Nákup 14 trolejbusů

Žadatel:Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Celkové výdaje projektu:227 128 569 Kč
Výše podpory z ROP JZ:70 383 600 Kč
Termín realizace:05/2009 – 06/2012

Příprava projektu

Projekt řeší problém současného stavu veřejné dopravy v Českých Budějovicích, která z hlediska dopravních prostředků neodpovídá technickým možnostem a potřebám cestujících. Výrazně zastaralý vozový park vyžaduje zásadní přestavbu. Projekt je zaměřen na technické, organizační, věcné, ekologické a další aspekty spojené s nákupem 14 trolejbusů pro provozování městské hromadné dopravy a to mj. v souvislosti s elektrifikací páteřové autobusové linky č. 1 MHD v Českých Budějovicích. Nové trolejbusy postupně nahradí již dosluhující vozy Škoda 15Tr, které byly pořízeny na počátku devadesátých let a v poslední době rostly náklady na jejich údržbu.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 7. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Smyslem projektu byla modernizace vozového parku Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. Z dotace bylo nakoupeno 14 nízkopodlažních kloubových trolejbusů pro provozování městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích.

Realizace projektu se zaměřuje na zvyšování komfortu cestování veřejnou dopravou i pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace, a také ke snižování negativního vlivu veřejné dopravy na životní prostředí. To vše mj. přispěje ke zlepšení image veřejné dopravy a zájmu o ni.

Kontrola

ÚRR provedl doposud celkem 9 kontrol v průběhu realizace projektu – z toho 4 kontroly fyzické, ostatní administrativní. Všechny prokázaly bezproblémový průběh realizace projektu.

Ukončení projektu

Projektové práce skončily v červnu letošního roku, v červenci byl projekt ukončen i administrativně a dopravní podnik podal závěrečnou monitorovací zprávu se žádostí o platbu. Ta byla proplacena ze strany úřadu v srpnu 2012.

http://www.dpmcb.cz/projekty-srop/ http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/doprava/do-ulic-vyjelo-pet-novych-trolejbusu-mesto-nakupem-usetrilo.html http://www.mestocb.cz/cz/zivotni-prostredi-bydleni-doprava/aktuality/stranky/do-ulic-vyjelo-devet-novych-trolejbusu.aspx

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.12.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.