Lezecké centrum LezeTop Písek

Žadatel:VERTIGO Písek s.r.o.
Celkové výdaje projektu:13.966.435 Kč
Výše podpory z ROP JZ:6.424.583 Kč
Termín realizace:01/2010 - 06/2011

Příprava projektu

Projektový záměr se rodil v hlavě Martina Altmana, jednoho z iniciátorů projektu, již od roku 2002. Tehdy pracoval v kanadském Nelson Gravity centru. Později získal zkušenosti z lezeckých center také v Anglii. Na základě této zkušenosti založil firmu LezeTop s.r.o. a poprvé předložil projekt do ROP Jihozápad. Projekt nebyl dostatečně připraven a proto projektová žádost neuspěla. Klíčové pak bylo spojení s firmou Vertigo Písek s.r.o. a napojení na poradenskou firmu z oblasti dotací KP projekt s.r.o. Poté následovalo opětné předložení přepracované projektové žádosti v roce 2009, která již v hodnocení uspěla.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

O lezeckém centru: Centrum situované v nevyužívaném areálu firmy Jitex v ulici U Vodárny.v Písku nabízí možnost zajímavě stráveného dne široké veřejnosti.Centrum je přístupné pro všechny – nezávisle na zkušenostech, věku a fyzičce. Je zde dokonce dětská lezecká stěna. "Chtěli jsme, aby naše centrum zaujalo širokou veřejnost a začínající lezce, nejen sportovce, kteří si tu však najdou také svoje cesty. Plné vyžití pro všechny není podle nás ani cenově náročné. Otevřeno je denně od 10 do 22 hodin a základní vstupné stojí kolem 100 korun. Navíc si lze za 50 korun půjčit kompletní vybavení," říká provozovatel centra Martin Altman. Při návštěvě centra můžete vyzkoušet různé typy lezení – umělé stěny nabízejí v současné době téměř 80 cest různé obtížnosti, každý den však přibývají nové. Pokud si netroufáte rovnou na stěnu, můžete si techniku lezení trénovat v tak zvaném bouldru - bez jištění a v malé výšce váš případný pád ztlumí měkké duchny.
Lezecké centrum poskytuje mimo možnosti aktivního trávení volného času i celou řadu doprovodných služeb - možnost pořádání firemního vzdělávání tzv. firemní dny, organizace prestižních závodů, které do regionu přilákají nové návštěvníky, výcvikové kurzy lezení pro širokou škálu cílových skupin, dny otevřených dveří v době konání městských akcí a jiné. V centru se nachází i příjemný bar s výhledem na stěny.

O projektu: Předmětem projektu bylo vybudování profesionálního lezeckého centra ve městě Písek o rozloze 1 500 m2. Projekt vycházel z nedostatečné nabídky regionu v oblasti lezeckého sportu, jehož obliba v posledních letech neustále stoupá a poptávka po této službě má vzrůstající tendenci. Cílem projektu bylo uspokojit tuto poptávku a rozšířit nabídku služeb cestovního ruchu v oblasti volnočasových aktivit.

Služba příjemci

Projekt byl zpracován vlastními silami a s pomocí poradenské firmy.

Kontrola

Úřad Regionální rady má v plánu provedení cekem 6 kontrol. Kontroly, které prozatím proběhly neprokázaly pochybení. V současné době projekt končí i administrativně - byla předložena závěrečná monitorovací zpráva se žádostí o platbu.

Ukončení projektu

Centrum bylo slavnostně otevřeno 4. 6. 2011. Pásku v tomto případě horolezecké lano přestřihl starosta města Písku O. Veselý. Následovalo exhibiční lezení juniorské reprezentace ČR, večer zpříjemnila hudební kapela Congrass.

Více o lezeckém centru se dozvíte na jeho webových stránkách www.stenapisek.cz.

Fotodokumentace

--popis obrázku-- --popis obrázku-- --popis obrázku--

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.