ARCHIV VÝZEV

V této sekci naleznete dokumentaci ke každé z ukončených výzev v rámci ROP Jihozápad.


35. výzva

 • Vyhlášení 35. výzvy schválil Výbor Regionální rady dne 14. 11. 2014.
 • Výzva zveřejněna na webových stránkách ROP Jihozápad dne 20. 11. 2014.
 • Třicátá pátá výzva ROP Jihozápad je zaměřena na oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací
 • Alokace výzvy: 115 000 000 Kč
 • Projektové žádosti je možno předkládat od 20. 11. 2014 do 22. 12. 2014 do 12:00 hodin.
 • Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách Regionální rady: duben 2015.
 • Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc listopad 2014 je 27,729 Kč za 1 EUR

Text 35. výzvy

Výběrová kritéria pro oblast podpory 1.5

Příručka pro žadatele 1.5

DOKUMENTACE K 35. VÝZVĚ


34. výzva

 • Vyhlášení 34. výzvy schválil Výbor Regionální rady dne 14. 5. 2014.
 • Výzva zveřejněna na webových stránkách ROP Jihozápad dne 19. 5. 2014.
 • Třicátá čtvrtá výzva ROP Jihozápad je zaměřena na oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství
 • Alokace výzvy: 100 000 000 Kč
 • Projektové žádosti je možno předkládat od 19. 5. 2014 do 18. 7. 2014 do 12:00 hodin.
 • Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách Regionální rady: listopad 2014.
 • Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc květen 2014 je 27,434 Kč za 1 EUR

Text 34. výzvy

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4

Příručka pro žadatele 2.4

DOKUMENTACE K 34. VÝZVĚ


33. výzva

 • Vyhlášení 33. výzvy schválil Výbor Regionální rady dne 14. 5. 2014.
 • Výzva zveřejněna na webových stránkách ROP Jihozápad dne 19. 5. 2014.
 • Třicátá třetí výzva ROP Jihozápad je zaměřena na oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě
 • Alokace výzvy: 100 000 000 Kč
 • Projektové žádosti je možno předkládat od 19. 5. 2014 do 18. 7. 2014 do 12:00 hodin.
 • Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách Regionální rady: listopad 2014.
 • Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc květen 2014 je 27,434 Kč za 1 EUR

Text 33. výzvy

Výběrová kritéria pro oblast podpory 1.1

Příručka pro žadatele 1.1

DOKUMENTACE K 33. VÝZVĚ


32. výzva

 • Vyhlášení 32. výzvy schválil na svém zasedání Výbor Regionální rady dne 24. 1. 2014.
 • Výzva zveřejněna na webových stránkách ROP Jihozápad dne 27. 1. 2014
 • Třicátá druhá kontinuální výzva ROP Jihozápad v rámci oblasti podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center je zaměřena na předkládání žádostí dílčích projektů integrovaného plánu rozvoje města Plzně „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015" (JZ/001) a integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice „Levý břeh Vltavy" (JZ/004).
 • Alokace výzvy: 2 628 768,17 EUR (JZ/001), 2 854 793,85 EUR (JZ/004)
 • Projektové žádosti je možno předkládat od 27. 1. 2014 do 17. 3. 2014 do 12:00 hodin.
 • Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách RRRSJZ: vždy dva pracovní dny po nejbližším zasedání VRR, které následuje po předložení žádosti. V případě, že je projekt předložen ve lhůtě méně než 50 pracovních dnů před jednáním VRR, bude tento výsledek znám až po následujícím jednání VRR.
 • Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc leden 2014 je 27,480 Kč za 1 EUR.

