METODICKÉ POKYNY A OZNÁMENÍ

Metodické pokyny

Metodické pokyny jsou závazné dokumenty pro žadatele a příjemce ROP Jihozápad. Některé jsou určeny pouze příjemcům nebo žadatelům, některé jsou směřovány k oběma skupinám. V tabulce naleznete všechny metodické pokyny, které Úřad Regionální rady doposud vydal. O nových metodických pokynech či jejich revizích vás zde budeme informovat, proto doporučujeme sledovat webové stránky Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Tabulka METODICKÝCH POKYNŮ ROP Jihozápad

NÁZEV DOKUMENTUPLATNOSTURČENO PRO
Uživatelská příručka BENEFIT7 Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu z ROP JihozápadVerze 2.0 revize č. 11 ke dni 30. 09. 2013 žadatele, příjemce
Metodický pokyn k porušení rozpočtové kázněVerze 1.0 revize č. 5 ke dni 4. 5. 2015 žadatele, příjemce
Metodický pokyn komunikace s ÚRR JZverze 1.0 revize č. 2 ke dni 29. 5. 2018 žadatele, příjemce
Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektuVerze 2.0 revize č. 10 ke dni 19. 5. 2014žadatele, příjemce
Příloha k – Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektužadatele, příjemce
Metodický pokyn k posouzení veřejné podporyVerze 2.0 ke dni 16.05.2011žadatele, příjemce
Příloha metodického pokynu k posouzení veřejné podporyVerze 2.0 ke dni 16.05.2011žadatele, příjemce
Metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmyVerze 1.8 ke dni 20.2.2012žadatele, příjemce
Příloha k – Metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmyVerze 1.8 ke dni 20.2.2012žadatele, příjemce
Metodický pokyn pro zpracování finančního a ekonomického hodnocení projektuVerze 2.0 revize č. 3 ke dni 19. 02. 2010žadatele
Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporuVerze 2.0 ke dni 19. 5. 2014žadatele, příjemce
Příloha č. 1 k – Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporužadatele, příjemce
Příloha č. 2 k – Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporužadatele, příjemce
Metodický pokyn pro přípravu podkladů pro posouzení finančního zdraví žadateleVerze 1.2 ke dni 31. 1. 2008 - ZRUŠEN, od 3. výzvy se používá aplikace ecbažadatele
Metodický pokyn – Definice indikátorů pro projekty předkládané v rámci ROP NUTS II Jihozápad Verze 1.0 ke dni 2. 7. 2008, revize č. 9 platná ke dni 17. 6. 2014, účinná ke dni 19. 6. 2014žadatele, příjemce
Metodický pokyn k žádosti o Rozšířené stanovisko pro věcné hodnocení 3. výzvyVerze 1.0 ke dni 1. 12. 2008pouze žadatele 3. výzvy
Příloha k – Metodický pokyn k žádosti o Rozšířené stanovisko pro věcné hodnocení 3. výzvy – Formulářpouze žadatele 3. výzvy

Starší verze materiálů naleznete v souborech dokumentů k výzvám v sekci VŠE PRO PŘÍJEMCE/ARCHIV VÝZEV.

Metodická oznámení

Metodická oznámení jsou závazné dokumenty pro žadatele a příjemce ROP Jihozápad. Některá jsou určena pouze příjemcům nebo žadatelům, některá jsou směřována k oběma skupinám. V tabulce naleznete všechna metodická oznámení, která Úřad Regionální rady doposud vydal. O nových metodických oznámeních či jejich revizích vás zde budeme informovat, proto doporučujeme sledovat webové stránky Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Tabulka METODICKÝCH OZNÁMENÍ ROP Jihozápad

