Investice pro integrovaný rozvoj kultury a kvality služeb veřejné správy v Nových Hradech

Žadatel:Město Nové Hrady
Celkové výdaje projektu:8 472 949,50 Kč
Výše podpory z ROP JZ:7 162 057,10 Kč
Termín realizace:14. 3. 2008 – 31. 8. 2009

Příprava projektu

„Projektovou žádost zpracovával externí subjekt na základě podkladů poskytnutých Městem Nové Hrady,“ uvedl Mgr. Vladimír Hokr, starosta města a vedoucí projektového týmu.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Projekt spočívá v realizaci tří dílčích subprojektů společně utvářejících synergický celek.

  1. Zřízení Czech POINTu v přízemí radnice města. „Budova Radnice je historickým objektem, kde nebylo možné zřídit výtah či jinak řešit pohyb starších či handicapovaných osob. Umístěním kanceláře v přízemí tak pro všechny odpadla nutnost stoupat po schodech do prvního patra a většina potřebných služeb je nabízena zde,“ uvádí příjemce.
  2. Rekonstrukce prostor v místním tzv. Českém domě. „Vnitřní prostory se dočkaly rekonstrukce, navíc byl pořízen nový nábytek a moderní audiovizuální technologie do kinosálu. Knihovna a další prostory tohoto objektu byly navíc zpřístupněny i občanům se ZTP díky instalaci plošiny,“ dodává starosta města.
  3. Revitalizace veřejného prostranství s vodní nádrží v ul. Komenského v historickém centru města. Podle slov vedoucího projektového týmu prošla vodní nádrž celkovou rekonstrukcí, přičemž zde byla nainstalována dřevěná paluba. Město tak podle něj vyřešilo původní problematickou nefunkční stavbu a získalo atraktivní prostor pro venkovní kulturní, společenské a školní aktivity.

    „Projekt byl zaměřen na zlepšení podmínek a dostupnost služeb veřejné správy a zázemí pro kulturní a společenský život ve městě. Cílem projektu bylo zkvalitnění občanské vybavenosti města na úrovni veřejné správy vztahu občan – úřad a vybavenosti pro kulturní a společenský život města a tím i zvýšení úrovně kvality života obyvatel. Všechny části projektu jsou zaměřeny na zlepšení životní úrovně ve městě a celém regionu a věříme, že přispějí ke spokojenosti jeho obyvatel a jeho dalšímu rozvoji,“ zhodnotil přínos projektu starosta obce.

Služba příjemci

„Administrátor projektu se žádných seminářů pořádaných ÚRR nezúčastnil. Pracovníci ÚRR rozuměli problematice a byli ochotní nám pomáhat při realizaci projektu a jeho vyúčtování. Problém byl spíše v neúplnosti příruček a manuálů pro příjemce a bylo proto nutné se velmi často obracet s dotazy na projektové manažery ÚRR,“ sdělil nám Mgr. Hokr.

Kontrola

V rámci projektu byly provedeny dvě administrativní kontroly interim a v souvislosti s ukončením projektu dne 8. 2. 2010 také fyzická kontrola interim. Všechny kontroly byly ukončeny se závěrem, že realizace projektu probíhá dle projektové žádosti.

Ukončení projektu

Fyzická realizace projektu byla ukončena dne 31. 8. 2009, Žádost o platbu, předložená v řádném termínu společně se Závěrečnou monitorovací zprávou, byla příjemci proplacena dne 12. 4. 2010.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.