Text 32. výzvy pro JZ001 po změně

Text 32. výzvy pro JZ004 po změně

Text 32. výzvy pro JZ001

Text 32. výzvy pro JZ004

Výběrová kritéria pro IPRM a dílčí projekty v oblasti 2.1

Příručka pro žadatele 2.1 - IPRM

Příloha 1 - Popis aktivity

Příloha 2 - Oznámení o změně IPRM

Příloha 3 - Zpráva o řešení připomínek k IPRM

Příloha 4 - Roční zpráva o realizaci IPRM

Příloha 5 - Závěrečná zpráva o realizaci IPRM

Příloha 6 - Rozpočet IPRM

Příloha 7 - Finanční analýza města

Příloha 8 - Formulář IPRM

Příloha 9 - Metodika k nastavení hodnoty vstupních kritérií

Příloha 10 - Referenční hodnoty pro vymezení zóny IPRM

S účinností od 28. února 2012 bylo vydáno aktuální znění Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města a zároveň Dodatek k Metodickému pokynu MMR - oba dokumenty naleznete zde.

Příloha 11 Metodický pokyn MMR, aktualizace únor 2012

Příloha 12 - Výběrová kritéria pro IPRM a dílčí projekty v oblasti 2.1

Příloha 13 - Oznámení o změně projektu

DOKUMENTACE k 32. výzvě ROP Jihozápad

Doporučujeme ještě pročtení metodických oznámení.

Odkaz na informační systém Benefit7: www.eu-zadost.cz


31. výzva

 • Vyhlášení 31. výzvy schválil Výbor Regionální rady dne 24. 1. 2014.
 • Výzva zveřejněna na webových stránkách ROP Jihozápad dne 27. 1. 2014.
 • Třicátá první výzva ROP Jihozápad je zaměřena na oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací
 • Alokace výzvy: 210 000 000 Kč
 • Projektové žádosti je možno předkládat od 27. 1. 2014 do 31. 3. 2014 do 12:00 hodin.
 • Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách Úřadu Regionální rady: červenec 2014.
 • Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc leden 2014 je 27,480 Kč za 1 EUR

Text 31. výzvy

Výběrová kritéria pro oblast podpory 1.5

Příručka pro žadatele 1.5

DOKUMENTACE K 31. VÝZVĚ


30. výzva

 • Vyhlášení 30. výzvy schválil Výbor Regionální rady dne 24. 1. 2014.
 • Výzva zveřejněna na webových stránkách ROP Jihozápad dne 27. 1. 2014.
 • Třicátá výzva ROP Jihozápad je zaměřena na oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě
 • Alokace výzvy: 530 000 000 Kč
 • Projektové žádosti je možno předkládat od 27. 1. 2014 do 31. 3. 2014 do 12:00 hodin.
 • Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách Úřadu Regionální rady: červenec 2014.
 • Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc leden 2014 je 27,480 Kč za 1 EUR.

Text 30. výzvy

Výběrová kritéria pro oblast podpory 1.1

Příručka pro žadatele 1.1

DOKUMENTACE K 30. VÝZVĚ


29. výzva

 • Vyhlášení 29. výzvy schválil korespondenční Výbor Regionální rady dne 25. 10. 2013. Výzva zveřejněna na webových stránkách ROP Jihozápad dne 1. 11. 2013.
 • Dvacátá devátá výzva ROP Jihozápad je zaměřena na oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
 • Alokace výzvy: 194 000 000 Kč
 • Projektové žádosti je možno předkládat od 1. 11. 2013 do 20. 12. 2013 do 12:00 hodin.
 • Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách Úřadu Regionální rady: duben 2014.
 • Směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc listopad 2013 je 25,742 Kč za 1 EUR.

Text 29. výzvy Výběrová kritéria pro oblast podpory 3.1 Příručka pro žadatele 3.1

DOKUMENTACE K 29. VÝZVĚ


28. výzva

 • Vyhlášení 28. výzvy schválil na svém zasedání Výbor Regionální rady dne 30. 9. 2013. Výzva zveřejněna na webových stránkách ROP Jihozápad dne 15. 10. 2013.
 • Dvacátá osmá výzva ROP Jihozápad je zaměřena na oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě
 • Alokace výzvy: 700 000 000 Kč
 • Projektové žádosti je možno předkládat od 15. 10. 2013 do 20. 12. 2013 do 12:00 hodin.
 • Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách Úřadu Regionální rady: duben 2014.
 • Směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc říjen 2013 je 25,690 Kč za 1 EUR.

