Modernizace vybavení – endoskopické přístroje

Žadatel:Nemocnice Sušice o.p.s.
Celkové výdaje projektu:994 000 Kč
Výše podpory z ROP JZ:919 450 Kč
Termín realizace:01. 2. 2008 – 31. 1. 2009

Příprava projektu

Cílem projektu byla modernizace vybavení endoskopického pracoviště Nemocnice Sušice pořízením dvou nových endoskopů (gastroskop, kolonoskop).

Předložení projektu

Projekt byl předložen do 3. výzvy ROP Jihozápad.

Realizace projektu

Současný stav zdravotnické infrastruktury v regionu je nevyhovující. Fungování Nemocnice Sušice o.p.s. je sice stabilní, ovšem vybavenost některými přístroji nevyhovovala současným požadavkům na poskytování zdravotní péče na úrovni dnešních standardů. Důsledkem jsou omezené možnosti zvyšování kvality všech zdravotnických činností.

Endoskopické pracoviště v Nemocnici Sušice bylo vybaveno zastaralou a provozně nevyhovující endoskopickou technikou. Základní důraz při přípravě tohoto projektu byl kladen proto na zavedení nejmodernějších diagnostických technologií s cílem maximálního zkvalitnění diagnostického procesu. Důsledkem je celkové zkvalitnění léčby pacientů s důrazným těžištěm na složku zdravotní prevence. Zlepšením kvality diagnostickoterapeutického procesu a tím i kvality poskytování všech našich zdravotnických služeb dochází k celkovému poklesu nákladů na zdravotní péči a ke zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva včetně snížení průměrného počtu dnů pracovní neschopnosti.

Služba příjemci

Projektovou žádost zpracovával realizační tým nemocnice bez účasti externího zpracovatele. „Na počátku přípravy projektu jsme byli bez zkušeností, proto jsme se zúčastnili všech pro nás důležitých seminářů a přípravu projektu jsme osobně konzultovali. Spolupráce s územním pracovištěm v Plzni byla na dobré úrovni,“ uvedla manažerka projektu Gabriela Tomanová z Nemocnice Sušice.

Kontrola

U příjemce proběhly následující kontroly:

  • administrativní kontrola interim s proplácením (9. 2. 2009),
  • fyzická kontrola interim (4. 3. 2009).

U obou kontrol nebyly zjištěny žádné nedostatky nebo nesrovnalosti.

Ukončení projektu

Subjekt předložil závěrečnou monitorovací zprávu se žádostí o platbu (2. 2. 2009).

  • Ukončení realizace projektu: 31. 1. 2009.
  • Konec fyzické realizace projektu: 10. 1. 2009.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.