Modernizace interních ambulancí v Milevsku a Soběslavi

Žadatel:Všeobecná interní ambulance s.r.o.
Celkové výdaje projektu:2 808 800,00 Kč
Výše podpory z ROP JZ:1 571 336,87 Kč
Termín realizace:02/2011 - 03/2011

Příprava projektu

Ambulance v Milevsku a Soběslavi jsou jedinými ambulancemi v oblasti vnitřního lékařství a kardiologie na katastru těchto obcí s rozšířenou působností. Stávající ultrazvukové přístroje používané pro detekci onemocnění kardio vaskulárních, cévních a dalších onemocnění oběhového systému jsou naprosto nevyhovující pro moderní postupy vyšetřování. Přístroje byly navíc zastaralé a používáním poškozené. Finanční prostředky potřebné na jejich opravu by převyšovaly náklady na pořízení nových zařízení.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Žadatel projektu Všeobecná interní ambulance s. r. o. je nestátní zdravotnické zařízení poskytující služby v oborech interního lékařství a kardiologie v ambulancích v Táboře, Milevsku a Soběslavi. Projekt si klade za cíl zlepšit kvalitu poskytované péče v oboru vnitřního lékařství a kardiologie prostřednictvím pořízení špičkových ultrazvukových přístrojů, které výrazně zvyšují kvalitu vyšetření, urychlují diagnostiku a léčbu, snižují nutnost hospitalizace a riziko vážných zdravotních komplikací. Díky projektu bylo zastaralé zařízení ordinací nahrazeno novou technikou - 2 kusy ultrazvukových diagnostických přístrojů. Jeden přístroj byl nainstalován a zprovozněn v ordinaci Všeobecné interní ambulance v Milevsku a druhý v Soběslavi. Vybavení ambulancí v Milevsku a Soběslavi umožňuje rozšíření počtu výkonů o 2000 ročně, rozšíření pracovních míst o 1 úvazek a zrychlení diagnostiky a léčby. Zlepšení kvality vyšetření vedlo ke snížení potřeby hospitalizace, pracovní neschopnosti, nemocnosti a úmrtnosti na nemoci oběhového systému.

Kontrola

Projekt podléhal 2 kontrolám, obě konstatovaly soulad realizace projektu s podmínkami ROP Jihozápad.

Ukončení projektu

Realizace projektu proběhla na začátku roku 2011 - oba přístroje byly předány do ordinací dne 31. 3. 2011. Projekt byl administrativně ukončen v dubnu a dotace byla příjemci proplacena v červenci téhož roku.

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.