Text 28. výzvy Výběrová kritéria pro oblast podpory 1.1 Příručka pro žadatele1.1

DOKUMENTACE K 28. VÝZVĚ


27. výzva

 • Vyhlášení 27. výzvy schválil na svém zasedání Výbor Regionální rady dne 30. 9. 2013. Výzva zveřejněna na webových stránkách ROP Jihozápad dne 2. 10. 2013.
 • Dvacátá sedmá výzva ROP Jihozápad je zaměřena na oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství
 • Alokace výzvy: 71 000 000 Kč
 • Projektové žádosti je možno předkládat od 2. 10. 2013 do 20. 12. 2013 do 12:00 hodin.
 • Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách Úřadu Regionální rady: duben 2014.
 • Směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc říjen 2013 je 25,690 Kč za 1 EUR.

Text 27. výzvy po prodloužení termínu příjmu žádostí Text 27. výzvy Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Příručka pro žadatele 2.4

DOKUMENTACE K 27. VÝZVĚ


26. výzva

 • Vyhlášení 26. výzvy schválil na svém zasedání Výbor Regionální rady dne 28. 3. 2013.
 • Dvacátá šestá výzva ROP Jihozápad je zaměřena na oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací
 • Alokace výzvy: 54 068 000 Kč
 • Projektové žádosti bylo možno předkládat od 26. 4. 2013 do 29. 7. 2013 do 12:00 hod.
 • Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách Úřadu Regionální rady - říjen 2013
 • Směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc duben 2013 je 25,740 Kč za 1 EUR.

DOKUMENTACE k 26. výzvě ROP JihozápadSoubor dokumentů platných k datu vyhlášení výzvy.

Prodloužení 26. výzvy


25. výzva

 • Vyhlášení 25. výzvy schválil na svém zasedání Výbor Regionální rady dne 28. 3. 2013.
 • Dvacátá pátá výzva ROP Jihozápad je zaměřena na oblast podpory 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu
 • Alokace výzvy: 65 240 000 Kč, rozhodnutím VRR dne 9. 5. 2013 alokace navýšena na 135 576 000 Kč
 • Projektové žádosti bylo možno předkládat od 29. 3. 2013 do 18. 7. 2013 12:00 hod.
 • Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách Úřadu Regionální rady - říjen 2013
 • Směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc březen 2013 je 25,637 Kč za 1 EUR.

DOKUMENTACE k 25. výzvě ROP JihozápadSoubor dokumentů platných k datu vyhlášení výzvy + aktualizované texty výzev po změnách .

Text 25. výzvy po prodloužení k 28.5.2013

Text 25. výzvy po navýšení alokace k 9.5.2013


24. výzva

 • Vyhlášení 24. výzvy schválil na svém zasedání Výbor Regionální rady dne 29. 1. 2013
 • Dvacátá čtvrtá výzva ROP Jihozápad je zaměřena na oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě
 • Alokace výzvy: 380 000 000 Kč
 • Projektové žádosti bylo možno předkládat od 31. 1. 2013 do 28. 6. 2013, 12.00 hodin.
 • Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách Úřadu Regionální rady: říjen 2013
 • Směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc únor 2013 je 25,652 Kč za 1 EUR.

DOKUMENTACE k 24. výzvě ROP Jihozápad Soubor dokumentů platných k datu vyhlášení výzvy.


23. výzva

 • Vyhlášení 23. výzvy schválil korespondenční Výbor Regionální rady dne 3. 7. 2012.
 • Dvacátá třetí výzva ROP Jihozápad je zaměřena na oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Výzva byla rozdělena do čtyřech aktivit.
 • Alokace výzvy: 654 821 756 Kč
 • Projektové žádosti bylo možno předkládat od 4. 7. 2012 do 9. 11. 2012, 12.00 hodin. Ukončování probíhalo postupně dle jednotlivých aktivit.
 • Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách Úřadu Regionální rady: leden–březen 2013 - dle jednotlivých aktivit.
 • Směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc červenec 2012 je 25,810 Kč za 1 EUR.

