Tiskové zprávy - archiv 2012

ROP Jihozápad prošel bez problémů auditem administrativních kapacit (10/12/2012)

ROP Jihozápad obdržel 4. prosince výslednou zprávu z provedeného auditu „Dodržování postupů při naplňování administrativní kapacity v implementační struktuře NSRR“. Kontrola započala 30. října a zaměřila se na systém a transparentnost výběru zaměstnanců Úřadu Regionální rady a vedení personální agendy v letech 2010, 2011 a 2012. Audit provedlo v návaznosti na požadavek Evropské komise Ministerstvo financí.

ROP Jihozápad prošel bez problémů auditem administrativních kapacit

Ivo Grüner byl znovu zvolen předsedou Výboru Regionální rady (4/12/2012)

Výbor Regionální rady ROP Jihozápad (VRR) má od dnešního dne nové složení. O všech 16 členech výboru rozhodla nově zvolená zastupitelstva Jihočeského a Plzeňského kraje. Oba kraje mají ve VRR po osmi zástupcích. Předsedou VRR byl dnes, při premiérovém zasedání, opět zvolen Ivo Grüner. Je náměstkem hejtmana Plzeňského kraje pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU a informatiky, v čele ROP Jihozápad stál již v letech 2010 – 2012. Funkci místopředsedy bude vykonávat Ing. Jaromír Slíva. VRR také schválil změnu několika členů Monitorovacího výboru ROP Jihozápad.

Ivo Grüner byl znovu zvolen předsedou Výboru Regionální rady

23. výzva ROP Jihozápad skončila – rozděleno bude téměř 655 milionů korun (13/11/2012)

Příjem všech žádostí o podporu v rámci 23. výzvy Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad (ROP Jihozápad) byl ukončen dne 9. 11. 2012. Tato výzva je zaměřena na podporu rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Jihočeském a Plzeňském kraji. Čtyři měsíce měli potencionální žadatelé o evropské dotace na předložení projektových záměrů a žádostí o podporu. „Sešlo se nám celkem 101 žádostí s projekty za 964 milionů korun, nabídnout jim přitom můžeme pouze 654,8 milionů,“ vysvětluje Mgr. Ivana Makovičková, pověřená vedením Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

23. výzva ROP Jihozápad skončila – rozděleno bude téměř 655 milionů korun

Navýšení prostředků v rámci 23. výzvy ROP Jihozápad (26/10/2012)

Regionální operační program Jihozápad navýšil nabízené prostředky v rámci 23. výzvy na 234 821 336 Kč. Tyto finance jsou určeny na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v Jihočeském a Plzeňském kraji. ROP Jihozápad přijímá do 9. listopadu projekty zaměřené například na budování nových pěších stezek, hipostezek, koupališť, sjezdovek a hřišť.

Navýšení prostředků v rámci 23. výzvy ROP Jihozápad

Výbor Regionální rady schválil přesun prostředků v rámci 23. výzvy (15/10/2012)

Výbor regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na svém říjnovém zasedání schválil přesun alokovaných prostředků v rámci 23. výzvy, která je určena pro oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Díky tomu se například rozšíří možnosti pro vybudování nových pěších stezek, cyklostezek, akvaparků, sjezdovek a hřišť v Jihočeském a Plzeňském kraji. Současně s tím byla tajemnice Výboru Regionální rady Mgr. Michaela Šímová pověřena výkonem některých kompetencí předsedy Regionální rady, a to s účinností od 15. října letošního roku.

Výbor Regionální rady schválil přesun prostředků v rámci 23. výzvy

Plzeňané mohou ode dneška využívat rekonstruované Štruncovy sady (24/9/2012)

Dnes se po roční rekonstrukci otevírá veřejnosti relaxační park Štruncovy sady. Upravený areál u soutoku řek Radbuzy a Mže nyní nabízí návštěvníkům víceúčelové sportoviště a dětské hřiště, lezeckou a boulderingovou stěnu, skateboardové centrum, cyklostezky, dráhu pro inline bruslaře a stroje na cvičení. Areál získal i nový plot, osadily se stromové aleje, lavičky, veřejné osvětlení, vznikla také venkovní galerie s místy pro umělecké artefakty a plochami pro graffiti. To vše zahrnuje projekt s názvem „Relax centrum Štruncovy sady“ finančně podpořený z Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad.

