Rekonstrukce a rozšíření stávajícího lyžařského areálu Libínské Sedlo I. etapa

Žadatel:Tělovýchovná jednota Libín 1096 o.s.
Celkové výdaje projektu: 5 777 662,00 Kč
Výše podpory z ROP JZ: 4 096 432,87 Kč
Termín realizace:6/2011 – 1/2012

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Lyžařský areál Libínské sedlo je zatím jediné zařízení tohoto druhu na Prachaticku. Sjezdovky jsou vhodné jak pro začínající lyžaře každého věku, tak i pro zkušenější lyžaře, kteří nechtějí jezdit za lyžováním daleko a spokojí se s kratší sjezdovkou bez dlouhých front. Ideální podmínky zde naleznou rodiny s malými dětmi, pro které je k dispozici lyžařská školička pod vedením zkušených instruktorů. Díky projektu je v areálu nový systém zasněžování, který zajistí prodloužení zimní sezony o přibližně 1 - 2 měsíce a vypomůže ve dnech, kdy nejsou dostatečné přirozené sněhové podmínky. Vedle zasněžování byl také instalován nový vlek, který zvýší přepravní kapacitu a bezpečnost lyžařů. Přibyly zde také turnikety. Obsluha areálu má k dispozici nový počítač a speciální techniku, která slouží k údržbě pronajatého areálu během celého roku.

Kontrola

Projekt podléhal prozatím 4 kontrolám ze strany ROP Jihozápad. Kontroloři ÚRR shledali průběh realizace projektu za bezproblémový.

Ukončení projektu

Další informace o lyžařském areálu naleznete na http://skilibin.webnode.cz.

Fotodokumentace

--popis obrázku-- --popis obrázku--

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.