Revitalizace víceúčelového hřiště ve sportovně-rekreačním areálu města Veselí nad Lužnicí

Žadatel:Město Veselí n. Lužnicí
Celkové výdaje projektu:10 32 2221,20 Kč
Výše podpory z ROP JZ:9 346 129,29 Kč
Termín realizace:04/2011-08/2011

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 6. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Smyslem projektu byla revitalizace víceúčelového hřiště ve sportovně-rekreačním areálu města Veselí nad Lužnicí. V rámci projektu vznikla tři samostatná víceúčelová hřiště pro potřeby obyvatel města a jeho okolí. Plocha víceúčelového hřiště je rozdělena na tři hřiště, každé s jiným povrchem, na kterých jsou hřiště na malou kopanou, tenis, volejbal, nohejbal a basketbal. Hřiště je možné používat nejen pro četné sportovní aktivity, ale i k tanečním vystoupením a různým kulturně-společenským akcím organizovaných městem Veselí nad Lužnicí a okolními spádovými obcemi.

Kontrola

Projekt podléhal 3 kontrolám, obě konstatovaly soulad realizace projektu s podmínkami ROP Jihozápad.

Ukončení projektu

Realizace projektu proběhla během roku 2011. Projekt byl administrativně ukončen v září a dotace byla příjemci proplacena na začátku prosince téhož roku. Více informací naleznete zde

Fotodokumentace

--popis obrázku--

Fotografie Táborský deník

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.