II/117 Průtah Blovice, Husova ulice

Žadatel:Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
Celkové výdaje projektu:12 290 518,00 Kč
Výše podpory z ROP JZ:10 446 923,88 Kč
Termín realizace:05/2011 – 03/2012

Příprava projektu

Stavět se začalo v srpnu loňského roku. Protože tudy často projížděly nákladní vozy, byla vozovka zničená, plná velkých výtluků, měla špatné odvodnění nebo lokálně nevymezený dopravní prostor. Rekonstrukce byla nezbytná. Podmínkou k zahájení stavby bylo vybudování kanalizace v této ulici. Nový kanalizační řad se městu Blovice podařilo položit v první polovině loňského roku jako součást akce Čistá Berounka. Následně se mohlo začít s rekonstrukcí dopravní tepny města.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 11. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Tato komunikace druhé třídy je součástí silniční sítě Plzeňského kraje a pod názvem Husova ulice tvoří v Blovicích důležitou dopravní tepnu města s hustým automobilovým i pěším provozem. Projekt se týkal rekonstrukce silnice II/117 v délce 594 m včetně několika křižovatek. Projekt řešil špatný dopravně-technický a stavební stav dané komunikace. Díky rekonstrukci vybudovalo město nové podélné parkovací pruhy, uličních vpusti, vodorovné i svislé dopravní značení a bezbariérové přechody, resp. místa pro přecházení.

Kontrola

ÚRR provedl doposud celkem 3 kontroly v průběhu realizace projektu. Všechny prokázaly bezproblémový průběh realizace projektu.

Ukončení projektu

Provoz po nové komunikaci byl zahájen v prosinci loňského roku na základě povolení k předčasnému užívání. Úspěšná kolaudace stavby po jejím finálním dokončení proběhla v květnu letošního roku. V září byl projekt vyúčtován a ROP Jihozápad zaslal přislíbenou dotaci.

http://www.regionpodlupou.cz/262-blovicti-se-dockali-otevreni-prutahu-mestem-tankodrom-z-husovy-ulice-zmizel.xhtml

http://www.plzenskenovinky.cz/style=default/zpravy/z-regionu/opraveny-prutah-blovicemi-slavnostne-otevren/

Fotodokumentace

--popis obrázku--

poslední aktualizace: 6.12.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.