecké posudky. Tento dokument naleznete v sekci Pro žadatele, nebo Pro příjemce - Metodické Pokyny a oznámení.

Obyvatelé Přeštic mohou relaxovat na Chmelnici (24/6/2011)

Projekt Rozvoj volnočasových aktivit na sídlišti Chmelnice v Přešticích podpořený v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad téměř 7,4 miliony korun umožnil využít prostor v hustě obydlené lokalitě města Přeštice.Byl zde vybudován bezbariérový park s chodníčky a in-line dráhou, dětské hřiště s pískovištěm a houpačkami a sportovní hřiště s umělým povrchem. Obyvatelé této lokality zde mohou aktivně trávit čas s dětmi – v létě na hracích plochách, v zimě pak na umělém kopečku při sáňkování.

Pokrok v realizaci a územní aspekty implementace ROP Jihozápad (23/6/2011)

Přečtěte si aktualizované závěry ze studie Závěry územních aspektů implementace za 1.- 6. výzvu ROP NUTS II Jihozápad, která přináší informace o průběhu realizace operačního programu z hlediska územního dopadu přijatých žádostí, resp. projektů schválených k realizaci a spolufinancování z ROP Jihozápad. Cílem je přinést širší, zejména geografický přehled o provádění ROP Jihozápad. Studie je s přibývajícími koly výzev stále rozvíjena a prohlubována. Dalším dokumentem je Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 1.4.2011. Tu připravuje Úřad Regionální rady pravidelně pro každé jednání Monitorovacího výboru.

Prezident republiky se seznámil s projekty podpořenými z ROP Jihozápad (22/6/2011)

Na třídenní návštěvu Plzeňského kraje zavítal v uplynulém týdnu prezident České republiky Václav Klaus. V jejím průběhu mj. navštívil i místa a instituce spojené s realizací projektů podpořených v rámci ROP Jihozápad, jako např. plzeňské Science centrum Techmania, poutní Mariánskou Týnici či zámek Zbiroh. Město Plzeň představilo také projekt Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015, jehož aktivity by měly být částečně spolufinancovány rovněž z ROP Jihozápad. Fotografie naleznete pod více. více...

Kiliánovy služby v srdci Šumavy (21/6/2011)

V prioritní ose „Rozvoj cestovního ruchu“ byl v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad podpořen projekt „Penzion Kilián“ dotací ve výši téměř 9,6 milionů korun. Projekt naplnil svůj cíl vybudovat novostavbu penzionu s pestrou škálu nabízených služeb, zejména orientovaných na ekologicky šetrnou turistiku, nejen pro rodiny s dětmi, sportovce, seniory, vozíčkáře, ale i firemní klientelu, v lokalitě Šumavských hor v obci Kvilda. Projekt tím napomáhá řešit nedostatek rekreačních ubytovacích a restauračních kapacit v dané oblasti a zvyšovat kvalitu společenského a kulturního života občanů. Pod "více" naleznete krásnu ukázku fotografií jak z exteriéru, tak interiéru penzionu. více...

Vyzvedněte si projektové žádosti z 11. výzvy (20/6/2011)

Všichni neúspěšní žadatelé z 11. výzvy byli prostřednictvím Oznámení o důvodech zamítnutí projektu informováni o možnosti vyzvednutí originálu projektové žádosti do dvou měsíců od zasedání VRR. Mezní termín pro vyzvednutí originálu projektové žádosti je stanoven na 27. 6. 2011. Originál projektové žádosti bude vydán po předchozí telefonické či emailové domluvě statutárnímu zástupci žadatele či zastupující osobě na základě pověření k vyzvednutí.

Na kole po stopách vorařů a Karla IV. (17/6/2011)

Díky projektu Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou – Poněšice využívají od roku 2009 turisté novou cyklostezku z Hluboké nad Vltavou do staré vorařské obce Purkarec. Cestou je čeká řada zajímavostí. Stezka měří přes deset kilometrů a vede podél levého břehu Vltavy. Nová cyklostezka má svůj potenciál o to větší, neboť je součástí mezinárodní cyklostezky Eurovelo 7 a také cyklostezky vedoucí od pramenů Vltavy k Mělníku, tedy k soutoku Vltavy s Labem. Projekt byl v rámci 2.výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 8,2 milionů korun.

Hlasujte v nové anketě (16/6/2011)

Na otázku v předchozí anketě, jak se vám líbí nové webové stránky ROP Jihozápad, odpovědělo přes 50% dotázaných kladně. Dnes se vás ptáme, která z uvedených oblastí by měla být podporována v budoucím plánovacím období? Svůj názor můžete vyjádřit v anketě níže na stránce.

Upozornění na jednodenní nepřítomnost hodnotitelů v Plzni (14/6/2011)

Ve středu 15. 6. nebudou k dispozici referenti oddělení adminnistrace žádostí v Plzni, a to z důvodu celodenního pracovního jednání. Případné dotazy tedy tento den posílejte e-mailem. Děkujeme za pochopení.

Úhrada uložené korekce se příjemců nedotkne (13/6/2011)

V minulých dnech se v médiích opět často objevovalo téma korekce ve výši zhruba 250 milionů korun uložené ministerstvem financí Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad za pochybení, které kontrola shledala v hodnocení 2. a 3. výzvy. V souvislosti s tím se na Úřad Regionální rady obrací řada příjemců s opětovnými dotazy, zda tato věc neohrozí čerpání dotací na projekty podpořené právě ve dvou zmiňovaných výzvách.Finanční oprava je vztah pouze mezi Regionální radou a ministerstvem financí jako nadřízeným orgánem. Oprava navíc neznamená, že budou ROP Jihozápad kráceny prostředky na 2. a 3. výzvu, ale naopak, finanční prostředky odvedené ministerstvu financí budou vráceny do ROP Jihozápad a bude o ně navýšena celková alokace programu. Příjemci dotací, kteří uspěli ve 2. a 3. výzvě, se tedy nemusejí obávat, že by jim byla dotace krácena.

Zámek v Borovanech slouží veřejnosti (10/6/2011)

Obsahem projektu „Revitalizace zámku v Borovanech pro podporu cestovního ruchu“ byla rekonstrukce východního křídla zámku včetně spojovací střední části hlavní budovy za účelem záchrany této nemovité kulturní památky. Do rekonstruovaných prostor byly umístěny zámecké expozice, které byly vybudovány ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Nově je v zámku přestěhována také městská knihovna. Projekt byl v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 10,2 milionů korun.

Vítěz výtvarné soutěže převzal cenu (9/6/2011)

Z rukou ředitelky Úřadu Regionální rady Kláry Böhmové přezvala včera ředitelka Gymnázia a SOŠE Kaplice Marta Caisová cenu pro vítěze výtvarné soutěže, kterou Regionální rada vyhlásila u příležitosti 9. května, Dne Evropy. Více jak 30 škol, které získaly dotaci z ROP Jihozápad, mělo možnost účasti ve výtvarné soutěži na téma: „Co bys pořídil do svého okolí, kdybys získal dotaci z EU“. Škola získala výtvarné pomůcky v hodnotě 10 tisíc korun. více...

Aktuálně k metodickým materiálům (8/6/2011)

Věnujte pozornost novým a revidovaným vydáním metodických dokumentů vztahujících se k přípravě a realizaci projektů z ROP Jihozápad:

Metodické oznámení č. 25 upřesňuje podmínky, za kterých je možno konzultovat zakázky,

Metodické oznámení č. 14, revize č. 2 upravuje klasifikaci některých změn, bližší specifikaci přesunu mezi položkami v rámci kapitol, upřesnění podmínek výběrových řízení na projektovou dokumentaci realizovaných před 17. 12. 2007 atd. více...

Podpořené památky se představily při Noci kostelů (7/6/2011)

V rámci národní akce „Noc kostelů“, která je pozváním všech lidí ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů dne 27. května 2011, uspořádalo Občanské sdružení Jakub Větší v Žebnici setkání u příležitosti ukončení oprav Kostela sv. Jakuba v Žebnici s návazným programem. S projektem Sv. Jakub v Žebnici, který byl podpořen ve 3. výzvě ROP Jihozápad částkou přes 3,5 milionů korun, se tak zblízka mohla seznámit nejširší veřejnost. Završením všech oprav bylo objevení vzácných nálezů, zejména fresek v nejstarší části kostela. Více … více...

Výroční zpráva ROP Jihozápad 2010 (6/6/2011)

Rokem 2010 dospěl ROP Jihozápad do poloviny dotačního maratonu, který pro nás znamenal vynaložení mnoha sil, ale na druhé straně přinesl jistě i řadu pozitivních událostí. V náročné situaci mnohdy zapadly zdařilé akce, které se za podpory ROP Jihozápad během minulého roku realizovaly. Ve Výroční zprávě ROP Jihozápad za rok 2010 vám přinášíme informace o naplňování cílů ROP Jihozápad a úspěšně dokončených projektech, jejichž přínos a význam, jak doufáme, vykompenzuje komplikace minulého roku a ukáže pozitivní dopad realizace programu pro region.

Třeboní na kole (3/6/2011)

Obsahem projektu Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň, Jiráskova ulice bylo vytvoření dvou zcela nových úseků smíšené stezky pro cyklisty a pěší ve městě Třeboň v délce přes jeden kilometr. Nyní již souvislá trasa stezky umožňuje bezpečný přesun turistů i obyvatel města ze zastávky ČD k historické části města, Bertiným lázním, autobusovému nádraží a do okrajových částí města. Projekt byl v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou přesahující 5 milionů korun.

