Zvýšení kvality veřejné dopravy v Plzeňském kraji

Žadatel:Plzeňský kraj
Celkové výdaje projektu:10 257 782,40 Kč
Výše podpory z ROP JZ:9 488 448,43 Kč
Termín realizace:03/2011 – 12/2011

Příprava projektu

Projekt byl zaměřen na vybavení klíčových přestupních terminálů v Plzeňském kraji moderními informačními systémy. Jednalo se o nákup 23 informačních tabulí, které poskytují informace o všech dopravcích dané lokality.

Přínosem projektu je zvýšení komfortu cestujících a zároveň usnadnění jejich orientace při přestupu. Veškerá data o jízdních řádech a aktuálních zpožděních se zároveň zveřejňují na webových stránkách.

Informační systém umožňuje vzájemnou informovanost jednotlivých dopravců a rozšiřuje tak možnosti řešení nenadálých situací ve veřejné dopravě.

Tento projekt je v Plzeňském kraji pilotní. Stává se tak vzorovým modelem řešení informačních systémů v rámci integrovaných dopravních systémů krajů, o jehož využití už projevily zájem další kraje, např. Karlovarský.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Na panelech v Rokycanech, Nýřanech, Domažlicích, Klatovech, Přešticích, Sušici, Nepomuku, Nezvěsticích, Blovicích a v Plzni na hlavním a centrálním autobusovém nádraží najdou cestující přehledné informace o odjezdech navazujících spojů různých druhů veřejné dopravy.

„V Plzeňském kraji máme instalovány panely v deseti stanicích a už teď máme pozitivní ohlasy od cestujících. Když přijede cestující vlakem, hned při odchodu z nádraží uvidí přestupní informace o navazujícím spoji buď integrované nebo autobusové dopravy,“ uvádí Vladimír Kostelný, ředitel Krajského centra osobní dopravy ČD v Plzni.

„V záhlaví každého panelu je uvedeno číslo spoje, symbol bezbariérovosti, cílová stanice, informace o tom, přes které obce a města spoj jede, pravidelný čas odjezdu, aktuální zpoždění a nástupiště, kolej či stanoviště odkud spoj odjede,“ popisuje výčet užitečných informací pro cestující jednatelka a ředitelka společnosti POVED Zdeňka Kmochová.

„Nově se také informace zobrazené na jednotlivých panelech prezentují na portálu Plzeňského kraje v kategorii Jízdní řády. Cestující veřejnost tak může zjistit pomocí portálu aktuální zpoždění spojů přes internet v počítači nebo na mobilním telefonu. V tomto směru patříme ke špičce, dál je asi jen Jihomoravský kraj,“ dodává 1. náměstek hejtmana Plzeňského kraje Jaroslav Bauer.

Kontrola

ÚRR provedl doposud celkem 4 kontroly projektu. Všechny prokázaly bezproblémový průběh realizace projektu.

Ukončení projektu

Informační panely jsou v Plzeňském kraji v provozu od konce loňského roku. Projekt byl ukončen na počátku letošního roku a dotaci obdržel Plzeňský kraj v říjnu 2012.

http://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/plzen-mesto/2058-9525-informacni-panely-zvysi-komfort-cestovani-v-plzenskem-kraji.html

Fotodokumentace

-popis- -popis-

poslední aktualizace: 6.12.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.