ČÍSLONÁZEVPLATNOSTURČENO PRO
MO 41ke kontrole majetkoprávního vypořádání vlastnických vztahů v době udržitelnosti u projektů v oblastech podpory 1.1 a 1.5 Od 4. 4. 2017žadatele, příjemce
MO 40ke kontrole projektů územním odborem nepříslušným k místu realizace projektu Od 29. 10. 2015žadatele, příjemce
MO 39k zákonu č. 428/2012 Sb.,o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Od 29. 7. 2014žadatele, příjemce
MO 38 rev. č. 3ke snížení hranice dotace pro časové etapy projektu a postupu při uplatnění časových etap Od 20. 11. 2014žadatele, příjemce
MO 38 rev. č. 2ke snížení hranice dotace pro časové etapy projektu a postupu při uplatnění časových etap Od 14. 10. 2014žadatele, příjemce
MO 38 – rev. č. 1 ke snížení hranice dotace pro časové etapy projektu Od 10. 3. 2014 žadatele, příjemce
MO 38 ke snížení hranice dotace pro časové etapy projektu Od 22. 1. 2014 žadatele, příjemce
MO 37 ke změnám harmonogramu projektu Od 14. 1. 2014příjemce
MO 36 rev. č. 1k upřesňování příloh předkládaných před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace, platné pro 24. výzvu a následující Od 17. 2. 2014žadatele
MO 36 k upřesňování příloh předkládaných před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace, platné pro 24. výzvu a následující Od 28. 5. 2013žadatele
MO 35 k upřesnění dokládání povinné přílohy č. 3 žádosti o podporu projektu Doklad o prokázání vlastnických vztahů Od 17. 5. 2013žadatele
MO 34 k zavedení institutu tzv. monitorovací návštěvy Od 18. 2. 2013žadatele, příjemce
MO 33 rev. č. 1 k doložení dokladu o přidělení IČ k žádosti o podporu projektu (příloha č. 1 – doklad o právní subjektivitě) Od 27. 6. 2014žadatele
MO 33 k doložení dokladu o přidělení IČ k žádosti o podporu projektu (příloha č. 1 – doklad o právní subjektivitě) Od 15. 11. 2012žadatele
MO 32 k vyloučení akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele z okruhu oprávněných žadatelů Od 7. 9. 2012žadatele
MO 31 pro předkladatele projektů zaměřených na wellness a lázeňství v 23. výzvě OP 3.1 Od 4. 7. 2012žadatele
MO 30 rev. č. 1 k posuzování způsobilosti výdajů na stavební práce Od 24. 3. 2014žadatele, příjemce
MO 30 k posuzování způsobilosti výdajů na stavební práce Od 27. 4. 2012žadatele, příjemce
MO 29 rev. č. 1 k novele zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která nabývá účinnosti dne 1. 1. 2014 Od 21.1. 2014ZRUŠENO (zapracováno do PPP)žadatele, příjemce
MO 29 k novele zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která nabývá účinnosti dne 1. 4. 2012 Od 10. 4. 2012ZRUŠENO (zapracováno do PPP)žadatele, příjemce
MO 28 pro znovupředložení přílohy č. 6 projektové dokumentace nutné dle stavebního zákona k územnímu rozhodnutí v rámci výzev pro oblast podpory 1.1 – Modernizace regionální silniční sítě ROP NUTS II Jihozápad vyhlášených v roce 2012 Od 20. 2. 2012žadatele
MO 27 rev. č. 5 k novele zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – přenesení daňové povinnosti u příjemců dotací z ROP NUTS II Jihozápad Od 31. 3. 2015žadatele, příjemce
MO 27 rev. č. 5 bez revizí k novele zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – přenesení daňové povinnosti u příjemců dotací z ROP NUTS II Jihozápad Od 31. 3. 2015žadatele, příjemce
MO 27 rev. č. 4 k novele zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů– přenesení daňové povinnosti u příjemců dotací z ROP NUTS II Jihozápad Od 17. 4. 2014žadatele, příjemce
MO 27 rev. č. 3 k novele zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů– přenesení daňové povinnosti u příjemců dotací z ROP NUTS II Jihozápad Od 28. 5. 2013žadatele, příjemce