Nejčastější pochybení při předkládání monitorovacích zpráv (2/6/2011)

Rádi bychom Vás upozornili na často se opakující pochybení při předkládání monitorovacích zpráv se žádostí o platbu, která zapříčiňují překračování pořádkové lhůty pro platební termín dané ve Smlouvě o poskytnutí dotace v článku V. odst. 3.Mezi nejčastější pochybení se řadí např. nesoulad mezi formuláři „Žádost o platbu“, „Přehled o čerpání prostředků“ a „Změny v rozpočtu“, nedoložení samostatné účetní evidence pro projekt a účetní směrnice, nerozepsání způsobilých a nezpůsobilých výdajů na faktuře v případě částečné způsobilosti faktury. více...

ROP Jihozápad rozdělí na modernizaci krajských silnic dalších 250 milionů korun (31/5/2011)

Monitorovací výbor ROP Jihozápad schválil na svém včerejším jednání revizi Regionálního operačního programu Jihozápad, kterou se navyšuje alokace programu o dodatečných 10 312 512 eur. O dodatečné alokaci pro Českou republiku v celkové výši přesahující 247 milionů korun rozhodla v srpnu loňského roku Evropská komise a následně vláda ČR v listopadu svým usnesením tyto dodatečné prostředky rozdělila jednotlivým operačním programům. Revizi ROP Jihozápad ještě musí schválit Evropská komise. více...

Projekty ROP Jihozápad stavbou roku (30/5/2011)

V rámci osmého ročníku prestižní soutěže nazvané Stavba roku Plzeňského kraje, kterou vyhlašují Plzeňský kraj spolu s městem Plzeň, bylo letos přihlášeno rekordních 44 staveb v celkem pěti kategoriích. Z nich bylo 19 staveb podpořených z ROP Jihozápad. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, jejímž cílem je seznámit odbornou i laickou veřejnost s úrovní architektury a stavitelství v Plzeňském kraji v roce 2010 se konalo 25. května 2011 za účasti představitelů města Plzně a Plzeňského kraje. více...

Moderní zubní péče v Táboře (27/5/2011)

Předmětem projektu Vybudování stomatologického centra v Táboře byla výstavba zařízení s komplexní stomatologickou, stomatochirurgickou a preventivní péčí včetně stomatologického rentgenového vybavení. Cílem bylo vybudování moderně vybaveného pracoviště, které pečuje o pacienty všech věkových skupin. Ročně plánuje centrum ošetřit asi 7 000 pacientů. Těm nabízí několik novinek - jako první v Čechách pořídila obklady hubící bakterie nebo digitální panoramatický rentgen méně zatěžující zářením. Projekt byl v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou přesahující 8,8 milionů korun.

Dostavba pavilonu operačních oborů získala cenu Presta (26/5/2011)

Dostavba jižního křídla pavilonu operačních oborů strakonické nemocnice získala prestižní cenu Presta. Vedení nemocnice ji 19. května slavnostně převzalo za účasti jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly. Strakonická nemocnice získala ocenění za účelně a funkčně vyřešenou i provedenou stavbu, která je přívětivá k okolí a zejména k pacientům a uživatelům. Podle odborníků se jedná o jasnou architektonickou koncepci podepřenou specifickým konstrukčním návrhem i ne vždy jednoduchým technickým řešením. více...

Mariánská Týnice se k výročí dočkala nové expozice (25/5/2011)

Na konci dubna byla slavnostně ukončena poslední etapa obnovy expozice Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Díky podpoře projektu ve 3. výzvě ROP Jihozápad tak poutní areál s proboštstvím navržený J. B. Santinim, získal právě letos, 300 let od jeho založení, novou expozici s moderní koncepcí, která napomůže k zatraktivnění celého severního Plzeňska pro cestovní ruch. více...

Využijte možnosti konzultací (24/5/2011)

Žadatelé projektů z 11. výzvy ROP Jihozápad (oblast podpory 3.1), kteří obdrží „Oznámení o důvodech zamítnutí projektu“, mohou využít možnosti osobní konzultace s hodnotiteli svého projektu. Vzhledem k průběžnému věcnému hodnocení projektů 13. výzvy je nutné si osobní konzultaci předem domluvit telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

S kamerou za projekty (23/5/2011)

Jeden z nejvýznamnějších kostelů na jihu Čech - prachatický kostel Sv. Jakuba se dočkal rekonstrukce. Složitou opravou prošla hlavně střecha, která byla v havarijním stavu. Restaurátoři si pohráli s gotickými malbami v presbytáři a kostel se dočkal také nového zvonu. Projekt byl z ROP Jihozápad podpořen částkou přes 13 milionů korun. V dubnu letošního roku se v západočeském Stodu otevřelo s přispěním 41 milionů korun z ROP Jihozápad nové sociálně terapeutické centrum s deseti chráněnými byty pro obyvatele se zdravotním postižením. Dvacet nových pracovních příležitostí, z toho dvanáct pro zdravotně postižené, vzniklo v místní pekárně. Centrum patří k nejmodernějším v Plzeňském kraji. Videoreportáž z projektů naleznete zde.

Strakoničtí si nově zasportují Na muškách (20/5/2011)

V rámci realizace projektu „Sportareál Na Muškách Strakonice“ došlo k výstavbě nového sportovního areálu, kde nechybí šatny, sociální zázemí se sprchami a nářaďovnou. Vlastní sportoviště zahrnuje víceúčelové hřiště s umělým povrchem, určené pro školní fotbal, volejbal, basketbal a tenis, dále tréninkovou běžeckou čtyřdráhu o délce 60m, na kterounavazuje pískové doskočiště pro skok daleký. Víceúčelové hřiště má také cvičný ovál pro rekreační běh v šíři dvoudráhy. Projekt byl v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou přesahující 13,1 milionů korun.

Projekty ROP Jihozápad nominovány na stavbu roku (19/5/2011)

Právě v těchto dnech odborná porota vybírá Stavbu roku Plzeňského kraje za rok 2010. V rámci osmého ročníku prestižní soutěže nazvané Stavba roku Plzeňského kraje, kterou vyhlašují Plzeňský kraj a město Plzeň, bylo letos přihlášeno rekordních 44 staveb v celkem pěti kategoriích. Z nich bylo téměř 20 staveb podpořených z ROP Jihozápad. Držme palce!Více… více...

Semináře věřejné zakázky (18/5/2011)

Úřad Regionální rady připravuje semináře pro příjemce z ROP Jihozápad, které budou zaměřené na realizaci veřejných zakázek dle zákona 137/2006 Sb. a pravidel ROP Jihozápad. Semináře se uskuteční ve dnech 25. 5. v Plzni a 31. 5. v Českých Budějovicích. Pozvánky a přihlašovací formulář naleznete pod tímto odkazem.

Skončilo hodnocení přijatelnosti projektů 13. výzvy (17/5/2011)

V pondělí 16. 5. bylo ukončeno hodnocení přijatelnosti projektových žádostí 13. výzvy ROP Jihozápad (oblasti podpory 1.5 a 2.2). Do 5 pracovních dnů od ukončení hodnocení budevšem úspěšným i neúspěšným žadatelům zasláno „Oznámení o výsledku hodnocení přijatelnosti“. Projekty, které úspěšně projdou hodnocením přijatelnosti, postupují do poslední fáze procesu hodnocení, kterou je věcné hodnocení projektů dle schválených výběrových kritérií. Věcné hodnocení bude ukončeno ke dni 11. 7. 2011.

Spouštíme nové webové stránky ROP Jihozápad (16/5/2011)

Ke 4. výročí spuštění webových stránek ROP Jihozápad jsme připravili jejich novou verzi. Kromě modernější grafiky jsme také upravili strukturu menu. Doufáme, že nové stránky budou přehlednější a uživatelsky jednodušší. Webové stránky www.rr-jihozapad.cz jsou kromě osobních konzultací nejvýznamnějším informačním zdrojem pro žadatele, příjemce a veřejnost. Naší ambicí je, aby tomu tak bylo i nadále. V současné době probíhá průběžné doplňování obsahu stránek a odstraňování nefunkčností spojených s jejich spuštěním. V případě potíží, nebo při odhalení chybějících dokumentů, prosím kontaktujte oddělení publicity, které sjedná nápravu. Vzhledem k budování stránek nebude také nějaký čas fungovat odběr novinek. Děkujeme za pochopení.

Vyhodnocení výtvarné soutěže ROP Jihozápad (11/5/2011)

Více jak 30 škol, které získaly dotaci z ROP Jihozápad, mělo možnost účasti ve výtvarné soutěži. Děti ve věku do patnácti let kreslily, nebo malovaly na téma „Co bys pořídil do svého okolí, kdybys získal dotaci z EU“. Sešlo se nám zde téměř 100 povedených příspěvků. Po těžkém rozhodování jsme zvolili vítěze – Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice. Cenou pro vítěze jsou výtvarné pomůcky dle výběru školy. Zaujala nás jak fantazie, tak uvědomělost některých dětí. Nejčastějším tématem byly aquaparky a hřiště, objevily se ale i návrhy na nové mateřské školky a domov pro bezdomovce. Galerie vítězných příspěvků nalezenete zde.