DOKUMENTACE ke 23. výzvě ROP Jihozápad Soubor dokumentů platných k datu vyhlášení výzvy + aktualizované texty výzev po změnách alokace.

Text 23. výzvy po navýšení alokace k 13.9.2012

Text 23. výzvy po navýšení alokace k 1.10.2012


22. výzva

 • Vyhlášení 22. výzvy schválil na svém zasedání Výbor Regionální rady dne 11. 6. 2012. Výzva zveřejněna na webových stránkách ROP Jihozápad dne 14. 6. 2012.
 • Dvacátá druhá kontinuální výzva ROP Jihozápad je zaměřena na předkládání dílčích projektů v rámci tematického integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice pro období let 2008-2013; oblast podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center
 • Alokace výzvy: 2 513 548,57 EUR (navýšení 22. výzvy ROP Jihozápad schválil Výbor Regionální rady na svém jednání dne 28. 3. 2013)
 • Projektové žádosti je možno předkládat od 14. 6. 2012 do 31. 10. 2013 do 12:00 hodin.
 • Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách Úřadu Regionální rady: vždy dva pracovní dny po nejbližším zasedání VRR, které následuje po předložení žádosti. V případě, že je projekt předložen ve lhůtě méně než 50 pracovních dnů před jednáním VRR, bude tento výsledek znám až po následujícím jednání VRR.
 • Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc červen 2012 je 25,658 Kč za 1 EUR.

Text 22. výzvy po změně alokace výzvy Vloženo 1. 10. 2013. Dne 30. 9. 2013 byla změněna výše alokace 22. výzvy na 2 715 977,72 EUR.

Text 22. výzvy po prodloužení termínu příjmu žádostí Vloženo 18. 6. 2013. Prodloužen termín pro ukončení příjmu žádostí z 28. 6. 2013 do 31. 10. 2013!

Aktualizovaný text 22. výzvy ROP Jihozápad s navýšenou alokací

Text 22. výzvy

Výběrová kritéria pro IPRM a dílčí projekty v oblasti 2.1

Příručka pro žadatele 2.1 - IPRM

Příloha 1 - Popis aktivity

Příloha 2 - Oznámení o změně IPRM

Příloha 3 - Zpráva o řešení připomínek k IPRM

Příloha 4 - Roční zpráva o realizaci IPRM

Příloha 5 - Závěrečná zpráva o realizaci IPRM

Příloha 6 - Rozpočet IPRM

Příloha 7 - Finanční analýza města

Příloha 8 - Formulář IPRM

Příloha 9 - METODIKA K NASTAVENÍ HODNOT A VSTUPNÍCH KRITÉRIÍ PRO PROBLÉMOVOU ZÓNU DLE NAŘÍZENÍ 26042011

Příloha 10 - Referenční hodnoty pro vymezení zóny IPRM

S účinností od 28. února 2012 bylo vydáno aktuální znění Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města a zároveň Dodatek k Metodickému pokynu MMR - oba dokumenty naleznete zde

Příloha 11 - Metodický pokyn MMR, aktualizovaná verze únor/2012

Dodatek k Metodickému pokynu MMR

Příloha 12 - Výběrová kritéria pro IPRM a dílčí projekty v oblasti 2.1

Chcete mít veškerou dokumnetaci týkající se 22. výzvy ROP Jihozápad pohromadě?

Veškerou dokumentaci k 22. výzvě ROP Jihozápad včetně metodických oznámení a metodických pokynů si můžete stáhnout najednou ve formě zazipovaného souboru.

DOKUMENTACE k 22. výzvě ROP Jihozápad

Doporučujeme ještě pročtení metodických oznámení.

