Rozvoj volnočasových aktivit na sídlišti Chmelnice v Přešticích

Žadatel:Město Přeštice
Celkové výdaje projektu:8 099 207 Kč
Výše podpory z ROP JZ:7 388 769 Kč
Termín realizace:03/2009 – 10/2010

Příprava projektu

Záměr vybudovat na tomto místě park a sportovní hřiště byl součástí projektové dokumentace regulačního plánu Rozvojová zóna Přeštice – Severní předměstí, který byl schválen v roce 2005. V roce 2007 nechalo město vypracovat Studii proveditelnosti pro park Chmelnice v Přešticích, která byla podpořena částkou 50 000,-Kč z fondů EU přes MŽP. Po projednání dvou variant podoby parku s veřejností nechalo město v druhé polovině roku 2007 zpracovat projektovou dokumentaci vítězné varianty pro územní a stavební řízení parku a sportovního hřiště, která byla přílohou žádosti o dotaci přes Operační program Životní prostředí. Se žádostí, kterou si město v r.2007 napsalo samo, uspělo v tom směru, že z OPŽP byla podpořena výsadba zeleně v novém parku. V roce 2008 si město najalo agenturu, která napsala žádost do ROP na podporu výstavby parku a sportovního hřiště s názvem Rozvoj volnočasových aktivit na sídlišti Chmelnice v Přešticích, a s touto žádostí o podporu v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad město uspělo.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Na severním předměstí Přeštic v lokalitě Na Chmelnicích vyrostl mezi panelovými domy a rodinnými domky sídliště Palackého kopeček. Zde se město Přeštice rozhodlo vybudovat park s chodníčky a in-line dráhou, dětské hřiště s pískovištěm a houpačkami a sportovní hřiště s umělým povrchem. Celý prostor je řešen jako bezbariérový. Obyvatelé této lokality zde mohou aktivně trávit čas s dětmi – v létě na hracích plochách, v zimě pak na umělém kopečku při sáňkování. Projekt umožnil plnohodnotně využít prostor v hustě obydlené lokalitě města Přeštice.

Služba příjemci

V průběhu realizace projektu získávalo město potřebné informace telefonicky, e-mailem i osobní konzultací na Úřadu Regionální rady na pobočce v Plzni. Komunikace byla operativní, racionální a pomohla ke zdárnému provedení projektu. S úrovní poskytovaných informací jsme byli velmi spokojeni.

Kontrola

V rámci projektu bylo provedeno pět kontrol.

Ukončení projektu

Fyzická realizace projektu byla ukončena v říjnu 2010. Finanční prostředky dotace byly městu proplaceny v dubnu 2010 za 1.etapu a v květnu 2011 za 2.etapu projektu.

http://www.prestice-mesto.cz/mesto/dotace/dotace_chmelnice.html

Fotodokumentace

Hřiště Chmelnice v Přešticích Hřiště Chmelnice v Přešticích Hřiště Chmelnice v Přešticích

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.