Den Evropy, 9. květen (9/5/2011)

Dne 9. května 1950 představil Robert Schuman svůj návrh na vytvoření organizované Evropy jako nezbytné podmínky pro udržení mírových vztahů. Tento návrh, známý pod názvem "Schumanova deklarace", se považuje za počátek budování toho, čemu se dnes říká Evropská unie. Tento den, 9. květen (Den Evropy), se stal jedním z evropských symbolů, které spolu s vlajkou, hymnou, mottem a jednotnou měnou (eurem), tvoří identifikační znaky politického subjektu – Evropské unie. Den Evropy představuje příležitost pro aktivity a oslavy, které Evropu přibližují k jejím občanům a sbližují národy Unie. Více... více...

Kněžskodvorská ulice v novém kabátu (6/5/2011)

Obnova části důležité městské komunikace, v rámci projektu „České Budějovice - rekonstrukce infrastruktury - Kněžskodvorská ulice“ uspěla v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad s částkou přesahující 13,7 milionů korun. Špatný technický stav komunikace, chodníků a veřejného osvětlení vyžadoval rozsáhlou rekonstrukci zahrnující pokládku nového povrchu, úpravy vodovodu, kanalizace. Komunikace byla doplněna o nové chodníky a veřejné osvětlení. více...

Věnujte pozornost metodickému oznámení č. 24 (5/5/2011)

Upozorňujeme příjemce na Metodické oznámení č. 24, které se týká postupu u náhradních projektů vybraných k podpoře z ROP Jihozápad.

Archiv aktualit 2011 (5/5/2011)

Věnujte pozornost metodickému oznámení č. 24 (05/05/2011)

Upozorňujeme příjemce na Metodické oznámení č. 24, které se týká postupu u náhradních projektů vybraných k podpoře z ROP Jihozápad. Metodické oznámení naleznete v sekci vše pro příjemce.

Přihlaste se na seminář pro příjemce 11. výzvy (04/05/2011)

Úřad Regionální rady připravuje seminář pro příjemce 11. výzvy ROP Jihozápad, který se uskuteční dne 13. 5. v Českých Budějovicích a 16. 5. v Plzni. Seminář bude zaměřen na realizační fázi projektů, nejčastější pochybení, jejich předcházení a řešení. Pozvánky s podrobnostmi a internetový přihlašovací formulář naleznete pod tímto odkazem.

Vyzvedněte si projektové žádosti z 5. a 6. výzvy (03/05/2011)

Upozorňujeme žadatele neúspěšných projektů z 5. a 6. výzvy na možnost vyzvednutí originálu projektové žádosti včetně povinných příloh v náhradním prodlouženém termínu, a to nejdéle do 31. 5. 2011. V případě zájmu o vyzvednutí originálu projektové žádosti kontaktujte do výše uvedeného data projektové manažery oddělení administrace žádostí v Plzni a v Českých Budějovicích pro domluvení termínu vyzvednutí. Po tomto datu již nebude možné originál vaší projektové žádosti vyzvednout z důvodu procesu archivace.

Plánovaná odstávka informačního systému Benefit7 (02/05/2011)

Dnes proběhne plánovaná odstávka aplikace Benefit7. Aplikace nebude přístupná od 8:00 do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Na náměstí v Nýrsku přivede návštěvníky rekonstruovaná komunikace (29/04/2011)

Projekt „ Rekonstrukce ulice Klatovská - Nýrsko - SO-01,SO-03 “ si kladl za cíl rekonstruovat hlavní přístupovou komunikací na náměstí Nýrska. Kromě nové komunikace a chodníků zahrnovala rekonstrukce i výměnu vodovodního řadu včetně vodovodních přípojek. Došlo také k uložení elektrických rozvodů, nového veřejného osvětlení a rozvodů Telecomu do země. Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 14,3 miliony korun.

Předkládání Monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu (28/04/2011)

Upozorňujeme příjemce, kteří budou v nadcházejícím období předkládat Monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu, na nezbytnost doložení opomíjených příloh, tj. zejména dokladu o zaúčtování přijaté dotace, podkladů o zveřejnění publicity projektu a dokumenty vztahující se k naplnění environmentálních kritérií včetně jejich popsání ve zprávě.

Výbor schválil k realizaci projekty 11. a12. výzvy (27/04/2011)

Výbor Regionální rady včera schválil na svém 30. zasedání k realizaci projekty v rámci 11. a 12. výzvy ROP Jihozápad. Podpořené projekty se v rámci 11. výzvy týkají oblastí podpory 3.1 A Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu a 3.1 B Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu - Aktivita turistických cest včetně doprovodné infrastruktury a značení. 12. výzva pak směřuje finanční podporu do oblasti 1.4 Rozvoj regionálních letišť. Přečtěte si seznam příjemců. Věnujte pozornost také aktualizované Příručce pro příjemce.

Vyhlašujeme 14. a 15. výzvu ROP Jihozápad (26/04/2011)

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje 14. výzvu k předkládání projektových žádostí do oblastí podpory 1.3 A - Modernizace vozového parku veřejné dopravy (pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel) a 1.3 C - Modernizace vozového parku veřejné dopravy – (pořízení a obnovu vozidel pro regionální dopravu). Projektové žádosti do 14. výzvy je možné předkládat počínaje dnešním dnem do 15. 6 2011 12:00 hodin u oblasti podpory 1.3 A, respektive do 15. 7. 12:00 hodin u oblasti podpory 1.3 C.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad dále vyhlašuje 15. výzvu k předkládání projektových žádostí do oblastí podpory 2.1 – Integrované plány rozvoje měst. Projektové žádosti do 15. výzvy je možné předkládat počínaje dnešním dnem do 28. 6. 2013 12:00 hodin. Veškerou dokumentaci k výzvám naleznete v sekci Výzvy.

Vimperský Vodník láká k rekreaci (22/04/2011)

Sportovně-rekreační areál Vodník ve Vimperku a jeho přilehlý kemp je tradičním místem setkávání různého druhu. Pořádají se zde i sportovní soutěže. Za 8,6 milionu korun, které získali Vimperští ve 3. výzvě ROP Jihozápad, se opravilo a modernizovalo sociální zařízení a k radosti všech, se rozšířila asfaltová dráha. Ta slouží od roku 2010 zejména in-line bruslařům, cyklistům a skateboardistům, v zimním období si ji pochvalují běžkaři. Areál dnes hojně využívají rodiny s dětmi, školy, senioři a díky bezbariérovosti i zdravotně handicapovaní.

Kamera ROP Jihozápad na cestách (21/04/2011)

V dnešních videoreportážích z projektů Vás zavedeme do Muzea čokolády v Táboře a na dokončený projekt vybudované silnice v úseku Husinec-Běleč. Město Tábor se již příští rok bude moci chlubit Muzeem čokolády a marcipánu, které bude lákadlem nejen pro dospělé. Bude zaměřené na historii zpracování čokolády v České Republice a nebude chybět expozice pro děti. ROP Jihozápad projekt podpořil 30 miliony korun. Řidiči jedoucí z Českých Budějovic na Strážný a dál do Německa mohou využít nový úsek vozovky mezi Bělčí a Husincem. Zdejší úzké a klikaté serpentiny nahradila nová komunikace díky podpoře z ROP Jihozápad za téměř 300 milionů korun.

Přihlaste se na další kolo seminářů pro příjemce (20/04/2011)

Úřad Regionální rady připravuje další kolo seminářů pro příjemce ROP Jihozápad, které se uskuteční dne 27. 4. na obou územních pracovištích v Českých Budějovicích a Plzni. Semináře budou tentokrát zaměřeny na realizaci projektových změn, jejich hlášení, změny menšího a většího rozsahu, pronájem či převod majetku. Účastníci budou seznámeni také s nejčastějšími dotazy a chybami při realizaci projektů. Pozvánky s podrobnostmi a internetový přihlašovací formulář naleznete pod tímto odkazem. Přihlašovat se můžete od zítřka 21. 4.

Sociálně terapeutické centrum Stod nabízí lepší uplatnění klientů (19/04/2011)

Sociálně terapeutické centrum DOZP Stod podpořené ve 3. výzvě ROP Jihozápad, které bylo počátkem dubna otevřeno v Domově pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Stod pomůže jeho klientům k intenzivnímu zapojení se do místní komunity a ke zvýšení jejich soběstačnosti. Ve stodském centru vznikla vedle chráněných bytů také cukrárna a pekárna. Zdravotně handicapovaní, kteří zastávají nově vytvořená pracovní místa, tak přijdou do přímého kontaktu s místními obyvateli zejména při nákupech v pekařství, které je zde sociálně terapeutickou dílnou.

Nejlepšími jihočeskými stavbami jsou projekty podpořené z ROP Jihozápad (18/04/2011)

Záchrana gotického hradu v Soběslavi a jeho využití na moderní městskou knihovnu posbíralo vavříny při udělování cen Presta 2008-2010 - prestižní stavba jižních Čech. Při slavnostním vyhlášení výsledků v Třeboni získal projekt podpořený v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad 36,2 miliony korun kromě vítězství v kategorii občanské a průmyslové stavby i cenu jihočeského hejtmana Inspira. Celkem se do 6. ročníku ankety Presta, vyhlašované jednou za dva roky, přihlásilo v pěti kategoriích 62 staveb.