Plzeňané mohou ode dneška využívat rekonstruované Štruncovy sady

Evropská komise potvrdila správnost vyplacených financí z ROP Jihozápad (20/9/2012)

ROP Jihozápad úspěšně pokračuje v čerpání evropských dotací. Platební a certifikační orgán Ministerstva financí České republiky prověřil a následně schválil k 3. certifikaci 61,5 milionu eur vyplacených na projekty ROP Jihozápad v období od poloviny září 2011 do konce dubna 2012. Na základě tohoto kroku zaslala Evropská komise v září na účet ministerstva financí celou tuto částku, čímž uznala prostředky proplacené z ROP Jihozápad za oprávněné a potvrdila efektivitu systémů řízení a kontrol na úrovni ROP Jihozápad.

Evropská komise potvrdila správnost vyplacených financí z ROP Jihozápad

ROP Jihozápad schválil miliony korun na podporu projektů v Jihočeském a Plzeňském kraji jak z oblasti vzdělávání, tak i rekonstrukce veřejných prostranství (13/9/2012)

Výbor Regionální rady ROP Jihozápad na svém dnešním zasedání schválil k realizaci dalších 25 projektů. V rámci 19. výzvy bylo podpořeno 23 projektů za téměř 196 milionů korun. Finance budou využity na podporu odborného vzdělávání na středních a vyšších odborných školách. V rámci 22. výzvy byly podpořeny 2 projekty za 18 milionů korun zaměřené na rekonstrukci veřejných prostranství a ulic v Českých Budějovicích.

ROP Jihozápad schválil miliony korun na podporu projektů v Jihočeském a Plzeňském kraji jak z oblasti vzdělávání, tak i rekonstrukce veřejných prostranství

Domov Matky Vojtěchy za necelých 50 milionů korun se otevírá lidem trpícím Alzheimerem (10/9/2012)

V Prachaticích se otevírá Domov Matky Vojtěchy, který bude sloužit lidem trpícím Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí v pokročilých stádiích. První klienti by se měli do Domova stěhovat již letos v listopadu. Projekt, jehož celkové investiční náklady činily více než 47 milionů korun, bude hrazen z větší části (okolo 26,5 milionu korun) z prostředků ROP Jihozápad

Domov Matky Vojtěchy za necelých 50 milionů korun se otevírá lidem trpícím Alzheimerem

ROP Jihozápad bude alokovat miliardy korun na další projekty v Jihočeském a Plzeňském kraji (31/8/2012)

ROP Jihozápad aktuálně startuje hned několik významných projektů za stovky milionů korun, zároveň ale také některé finišuje. Do konce roku tak bude například zprovozněn areál sportovně-komunitního centra v Písku, jehož náklady činí 26,3 milionu korun, z čehož je dotace ROP Jihozápad 22,4 milionu korun. Na jaře pak začala realizace městského okruhu Domažlická – Křimická v Plzni s celkovými náklady ve výši přes 700 milionů korun a dotací ROP Jihozápad necelých 600 milionů korun. Na počátku příštího roku začne projekt rekonstrukce sedmi mostů v okresech Prachatice, Jindřichův Hradec, Strakonice a Český Krumlov s investicí 48,4 milionu korun a dotací ROP Jihozápad přesahující 41 milionů korun. Projekt bude dokončen v příštím roce.

ROP Jihozápad bude alokovat miliardy korun na další projekty v Jihočeském a Plzeňském kraji

ROP Jihozápad vyvrací mylná tvrzení NKÚ o práci Úřadu v letech 2007 - 2011 (8/8/2012)

ROP Jihozápad považuje nález Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který se týkal kontroly peněžních prostředků určených v rámci ROP Jihozápad na stabilizaci a rozvoj měst a obcí v letech 2007 až 2011 za zavádějící, protože obsahoval celou řadu věcných i terminologických pochybení, navíc závěry kontrolorů NKÚ nevycházení z platných metodických postupů našeho Úřadu. ROP Jihozápad proto již také v minulosti podával proti nálezu námitky i odvolání. ROP Jihozápad si současně dovoluje upozornit, že nález NKÚ nemá jakýkoliv vliv na fungování i čerpání dotací ROP Jihozápad.

