Rekonstrukce Sokolovny

Žadatel:Obec Kařez
Celkové výdaje projektu:19 213 688 Kč
Výše podpory z ROP JZ:17 772 661 Kč
Termín realizace:4. 9. 2008 - 7. 5. 2009

Příprava projektu

Přípravné práce započaly již v lednu 2008. Na základě průzkumu veřejného mínění se zastupitelstvo Obce Kařez usneslo, že objekt Sokolovny potřebuje rekonstrukci, aby mohl sloužit svému účelu. Žádost o dotaci si vypracovala sama Obec Kařez, jak nám sdělil starosta obce, Václav Krofta.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci druhé výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Objekt Sokolovny je jediným objektem v širokém okolí, který občanům nahrazuje a poskytuje vyžití v oblasti kulturní, sportovní a společenské.

Hlavní smyslem projektu je tedy zachovat, rozšířit a obnovit řadu služeb a aktivit souvisejících s budovou Sokolovny Kařez. Ta svým smyslem využití již delší dobu nebyla plnohodnotně využívána díky neodpovídajícímu technickému a technologickému stavu.

Projekt řeší komplexní rekonstrukci objektu, který tak bude moci sloužit široké veřejnosti. V objektu vzniklo zázemí se sociálním zařízením nejen pro sportovce, ale i klubovny pro místní spolky hasičů, myslivců, rybářů, kteří se věnují dětem. Dále zde mají klubovnu dětský turistický kroužek a divadelní kroužek. Vzniklo zde také zázemí-šatny pro žáky místní školy v době hodin tělesné výchovy.

Dále projekt řeší zařazení lidí s handicepem, starších či rodičů s dětmi. Smyslem projektu je nejen zlepšit vybavenost obce pro využívání místních občanů, ale i občanů ze spádových oblastí a dále zpřístupnit stejné kulturní, sportovní a společenské vyžití pro ostatní skupiny lidí.

„Obecní sokolovna byla ve zchátralém a nefunkčním stavu. Dnes tako krásně zrekonstruovaná sokolovna je a bude plně využívána místními a přespolními obyvateli všech věkových kategorií,“ uvedl Krofta.

Služba příjemci

Podle slov starosty obce k úspěšné rekonstrukci sokolovny přispěla spolupráce občanů a všech subjektů, kteří byli jakoukoli měrou zapojeni a zainteresováni do projektu. „Za to jim patří velké poděkování, stejně jako pracovníkům ÚRR v Plzni, se kterými byla dobrá spolupráce. Využili jsme metodickou pomoc v rámci projektu, osobních, telefonických i e-mailových konzultací a v neposlední řadě i semináře pro příjemce,“ konstatoval Krofta.

Kontrola

V rámci projektu proběhly dvě administrativní a 7.7.2009 také fyzická kontrola INTERIM které shledaly, že realizace projektu probíhá dle projektové žádosti.

Ukončení projektu

Fyzická realizace projektu byla ukončena 7.5.2009 vydáním kolaudačního rozhodnutí, žádost o platbu předložená se závěrečnou monitorovací zprávou bude v nejbližší době proplacena.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.