Čekaničtí se dočkali bezpečnější ulice (15/04/2011)

Cílem projektu „Rekonstrukce ulice Družstevní v Táboře – Čekanice“ bylo zlepšit nevyhovující technický stav místní komunikace, odstraněním bodových závad snížit bezpečnostní rizika dopravy a zvýšit kvalitu života obyvatel příměstské části města Tábor. Rekonstruován byl povrch vozovky, vybudovány dvě nové autobusové zastávky, chodníky a přechody pro chodce, zpevněny parkovací plochy. Dotace v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad činila téměř 30 milionů korun.

Důraz na stavebně technickou přípravu (14/04/2011)

Rekonstrukce klatovských katakomb podpořená v 5. výzvy ROP Jihozápad začala teprve nedávno a zedníci již narazili na dosud neobjevené prostory se zbytky středověkých domů a studnou. Ty se budou moci využít jako součást nové expozice. V této souvislosti upozorňujeme obecně na důležitost důkladné stavebně technické přípravy před zahájením vlastní realizace stavby, kdy zejména u rekonstrukcí historických objektů či nové výstavby v historických lokalitách se mohou objevit historické nálezy, se kterými se musí následně investor vypořádat. Proto již při přípravě projektu doporučujeme s tímto počítat jako s rizikem a v harmonogramu realizace jej eliminovat např. vytvořením dostatečné rezervy.

Špejchar nabídne turistům doplněné expozice (13/04/2011)

Ve Spáleném Poříčí vznikla v objektu bývalého špejcharu v areálu Ve Dvoře nová „Galerie kresleného humoru“. Na 3 podlažích mohou návštěvníci vidět naučnou stezku po Brdech, humor kreslíře Jiřího Wintera NEPRAKTY, obrázky regionálních malířů, historické zemědělské stroje a další expozice. Velké tabule s tematicky řazenými vtipy a obrázky Jiřího Wintera Neprakty jsou určené všem generacím. Více o chystaných akcích ve Spáleném Poříčí se dozvíte zde.

Projekty předložené do 13. výzvy procházejí formálním hodnocením (12/04/2011)

V současné době probíhá na oddělení administrace žádostí v Českých Budějovicích a Plzni hodnocení formálních náležitostí projektů předložených do 13. výzvy ROP Jihozápad. Tato fáze hodnocení bude trvat dle nastavených lhůt do 22. dubna. V případě, že je u hodnoceného projektu identifikován formální nedostatek, je statutárnímu zástupci žadatele nebo kontaktní osobě zaslána elektronicky Výzva k odstranění nalezených formálních nedostatků. Lhůta pro odstranění zjištěných nesrovnalostí je stanovena na dva pracovní dny ode dne odeslání Výzvy. Projekty, které úspěšně projdou hodnocením formálních náležitostí, postupují do fáze hodnocení přijatelnosti projektu.

Předkládání monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu (07/04/2011)

Oddělení kontroly realizace Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad si dovoluje upozornit příjemce na nezbytnost předkládání „Monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu“ s platností od 2. 3. 2010 taktéž prostřednictvím elektronického formuláře v IS Benefit7. Návod k vyplnění naleznete v aktuální verzi „Uživatelské příručky BENEFIT7“ na internetových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v sekci "Vše pro žadatele a příjemce - Ostatní dokumenty". V případě ztráty přístupového hesla se, prosím, neváhejte obracet na finančního manažera vašeho projektu. Prosíme dále o neopomíjení předložení dokladu o zaúčtování přijaté dotace k 1. „Monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu“.

HEJ ROP 11 je na světě (05/04/2011)

Jedenácté číslo zpravodaje HEJ ROP vám představí nově jmenovanou ředitelku úřadu, její priority a plány do budoucna. Přečtete si o nejaktuálnějších výzvách a také něco z dění na ROP Jihozápad. Závěr zpravodaje je tradičně věnován několika dokončeným projektům. HEJ ROP 11 je k dispozici pod tímto odkazem, nebo v tištěné podobě na Úřadu Regionální rady.

Upozorňujeme na nepřítomnost finančních manažerů oddělení kontroly realizace v Českých Budějovicích a v Plzni (05/04/2011)

Z důvodu nepřítomnosti finančních manažerů ve dnech 6. a 7. dubna 2011 nebudou v této době na oddělení kontroly v Českých Budějovicích a v Plzni poskytovány osobní, telefonické a mailové konzultace. Manažeři vám budou opět k dispozici v pátek 8. dubna. Děkujeme za pochopení.

Plánovaná odstávka informačního systému Benefit7 (04/04/2011)

Dnes proběhne plánovaná odstávka aplikace Benefit7. Aplikace nebude přístupná od 8:00 do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Kostel v Žebnici se otevřel turistům (01/04/2011)

Kostel Sv. Jakuba v Žebnici v Plasích na Plzeňsku je významnou kulturní památkou. Římskokatolická farnost Plasy získala na jeho záchranu a rekonstrukci 3,7 mil. Kč ze třetí výzvy ROP Jihozápad. Obecným cílem projektu bylo otevřít kostel pro návštěvníky a využít ho pro turistický ruch, neboť obcí prochází řada turistických tras a cyklotras. O konkrétních krocích, které k tomu vedly, si můžete přečíst v kartě projektu Sv. Jakub v Žebnici.

Návštěvníci Šumavy mohou využít nového hotelu (31/03/2011)

Ke zkvalitnění služeb pro návštěvníky Šumavy přispěje projekt podpořený z 3. výzvy ROP Jihozápad „Novostavba Hotelu Annín“, který byl v těchto dnech finančně ukončen. Pro tuto turistickou oblast bude přínosem v podobě rozšíření luxusního ubytování s wellness programem. Čtyřhvězdičkový hotel je architektonicky řešen v původním šumavském stylu a je vkusně zasazen do okolní přírody na okraji CHKO Šumava, v těsné blízkosti řeky Otavy mezi Sušicí a Kašperskými Horami.

Kontroloři radí – důsledně popisujte bodové závady (30/03/2011)

Projekty schválené v 11. výzvě jsou nyní, tedy ještě před podpisem smlouvy, kontrolovány formou předběžných ex-ante kontrol. Cílem ex-ante kontroly je ověřit věcnou správnost údajů uvedených v žádosti o podporu projektu a předejít případným problémům při realizaci projektu. I nyní se při kontrolách často setkáváme s tím, že výklad pojmu „bodová závada“ žadatelem v době přípravy žádosti se liší od výkladu v době ověřování. Pracovníci Úřadu Regionální rady proto preventivně při všech vhodných příležitostech apelují na nutnost důsledného popisu řešené bodové závady, jak již při psaní žádosti, tak i v rámci předkládání monitorovacích zpráv.

Kvalitnější vzdělání na Západočeské univerzitě díky dotacím z EU (29/03/2011)

Zásluhou integrovaného přístupu a systému bonifikací navázaných na Integrovaný plán rozvoje města „Plzeň - univerzitní město 2015“ schválený v rámci ROP Jihozápad, vznikne v univerzitním areálu na Borských polích do roku 2014 přes 500 přímých nových pozic pro výzkumníky a stejný počet servisních míst. Západočeská univerzita je partnerem města Plzeň v rámci tohoto integrovaného plánu. Díky pečlivé přípravě „evropských“ projektů se může nyní Západočeská univerzita radovat i z jiných velkých akcí – z operačního programu Výzkum a Vývoj pro inovace totiž získala finance rovnou na čtyři projekty. O projektech pod tímto odkazem.

Skončila 13. výzva ROP Jihozápad (28/03/2011)

Pátek 25. 3. byl posledním dnem, kdy mohli žadatelé předkládat své projektové žádosti do 13. výzvy ROP Jihozápad s alokací více jak 1,2 mld. korun. Tato výzva podpoří projekty zaměřené na rozvoj a modernizaci silniční sítě a dále rozvojové projekty měst a obcí, které mají od 5.000 do 50.000 obyvatel. Celkem jsme přijali 153 projektových žádostí. Velký zájem byl tradičně o podporu místních komunikací - 128 žádostí. Města a obce by rády získaly finance na 25 projektů.

Zlepšení bezpečnostního vybavení letiště České Budějovice - speciální hasičské vozidlo (25/03/2011)

Nový hasičský vůz, podpořený v rámci 3. Výzvy ROP Jihozápad částkou 16,5 milionů korun, přispěje ke zvýšení bezpečnosti leteckého provozu Jihočeského letiště České Budějovice a.s. Hasičský speciál bude sloužit zejména při aktivním rychlém zásahu u nehod a požárů letadel Praktickým dopadem je navýšení požární kategorie, což umožní odbavování větších letadel bez pomoci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

Nové funkčnosti v IS Benefit7 (24/03/2011)

V Benefitu došlo po březnové instalaci ke zvýšení komfortu při načítání dat do monitorovací zprávy. Na záložce Monitorovací zpráva/hlášení je zapracované nové pole „Načíst vybrané datové oblasti z Monit7+“. Po stisku tohoto pole se zobrazí nabídka datových oblastí na monitorovací zprávě k aktualizaci dat. Po jejich výběru dojde stiskem tlačítka Spustit k načtení dat z IS Monit7+. Výhodou této funkčnosti je, že dochází k načtení všech dat z IS Monit7+ (dříve používaný způsob načítání dat umožňoval přenášet pouze nově založené záznamy). Další výhodu je, že výběrem datových oblastí dojde k načtení těch dat, které uživatel potřebuje aktualizovat, nikoliv automaticky všech, a nedojde tedy po aktualizaci ke ztrátě dat, které uživatel na monitorovací zprávě již zadal.