ROP Jihozápad vyvrací mylná tvrzení NKÚ o práci Úřadu v letech 2007 - 2011

Boršov nad Vltavou otevírá z prostředků ROP Jihozápad nový areál školky (30/7/2012)

Za téměř 15,5 milionů korun, z čehož téměř 12 milionů činila dotace ROP Jihozápad, byla v těchto dnech dokončena rekonstrukce mateřské školy v Boršově nad Vltavou u Českých Budějovic. Díky tomu dojde od září letošního roku nejen k rozšíření kapacity školky o celou jednu třídu, ale také vzniku prostor pro zájmové aktivity, šatny a rozšíření kuchyňského provozu s jídelnou a zázemím. Boršov nad Vltavou patří přitom mezi prvních pět obcí okolo jihočeské metropole, pro něž je v posledních letech charakteristická nejvyšší intenzita dokončených bytů.

Boršov nad Vltavou otevírá z prostředků ROP Jihozápad nový areál školky

Stanovisko ÚRR k nároku na přislíbenou dotaci z ROP Jihozápad (20/7/2012)

Regionální rada Jihozápad dlouhodobě vyjadřuje svůj názor, že nárok na poskytnutí dotace vzniká až okamžikem podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace, kdy se teprve z žadatele stává příjemce.

Stanovisko ÚRR k nároku na přislíbenou dotaci z ROP Jihozápad

Rozšířená a rekonstruovaná mateřská škola v Nových Homolích se otevírá díky prostředkům ROP Jihozápad (18/7/2012)

Dnes se v Nových Homolích u Českých Budějovic slavnostně otevírá mateřská škola, která prošla v posledních 18 měsících rekonstrukcí a rozšířením kapacity. Díky přislíbené dotaci ROP Jihozápad ve výši necelých 13 milionů korun a dalším prostředkům z obecního rozpočtu, které se pohybovaly ve výši okolo 1 milionu korun, se mohou místní děti od září těšit nejen na nový pavilon, ale i volnočasové centrum a přírodní zahradu.

Rozšířená a rekonstruovaná mateřská škola v Nových Homolích se otevírá díky prostředkům ROP Jihozápad

Výbor ROP Jihozápad schválil na podporu cestovního ruchu 23. výzvu v Jihočeském a Plzeňském kraji (4/7/2012)

Výbor Regionální rady ROP Jihozápad schválil 23. výzvu, která je zaměřená na rozvoj cestovního ruchu. Výše alokace bude činit 560 mil. korun a výzva není územně omezena. V rámci 23. výzvy určené na rozvoj cestovního ruchu budou prostředky určeny hned do čtyř podvýzev. V rámci žádné z nich nebudou podpořeny ubytovací kapacity.

Výbor ROP Jihozápad schválil na podporu cestovního ruchu 23. výzvu v Jihočeském a Plzeňském kraji

Výbor ROP Jihozápad schválil miliardy korun na podporu projektů v Jihočeském a Plzeňském kraji (27/6/2012)

Výbor Regionální rady ROP Jihozápad na svém 39. zasedání vyhlásil 21. výzvu a současně vybral projekty k realizaci, které jsou součástí 15. a 20. výzvy ROP Jihozápad. V rámci 21. výzvy určené na modernizaci regionální silniční sítě bude alokováno 480 mil. korun. K projektům, jejichž realizaci ROP Jihozápad podpoří, pak patří například rekonstrukce průtahu Starý Plzenec II/180 26 (téměř 44 mil. korun), Novostavba divadla v Plzni (téměř 200 mil. korun) či Regenerace východní části panelového sídliště Máj v Českých Budějovicích (téměř 28 mil. korun).

Výbor ROP Jihozápad schválil miliardy korun na podporu projektů v Jihočeském a Plzeňském kraji

Muzeum církevní diecéze bude tento týden otevřeno díky prostředkům ROP Jihozápad (15/6/2012)

Regionální operační program Jihozápad financuje projekt Muzea církevního umění, který bude tento týden opět zpřístupněn veřejnosti. Na obnovu, která stála 40 milionů korun, přispěl ROP Jihozápad částkou ve výši necelých 35 milionů korun. Muzeum církevního umění v Plzni nabídne návštěvníkům nejen prostory běžné galerie, ale také soubor výtvarných děl a církevních předmětů z historie římskokatolické církve. Bude se například jednat o řadu gotických plastik a nejcennější liturgické předměty z vlastnictví plzeňské diecéze.

