AKTUÁLNÍ VÝZVY ROP JIHOZÁPAD

V rámci Regionálního operačního programu Jihozápad již nebudou vypisovány výzvy. Více informací o možnostech čerpání v rámci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Základní informace a dokumenty specifické pro jednotlivé výzvy a oblasti podpory naleznete níže.

Soubor obecné dokumentace je ke stažení v sekci menu DOKUMENTY PRO ŽADATELE, v sekci METODICKÉ POKYNY A OZNÁMENÍ a v sekci PROGRAMOVÉ DOKUMENTY.

Posouzení finančního zdraví žadatele – aplikace a dokument platný pro všechny výzvy

Aplikace eCBA pro posouzení finančního zdraví žadatele

Výpočet finančního zdraví – uživatelský manuál

Doporučujeme stažení dokumentace ve formě zazipovaných souborů, které naleznete níže u jednotlivých výzev.

Ukončené výzvy naleznete v ARCHIVU VÝZEV.

Aktuální plán výzev naleznete v položce PLÁN VÝZEV.


Seznam schválených projektů:

  • Seznam schválených projektů z 27. výzvy (OP 2.4, schváleno VRR dne 18. 4. 2014) seznam projektů
  • Seznam schválených projektů z 28. výzvy (OP 1.1, schváleno VRR dne 18. 4. 2014) seznam projektů
  • Seznam schválených projektů z 29. výzvy (OP 3.1, schváleno VRR dne 18. 4. 2014) seznam projektů
  • Seznam schválených projektů z 30. výzvy (OP 1.1, schváleno VRR dne 30. 7. 2014) seznam projektů
  • Seznam schválených projektů z 31. výzvy (OP 1.5, schváleno VRR dne 30. 7. 2014) seznam projektů
  • Seznam schválených projektů z 32. výzvy (OP 2.1, schváleno VRR dne 18. 4. 2014) seznam projektů
  • Seznam schválených projektů z 33. výzvy (OP 1.1, schváleno VRR dne 14. 11. 2014) seznam projektů
  • Seznam schválených projektů z 34. výzvy (OP 2.4, schváleno VRR dne 14. 11. 2014) seznam projektů
  • Seznam schválených projektů z 35. výzvy (OP 1.5, schváleno VRR dne 4. 5. 2015) seznam projektů

poslední aktualizace: 10.1.2017

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.