S kamerou za projekty (23/03/2011)

Problém s nedostatkem míst pro děti vyřešila v Jindřichově Hradci nová mateřská škola na Hvězdárně. Rodiče ze sídliště už nemusí vozit děti do centra města. Do nové školky chodí 86 dětí a město tak může uspokojit požadavky všech zaměstnaných rodičů. V mateřince se ve dvou speciálních třídách věnují také dětem s logopedickými vadami. ROP Jihozápad podpořil projekt částkou 34,5 milionů korun. Holýšovské náměstíčko dostalo novou reprezentativní tvář. Úprava prostranství a přístavba radnice přispěly ke zvýšení komfortu pro obyvatele města. Vybudovaný je bezbariérový přístup do objektu radnice a nová parkovací místa. V budově radnice je nově také městské informační centrum. Dotace z ROP Jihozápad činí 19,6 milionů korun. Reportáže k oběma projektům naleznete zde nebo rozklikem obrázků níže.

Upozorňujeme na dnešní nepřítomnost projektových manažerů oddělení administrace žádostí v Českých Budějovicích (22/03/2011)

Vzhledem k dnešní celodenní nepřítomnosti projektových manažerů dnes nebudou v Českých Budějovicích poskytovány telefonické, osobní ani e-mailové konzultace projektových záměrů. Důvodem nepřítomnosti je účast na pracovní skupině týkající se podmínek hodnocení projektů 13. výzvy. Manažeři Vám budou opět k dispozici 23. 3. 2011. Děkujeme za pochopení.

Školy mohou soutěžit s ROP Jihozápad (21/03/2011)

U příležitosti Dne Evropy, který je každoročně připomínán 9. května, vyhlašuje ROP Jihozápad výtvarnou soutěž. Ta je určena pro základní školy a první stupně víceletých gymnázií, které získaly dotaci z ROP Jihozápad. Přes třicet oslovených škol může zaslat 10 vybraných obrázků či maleb na téma „Co bys pořídil do svého okolí, kdybys dostal dotaci z Evropské unie?“. Školy tak mohou podpořit fantazii žáků a zábavnou formou vyhrát výtvarné pomůcky v hodnotě 10.000 Kč. Vyhrává škola s nejhezčími příspěvky. Výsledky budou vyhlášeny v průběhu května.

Městys Koloveč má díky dotaci z EU nové kulturní a administrativní centrum (18/03/2011)

Kulturní a administrativní centrum pod jednou střechou - toto byl cíl projektu městyse Koloveč na Domažlicku, který byl podpořen částkou přes 14 milionů korun ve třetí výzvě ROP Jihozápad. Rekonstrukcí a dostavbou staré nevyužité ubytovny a hotelu vzniklo moderní zařízení, v němž sídlí městský úřad, knihovna a zároveň je zde i sál pro pořádání kulturních akcí. Z financí se podařilo také upravit prostranství, postavit nové chodníky, parkoviště a část přilehlé komunikace. Více naleznete v kartě projektu pod tímto odkazem.

Novela zákona o veřejných zakázkách (17/03/2011)

Upozorňujeme příjemce především z řad veřejných zadavatelů, že dne 15. 9. 2010 vešla v účinnost novela zákona o veřejných zakázkách – zákon č. 179/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Důrazně apelujeme na příjemce, aby se při zadávání veřejných zakázek řídili tímto právním předpisem.

Rozvoj kongresové infrastruktury v mikroregionu Dačice (16/03/2011)

V rámci 2. výzvy ROP Jihozápad byl částkou 4,7 milionů korun podpořen dvouetapový projekt „Vybudování kongresové infrastruktury k motelu Dačice“, který nabízí pro návštěvníky mikroregionu komplexní areál s kongresovými službami, ale i atraktivní zastávku pro cyklistickou veřejnost, běžkaře, turisty a jiné sportovce. Ke zkolaudovanému Motelu Dačice, jež byl spolufinancován programem SROP a úspěšně uveden do provozu již v roce 2007, bylo nově vystavěno celé kongresové centrum, recepce, kuchyně a sociální zařízení. V této souvislosti byl daný objekt certifikován jako tříhvězdičkový motel.

VRR projedná odložené projekty 11. výzvy (15/03/2011)

Výbor Regionální rady na svém zasedání v první polovině dubna projedná seznam projektů oblasti podpory 3.1 doporučených k podpoře v rámci 11. výzvy ROP Jihozápad. Výbor Regionální rady nemohl přistoupit ke schválení projektů týkajících se cestovního ruchu z důvodu nevyjasněného kofinancování 7,5 procenta u projektů předkládaných soukromoprávními subjekty. Tento podíl byl původně spolufinancován ze státního rozpočtu, ale vláda jej svými usneseními zrušila. Převzetí takového závazku kraji ale musejí nejprve projednat a schválit zastupitelstva Jihočeského a Plzeňského kraje a až poté se Výbor Regionální rady bude moci ke schválení těchto projektů vrátit.

Vyzvedněte si projektové žádosti (14/03/2011)

Upozorňujeme žadatele neúspěšných projektů z 5. a 6. výzvy na možnost vyzvednutí originálu projektové žádosti včetně povinných příloh do 18.3. 2011. V případě zájmu o vyzvednutí originálu projektové žádosti kontaktujte do výše uvedeného data projektové manažery oddělení administrace žádostí v Českých Budějovicích a v Plzni pro domluvení termínu vyzvednutí. Po tomto datu již nebude možné originál vaší projektové žádosti vyzvednout z důvodu procesu archivace.

Město Soběslav – z gotického hradu moderní knihovna (10/03/2011)

Městská knihovna v Soběslavi se přemístila do rekonstruovaného Rožmberského hradu ze 14. století. Unikátní projekt - Záchrana gotického hradu Soběslav, byl podpořen ve druhé výzvě ROP Jihozápad více jak 36 miliony korun. Stěhování předcházela ojedinělá akce v dějinách českého knihovnictví. Čtenáři si půjčili domů na prázdniny 13 tisíc svazků, tedy více než polovinu veškeré literatury a vrátili je už do nových prostor. Tímto sami velice napomohli náročnému stěhování knih. Prostory hradu a knihovny by měly být v budoucnu využity také na pořádání různých akcí, jako jsou tematické večery s poezií, autorské čtení i rozhovory se zajímavými lidmi. Více o projektu naleznete v kartě projektu.

Opět proplácíme projekty (10/03/2011)

Počátkem března byla na účet Regionální rady převedena dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, v nejbližších dnech tak Úřad Regionální rady proplatí žádosti o platbu úspěšně ukončených projektů za 75 milionů korun. V Jihočeském kraji získá finance například projekt města Milevsko „Centrum zdravého životního stylu - zkvalitnění infrastruktury pro volný čas“, v Plzeňském kraji pak projekt „Rozšíření a modernizace II. ZŠ Plzni“. V průběhu ledna a února došlo ke zdržení plateb, které se opakuje vždy na počátku roku a souvisí s administrativním postupem zajištění finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR. „Proplácení dotací příjemcům, kteří řádně ukončili své projekty, tak bude nadále pokračovat standardním způsobem. Kauza, se kterou přišla včerejší Mladá fronta DNES, nebude mít na tento proces žádný vliv,“ uvedl předseda regionální rady Ivo Grüner v reakci na aktuální dění kolem ROP Jihozápad.

Novela zákona o veřejných zakázkách (17/03/2011)

Upozorňujeme příjemce především z řad veřejných zadavatelů, že dne 15. 9. 2010 vešla v účinnost novela zákona o veřejných zakázkách – zákon č. 179/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Důrazně apelujeme na příjemce, aby se při zadávání veřejných zakázek řídili tímto právním předpisem.

Novelou zákona se mění zejména:

rámcové smlouvy, změna v postupech pro zadávání dílčích zakázek (princip „kaskády“)zjednodušené podlimitní řízení a rozšíření možnosti využít jednací řízení navazující na předcházející zjednodušené podlimitní řízenízměny lhůt při poskytování ZD, dodatečných informací, zveřejňování výsledků v ISVZ US aj.,změny v průběhu soutěže o návrh, zavedení, užší soutěže, ve dvou kolechpředkládání kvalifikačních dokladů v prosté kopii s možností vyžádat si originál před podpisem smlouvypovinnost zpracovat samostatný protokol o posouzení kvalifikace, včetně možností nahlíženípovinné čtení nabídkové ceny při otevírání obálek, včetně zapsání do protokolucena již není povinnou součástí kritérií pro hodnocení ekonomické výhodnostiautomatické rozlišení nabídkových cen pro plátce DPH a pro neplátce DPH (cena bez DPH, resp. s DPH u neplátce)podrobný popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritériímožnost zrušit zadávací řízení v případech, kdy zůstane k hodnocení jen jedna nabídkasnížení objemu opčního práva na 30% původní ceny veřejné zakázkyzměna hodnocení ceny u uchazečů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením

Upozorňujeme žadatele 13. výzvy ROP Jihozápad na nová pole v IS Benefit7 (09/03/2011)

Od instalace Benefitu7 k 1. 3. 2011 došlo k rozšíření záložky Výběrová řízení o nová výběrová pole – Soutěž o návrh, Rámcové smlouvy a Minitendr. K úpravám došlo na základě centrálního zadání. Důvodem je zpřesnění a konkretizace znění Zákona o veřejných zakázkách.

