Společensko-kulturní centrum města Kasejovice

Žadatel:Město Kasejovice
Celkové výdaje projektu:12 281 839,50 Kč
Výše podpory z ROP JZ:10 637 298,99 Kč
Termín realizace:14. 7. 2008 – 31. 1. 2010

Příprava projektu

Podle slov Bc. Marie Čápové, vedoucí projektového týmu a starostky Města Kasejovice, projektovou žádost zpracovával příjemce sám.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Obsahem projektu byla rekonstrukce budovy bývalé školy na společensko-kulturní centrum města Kasejovice. Budova, postavená v roce 1866, se nachází v centru města na náměstí, jehož je neoddělitelnou součástí. Během předešlých let byly v budově prováděny pouze nejnutnější opravy k zachování výuky nižšího stupně základní školy. Před deseti lety spadla část stropů, střecha s komíny byla v havarijním stavu, sociální zařízení neodpovídalo hygienickým požadavkům a požárním normám. Projektem byla tedy řešena celková rekonstrukce budovy na společensko-kulturní a vzdělávací centrum.

„Projekt má pozitivní dopad na všechny věkové kategorie – prostory centra využívá Klub otevřených dveří pro děti a mládež, Klub seniorů „Babí léto“ a Mateřské centrum „Sedmikráska“. Byla sem přemístěna z nevyhovujících prostor i městská knihovna s veřejným internetem. V I. poschodí vznikly prostory pro pořádání různých kulturních akcí – koncertů, školních akademií, přednášek, seminářů a vzdělávacích akcí – Univerzita třetího věku pro seniory a starší. Je zde i obřadní místnost pro svatební obřady a vítání občánků. Uskutečněný projekt má velmi pozitivní význam pro zlepšení občanské vybavenosti a vliv na společenský a kulturní život občanů z regionu Kasejovicka,“ uvedla dále k celému projektu M. Čápová.

Služba příjemci

„Zúčastnila jsem se dvou seminářů pořádaných ÚRR. Se spoluprací s ÚRR jsme byli spokojeni, počáteční školení po podpisu Smlouvy bylo velmi užitečné, pracovníci ÚRR byli vždy ochotní odpovědět na naše dotazy,“ sdělila nám starostka města.

Kontrola

V rámci projektu byla provedena dne 17. 7. 2008 fyzická kontrola ex-ante, dále čtyři administrativní kontroly interim a v souvislosti s ukončením projektu také dne 21. 1. 2010 fyzická kontrola interim. Všechny kontroly shledaly, že realizace projektu probíhá dle projektové žádosti.

Ukončení projektu

Fyzická realizace tohoto dvouetapového projektu byla ukončena dne 31. 1. 2010, Žádost o platbu, předložená s 1. etapovou monitorovací zprávou, byla proplacena dne 10. 7. 2009, Žádost o platbu, předložená společně se závěrečnou monitorovací zprávou, bude v nejbližších dnech proplacena.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.