Sv. Jakub v Žebnici

Žadatel:Římskokatolická farnost Plasy
Celkové výdaje projektu:4 301 736 Kč
Výše podpory z ROP JZ: 3 717 404 Kč
Termín realizace:04/2009 – 10/2010

Příprava projektu

Občanské sdružení Jakub Větší vzniklo v roce 2003, v době, kdy byl na nezbytné kroky vedoucí k záchraně kostela nejvyšší čas. Jako první se jeho členům podařilo obnovit varhany, které už skoro nehrály. Od té doby se v Žebnici konají pravidelně koncerty. Členové sdružení pracují zdarma. „Jde o dobrou věc a o udržení této dominantní památky pro příští generace. Největší naší starostí je získávání financí na opravy a jejich využití. Tato jedinečná památka by měla být prezentována v dobrém stavu,“ dodává předseda sdružení Josef Urban.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Obnova a dokončení oprav kostela Sv. Jakuba Většího v Žebnici v Plasích, které projekt zahrnoval, byly završením dlouholeté práce žadatele a jeho partnerů při péči o tuto mimořádnou kulturní památku. Jejich snahou bylo otevřít kostel pro návštěvníky a využít ho pro turistický ruch, neboť obcí prochází řada turistických tras a cyklotras. Celá oblast Plaska a severního Plzeňska je proslulá množstvím kulturních památek, které však dnes ještě nejsou příliš turisticky doceněny. Plasy jsou přitom významné kulturní, vzdělanostní a rekreační středisko s dominantou barokního konventu, bývalého cisterciáckého kláštera.

Kostel sv. Jakuba je významnou nemovitou kulturní památkou, která prošla složitým historickým i stavebním vývojem od 13. století do dnešní doby. Projekt zahrnoval restaurátorské práce na nástropních a nástěnných malbách v interiéru kostela a další restaurátorské práce a opravy a provedení vestavěné mříže pro přístup návštěvníků po celý rok. Dominantou věže kostela se stal nový kříž spolu s takzvanou cibulí, v níž byly uloženy například dokumenty o opravách stavby.

„V současnosti je stavba zvenku opravena, dokončena je obnova fasády včetně střešního pláště, opraveny jsou dveře, okna a veškeré kamenné prvky. Vyrobit jsme nechali také repliky soch svatého Petra a Pavla na kostelní věži. Stavbu jsme také nechali odvodnit,“ konstatoval za Občanské sdružení Jakub Větší jeho předseda Josef Urban.

Služba příjemci

Zástupci občanského sdružení aktivně komunikují s Úřadem Regionální rady.

Kontrola

Ze strany úřadu Regionální rady bylo provedeno 6 kontrol – všechny konstatovaly bezproblémový průběh realizace projektu.

Doplňující informace: http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/zebnicky-svaty-jakub-dostava-svoji-puvodni-podobu.html

http://plzensky.denik.cz/multimedia/galerie/1463875.html

Ukončení projektu

Projekt byl ukončen v říjnu roku 2010. ROP Jihozápad proplatil projekt příjemci v březnu roku 2011.

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.