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky (08/03/2011)

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na březen je 24,479 Kč za 1 Euro.

Stavba obchvatu Klatov může začít (07/03/2011)

V těchto dnech vrcholí přípravy na zahájení Klatovany dlouho očekávané stavby severozápadního obchvatu Klatov. Projekt přeložky, podpořený v 5. výzvě ROP JZ částkou přes 218 mil. Kč, propojí hlavní silnice I/22 a I/27 směřující do Klatov. Přeložka o délce 2,7 km umožní odklon dopravy, zejména nákladní, kterou je nyní město výrazně zatíženo. Současně s tím obslouží průmyslovou zónu Pod Borem a vytvoří tak podmínky ke zvýšení místní zaměstnanosti. Součástí stavby budou také napojení na místní komunikace, protihluková opatření, sadové úpravy či osvětlení okružních křižovatek.

Švihov bezpečnější a klidnější (04/03/2011)

Projekt „Švihov - rekonstrukce místních komunikací“ zahrnoval rekonstrukci ulic Havlíčkova a Školní ve Švihově v celkové délce 519,8 m. Rekonstrukce komunikací přispěla ke zlepšení podmínek života ve Švihově a ke zvýšení dopravní. Lepší vzhledu bylo dosaženo odstraněním vzdušného elektrického vedení a instalací nového veřejného osvětlení. Projekt byl v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 12,5 milionů korun.

Revize metodického oznámení č. 21 (03/03/2011)

Upozorňujeme žadatele i příjemce, že byla schválena revize č.1 MO č. 21, která nově umožňuje naplnění indikátoru „Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu“ (632 102) doložením certifikace dle pravidel uvedených v Doporučeném standardu ubytovacích služeb (ubytování v soukromí, kempy a chatové osady, turistické ubytovny).

Rekonstrukce místních komunikací v Protivínu (02/03/2011)

Špatný technický stav místních komunikací v Protivínu byl odstraněn realizací projektu „Rekonstrukce místních komunikací v Protivínu“, který zároveň napomohl zdokonalit bezpečnost dopravy ve městě, snížil rizika odstraněním bodových závad komunikací a podílel se na zintenzivnění plynulosti dopravy. V souladu s cíli ROP Jihozápad byla tedy zvýšena bezpečnost dopravy v obci, došlo k zlepšení úrovně napojení místních komunikací částí a osad města na stávající síť pozemních komunikací vyšší funkční skupiny a tím bylo dosaženo i zkvalitnění napojení na páteřní silniční síť – silnici I/20, která je součástí trasy mezinárodního tahu E49. V neposlední řadě byl naplněn i cíl propojení částí obce: Protivín – Bečelov, Krč – Bečelov, Krč – Záboří, Chvaletice – Zelená Hora, Chvaletice – silnice I/20, Bor – Protivín. Projekt byl v rámci 3. výzvy podpořen částkou přesahující 23,8 milionů korun.

Plánovaná odstávka informačního systému Benefit7 (01/03/2011)

Dnes proběhne plánovaná odstávka aplikace Benefit7. Aplikace nebude přístupná od 8:00 do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Monitorovací výbor ROP Jihozápad (28/02/2011)

Monitorovací výbor ROP Jihozápad se zabýval výsledkem kontroly Platebního a certifikačního orgánu (PCO) ministerstva financí, která konstatovala systémové pochybení v rámci hodnocení 2. a 3. výzvy a stanovila sankci v podobě plošné korekce ve výši 5% ze skutečně vyplacených prostředků na realizované projekty v rámci 2. a 3. výzvy. Členy výboru v diskusi se zástupkyní PCO zajímaly především důvody, které PCO ke stanovenému závěru vedly a stejně tak právní opora celého procesu korekce. MV ROP Jihozápad nakonec vzal výsledek kontroly na vědomí s dovětkem, že nadále bude probíhat komunikace mezi oběma kraji, Regionální radou, ministerstvy financí, místního rozvoje a Evropskou komisí o právních aspektech tohoto závěru.

Příjemci se dozvěděli jak úspěšně realizovat projekt (28/02/2011)

Tradičně velký zájem o účast na seminářích projevili příjemci z ROP Jihozápad. Zaměstnanci oddělení kontroly v Českých Budějovicích a Plzni diskutovali v minulém týdnu se 154 zájemci nejčastější pochybení při realizaci projektů, jejich předcházení a řešení. Témata seminářů se odvíjela od zájmu příjemců, který mohli vyjádřit v anketě na webových stránkách Úřadu.

Renesančním freskám v Prachaticích odměřuje čas nový zvon (25/02/2011)

V rámci 2. výzvy ROP Jihozápad byl částkou téměř 13,3 milionů korun podpořen projekt „Rekonsrukce kostela a fary v Prachaticích“ a v roce 2010 byla dokončena rekonstrukce obou objektů. Kromě záchrany střechy kostela sv. Jakuba byly zrestaurovány renesanční fresky v presbytáři, opraveny malé varhany s pseudogotickou skříní, zrekonstruováno osvětlení. Do důstojnějšího stavu byla uvedena zákristie. V jižní věži kostela byl osazen nově ulitý zvon. Na faře byla dokončena vstupní síň Jana Nepomuka Neumanna a provedena výměna oken.

Hojsova stráž motivuje k vícedenním pobytům (24/02/2011)

Ke zkvalitnění ubytovacích kapacit v Národním parku Šumava přispělo nedávné dokončení projektu „Horská chata U Sněhuláka“ podpořeného ve 3. výzvě ROP JZ. V bývalé ubytovně pro dřevorubce v Hojsově Stráži, která již koncem 19. století a za první republiky sloužila jako chata pro turisty, přibylo celkem 15 nových lůžek s moderním zázemím vč. možnosti připojení k internetu pomocí technologie wi-fi. Součástí projektu byla i realizace zahrady s prvky pro provozování volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie a vybudování bezbariérového přístupu k penzionu.

S kamerou za projekty (23/02/2011)

Dnes vás kamera zve k návštěvě dvou kulturních stánků podpořených z ROP Jihozápad. Knihovna v Kralovicích dostala nový kabát, rozšířila služby o internet a novou studovnu. Na přístavbu knihovny a úpravu vnitrobloku přispěl ROP Jihozápad částkou přes 16,6 milionů korun. Divadlo v Prachaticích se po 40 letech změnilo od základu. Zrekonstruovány jsou herecké šatny, technika a komfort pro diváky. Divadlo je nově přístupné také vozíčkářům. Dotace z ROP Jihozápad činila 46 milionů korun. Reportáže z obou projektů naleznete v části Úspěšné projekty.

Aktualizovaná verze Závazných postupů pro zadávání zakázek (22/02/2011)

Věnujte pozornost aktualizované verzi Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013. Účinnost těchto závazných postupů je stanovena od 1.3. 2011 a bude vztažena na výzvy k předkládání projektů vyhlášené po tomto datu. Smlouvy uzavřené v rámci výzev k předkládání projektů, které byly vyhlášeny před 1.3.2011, se budou i nadále řídit postupy/metodikami platnými v den vyhlášení výzvy, pokud poskytovatel dotace nestanoví jinak. Aktualizovanou verzi naleznete také na stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/Narodni-organ-pro-koordinaci/Dokumenty/Metodiky-a-manualy.

Věnujte pozornost dokladování způsobilosti výdajů (21/02/2011)

Způsobilost výdajů a stejně tak aktivit v rámci oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě a 1.5 Rozvoj místních komunikací je obecně dána zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, který blíže specifikuje problematiku součástí a příslušenství komunikace. Plně v souladu s touto zákonnou normou je postupováno při administrativních a fyzických kontrolách realizovaných projektů a zejména pak při posuzování podkladů souvisejících s žádostí o platbu.

Za internetem a studiem do Kralovické knihovny (18/02/2011)

Smyslem projektu „Revitalizace městského centra Kralovice - přístavba knihovny a úprava vnitrobloku“ byla úprava centra města. Přístavba knihovny umožnila rozšíření služeb. V rámci vybavení bylo vytvořeno místo s veřejným přístupem k internetu, došlo k rozšíření podílu zelených ploch ve městě a bylo vybudováno 13 nových parkovacích míst. Projekt byl v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 16,7 milionů korun.

Finanční korekce se příjemců nedotkne (17/02/2011)

ÚRR obdržel závěry kontroly Platebního a certifikačního orgánu (PCO), která probíhala od poloviny listopadu loňského roku. Kontrola PCO shledala výběr a hodnocení projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad jako funkční, nicméně funkční ne zcela dostatečně a spolehlivě, tedy že v rámci výběru a hodnocení projektů 2. a 3. výzvy ROP Jihozápad došlo k systémovému pochybení. Vzhledem k tomu, že je téměř nemožné vyjádřit finanční aspekty nesprávného postupu, přiklonil se PCO k plošné korekci ve výši 5% ze skutečně vyplacených prostředků na realizované projekty v rámci 2. a 3. výzvy. Závěry kontroly jsou nyní v režimu připomínkového řízení a bude se jimi zabývat i Monitorovací výbor ROP Jihozápad na svém zasedání 28. února 2011.Finanční korekce se však nijak nedotkne příjemců a proplácení jejich žádostí o platbu bude nadále probíhat standardním způsobem. Úhrada korekce by měla být realizována z krajských rozpočtů. Korekce se nedotkne ani celkové alokace ROP Jihozápad, takže všechny výzvy budou moci být realizovány v původním objemu.