Muzeum církevní diecéze bude tento týden otevřeno díky prostředkům ROP Jihozápad

ROP Jihozápad přispěje na novou budovu divadla v Plzni 200 milionů korun (8/6/2012)

Regionální operační program Jihozápad bude financovat část nákladů, které jsou spojeny s výstavbou Novostavby divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká. Stavba projektu začíná v červnu, dokončení je plánováno na rok 2014, od kdy by divadlo mělo začít sloužit také veřejnosti. Z prostředků ROP Jihozápad na projekt poputuje téměř 200 milionů korun. Celkové investiční náklady činí necelou miliardu korun.

ROP Jihozápad přispěje na novou budovu divadla v Plzni 200 milionů korun

Přes půl miliardy korun na rozvoj cestovního ruchu (4/6/2012)

Regionální rada operačního programu ROP Jihozápad počítá s tím, že na konci června budou vyhlášeny jak výzvy pro oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě a 2.1 Integrované projekty rozvojových center, tak pro oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Poslední jmenovaná výzva zajistí například podporu výstavby nových cyklostezek a cyklotras, turistických cest či výstavbu a modernizaci lázeňské infrastruktury, muzeí, koupališť, akvaparků či sjezdovek a zařízení pro kongresovou turistiku v regionu.

Přes půl miliardy korun na rozvoj cestovního ruchu

KOMPAS – v létě proběhne soutěž o nejlepší projekt ROP Jihozápad (1/6/2012)

Regionální operační program (ROP) regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad připravil na toto léto pro širokou veřejnost soutěž, která vybere nejlepší z projektů podpořených v Jihočeském a Plzeňském kraji z fondů Evropské unie. Veřejnost bude hlasovat prostřednictvím internetové adresy www.rr-jihozapad.cz/kompas.

KOMPAS – v létě proběhne soutěž o nejlepší projekt ROP Jihozápad

Dva projekty ROP Jihozápad uspěly v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje (28/5/2012)

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2011 získaly z celkových tří hned dva projekty ROP Jihozápad. V kategorii Rekonstrukce budov to byly „Klatovské katakomby“ a kategorii Sportovní a volnočasové stavby projekt „Úprava vodárenské věže na vyhlídkovou věž Heřmanova Huť“. Celkově letos soutěžilo 19 staveb, které porota do užší nominace vybrala z 39 přihlášek.

Dva projekty ROP Jihozápad uspěly v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje

Desítky milionů korun z ROP Jihozápad přispívají na nové projekty Jihočeského kraje (18/5/2012)

Regionální operační program (ROP) Jihozápad, který slouží k čerpání dotací z fondů Evropské unie, v současnosti alokuje své prostředky na desítky projektů v Jihočeském kraji. Patří k nim například turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v Českých Budějovicích a vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v Českém Krumlově s možností využití volnočasových aktivit. Oba projekty budou veřejnosti zpřístupněny v příštím roce. Dalším projektem ROP Jihozápad je revitalizace vodáckého areálu Lídy Polesné v Českém Vrbném. Areál je návštěvníkům k dispozici od jara letošního roku.

Desítky milionů korun z ROP Jihozápad přispívají na nové projekty Jihočeského kraje

Desítky milionů korun z ROP Jihozápad přispívají na nové projekty Plzeňského kraje (16/5/2012)

Regionální operační program (ROP) Jihozápad, který slouží k čerpání dotací z fondů Evropské unie, v současnosti alokuje své prostředky na desítky projektů v Plzni a Plzeňském kraji. Patří k nim například Relax centrum Štruncovy sady a areál bývalého cisterciáckého kláštera Plasy. Před nedávnem to byla rovněž technická památka vodárenské věže v Heřmanově Huti. Relax centrum Štruncovy sady bude otevřeno letos v září a nové stezky poznání v areálu bývalého cisterciáckého kláštera Plasy příští rok v létě.

Desítky milionů korun z ROP Jihozápad přispívají na nové projekty Plzeňského kraje

Zmrazení dotací se příjemců z ROP Jihozápad nedotkne (22/3/2012)

Evropská unie pozastavila přísun peněz z evropských fondů do České republiky. Ministerstvo financí České republiky uvádí jako důvod netransparentní nakládání s dotacemi Evropské unie a špatnou kontrolu. Uvedená skutečnost se však proplácení projektů z ROP Jihozápad nedotkne.