MO 27 rev. č. 2 k novele zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů– přenesení daňové povinnosti u příjemců dotací z ROP NUTS II Jihozápad Od 10. 1. 2013žadatele, příjemce
MO 27 rev. č. 1 k novele zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů– přenesení daňové povinnosti u příjemců dotací z ROP NUTS II Jihozápad Od 24. 2. 2012žadatele, příjemce
MO 27 k novele zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů– přenesení daňové povinnosti u příjemců dotací z ROP NUTS II Jihozápad Od 22. 12. 2011žadatele, příjemce
MO 26 k zákazu používání smluvní pokuty a dalších smluvních podmínek jako dílčího hodnotícího kritéria při zadávání veřejných zakázek a k zákazu náhodného výběru losem Od 5. 12. 2011žadatele, příjemce
MO 25k předběžné kontrole zadávací dokumentace a dokumentů k veřejným zakázkámOd 8. 6. 2011žadatele, příjemce
MO 24 rev. č. 3k systému náhradních projektůOd 7. 9. 2015žadatele, příjemce
MO 24 rev. č. 2k systému náhradních projektůOd 17. 4. 2014žadatele, příjemce
MO 24 rev. č. 1k systému náhradních projektůOd 3. 4. 2012žadatele, příjemce
MO 24k systému náhradních projektůOd 28. 4. 2010žadatele, příjemce
MO 23 přílohaČestné prohlášeníOd 22. 7. 2010žadatele - 5. a 6. výzva
MO 23k předložení příloh před podpisem Smluv o podmínkách poskytnutí dotace a změn v projektech u přehodnocované 5. a 6. výzvyOd 22. 7. 2010žadatele - 5. a 6. výzva
MO 22Investice do objízdných tras a příjezdových komunikací ke stavbě – vyvolaná investice v rámci aktivit oblasti podpory 1.1, 1.5, případně 2.1Od 1. 6. 2010žadatele, příjemce
MO 21 rev.č. 1Změny v certifikaci ubytovacích zařízení v rámci projektů v ROP NUTS II JihozápadOd 14. 2. 2011žadatele, příjemce
MO 21Změny v certifikaci ubytovacích zařízení v rámci projektů v ROP NUTS II JihozápadOd 29. 3. 2010žadatele, příjemce
MO 20 rev. č. 2K výkladu čl. 4.4. Příručky pro žadatele ROP NUTS II Jihozápad platné pro 10. výzvu a následujícíOd 18. 2. 2014žadatele
MO 20 rev. č. 1K výkladu čl. 4.4. Příručky pro žadatele ROP NUTS II Jihozápad platné pro 10. výzvu a následujícíOd 2. 8. 2010žadatele
MO 20K výkladu čl. 4.4. Příručky pro žadatele ROP NUTS II Jihozápad Modernizace regionální silniční sítě, verze 4.0Od 25. 3. 2010žadatele
MO 19k předkládání podkladů pro posouzení finančního zdraví žadatele kraji a obcemi v rámci 4. výzvyOd 11. 1. 2010žadatele - 4. výzva
MO 18Změny v DPH od 1. 1. 2010 a jejich dopad na přípravu a realizaci projektů v ROP NUTS II JihozápadOd 4. 1. 2010žadatele, příjemce
MO 17k novele zákona č. zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti od 1.1.2009 u příjemců dotací z ROP JihozápadOd 30. 9. 2009příjemce
MO 16k upřesnění vztahů obec/kraj a organizace jimi zřizované či zakládanéOd 14. 9. 2009 ZRUŠENO (zapracováno do PPP)příjemce
MO 15ke změnám národní legislativy a národních metodických dokumentůOd 15. 5. 2009žadatele, příjemce
MO 14 rev. č. 6k bližší specifikaci změn v projektechOd 12. 5. 2015žadatele, příjemce
MO 14 rev. č. 5k bližší specifikaci změn v projektechOd 8. 4. 2014žadatele, příjemce
MO 14 rev. č. 4k bližší specifikaci změn v projektechOd 14. 6. 2013žadatele, příjemce
MO 14 rev. č. 3k bližší specifikaci změn v projektechOd 24. 7. 2011příjemce
MO 14 rev. č. 2k bližší specifikaci změn v projektechOd 20. 5. 2011příjemce
MO 14 rev. č. 1k bližší specifikaci změn v projektechOd 11. 1. 2011příjemce
MO 14k bližší specifikaci změn v projektechOd 1.5.2009příjemce
MO 13pro předkládání povinné přílohy Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele u subjektů, pro jejichž výpočet finančního zdraví se využívají data z ARISOd 16. 4. 2009žadatele - 5. a 6. výzva
