Nejnovější projekt

Název projektu:Přírodní bazén Borovany
Žadatel:Město Borovany
Celkové výdaje projektu:11 364 106 Kč
Výše podpory z ROP JZ:3 409 231 Kč
Termín realizace:03/2012 – 07/2013

Příprava projektu

Projekt řešil výstavbu komplexního rekreačně-sportovního areálu v západní části města Borovany. Reagoval přitom na neexistující nabídku obdobného charakteru, kdy prakticky na celém území mikroregionu Sdružení Růže není potencionálním návštěvníkům k dispozici adekvátní nabídka zařízení poskytující možnost relaxace (koupání, sport, občerstvení). Cílem projektu bylo vybudovat sportovně-rekreační areál, který v regionu rozšíří a zkvalitní nabídku služeb cestovního ruchu, poskytne možnost aktivního strávení volného času a osloví co nejširší skupinu návštěvníků. Projekt by měl přispět nejen k rozšíření infrastruktury cestovního ruchu, ale částečně i k prodloužení turistické sezóny a navázání spolupráce s dalšími subjekty působícími v cestovním ruchu.

Detaily projektu

PROJEKTY 2015

PROJEKTY 2014

PROJEKTY 2013

PROJEKTY 2012

PROJEKTY 2011

PROJEKTY 2010

PROJEKTY 2009

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.