Do Starého města v Táboře vyrazily minibusy (16/02/2011)

Vůbec poprvé v historii dovezl 31. ledna linkový autobus cestující až do historického středu města Tábor. Dopravní podnik Commet plus nakoupil tři ekologické minibusy, které jezdí na zemní plyn. Projekt uspěl v rámci 7. výzvy ROP Jihozápad. Dvě linky, s jejichž využitím se počítá také v letní sezoně, kdy mohou být zajímavé pro turisty, pendlují mezi nádražím a historickým centrem či příměstskými částmi.

Nepřítomnost zaměstnanců na územním pracovišti v Plzni (15/02/2011)

Z důvodů konání plánované porady zaměstnanců Úřadu Regionální rady v Českých Budějovicích nebudou zítra k zastižení zaměstnanci územního odboru v Plzni. Děkujeme za pochopení.

Rekonstrukce kostela a fary v Prachaticích (14/02/2011)

V rámci 2. výzvy ROP Jihozápad byl částkou 13,3 miliony korun podpořen projekt „Rekonstrukce kostela a fary v Prachaticích“, který napravil havarijní stav střešní krytiny kostela sv. Jakuba. V souvislosti s rozvojem turistického ruchu je nyní využíván velkolepý prostor krovu kostela k výstavám, k uměleckým vernisážím a prezentacím města. Turisty přilákají i zrestaurované gotické nástěnné malby objevené v prostorách presbytáře během restaurátorského průzkumu. Projekt zároveň umožnil pořízení nového zvonu, rekonstrukci malých pseudogotických varhan v presbytáři, prostor zákristie, osvětlení kostela, ozvučení pro handicapované návštěvníky a rekonstrukci fary.

Šalmanovice se dočkaly bezpečnější vozovky (11/02/2011)

Cílem projektu Silnice II/154 v průtahu obcí Šalmanovice bylo rekonstruovat komunikaci II/154 za účelem zajištění kvalitní dopravní obslužnosti území, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a kvalitní propojení silnice II. třídy na nadřazenou silniční síť. Délka rekonstrukce silnice je 1,328 km a přinese plynulejší dopravu, snížení hlukové zátěže pro místní obyvatele a zvýšení bezpečnosti pro širokou veřejnost. Projekt byl v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou přesahující 59,2 milionů korun.

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky (10/02/2011)

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na únor je 24,248 Kč za 1 Euro.

Školy se stávají pro prvňáčky atraktivnějšími (09/02/2011)

Na 25. ZŠ v Plzni zapsali v lednu do prvních tříd rekordních 126 žáků . Stalo se tak i díky novinkám realizovaným ve škole v loňském roce v rámci projektu „Rozšíření a modernizace 25. ZŠ v Plzni – nástavba“, který byl podořen z programu ROP Jihozápad. 25. ZŠ v Plzni je jednou z mnoha základních škol na území Plzeňského kraje, v níž se díky dotaci z ROP Jihozápad zlepšilo zázemí pro žáky. Získané dotace nemalou měrou pomohly ke zvýšení atraktivity školy, což nezůstalo bez odezvy žáků i jejich rodičů při rozhodování o výběru školy. Snaha škol získat dotační prostředky vychází ze současné demografické situace a z moderních trendů v oblasti vzdělávání, jejichž nezbytností jsou i pravidelné investice do školních budov a zařízení.

Přihlaste se na semináře pro příjemce (08/02/2011)

Úřad Regionální rady připravuje semináře pro příjemce ROP Jihozápad, které se uskuteční ve dnech 22. – 23. 2. na obou územních pracovištích v Českých Budějovicích a Plzni. Semináře budou zaměřeny na nejčastější pochybení při realizaci projektů, jejich předcházení a řešení. Pozvánky s podrobnostmi a internetový přihlašovací formulář naleznete pod tímto odkazem.

Nová ředitelka Úřadu Regionální rady představila své priority (07/02/2011)

V pátek 4. 2. 2011 uspořádala nově jmenovaná ředitelka Úřadu Klára Böhmová setkání s novináři, na kterém je informovala o aktuální situaci v Úřadu Regionální rady a realizaci ROP Jihozápad. Představila své první kroky ve funkci, cíle a záměry pro další období realizace ROP Jihozápad. Mezi ně patří intenzivnější komunikace s veřejností, zkvalitnění servisu pro žadatele a příjemce – např. konzultace zadávání veřejných zakázek příjemců, nové webové stránky Úřadu realizované v souladu s informačními trendy, nebo urychlení čerpání finančních prostředků určených pro ROP Jihozápad.

Tachov nabízí obyvatelům smysluplné využití volného času (04/02/2011)

Projekt „Sanace a revitalizace areálu "RYBENA" v centru města Tachov“ řešil sanaci a revitalizaci areálu zbourané továrny na zpracování ryb. Došlo k rekonstrukci stávající budovy a výstavbě nové budovy komunitního centra. Cílem je poskytnout prostor k neformálním činnostem neziskových organizací, komunit žijících na Tachovsku, zájmových skupin či spolků. Projekt byl v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 13 milionů korun.

Změna harmonogramu ukončení fyzické realizace bude možná (03/02/2011)

Úřad Regionální rady prověřil možnost schvalování ukončení projektů za termíny danými výzvou. Na základě provedené analýzy bude Úřad pozitivně přistupovat k již řádně ohlášeným změnám harmonogramu ukončení fyzické realizace projektu. Později ohlášené změny budou posuzovány individuálně ve vztahu ke zmíněné analýze.

Řešení „bodových závad“ v rámci 13. výzvy ROP Jihozápad (02/02/2011)

V souvislosti s vyhlášenou 13. výzvou ROP Jihozápad upozorňujeme žadatele pro oblast podpory 1.5 na nutnost uvádět mezi výstupy projektu i veškeré bodové závady v projektu řešené. Bodové závady je nutné podrobně popsat ve věcném a technickém popisu projektu a to nejlépe v kapitole 3.3 Cíle projektu v návaznosti na definovaný problém.

Plánovaná odstávka informačního systému Benefit7 (01/02/2011)

Dnes proběhne pravidelná odstávka aplikace Benefit7. Aplikace nebude přístupná od 8:00 do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Výbor Regionální rady schválil projekty 11. výzvy (31/01/2011)

Výbor Regionální rady na svém dnešním zasedání schválil k podpoře projekty doporučené k financování v rámci v 11. výzvy ROP Jihozápad v oblasti podpory 1.1 - Modernizace regionální silniční sítě. Věnujte pozornost seznamu příjemců. Výbor dále jmenoval k 1. 2. 2011 Ing. Kláru Böhmovou ředitelkou Úřadu Regionální rady. Více tiskové zprávě.

Hrad Pořešín – romantická návštěva středověku (28/01/2011)

Novodobá historie provázanosti turistického ruchu s hradem Pořešín spadá do roku 2004, kdy vzniklo zmiňované občanské sdružení Hrady na Malši. Od tohoto data se stává hrad Pořešín na řece Malši stále známější turistickou destinací. Zřícenina hradu však nebyla na nápor turistů připravena a katastrofa v podobě sesuvu byla téměř nevyhnutelná. Z tohoto důvodu vznikl plán postupné konzervace. Projekt části konzervace hradu byl v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou přesahující 2 miliony korun.

Na seminářích pro žadatele jsme představili důležitá témata (27/01/2011)

Financování projektu a jeho etapizace, veřejná podpora, nebo způsobilost výdajů - toto jsou jen příklady témat, která se probírala na seminářích pro žadatele 13. výzvy ROP Jihozápad. Pro velký počet zájemců se v jeden den uskutečnily hned dva semináře. Na ranní seminář byli přizváni i novináři, aby si vyslechli prezentaci týkající se postupu hodnocení a výběru projektů ve vyhlášené 13. výzvě ROP Jihozápad. Prezentace ze seminářů si můžete prohlédnouit zde. Více informací o akci v tiskové zprávě.

Proplacení dotace ukončilo rekonstrukci divadla v Prachaticích (26/01/2011)

Proplacení dotace z ROP Jihozápad v těchto dnech definitivně ukončilo projekt „Rekonstrukce městského divadla Prachatice“. Ten znamenal pro budovu divadla dominující historickému centru spádového města na Velkém náměstí, kam proudí občané za jednáním na úřadech, do škol a zejména za kulturou, zásadní modernizaci. Divadlo získalo nové ozvučení, osvětlení, jednotky rekuperace vzduchu, bezbariérový přístup. Renovace se dočkalo také hlediště, šatny, sociální zařízení a došlo ke kompletní rekonstrukci fasády a interiérových prvků. Projekt byl v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 46 milionů korun.

Ve Strakonicích lze koupit vstupenky v automatu (25/01/2011)

Ostrý provoz samoobslužného kiosku na prodej vstupenek na kulturní akce či do kina bude zahájen v únoru v prostorách městského informačního centra v budově strakonické radnice na Velkém náměstí. Dotyková obrazovka umožní volbu představení, koncertu či filmu ze seznamu i výběr konkrétního sedadla. Současně bude možné si zde vyzvednout rezervované vstupenky. Automat završil projekt na podporu cestovního ruchu, jehož první částí bylo zavedení moderního pokladního systému v městském informačním centru, druhou částí je dnes již známý film Strakonice dnes. ROP Jihozápad přispěl na přístroj částkou přesahující 203 tisíc korun.

