Dostavba klatovské nemocnice

Žadatel:Plzeňský kraj
Celkové výdaje projektu:502 259 972 Kč
Výše podpory z ROP JZ:446 658 895 Kč
Termín realizace:03/2009 – 11/2012

Příprava projektu

Předkládaný projekt řešil vybudování nového nemocničního monobloku v areálu stávající nemocnice. Jeho hlavním cílem bylo vybudovat moderní nemocnici odpovídající pozici druhého nejvýznamnějšího regionálního zařízení na území Plzeňského kraje, poskytujícího zdravotní služby ve vysokém standardu odbornosti, kvality prostředí a kapacitě umožňující trvale rentabilní provoz.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Díky dotaci byl vybudován především vyšetřovací a léčebný komplement a objekt lůžkové části, bylo zajištěno diagnostické zdravotnické vybavení a služby bezprostředně související s pořízením investice. Dotace pomohla zvýšit technický a užitný standard nemocničních budov a objektů a jejich přitažlivost ve vztahu k pacientům. Podstatně zvýšila efektivitu a rentabilitu provozu při zachování dřívější lůžkové kapacity a oborové skladby zdravotní péče. Klatovská nemocnice je po plzeňské fakultní nemocnici druhé největší zdravotnické zařízení v kraji a díky novostavbě také nejmodernější nemocnice druhého typu ve střední Evropě, řekl krajský radní pro zdravotnictví Václav Šimánek (ČSSD). Nemocnice má 18 oborů, téměř 11 tisíc hospitalizací ročně a po plném spuštění monobloku bude mít 285 akutních lůžek, z toho 240 je v novostavbě. Nová nemocnice disponuje zhruba tisícovkou místností, jedenácti operačními sály - z toho třemi zákrokovými, třemi hlavními, jedním očním, jedním gynekologickým sekčním a dvěma porodními. Vybavena je přibližně 3 700 kusy zdravotnické techniky. Po plném spuštění nového monobloku bude nemocnice disponovat celkem 318 lůžky, z toho 285 jsou lůžka akutní péče, 20 lůžek dlouhodobé péče a 13 sociálních lůžek. Od příštího roku bude ještě o deset lůžek dlouhodobé péče více. Monoblok nabízí také ARO s pěti lůžky, multioborovou jednotku intenzivní péče se 13 lůžky a pětilůžkovou dlouhodobou intenzivní péči. Pacienti jsou v jedno až třílůžkových pokojích s WC a sprchou. Na vrcholu budovy je meditační místnost.

Kontrola

U projektu proběhlo celkem deset kontrol. Pět bylo kontrol administrativních a pět kontrol fyzických přímo na místě.

Ukončení projektu

Slavnostní otevření nové nemocnice proběhlo dne 28. září 2012. V tento den proběhl také tzv. den otevřených dveří pro veřejnost.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.