Odkaz na informační systém Benefit7: www.eu-zadost.cz


21. výzva

 • Vyhlášení 21. výzvy 25. 6. 2012.
 • Dvacátá první výzva ROP Jihozápad je zaměřena na oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě
 • Alokace výzvy: 730 000 000 Kč (Původní alokace 21. výzvy - 480 milionů korun byla navýšena o 250 milionů korun)
 • Projektové žádosti je možno předkládat od 28. 6. 2012 do 1. 10. 2012, 12.00 hodin
 • Předběžný termín zveřejnění výsledků - leden 2013
 • Aktuální směnný kurz Kč/EUR k datu vyhlášení výzvy - 25,658 Kč za 1 EUR.

DOKUMENTACE k 21. výzvě

Navýšení alokace 21. výzvy


20. výzva

 • Vyhlášení 20. výzvy schválil na svém zasedání Výbor Regionální rady dne 20. 2. 2012
 • Dvacátá výzva ROP Jihozápad je zaměřena na oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě
 • Alokace výzvy: 800 000 000 Kč
 • Projektové žádosti bylo možno předkládat od 22. 2. 2012 do 20. 4. 2012 - 12:00 hodin.
 • Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách Úřadu Regionální rady: červen 2012
 • Směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc únor 2012 je 25,270 Kč za 1 EUR.

DOKUMENTACE ke 20. výzvě ROP Jihozápad Soubor dokumentů platných k datu vyhlášení výzvy.


19. výzva

 • Vyhlášení 19. výzvy schválil na svém zasedání Výbor Regionální rady dne 20. 2. 2012.
 • Devatenáctá výzva ROP Jihozápad je zaměřena na oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství.
 • Alokace výzvy: 194 650 000 Kč
 • Projektové žádosti je možno předkládat od 22. 2. 2012 do 15. 6. 2012 - 12:00 hodin.
 • Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách Úřadu Regionální rady: září 2012
 • Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc únor 2012 je 25,270 Kč za 1 EUR.

DOKUMENTACE k 19. výzvě ROP Jihozápad


18. výzva

 • Vyhlášení 18. výzvy schválil na svém zasedání Výbor Regionální rady dne 17. 10. 2011.
 • Osmnáctá výzva ROP Jihozápad je zaměřena na oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě
 • Alokace výzvy: 1 016 780 353,72 Kč
 • Projektové žádosti je možno předkládat od 19. 10. 2011 do 16. 1. 2012 12.00 hod
 • Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách - duben/květen 2012
 • Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc říjen 2011 je 24,098 Kč/€.

Dokumentace k 18. výzvě Soubor dokumentů platných k datu vyhlášení výzvy.


17. výzva

 • Vyhlášení 17. výzvy schválil na svém zasedání Výbor Regionální rady dne 25.7. 2011.
 • Sedmnáctá výzva ROP Jihozápad je zaměřena na oblast podpory 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.
 • Projektové žádosti je možno předkládat od 27.7.2011 do 30.9.2011 - 12:00 hodin.
 • Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách Úřadu Regionální rady: leden/únor 2012
 • Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc červenec 2011 je 24,509 Kč/€.

Dokumentace k 17. výzvě Soubor dokumentů platných k datu vyhlášení výzvy.


16. výzva

 • Vyhlášení 16. výzvy schválil na svém zasedání Výbor Regionální rady dne 17. 10. 2011.
 • Šestnáctá výzva ROP Jihozápad je zaměřena na oblast podpory:

3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu - Synergické projekty s vazbou na realizovaný projekt IOP v oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví – „Centrum stavitelského dědictví v Plasích“ (CZ.1.06/5.1.00/01.05477)

3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu - Synergické projekty s vazbou na realizovaný projekt IOP v oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví – „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“ (CZ.1.06/5.1.00/01.06132)

3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu - Synergické projekty s vazbou na realizovaný projekt IOP v oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví – „Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií – centrum původních řemesel a unikátních technologií“ (CZ.1.06/5.1.00/01.05935)

 • Alokace každé výzvy: 12 000 000 Kč
 • Projektové žádosti je možno předkládat od 19. 10. 2011 do 10. 1. 2012 12.00 hod
 • Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách - duben/květen 2012
 • Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc říjen 2011 je 24,098 Kč/€.

