Sociálně terapeutické dílny a stacionář Pohodička

Žadatel:Oblastní Charita Rokycany
Celkové výdaje projektu:7 596 556 Kč
Výše podpory z ROP JZ:6 371 145,73 Kč
Termín realizace:6.3.2008 – 14.4.2009

Příprava projektu

Záměr projektu podmínila alarmující mezera v nabídce sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením v širokém okolí Rokycan. Smyslem projektu je pomoci dorostu, mladším dospělým a dospělým lidem se středním a těžkým stupněm mentálního a kombinovaného postižení , jejichž omezení jim nedovolí plně se zapojit do práce a potřebují pracovní aktivitu zkombinovat s možností rehabilitace a relaxace.

V přípravné fázi projektu byl Oblastní charitě Rokycany Městem Rokycany zapůjčen objekt pro vybudování dílen a stacionáře.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci druhé výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Realizací projektu došlo k rekonstrukci objektu a vybavení budovy (stacionář, kuchyňka, šatna, počítačová učebna, tkalcovna, keramická dílna, kanceláře a pracovny specializovaných odborníků, hygienické místnosti), v níž jsou provozovány Sociálně terapeutické dílny a stacionář Pohodička.

Zařízení je určeno pro dorost (15-18 let), mladší dospělé (19-26) a dospělé lidi (27-64) s mentálním a kombinovaným postižením.

Ve vzniklé sociálně terapeutické dílně a stacionáři tak bude moci 10 klientů s těžkým stupněm postižení zkombinovat práci v dílnách s rehabilitací a odpočinkem ve stacionáři. Dalším 10 lidem se středním stupněm postižení a prokázanou schopností vyššího pracovního výkonu je poskytnuto v tkalcovské a keramické dílně chráněné pracovní místo.

Součástí služeb o postižené je odborná pomoc logopeda, psychologa, pedagoga a zdravotního pracovníka.

Symbolem celého zařízení se podle slov ředitelky OCH Rokycany stal motýl, který má představovat nastolenou pohodu.

Služba příjemci

Jak uvedla Ing. Alena Drlíková, vedoucí projektu a ředitelka OCH Rokycany, žádost si příjemce zpracovával sám na základě dlouhodobého záměru. „ Velmi nám pomohly konzultace, kterých jsme se účastnili na ÚRR, pracovníci úřadu se nám vždy snažili vyjít vstříc, účastnili jsme se rovněž semináře pořádaného ÚRR“, sdělila dále Drlíková

Kontrola

V rámci projektu proběhly tři administrativní a 4.6.2009 také fyzická kontrola INTERIM se závěrem, že realizace projektu probíhá dle projektové žádosti. Přijatá nápravná opratření byla v řádném termínu splněna.

Ukončení projektu

Fyzická realizace projektu byla ukončena 14.4.2009, příjemcem byla předložena závěrečná monitorovací zpráva se žádostí o platbu, která byla dne 24.6.2009 proplacena.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.