Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou – Poněšice

Žadatel:Město Hluboká nad Vltavou
Celkové výdaje projektu:28.017.326 Kč
Výše podpory z ROP JZ:8.177.828 Kč
Termín realizace:07/2008 – 12/2008

Příprava projektu

Projekt cyklistické stezky byl rozdělen do dvou etap. První etapa pod názvem „Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou – Poněšice“ byla realizována v r. 2008 v úsecích I, IV a V. Druhá etapa pod názvem „Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou – Poněšice úsek II a III“ je realizována v r. 2009 – 2011 a propojuje úseky vybudované v 1. etapě. Stavba byla spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury (14,3 mil. Kč v 1.etapě a 16,3 mil. Kč ve 2.etapě) a z Regionálního operačního programu (8,2 mil. Kč v 1.etapě a 14,4 mil. Kč alokováno na 2. etapu). Na spolufinancování projektu se dále podílel Jihočeský kraj a Jaderná elektrárna Temelín prostřednictvím Nadace Jihočeské cyklostezky (5,4 mil. Kč v 1.etapě a 2,3 mil. Kč ve 2.etapě) a město Hluboká nad Vltavou. Projektovou dokumentaci stavby zpracoval Ing. František Stráský - Atelier SIS. Koncepčně je celý projekt řešen jako součást nadregionálního projektu Vltavské cyklistické stezky.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Druhá etapa byla předložena v rámci 5. Výzvy.

Realizace projektu

Od roku 2010 využívají turisté obě etapy nové cyklostezky z Hluboké nad Vltavou do staré vorařské osady Purkarec. Stezka, která měří přes deset kilometrů a vede podél levého břehu řeky Vltavy, realizovala firma STRABAG a.s.. Tato cyklostezka má svůj potenciál o to větší, neboť je součástí mezinárodní cyklostezky Eurovelo 7 a také součástí vltavské cyklostezky vedoucí od pramenů Vltavy k Mělníku, tedy k soutoku Vltavy s Labem. Cestou čeká turisty řada zajímavostí. Trasa 1. etapy vede z Hluboké nad Vltavou po břehu Vltavy. Dále pokračuje úsekem vybudovaným ve 2.etapě podél Hněvkovické přehrady, pod vrchem starověkého hradiště Baba přes nově vybudovaný mostek přes Zlatěšovický potok a podél plotu Staré obory k místu, kde u přírodní rezervace Karvanice pokračuje 1. etapa lesem okolo romantické gotické zříceniny Karlova hrádku a konči sjezdem do obce Purkarec. 1.etapa byla vybudována úpravou a zpevněním stávajících lesních cest. Pro vedení cyklostezky podél řeky Vltavy byla ve druhé etapě pod vrchem Baba využita bývalá Lannova povoznická cesta, která byla dosud skryta pod hladinou Hněvkovické přehrady. Násypem na ni byla vybudována část nové cyklostezky, která byla původně navržena přes vrch Baba. Celá cyklostezka je vedena atraktivním, historicky i přírodovědně hodnotným územím, jež je začleněno mezi evropsky významné lokality Natura 2000. Podél cyklostezky jsou rozmístěny informační tabule se zajímavostmi o fauně a floře a turisté mají k dispozici také krytá odpočívadla s posezením a kolostavy. U vyústění cyklostezky v Purkarci mohou turisté navštívit pamětní síň vorařství a plavectví. Obec Purkarec spolu s nedalekým Karlovým hrádkem založil počátkem 14. století Karel IV.

Služba příjemci

Ing. Pavel Adámek z MÚ Hluboká uvedl: „Seminářů ROP Jihozápad jsme se podle jejich zaměření a s ohledem na námi realizované projekty pravidelně zúčastňovali. Semináře byly vždy technicky i personálně kvalitně připraveny a byly pro naši práci přínosem. Webové stránky ROP JZ pravidelně využíváme, neboť jsou pro nás základním zdrojem informací potřebných pro úspěšnou realizaci projektů. Při řešení konkrétních problémům využíváme i osobní konzultace s pracovníky ÚRR. Úroveň webu i přístup pracovníků ÚRR je na velmi dobrý.“

Kontrola

V rámci projektu byly provedeny 3 administrativní kontroly a jedna fyzická kontrola. Žádná z kontrol neprokázala pochybení.

Ukončení projektu

Žádost o platbu za 1. etapu byla předložena v řádném termínu společně se Závěrečnou monitorovací zprávou a byla proplacena na účet příjemce dne 23. 4. 2009. Slavnostní otevření cyklostezky se konalo 18. 6. 2010. Předložení žádosti o platbu za 2. etapu je plánováno na září 2011.

Více informací o projektech města Hluboká nad Vltavou i o projektu cyklostezky Hluboká -Poněšice lze najít na stránkách města www.hluboka.cz.

Fotodokumentace

Více fotografií naleznete v sekci tiskové centrum - fotogalerie.

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.