OP TECHNICKÁ POMOC

Registrační číslo projektu: CZ.081.125/0.0/0.0/15_003/0000005

Zde naleznete základní informace o projektu.

Název programu: Operační program Technická pomoc

Název prioritní osy: Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství

Název tematického cíle: Technická pomoc

Název specifického cíle: Podpořit kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni

Název projektu: Ukončování ROP NUTS II Jihozápad v letech 2016–2017

Anotace projektu: Zajištění kapacit a činností při ukončování Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.

Popis projektu: Projekt řeší zajištění finančních prostředků potřebných pro činnosti spojené s řádným ukončením ROP NUTS II Jihozápad, a to konkrétně na roky 2016 a 2017.

Cíl projektu: Cílem projektu je zajištění personálních kapacit a materiálně-technického zázemí pro řádné uzavírání ROP NUTS II Jihozápad, které bude probíhat v následujících letech.

Tento projekt je financován z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

OP TECHNICKÁ POMOC

Registrační číslo projektu: CZ.081.125/0.0/0.0/15_003/0000097

Zde naleznete základní informace o projektu.

Název programu: Operační program Technická pomoc

Název prioritní osy: Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství

Název tematického cíle: Technická pomoc

Název specifického cíle: Podpořit kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni

Název projektu: Ukončování ROP NUTS II Jihozápad v letech 2018–2019

Anotace projektu: Zajištění kapacit a činností při ukončování Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.

Popis projektu: Projekt řeší zajištění finančních prostředků potřebných pro činnosti spojené s řádným ukončením ROP NUTS II Jihozápad, a to konkrétně na roky 2018 a 2019.

Cíl projektu: Cílem projektu je zajištění personálních kapacit a materiálně-technického zázemí pro řádné uzavírání ROP NUTS II Jihozápad, které bude probíhat v následujících letech.

Tento projekt je financován z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

OP TECHNICKÁ POMOC

Registrační číslo projektu: CZ.081.125/0.0/0.0/15_003/0000200

Zde naleznete základní informace o projektu.

Název programu: Operační program Technická pomoc

Název prioritní osy: Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství

Název tematického cíle: Technická pomoc

Název specifického cíle: Podpořit kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni

Název projektu: Ukončování ROP NUTS II Jihozápad v letech 2020–2021

Anotace projektu: Zajištění kapacit a činností při ukončování Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

Popis projektu: Projekt řeší zajištění finančních prostředků potřebných pro činnosti spojené s řádným ukončením ROP NUTS II Jihozápad, a to konkrétně na roky 2020 a 2021.

Cíl projektu: Cílem projektu je zajištění personálních kapacit a materiálně-technického zázemí pro řádné uzavírání ROP NUTS II Jihozápad, které bude probíhat v následujících letech.

Tento projekt je financován z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

poslední aktualizace: 17.8.2021

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.