ARCHIV SEMINÁŘŮ

Seminář pro žadatele 35. výzvy ROP Jihozápad – České Budějovice

Seminář pro žadatele 35. výzvy ROP Jihozápad, která je zaměřena na oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací se uskuteční 28. 11. 2014 od 9 hodin v zasedací místnosti Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v Českých Budějovicích. Na semináři se budou probírat zejména specifika v zaměření výzvy a problematika přípravy žádosti a jejích příloh. Více informací naleznete v pozvánce.

Pozvánka na seminář pro žadatele 35. výzvy – České Budějovice

Prezentace


Seminář pro žadatele 35. výzvy ROP Jihozápad – Plzeň

Seminář pro žadatele o podporu v rámci 35. výzvy ROP Jihozápad, která je zaměřena na oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací, se uskuteční 27. 11. 2014 od 9.30 hodin v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje v zasedací místnosti Zastupitelstva Plzeňského kraje, 3. patro, č. dveří 326. Na semináři se budou probírat zejména specifika v zaměření výzvy a problematika přípravy žádosti a jejích příloh. Veškeré informace naleznete v pozvánce.

Pozvánka na seminář pro žadatele 35. výzva – Plzeň


Seminář pro žadatele 34. výzvy ROP Jihozápad – Plzeň

Seminář pro žadatele o podporu v rámci 34. výzvy ROP Jihozápad, která je zaměřena na oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství, se uskuteční ve středu 18. 6. 2014 od 9.30 hodin v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje v zasedací místnosti Zastupitelstva Plzeňského kraje, 1. patro, č. dveří 174. Na semináři se budou probírat zejména specifika v zaměření výzvy a problematika přípravy žádosti a jejích příloh. Pro účast na semináři je nutné zaregistrovat se prostřednictvím přihlašovacího systému níže. Po provedení registrace Vám na emailovou adresu přijde potvrzení o úspěšném přihlášení. Veškeré informace naleznete v pozvánce.

Pozvánka na seminář pro žadatele 34. výzva – Plzeň


Seminář pro žadatele 34. výzvy ROP Jihozápad

Seminář pro žadatele 34. výzvy ROP Jihozápad, která je zaměřena na oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství, se uskuteční 17. 6. 2014 od 9 hodin v zasedací místnosti Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v Českých Budějovicích. Na semináři se budou probírat zejména specifika v zaměření výzvy a problematika přípravy žádosti a jejích příloh. Pozvánka na seminář pro žadatele 34. výzvy – České Budějovice

Prezentaci ze semináře si můžete stáhnout níže: Prezentace k semináři pro žadatele 34. výzvy – České Budějovice


Seminář pro žadatele 31. výzvy ROP Jihozápad

Seminář pro žadatele 31. výzvy ROP Jihozápad, která je zaměřena na oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací, se uskuteční 3. 3. 2014 od 10 hodin v zasedací místnosti Krajského úřadu v Plzni. Na semináři se budou probírat zejména specifika zaměření výzvy a problematika přípravy žádosti a jejích příloh. Registraci provedete prostřednictvím elektronického formuláře níže do 28. 2. do 15.30 hodin. Více informací naleznete v pozvánce.

Pozvánka na seminář pro žadatele 31. výzva – Plzeň


Seminář pro žadatele 31. výzvy ROP Jihozápad

Seminář pro žadatele 31. výzvy ROP Jihozápad, která je zaměřena na oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací, se uskuteční 27. 2. 2014 od 9 hodin na Úřadu Regionální rady v Českých Budějovicích. Na semináři se budou probírat zejména specifika zaměření výzvy a problematika přípravy žádosti a jejích příloh. Registraci provedete prostřednictvím elektronického formuláře níže. Více informací naleznete v pozvánce.

