HOSPODAŘENÍ REGIONÁLNÍ RADY

Hospodaření Regionální rady je stanoveno zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočet a závěrečný účet Regionální rady za každý rok schvaluje Výbor Regionální rady a pak jsou zveřejněny zde.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET REGIONÁLNÍ RADY

Závěrečný účet 2006

Záverečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2006 byl schválen usnesením Výboru Regionální rady č. 72/2007 ze dne 21. 9. 2007.

Závěrečný účet 2007

Záverečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 byl schválen usnesením Výboru Regionální rady č. 72/2007 ze dne 27. 6. 2008.

Závěrečný účet 2008

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008 byl schválen usnesením Výboru Regionální rady č. 261/2009 dne 4. 9. 2009.

Závěrečný účet 2009

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2009 byl schválen usnesením Výboru Regionální rady č. 388/2010 ze dne 21. 6. 2010.

Závěrečný účet 2010

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2010 byl schválen usnesením Výboru Regionální rady č. 521/2011.

Závěrečný účet 2011 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011 byl schválen usnesením Výboru Regionální rady č.661/2012.

Závěrečný účet 2012 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2012 byl schválen usnesením Výboru RRRSJ č. 817/2013.

Závěrečný účet 2013 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2013 byl schválen usnesením Výboru RRRSJ č. 979/2014.

Závěrečný účet 2014
Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2014 byl schválen usnesením Výboru RRRSJ č. 1128/2015.

Závěrečný účet 2015
Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2015 byl schválen usnesením Výboru RRRSJ č. 1141/2016.

Závěrečný účet 2016 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2016 byl schválen usnesením Výboru RRRSJ č. 1307/2017.

Závěrečný účet 2017 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2017 byl schválen usnesením Výboru RRRSJ č. 1384/2018.

Závěrečný účet 2018 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2018 byl schválen usnesením Výboru RRRSJ č. 1447/2019.

Závěrečný účet 2019 Zveřejněno 23. 6. 2020

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2019 byl schválen usnesením Výboru RRRSJ č. 1512/2020.

Závěrečný účet 2020 Zveřejněno 19. 5. 2021

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2020 byl schválen usnesením Výboru RRRSJ č. 1547/2021.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET REGIONÁLNÍ RADY

Schválený rozpočet 2006

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2006 byl schválen usnesením Výboru Regionální rady č. 17/2006 ze dne 29. 11. 2006.

Schválený rozpočet 2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 byl schválen usnesením Výboru Regionální rady č. 138/2008 ze dne 15. 6. 2007.

Schválený rozpočet 2008

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2008 byl schválen usnesením Výboru Regionální rady č. 105/2007 ze dne 14. 12. 2007.

Schválený rozpočet 2009

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2009 byl schválen usnesením Výboru Regionální rady č. 161/2008 dne 4. 11. 2008

Schválený rozpočet 2010

Zveřejněno dne 7. 1. 2010. Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2010 byl schválen usnesením Výboru Regionální rady č. 288/2009 ze dne 6. 11. 2009.

Schválený rozpočet 2011

Zveřejněno dne 10. 1. 2011. Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2011 byl schválen usnesením Výboru Regionální rady č. 464/2010 ze dne 13. 12. 2010.

Schválený rozpočet 2012

Zveřejněno dne 9. 1. 2012. Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2012 byl schválen usnesením Výboru RRRSJ č. 585/2011 ze dne 5. 12. 2011.

Schválený rozpočet 2013

Zveřejněno dne 20. 11. 2012. Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2013 byl schválen usnesením Výboru RRRSJ č. 685/2012 ze dne 13. 9. 2012.

Schválený rozpočet 2014

Zveřejněno dne 2. 1. 2014. Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2014 byl schválen usnesením Výboru RRRSJ č. 876/2013 ze dne 12. 12. 2013.

Schválený rozpočet 2015

Zveřejněno dne 5. 1. 2015. Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2015 byl schválen usnesením Výboru RRRSJ č. 1038/2014 ze dne 14. 11. 2014.

Schválený rozpočet 2016

Zveřejněno dne 5. 1. 2016. Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2016 byl schválen usnesením Výboru RRRSJ č. 1186/2015 ze dne 30. 11. 2015

Schválený rozpočet 2017

Zveřejněno dne 19. 12. 2016. Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2017 byl schválen usnesením Výboru RRRSJ č. 1246/2016 dne 17. 10. 2016

Schválený rozpočet 2018

Zveřejněno dne 28. 12. 2017. Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2018 byl schválen usnesením Výboru RRRSJ č. 1337/2017 dne 12. 12. 2017.

Schválený rozpočet 2019

Zveřejněno dne 17. 12. 2018. Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2019 byl schválen usnesením Výboru RRRSJ č. 1414/2018 dne 10. 12. 2018.

Schválený rozpočet 2020

Zveřejněno dne 19. 12. 2019. Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2020 byl schválen usnesením Výboru RRRSJ č. 1483/2019 dne 10. 12. 2019.

Schválený rozpočet 2021

Zveřejněno dne 7. 9. 2020. Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2021 byl schválen usnesením Výboru RRRSJ č. 1523/2020 dne 26. 8. 2020.

VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍ RADY

Tyto dokumenty naleznete v záložce PRŮBĚH REALIZACE.

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

Schválený rozpočtový výhled na 2018–2019

Střednědobý výhled rozpočtu na 2019-2020

Zveřejněno dne 28. 12. 2017. Střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na období 2019-2020 byl schválen usnesením Výboru RRRSJ č. 1336/2017 dne 12. 12. 2017.

Střednědobý výhled rozpočtu na 2020-2021

Zveřejněno dne 17. 12. 2018. Střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na období 2020-2021 byl schválen usnesením Výboru RRRSJ č. 1413/2018 dne 10. 12. 2018.

Střednědobý výhled rozpočtu na 2021-2022

Zveřejněno dne 19. 12. 2019. Střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na období 2021-2022 byl schválen usnesením Výboru RRRSJ č. 1482/2019 dne 10. 12. 2019.

Střednědobý výhled rozpočtu na 2022-2023

Zveřejněno dne 7. 9. 2020. Postup ke střednědobému výhledu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na období 2022-2023 byl schválen usnesením Výboru RRRSJ č. 1523/2020 dne 26. 8. 2020.

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Rozpočtová opatření k rozpočtu na 2017 (stav k 28. 12. 2017) zveřejněno 28.12.2017

Rozpočtová opatření k rozpočtu na 2018 (stav k 31.12.2018) zveřejněno 16.01.2019

Rozpočtová opatření k rozpočtu na 2019 (stav k 31.12.2019) zveřejněno 30.1.2020

Rozpočtová opatření k rozpočtu na 2020 (stav k 31.12.2020) zveřejněno 29. 1. 2021

Rozpočtová opatření k rozpočtu na 2021 (stav k 17.12.2021) zveřejněno 17.12.2021

poslední aktualizace: 17.12.2021

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.