Sportovně rekreační komplex Borek

Žadatel:obec Borek
Celkové výdaje projektu:33 762 109 Kč
Výše podpory z ROP JZ:31 229 951 Kč
Termín realizace:05/2012 – 06/2014

Příprava projektu

Projekt Sportovně rekreačního komplexu Borek zkvalitnil životní prostředí a nabídku volnočasových aktivit v obci Borek a blízkém okolí.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 6. výzvy ROP NUTS II Jihozápad

Realizace projektu

Smyslem projektu bylo vytvořit podmínky pro rozvoj sídelních funkcí obce a její občanské vybavenosti. Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění životního prostředí a nabídky volnočasových aktivit pro občany obce Borek a okolních obcí. Toho bylo dosaženo prostřednictvím výstavby zcela nového bazénu v rámci projektu Sportovně rekreační komplex Borek. Přínosem tohoto projektu je zkvalitnění stávající infrastruktury, která tak vytváří ucelenou nabídku volnočasových aktivit. Účelem projektu bylo zvýšit atraktivitu obce, úroveň životních podmínek obyvatel a zlepšení vybavenosti obce pro volnočasové aktivity.

Kontrola

U projektu proběhlo celkem sedm kontrol. Čtyři byly kontroly administrativní a tři kontroly fyzické přímo na místě

Ukončení projektu

Realizace projektu byla ukončena v červnu roku 2014

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.