Webové stránky ROP Jihozápad navštívilo přes půl milionu uživatelů (24/01/2011)

Od spuštění v květnu 2007 navštívilo webové stránky Úřadu Regionální rady ke konci roku 2010 přes 540 tisíc uživatelů. Návštěvnost pravidelně dosahuje vrcholu v období probíhajících výzev a po zveřejnění jejich výsledků. S kladnou reakcí se setkala sekce Úspěšné projekty, nebo anketa, ve které zjišťujeme názory žadatelů a příjemců. Během své existence se naše webové stránky staly významným zdrojem informací pro žadatele, příjemce, sdělovací prostředky a veřejnost.

Do Kdyně za finskou saunou i tropickým deštěm (21/01/2011)

Podstatou projektu bylo vybudování unikátního vodního centra pro trávení volnočasových aktivit s názvem a současně marketingovou značkou "Centrum vodní zábavy Kdyně". Návštěvníci mohou využít víceúčelový bazén, vodní atrakce, perličkové lázně, nebo 60ti metrový tobogan řízený semaforem. Druhou částí centra je wellness s finskou saunou či

Hlasujte v nové anketě (20/01/2011)

V předchozí anketě jsme se vás ptali, zda vám vyhovuje nová podoba tiskového výstupu monitorovací zprávy v Benefitu. Z 41 hlasujících je se změnou spokojeno 26 tazatelů. Dnes se vás ptáme, jaké téma byste uvítali na seminářích pro příjemce 5., 6. a 11. výzvy, které pro Vás bude během února pořádat Úřad Regionální rady?

Proběhl 20. ročník Regiontouru (19/01/2011)

Na brněnském výstavišti proběhl ve dnech 13.-16. ledna 20. ročník mezinárodního veletrhu turistických možností Regiontour 2011. Expozice Plzeňského kraje opět nabídla mnoho zajímavostí a stejně jako loni byl její dominantou velký dřevěný pivovarnický sud pořízený v rámci projektu „Komplexní propagace Plzeňského kraje“ podpořeného v 2. výzvě ROP Jihozápad.

ROP Jihozápad očima kamery (18/01/2011)

Tentokrát se s kamerou podíváme na Výroční konferenci ROP Jihozápad 2010, která se v Plzni a Českých Budějovicích uskutečnila na přelomu listopadu a prosince minulého roku a která shrnula pokrok v realizaci ROP Jihozápad. Druhá reportáž nás zavede do Plzně, která 8. září loňského roku získala titul Hlavní evropské město kultury 2015. V rámci kandidatury realizovala západočeská metropole marketingový projekt zaměřený právě na propagaci města a vytvoření podmínek pro rozvoj jeho kulturního potenciálu. Projekt Komunikační kampaň města Plzně ke kandidatuře na titul Hlavní evropské město kultury 2015 byl z ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 9 milionů korun. Reportáže naleznete pod tímto odkazem.

Hodnocení projektů 11. výzvy ukončeno (17/01/2011)

Dne 7.1. 2011 došlo k ukončení poslední fáze procesu hodnocení projektů 11. výzvy. V rámci této výzvy byly hodnoceny projekty z oblasti podpory 1.1 - Modernizace regionální silniční sítě a 3.1 – Infrastruktura cestovního ruchu. O podpoře projektů doporučených k financování bude jednat Výbor Regionální rady koncem ledna. Do dvou pracovních dnů od zasedání Výboru bude na www.rr-jihozapad.cz zveřejněn seznam příjemců dotace. Všem neúspěšným žadatelům bude následně odesláno Oznámení o důvodech zamítnutí projektu společně s rozšířeným stanoviskem.

Holýšov zaujme novou radnicí (14/01/2011)

V rámci projektu „Revitalizace náměstí 5. května včetně občanské vybavenosti“ byla postavena nová budova radnice města Holýšov a upravena plocha náměstí včetně zpevnění chodníků a pojezdových ploch, vybudování parkovacích míst a osázení zeleně. V budově radnice se nachází pro obyvatele města nejvíce využívané služby a odbory městského úřadu. Vzniklo i místo s volně přístupným internetem, kontaktní místo městské knihovny a informační centrum. Projekt byl v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou přesahující 19,6 milionů korun.

Synergie v rámci investic a podpory cestovního ruchu (13/01/2011)

Koncem roku 2010 založilo několik plzeňských hoteliérů za podpory města Plzně a agentury Czechtourism obecně prospěšnou společnost Pilsen Convention Bureau,o.p.s. s cílem podpořit rozvoj kongresové, kulturní a zážitkové turistiky. Jejími dalšími členy se mohou stát zejména hotely, restaurace či kulturní zařízení, které působí na území města Plzně či Plzeňského kraje a disponují kongresovým potenciálem, nebo zajišťují služby související s kongresovou, zážitkovou či kulturní turistikou. Aktivita je příkladem synergického efektu podpory prezentace podnikatelských subjektů cestovního ruchu na jihozápadě Čech s investiční podporou rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v rámci oblastí podpory 3.1 a 3.3 z ROP Jihozápad.

Smlouvy v režimu „RIP“ uzavřeny před koncem roku (12/01/2011)

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad uzavřel před koncem roku 2010 všechny „Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP Jihozápad“ s novými žadateli, jejichž projekty byly přehodnoceny v rámci 5. výzvy a spadají do „Regionální investiční podpory“ (RIP). Pro příjemce to znamená, že nepřijdou o 6 % dotace v souvislosti se změnou intenzity podpory dle regionální investiční mapy pro projekty v režimu (RIP).

Přihlaste se na semináře pro žadatele 13. výzvy (11/01/2011)

V souvislosti s vyhlášenou 13. výzvou ROP Jihozápad připravujeme semináře pro žadatele do ROP Jihozápad pro vyhlášené oblasti podpory, které se uskuteční dne 26.1. od 9:00 hodin na obou územních pracovištích. Registrujte se do 21.1. na seminář v Českých Budějovicích a v Plzni.

V průběhu ledna může dojít ke zdržení proplácení žádostí o platbu (10/01/2011)

Upozorňujeme příjemce na možné zdržení plateb v délce několika týdnů, které se opakuje vždy na počátku roku a souvisí s administrativním postupem zajištění finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR. Převod tranše očekáváme na přelomu ledna a února. Poté bezodkladně začneme proplácet žádosti o platbu. Na požádání vystavíme příjemcům potvrzení pro banky o zpoždění platby ze strany Úřadu.

Krašovice nabízí větší komfort a bezpečí pro chodce i řidiče (07/01/2011)

Cílem projektu „Rekonstrukce a modernizace místních komunikací obce Krašovice“ bylo odstranění nevyhovujícího stavu páteřní části místních komunikací, které neodpovídaly platným normám ani požadavkům na bezpečnost dopravy. Rekonstrukce a modernizace dle současných požadavků zahrnovala vybudování chodníků a zvýšení parametrů průjezdnosti a bezpečnosti. Rekonstrukcí byly vyřešeny veškeré problémy spojené s dopravou v místě. Projekt byl v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou přesahující 16 milionů korun.

Veřejná prostranství na Pražském předměstí v Českých Budějovicích jsou obnovena (06/01/2011)

Rozsáhlá rekonstrukce veřejných prostranství a komunikací v oblasti vymezené českobudějovickými ulicemi Bedřicha Smetany, Skuherského a Jindřicha Šimona Baara byla s měsíčním předstihem dokončena. Oblast je v současné době v režimu předčasného užívání a kolaudace bude v průběhu ledna.

V rámci obnovy došlo k výměně stávajících vodovodních řadů, kanalizace i veřejného osvětlení. V ulici Skuherského byla souběžně realizována investice Teplárny České Budějovice, a.s. v podobě nového teplovodu. Projekt byl v rámci 4. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou přesahující 19,5 milionů

Výsledky letní fotosoutěže 2010 (05/01/2011)

Během letních měsíců minulého roku pořádal Úřad Regionální rady fotosoutěž, ve které jste nám zasílali své snímky projektů podpořených z ROP Jihozápad. Dnes Vám přinášíme galerii těch, které byly v této soutěži vyhodnoceny jako nejlepší. Autorům vítězných fotografií i všem ostatním účastníkům soutěže děkujeme!

Vyhlašujeme 13. výzvu ROP Jihozápad (04/01/2011)

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje 13. výzvu k předkládání projektových žádostí do oblastí podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě, 1.5 Rozvoj místních komunikací a 2.2 Rozvojové projekty spádových center. Projektové žádosti do 13. výzvy je možné předkládat počínaje dnešním dnem do 25. 3. 2011 do 12:00 hodin. Veškerou dokumentaci k výzvě naleznete v sekci Výzvy.

Plánovaná odstávka informačního systému Benefit7 (03/01/2011)

V úterý 4.1. 2011 proběhne pravidelná instalace aplikace Benefit7. Aplikace nebude přístupná od 8:00 do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Přihlaste se na seminář pro příjemce 11. výzvy (4/5/2011)

Úřad Regionální rady připravuje seminář pro příjemce 11. výzvy ROP Jihozápad, který se uskuteční dne 13. 5. v Českých Budějovicích a 16. 5. v Plzni. Seminář bude zaměřen na realizační fázi projektů, nejčastější pochybení, jejich předcházení a řešení. Pozvánky s podrobnostmi a internetový přihlašovací formulář naleznete pod tímto odkazem.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

Recepce tel: +420 389 058 600

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.