Rekonstrukce budovy Regionálního muzea v Českém Krumlově

Žadatel:Regionální muzeum v Českém Krumlově
Celkové výdaje projektu:16 033 265,55 Kč
Výše podpory z ROP JZ:12 344 547,50 Kč
Termín realizace:8/2008 – 4/2011

Příprava projektu

Budova Regionálního muzea v Českém Krumlově je významnou historickou památkou a vyžadovala po více než 30 letech celkovou rekonstrukci. Muzeum proto připravilo projekt rekonstrukce hlavní budovy, jehož součástí bylo i zvýšení bezpečnosti sbírek, objektu, návštěvníků a zajištění úspornosti provozu muzea. Cílem projektu bylo zlepšit stav budovy muzea, jako významného kulturně-historického dědictví a rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu Českokrumlovsko.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Vzhledem k rozsáhlosti rekonstrukčních prací, byl projekt rozdělen na dvě části. Práce první etapy (rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů a systémů) probíhaly uvnitř budovy a na celý rok 2009 znemožnily normální návštěvnický provoz muzea.

„První etapa projektu byla namířena na práce uvnitř objektu. Jednalo se v podstatě o souhrn čtyř stavebních akcí v jedné – kompletní rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení, celková oprava elektrického zabezpečovacího zařízení, instalace nové požární signalizace a strukturované kabeláže, která propojuje celý objekt od půdy po podzemní podlaží,“ vyjmenoval ředitel českokrumlovského muzea Petr Jelínek.

Druhá etapa byla zaměřena na stavební úpravy exteriéru budovy - přebudování přístupu do bývalé Seminární zahrady a do suterénu muzea a celkovou opravu fasády.

„Druhá etapa probíhala již v době vrcholící turistické sezony ve městě. Tudíž jsme museli všechny práce provádět a koordinovat s ohledem na čilý turistický ruch,“ doplnil Mgr. Ivan Slavík, pověřený zástupce ředitele muzea.

Kontrola

Projekt za dobu své realizace podléhal 7 kontrolám ze strany ÚRR Jihozápad. Projekt byl realizován v souladu s projektovou žádostí.

Ukončení projektu

Projekt byl ukončen v září loňského roku, finanční prostředky získal z ROP Jihozápad na konci roku 2012. http://www.museum-krumlov.eu/rekonstrukce.html

Fotodokumentace

--popis obrázku-- --popis obrázku--

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.