Pozvánka na seminář pro žadatele 31. výzva – České Budějovice

Prezentaci ze semináře si můžete stáhnout níže:Prezentace k vyhlášení 31. výzvy – České Budějovice 27. 2. 2014


Seminář pro žadatele 29. výzvy ROP Jihozápad

Seminář pro žadatele 29. výzvy ROP Jihozápad, která je zaměřena na oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, se uskuteční 15. 11. 2013 od 9 hodin na Úřadu Regionální rady v Českých Budějovicích. Na semináři se budou probírat zejména specifika zaměření výzvy a problematika přípravy žádosti a jejich příloh. Registrace na seminář probíhá do 14.11.2013 do 12 hodin. Více informací naleznete v pozvánce.

Pozvánka na seminář pro žadatele 29. výzva – České Budějovice


Seminář pro žadatele 29. výzvy ROP Jihozápad

Seminář pro žadatele 29. výzvy ROP Jihozápad, která je zaměřena na oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, se uskuteční 13. 11. 2013 od 10 hodin na Úřadu Regionální rady v Plzni. Na semináři se budou probírat zejména specifika zaměření výzvy a problematika přípravy žádosti a jejich příloh. Registrace na seminář probíhá do 12. 11.2013. Více informací naleznete v pozvánce.

Pozvánka na seminář pro žadatele 29. výzva – Plzeň

Prezentace ze seminářů si můžete stáhnout níže:

Prezentace k vyhlášení 29. výzvy – Plzeň 13. 11. 2013

Prezentace k vyhlášení 29. výzvy – České Budějovice 15. 11. 2013


Seminář pro žadatele 27. výzvy ROP Jihozápad

Seminář pro žadatele 27. výzvy ROP Jihozápad, která je zaměřena na oblast podpory 2. 4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství, se uskuteční 21. 10. 2013 od 9 hodin na Úřadu Regionální rady v Českých Budějovicích. Na semináři se budou probírat zejména specifika zaměření výzvy a problematika přípravy žádosti a jejích příloh. Registrace na semináře probíhá do 17. 10. 2013. Více informací naleznete v pozvánce.

Pozvánka na seminář pro žadatele 27. výzva – České Budějovice


Seminář pro žadatele 27. výzvy ROP Jihozápad

Seminář pro žadatele 27. výzvy ROP Jihozápad, která je zaměřena na oblast podpory 2. 4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství, se uskuteční 17. 10. 2013 od 10 hodin na Úřadu Regionální rady v Plzni. Na semináři se budou probírat zejména specifika zaměření výzvy a problematika přípravy žádosti a jejích příloh. Registrace na semináře probíhá do 16. 10. 2013. Více informací naleznete v pozvánce.

Pozvánka na seminář pro žadatele 27. výzva – Plzeň

Prezentace ze seminářů si můžete stáhnout níže:

Prezentace k vyhlášení 27. výzvy – Plzeň 17. 10. 2013

Prezentace k vyhlášení 27. výzvy – České Budějovice 21. 10. 2013


Semináře pro žadatele 26. výzvy ROP Jihozápad

Seminář pro žadatele 26. výzvy ROP Jihozápad, která je zaměřena na oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. Semináře se budou konat 13. 5. 2013 na Úřadu Regionální rady v Plzni a v Českých Budějovicích. Témata semináře – všeobecné podmínky vyhlášené výzvy, podporované aktivity, oprávnění žadatelé, problematika veřejné podpory atd. Registrace na semináře probíhá do 10. 5. 2013. Více informací naleznete v pozvánce.

Pozvánka na seminář pro žadatele 26. výzva – České Budějovice

Pozvánka na seminář pro žadatele 26. výzva – Plzeň


Seminář pro žadatele OP 3.2 v Českých Budějovicích 6.5.2013

Seminář pro žadatele 25. výzvy ROP Jihozápad, oblasti podpory 3.2 (Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu) se koná dne 6. 5. 2013 v Českých Budějovicích. Program, registrační podmínky a další organizační informace naleznete v pozvánkách.

Prezentace ze semináře


Seminář pro žadatele OP 3.2 v Plzni – 23. 4. 2013

Seminář pro žadatele 25. výzvy ROP Jihozápad, oblasti podpory 3.2 (Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu) se koná dne 23. 4. 2013 v Plzni. Program, registrační podmínky a další organizační informace naleznete v pozvánkách. Informace o semináři konaném v Českých Budějovicíc vám přineseme v příštím týdnu.