MO 12 rev. č. 5 k upřesnění způsobilosti výdaje odborného a znaleckého posudku pro přípravu projektové žádosti a jejích povinných příloh, výdajů spojených s řízením projektu, supervize projektu a výdajů na technický dozor apod.Od 17.7.2012žadatele, příjemce
MO 12 rev. č. 4 k upřesnění způsobilosti výdaje odborného a znaleckého posudku pro přípravu projektové žádosti a jejích povinných příloh, výdajů spojených s řízením projektu, supervize projektu a výdajů na technický dozor apod.Od 22. 12. 2011žadatele, příjemce
MO 12 rev. č. 3 k upřesnění způsobilosti výdaje odborného a znaleckého posudku pro přípravu projektové žádosti a jejích povinných příloh, výdajů spojených s řízením projektu, supervize projektu a výdajů na technický dozor apod.Od 24. 6. 2011žadatele, příjemce
MO 12 rev.č. 2k upřesnění způsobilosti výdaje odborného a znaleckého posudku pro přípravu projektové žádosti a jejích povinných příloh a výdajů spojených s řízením projektu, supervize projektu a výdajů na technický dozor apodOd 10. 6. 2010žadatele, příjemce
MO 12 rev.č. 1k upřesnění způsobilosti výdaje odborného a znaleckého posudku pro přípravu projektové žádosti a jejích povinných příloh a výdajů spojených s řízením projektuOd 25. 3. 2009žadatele, příjemce
MO 12k upřesnění způsobilosti výdaje odborného a znaleckého posudku pro přípravu projektové žádosti a jejích povinných přílohOd 25. 3. 2009žadatele, příjemce
MO 11 rev.č.3 - revizeke změnám rozpočtu v souvislosti se zadávacím řízením (vícepráce – vícenáklady, méněpráce)Od 6. 3. 2015příjemce
MO 11 rev.č.3 - bez revizíke změnám rozpočtu v souvislosti se zadávacím řízením (vícepráce – vícenáklady, méněpráce)Od 6. 3. 2015příjemce
MO 11 rev.č.2 ke změnám rozpočtu v souvislosti se zadávacím řízením (vícepráce – vícenáklady, méněpráce)Od 12. 12. 2011příjemce
MO 11 rev.č. 1ke změnám rozpočtu v souvislosti se zadávacím řízením (vícepráce – vícenáklady, méněpráce)Od 24. 06. 2009příjemce
MO 11ke změnám rozpočtu v souvislosti se zadávacím řízením (vícepráce – vícenáklady, méněpráce)Od 08. 01. 2009příjemce
MO 10k novele zákona č. 235/2004 Sb. o DPH od 1.1.2009 u příjemců dotací z ROP JihozápadOd 8.12.2008 ZRUŠENO (zapracováno do PPŽ, zapracováno do PPP)příjemce
MO 9ke zdůraznění termínů a lhůt vyplývajících z článku III. Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II JihozápadOd 26.11.2008 ZRUŠENO (Zapracováno do PPŽ)příjemce
MO 8k upřesnění povinnosti příjemce k použití bankovního účtuOd 22. 10. 2008 ZRUŠENO (zapracováno do PPP)příjemce
MO 7k upřesnění oddělené účetní evidence výdajů projektů a zúčtování příjmu dotace z ROP NUTS II Jihozápad v účetnictví ÚSC a DSOOd 21.10.2008 ZRUŠENO (zapracováno do PPP)příjemce
MO 6k upřesnění povinnosti příjemce dotace pojistit majetek pořízený v rámci realizace projektuOd 31.8.2008 ZRUŠENO (zapracováno do PPŽ, zapracováno do PPP)příjemce
MO 5k upřesnění předkládání povinné přílohy č. 2 „Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele“Od 30. 6. 2008 ZRUŠENO (zapracováno do všech PPŽ)žadatele
MO 4k upřesnění indikátorů oblasti podpory 3.1 Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (ROP NUTS II Jihozápad)Od 27. 6. 2008 ZRUŠENO (zapracováno do PPŽ 3.1 verze 3.0 (pro 5. výzvu)žadatele, příjemce
MO 3pro znovupředložení přílohy č. 6 projektové dokumentace nutná dle stavebního zákona k územnímu rozhodnutí v rámci 3. výzvy ROP NUTS II JihozápadOd 24. 6. 2008žadatele - 3. výzva
MO 2k vydání výjimky pro výzvu č. 02/2007Od 12. 3. 2008žadatele - 2. výzva
MO 1k upřesnění povinných příloh žádosti o podporu pro výzvu č. 02/2007 ObecněOd 12. 2. 2008 ZRUŠENO (zapracováno do všech PPŽ)žadatele - 2. výzva
-- text odkazu --

poslední aktualizace: 29.5.2018

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.