Zmrazení dotací se příjemců z ROP Jihozápad nedotkne

Vedením Úřadu ROP Jihozápad dočasně pověřena Mgr. Ivana Makovičková (19/3/2012)

Na dnešním jednání Výboru Regionální rady ROP Jihozápad bylo rozhodnuto, že řízením Úřadu ROP Jihozápad je od 20. 3. 2012 pověřena na dobu určitou Mgr. Ivana Makovičková. Stávající ředitelka Ing. Klára Böhmová bude do doby pravomocného ukončení trestního řízení, které je proti její osobě vedeno, zastávat pozici manažera marketingu.

Vedením Úřadu ROP Jihozápad dočasně pověřena Mgr. Ivana Makovičková

Další možnost získat dotaci z ROP Jihozápad (20/2/2012)

Výbor Regionální rady vyhlásil dvě nové výzvy k předkládání projektových žádostí v rámci ROP Jihozápad. V 19. výzvě je připraveno 194,7 mil. korun na projekty středních a vyšších odborných škol se zaměřením na oblast odborného vzdělávání. Podpořen bude zejména nákup nových strojů, zařízení a souvisejících technologií s cílem modernizovat výuku. 20 výzva je zaměřena na modernizaci regionální silniční sítě a je pro ni vyčleněno 800 mil. korun. Obě výzvy se žadatelům otevřou 22. 2. 2012 a projektové žádosti je nutno doručit do 20. 4., respektive 15. 6. 2012 v případě 19. výzvy.

Další možnost získat dotaci z ROP Jihozápad

Monitorovací výbor schválil revizi ROP Jihozápad a hodnotil pět let implementace programu (13/2/2012)

Monitorovací výbor ROP Jihozápad schválil dne 10. 2. 2011 revizi ROP Jihozápad. Ta spočívala v navýšení celkové alokace programu o dodatečných 14 milionů eur, tedy přibližně o 340 milionů korun. Finanční prostředky obdržel ROP Jihozápad realokací z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a Operačního programu Technická pomoc. Nově získané prostředky v ROP Jihozápad umožní vyhlášení dalších výzev v roce 2012. „Další realokace proběhla v rámci jednotlivých oblastí ROP Jihozápad. 20,5 mil. eur připadne na modernizaci regionální silniční sítě. Původně měly tyto finance směřovat na podporu regionálních letišť a rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu. 1,3 mil. eur navíc získají projekty na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v rámci realokací v této prioritní ose,“ uvádí Klára Böhmová, ředitelka Úřadu Regionální rady.

Monitorovací výbor schválil revizi ROP Jihozápad a hodnotil pět let implementace programu

Evropská Komise „posvětila“ miliardy na projekty Regionálního operačního programu Jihozápad (16/1/2012)

Platební a certifikační orgán Ministerstva financí České republiky schválil 2. prosince 2011 k certifikaci 4,3 mld. korun vyplacených na projekty ROP Jihozápad. Na základě tohoto kroku zaslala Evropská komise 20. prosince na účet ministerstva financí celou tuto částku a uznala tím prostředky proplacené z ROP Jihozápad za oprávněné. Obnovení procesu certifikace v roce 2011 bylo pro ROP Jihozápad klíčové – pokud by se tak nestalo, došlo by ke ztrátě části alokace, která měla být pro jižní a západní Čechy v loňském roce vyčerpána.

Evropská Komise „posvětila“ miliardy na projekty Regionálního operačního programu Jihozápad

ROP Jihozápad získal dodatečné prostředky, vyhlásí nové výzvy (2/1/2012)

Evropská komise schválila 21. prosince revizi Regionálního operačního programu Jihozápad, která navyšuje alokaci programu o dodatečných 14 milionů eur, tedy přibližně o 340 milionů korun. Finanční prostředky obdržel ROP Jihozápad realokací z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a Operačního programu Technická pomoc. Nově získané prostředky v ROP Jihozápad umožní vyhlášení dalších výzev v roce 2012.

ROP Jihozápad získal dodatečné prostředky, vyhlásí nové výzvy

Archiv tiskových zpráv:20172016201520142013201220112010200920082007

poslední aktualizace: 10.12.2012

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.