Sušice – S.I.R.K.A (Sušická regionální kulturní aula)

Žadatel:město Sušice
Celkové výdaje projektu:44 080 185,60 Kč
Výše podpory z ROP JZ:33 135 596,97 Kč
Termín realizace:07/2011 – 08/2012

Příprava projektu

Projekt "Sušická regionální kulturní aula" řešil doplnění systému občanské vybavenosti města o moderní kulturní a vzdělávací středisko, které bude víceúčelovým sálem, v němž se bude hrát místní ochotnické divadlo, promítat filmy, pořádat koncerty sušických sborů a muzikantů a výstavy lokálního významu, přednášky a semináře pro školy i místní seniory. Cílem projektu bylo vytvořit moderní odstupňovaný sál, který v oblasti kulturně-společenské významně přispěje k rozvoji dobrých životních podmínek v Sušici. Specifickým cílem projektu bylo zlepšení stavu občanského vybavení města v oblasti kultury jeho rozšířením o moderní víceúčelový sál, který bude přístupný v celém rozsahu imobilním osobám a bude mít multifunkční a multimediální vybavení moderního digitálního kina.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 6. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Dominantou budovy je nyní její zvlněná fasáda z nerezového perforovaného plechu. Koncept a vnitřní uspořádání vychází z jednoho multifunkčního sálu, který disponuje, kromě moderního vybavení pro promítání filmů i technikou vhodnou pro širší využití – divadelní a taneční představení, besedy, přednášky, konference, hry a další. Technologie kina je plně digitální. Sál disponuje kapacitou 217 míst. Větší komfort divákům nabízí pohodlné čalouněné sedačky, z toho 20 míst představují oblíbené 'dvojsedačky' (deset dvousedadel). Provozovatelem kina je Sušické kulturní centrum p.o., které zde má své kanceláře. V prvním patře se nachází Galerie výtvarného umění a celé příjemné prostředí dotváří Kavárna s celodenním provozem a možností rychlého občerstvení nebo připojení k Wifi.

Kontrola

Projekt doposud podléhal 4 kontrolám ze strany ÚRR. Všechny kontroly proběhly v pořádku.

Ukončení projektu

Projektové práce skončily v září loňského roku, město předložilo monitorovací zprávu s žádostí o platbu v listopadu. ÚRR proplatil dotaci v prosinci 2012.

http://www.kinosusice.cz/cz/o-kine

Fotodokumentace

--popis obrázku-- --popis obrázku--

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.