Rekonstrukce Denního stacionáře Človíček

Žadatel:Diakonie ČCE – středisko v Plzni
Celkové výdaje projektu:4 122 976 Kč
Výše podpory z ROP JZ:3 499 515,69 Kč
Termín realizace:6/2008 – 02/2009

Příprava projektu

Stacionář Človíček poskytuje ambulantní služby pro děti a mládež s těžkým kombinovaným postižením a pro mladé lidi a dospělé s mentálním postižením nebo s kombinací mentálního a tělesného postižení.

Projekt rozšíření a zkvalitnění služeb stacionáře, na který plzeňský stacionář získal dotaci z ROP Jihozápad ve výši 87 procent celkových nákladů, reaguje na poptávku po ambulantních službách pro děti a mladé lidi s kombinovaným postižením v Plzni a okolí.

„Na přípravu projektu jsme si najali externího projektového manažera. Se žádostí o dotaci jsme uspěli hned napoprvé,“ řekl vedoucí projektového týmu Roman Hajšman.

Předložení projektu

Projekt byl předložen do 2. výzvy ROP Jihozápad.

Realizace projektu

Plzeňský Denní stacionář Človíček, který je jediným zařízením svého druhu v Plzeňském kraji, výrazně zlepšil komfort služeb pro své klienty. Umožnila mu to dotace z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad ve výši takřka 3,5 milionu korun.

Peníze z evropských fondů posloužily mimo jiné k rozšíření vnitřních prostor stacionáře a zvýšení jeho kapacity. Projekt ale zároveň zahrnoval instalaci speciálního transportního a zvedacího systému pro imobilní osoby, který výrazně zvýší bezpečí a pohodlí klientů v prostorách celého zařízení.

Projekt s celkovými náklady přes 4 miliony korun počítal i se zvýšením bezpečnosti při zavírání a otevírání oken a nákupem nového nábytku a informačních technologií.

Služba příjemci

„S Úřadem regionální rady komunikoval najatý projektový manažer, nezmínil se nám ale o jakýchkoliv problémech. Předpokládám tedy, že komunikace probíhala bez potíží,“ sdělil vedoucí projektového týmu Roman Hajšman.

Kontrola

Vyúčtování jsme podali začátkem letošního ledna,“ upřesnil vedoucí projektového týmu Roman Hajšman.

Kontrola interim, která proběhla 24. a 25. 2. 2009, neodhalila žádné závažné nedostatky.

Ukončení projektu

Subjekt předložil závěrečnou monitorovací zprávu se žádostí o platbu.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.