Modernizace hřišť Základní školy J. K. Tyla a MŠ Písek

Žadatel:Základní škola J. K. Tyla a mateřská škola Písek, Tylova 2391
Celkové výdaje projektu:12 904 189 Kč
Výše podpory z ROP JZ:11 853 124 Kč
Termín realizace:1. 5. 2006 - 18. 12. 2008

Příprava projektu

Hřiště nebyla již několik let předmětem potřebných investic, což se negativně projevilo na jejich stavu. Proto se vedení školy rozhodlo přistoupit k jejich modernizaci za finančního přispění EU. Projekt a žádost o dotaci škola realizovala s pomocí poradenské společnosti. Se žádostí o podporu uspěla hned napoprvé.

Předložení projektu

Projekt byl předložen do 2. výzvy ROP Jihozápad.

Realizace projektu

Od počátku roku 2009 mohou žáci Základní školy J. K. Tyla v Písku využívat nová sportoviště s umělým povrchem. Konkrétně se jedná o víceúčelové hřiště, basketbalové hřiště, tenisové hřiště a volejbalové hřiště.

Dřívější sportovní plochy školy byly zcela nevyhovující, a to zejména kvůli svým povrchům. Ve většině případů se jednalo o asfaltové plochy, které byly již značně poškozené a neodpovídají normám Evropské unie. Součástí projektu dále bylo i pořízení dětských prvků pro školní družinu.

Služba příjemci

„Jsem spokojen nejen s dotací, ale i s přístupem zaměstnanců Úřadu Regionální rady, kteří byli vždy nápomocni radou i zkušenostmi. Komunikace s Úřadem Regionální rady probíhala dobře,“ sdělil Jaromír Hladký, ředitel základní školy.

Kontrola

V současné době probíhá administrativní kontrola monitorovací zprávy s Žádostí o platbu, fyzická kontrola projektu je naplánovaná.

Ukončení projektu

Subjekt už podal závěrečnou monitorovací zprávu k realizaci projektu.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.