Pozvánka na seminář pro žadatele 25. výzvy ROP Jihozápad – Plzeň, 23. 4. 2013


Semináře pro žadatele 23. výzvy ROP Jihozápad (16/7/2012)

V souvislosti s vyhlášením 23. výzvy připravujeme semináře pro žadatele ROP Jihozápad. Semináře se uskuteční dne 23. 7. 2012 od 9:00 hodin v Českých Budějovicích a dne 24. 7. 2012 od 9:00 v Plzni Na semináři se bude, mimo jiné, probírat problematika veřejné podpory a příprava projektové žádosti Benefit7. Pozvánky s programem semináře:

Pozvánka na seminář České Budějovice

Pozvánka na seminář Plzeň

Na přání účastníků seminářů pro žadatele 19. výzvy zveřejňujeme prezentace (8/3/2012)

Prezentace k vyhlášení 19. výzvy – Plzeň 5. 3. 2012

Prezentace k vyhlášení 19. výzvy – České Budějovice 5. 3. 2012

Semináře pro žadatele 19. výzvy ROP Jihozápad (23/2/2012)

V souvislosti s vyhlášením 19. výzvy připravujeme semináře pro žadatele ROP Jihozápad. Semináře se uskuteční dne 5. 3. od 10:00 hodin na obou územních pracovištích. Na semináři se bude, mimo jiné, probírat problematika veřejné podpory a příprava projektové žádosti Benefit7. Registrujte se na seminář v Českých Budějovicích a v Plzni zde.

Vaši přihlášku zašlete na email uvedený v příslušné pozvánce. Registrace bude do několika dnů potvrzena.

V pozvánce naleznete i podrobnější program semináře.

Pozvánka na seminář – České Budějovice

Pozvánka na seminář – Plzeň

Seminář pro žadatele z ROP Jihozápad k předkládání žádostí do 16. výzvy

Šestnáctá výzva je zaměřená na OP 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu - Synergické projekty s vazbou na realizovaný projekt IOP v oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví – „Centrum stavitelského dědictví v Plasích“ (CZ.1.06/5.1.00/01.05477).

Seminář se koná 5. 12. 2011 od 10.00 hod. na Úřadě Regionální rady v Plzni (Poděbradova 2842/1, 301 00 Plzeň, Avalon Business Center).

Pozvánka na seminář pro žadatele k 16. výzvě

Seminář pro žadatele – 9. 11., Plzeň

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro žadatele z ROP Jihozápad zaměřený na předkládání žádostí do 18. výzvy v rámci OP 1.1 Modernizace regionální silniční sítě, tedy na krajské komunikace II. a III. třídy, který se bude konat dne 9. 11. 2011 v 9.30 hod. v zasedací místnosti Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v Plzni. Hlásit se můžete na jirka@rr-jihozapad.cz.

Více informací naleznete v pozvánce.

Pozvánka na seminář pro žadatele

Semináře pro žadatele v 17. výzvě

V souvislosti s vyhlášenou 17. výzvou ROP Jihozápad proběhly semináře pro žadatele do ROP Jihozápad pro vyhlášené oblasti podpory. Semináře se uskutečnily v Plzni dne 4. 8. 2011 ve 13:00 a v Českých Budějovicích dne 5. 8. 2011 od 9:30.

Pozvánka České Budějovice

Pozvánka Plzeň

Prezentace ze seminářů si můžete stáhnout níže:

Možnosti čerpání finančních prostředků z ROP Jihozápad v rámci výzvy zaměřené na IPRÚ - OP 3.1

Integrovaný plán rozvoje územíregionu soudržnosti Jihozápad

Seminář veřejné zakázky (25. a 31.5.2011)

Úřad Regionální rady připravuje semináře pro příjemce z ROP Jihozápad, které budou zaměřené na realizaci veřejných zakázek dle zákona 137/2006 Sb. a pravidel ROP Jihozápad. Semináře se uskuteční ve dnech 25. 5. v Plzni a 31. 5. v Českých Budějovicích. Pozvánky a detaily k přihlášení:

Pozvánka na seminář – Plzeň

Pozvánka na seminář - České Budějovice

Přihlaste se na semináře pro žadatele 13. výzvy (11/01/2011)

V souvislosti s vyhlášenou 13. výzvou ROP Jihozápad připravujeme semináře pro žadatele do ROP Jihozápad pro vyhlášené oblasti podpory, které se uskuteční dne 26.1. od 9:00 hodin na obou územních pracovištích. Registrujte se do 21.1. na seminář v Českých Budějovicích a v Plzni. Program a pozvánky naleznete pod tímto odkazem.

Přihlaste se na semináře pro žadatele z ROP Jihozápad (09/03/2010)

V souvislosti s vyhlášením jedenácté výzvy ROP Jihozápad připravujeme workshopy pro žadatele, které proběhnou 25.3. v Českých Budějovicích, 24. a 25. 3. 2010 v Plzni. Na seminářích budou příjemci podpory seznámeni s nejdůležitějšími podmínkami čerpání dotace a realizace projektů. Více informací naleznete v pozvánkách:

Pozvánka na semináře pro žadatele k páté a šesté výzvě ROP Jihozápad (5/3/2009)

V souvislosti s vyhlášením páté a šesté výzvy ROP Jihozápad připravujeme workshopy pro žadatele, které proběhnou v Českých Budějovicích, v Plzni a speciální semináře v tzv. bílých místech regionu, tedy v místech, ze kterých žadatelé předložili v minulých výzvách minimum projektů k podpoře. Speciální semináře se uskuteční na základě zájmu oslovených obcí s rozšířenou působností v Blatné, Blovicích, Kralovicích, Nepomuku, Písku a Strakonicích. Účastníci budou seznámeni se základními podmínkami získání podpory (zaměření a oprávněnost projektů, financování projektů, veřejná podpora, vyplňování benefitové žádosti, povinné přílohy žádosti, hodnocení a výběr žádostí, způsobilost výdajů, udržitelnost projektů).

Pozvánka na workshopy pro žadatele ke třetí výzvě ROP Jihozápad (9/6/2008)

V souvislosti s vyhlášením třetí výzvy ROP Jihozápad připravujeme workshopy pro žadatele, které proběhnou v Českých Budějovicích a Plzni. Účastníci budou seznámeni se základními podmínkami získání podpory (zaměření a oprávněnost projektů, financování projektů, veřejná podpora, vyplňování benefitové žádosti, povinné přílohy žádosti, hodnocení a výběr žádostí, způsobilost výdajů, udržitelnost projektů).

2. kolo workshopů pro žadatele ke druhé výzvě ROP Jihozápad se bude konat začátkem února (9/1/2008)

Pro žadatele, kteří se nemohli přihlásit na workshopy pořádané ve druhém lednovém týdnu 2008, jsme připravili další kolo workshopů na dny 6. a 7. 2. 2008. Workshopy budou zaměřeny na oblasti podpory 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 3.1, 3.2, 3.3.

Připravujeme workshopy pro žadatele ke druhé výzvě ROP Jihozápad (11/12/2007)

Workshopy pro žadatele proběhnou v týdnu od 7.1. do 11.1.2008 dle jednotlivých oblastí podpor. Účastníci se mohou seznámit se základními podmínkami získání podpory (zaměření a oprávněnost projektů, financování projektů, veřejná podpora, vyplňování benefitové žádosti, povinné přílohy žádosti, hodnocení a výběr žádostí, způsobilost výdajů, udržitelnost projektů).

Informační seminář pro školy se konal 30. 10. 2007 v prostorách Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

Pro školy a jejich zřizovatele byl určen informační seminář, který se konal dne 30. 10. 2007 v prostorách Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Cílem semináře bylo předání informací o možnostech čerpání finančních prostředků z ROP Jihozápad v oblasti podpory 2.4 – Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství.

poslední aktualizace: 10.12.2014

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.