Přístavba pavilonu akutní medicíny a porodnice

Žadatel:Nemocnice Tábor, a. s.
Celkové výdaje projektu:162 865 683,24 Kč
Výše podpory z ROP JZ:67 339 930,10 Kč
Termín realizace:29. 2. 2008 – 29. 5. 2009

Příprava projektu

Nemocnice Tábor, a.s. je druhou největší jihočeskou nemocnicí. Její technický stav však neodpovídal moderním požadavkům (objekty nebyly zcela bezbariérové, docházelo k plýtvání energiemi, atd.). Toto bylo jedním z hlavních důvodů plánované realizace její přístavby. Podle slov Ivy Svobodové, administrátorky projektu, byla samotná projektová žádost zpracována ve spolupráci s externí zpracovatelskou firmou.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Projekt řeší problematiku akutní medicíny a porodnictví. Nová budova slouží především k ošetření akutních stavů chirurgické povahy (1.NP), např. úrazů, a to v chirurgických a ortopedických ambulancích. Vedle akutních stavů je v nové budově též porodnice (2.NP). Druhou cílovou skupinou jsou tedy rodičky, a to ať v předporodní fázi (pravidelné kontroly) přes vlastní porod (zvolenou metodou) až po poslední fázi, kterou je pobyt na lůžkovém oddělení, tzv. šestinedělí, včetně možnosti pobytu doprovodu spolu s maminkou i dítětem.

„Hlavním přínosem projektu je výstavba nového pavilonu akutní medicíny a porodnice s celkovou plochou více než 3 300 m2. Předmětem projektu bylo výhradně provedení stavebních prací. Dokončení modernizace nemocnice nepocítí jen pacienti, ale i zdravotnický personál. Nové uspořádání umožní pohodlnější a rychlejší obsluhu pacientů, lepší zásobování, nekřížení jednotlivých provozů a lepší přístup sanitek. Nové prostory porodnice a šestinedělí zaručují vysoký standard pro pobyt rodiček a jejich dětí v naší nemocnici,“ zhodnotila realizaci projektu Iva Svobodová.

Služba příjemci

„Využili jsme možností konzultací s pracovníky ÚRR, s pracovníky úřadu jsme byli velmi spokojeni,“ sdělila nám Svobodová.

Kontrola

V rámci projektu byla provedena 1. 8. 2008 fyzická kontrola ex-ante; dvě fyzické kontroly interim ve dnech 19. 12. 2008 a 3. 9. 2009 a v souvislosti s ukončením projektu také administrativní kontrola interim. Všechny kontroly byly ukončeny se závěrem, že realizace projektu probíhá dle projektové žádosti.

Ukončení projektu

Fyzická realizace projektu byla ukončena dne 29. 5. 2009, Žádost o platbu, předložená v řádném termínu společně se Závěrečnou monitorovací zprávou, byla příjemci proplacena dne 30. 9. 2009.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.