Dokumentace k 16. výzvě Soubor dokumentů platných k datu vyhlášení výzvy.


15. výzva

 • Vyhlášení 15. výzvy schválil na svém zasedání Výbor Regionální rady dne 26. 4. 2011. Výzva zveřejněna na webových stránkách ROP Jihozápad dne 26. 4. 2011.
 • Patnáctá výzva ROP Jihozápad je zaměřena na oblast podpory 2.1 - Integrované plány rozvoje měst.
 • Projektové žádosti je možno předkládat od 26. 4. 2011 do 31. 10. 2013 do 12:00 hodin.
 • Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc duben 2011 je 24,528 Kč/€.

Text Výzvy 2.1 - 30. 9. 2013 - ČB Levý břeh Vltavy po změně alokace výzvy Vloženo 1. 10. 2013. Dne 30. 9. 2013 byla změněna výše alokace IPRM ČB Levý břeh Vltavy na 6 201 399,36 EUR.

Text Výzvy 2.1 - 14. 6. 2013 - ČB Levý břeh Vltavy po prodloužení termínu příjmu žádostí Vloženo 18. 6. 2013. Prodloužen termín pro ukončení příjmu žádostí z 28. 6. 2013 do 31. 10. 2013!

Text Výzvy 2.1 - 28. 3. 2013 - ČB Levý břeh Vltavy Dne 28. 3. 2013 byla navýšena alokace IPRM ČB Levý břeh Vltavy na 6 403 828,51 EUR.

Text Výzvy 2.1 - 3. 12. 2012 - ČB Levý břeh Vltavy Dne 3. 12. 2012 byla navýšena alokace IPRM ČB Levý břeh Vltavy na 6 274 105 eur.

Text Výzvy 2.1 - 17. 10. 2011 - ČB Levý břeh Vltavy

Text Výzvy 2.1 - 9. 5. 2013 - Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 Dne 9. 5 2013 byla navýšena alokace IPRM Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 na 16 387 321,35 EUR. Výzva byla prodloužena do 31. 10. 2013!

Text Výzvy 2.1 - 17. 10. 2011 - Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015

Text Výzvy 2.1 - 17. 10. 2011 - Plzeň Univerzitní město 2015 Výzva již ukončena dne 28. 6. 2013!

Výběrová kritéria pro IPRM a dílčí projekty v oblasti 2.1

Příručky pro žadatele 2.1 - IPRM

Příloha 1 - Popis aktivity 270608

Příloha 2 - Oznámení o změně IPRM 26042011

Příloha 3 - Zpráva o řešení připomínek k IPRM 26042011

Příloha 4 - Roční zpráva o realizaci IPRM 26042011

Příloha 5 - Závěrečná zpráva o realizaci IPRM 26042011

Příloha 6 - Rozpočet IPRM 26042011

Příloha 7 - Finanční analýza města26042011

Příloha 8 - Formulář IPRM 26042011

Příloha 9 - METODIKA K NASTAVENÍ HODNOT A VSTUPNÍCH KRITÉRIÍ PRO PROBLÉMOVOU ZÓNU DLE NAŘÍZENÍ 26042011

Příloha 10 - Referenční hodnoty pro vymezení zóny IPRM 26042011

Příloha 11 - MP MMR aktualizace červen 2008

Příloha 12 - Výběrová kritéria pro IPRM a dílčí projekty v oblasti 2.1 (26042011)

Chcete mít veškerou dokumnetaci týkající se 15. výzvy ROP Jihozápad pohromadě?Veškerou dokumentaci k 15. výzvě ROP Jihozápad včetně metodických oznámení a metodických pokynů si můžete stáhnout najednou ve formě zazipovaného souboru.

DOKUMENTACE K 15. VÝZVĚ - IPRM Soubor dokumentů platných k datu vyhlášení výzvy.


14. VÝZVA

 • Vyhlášení 14. výzvy schválil na svém zasedání Výbor Regionální rady dne 26. 4. 2011.
 • Čtrnáctá výzva ROP Jihozápad je zaměřena na oblast podpory 1.3 A Modernizace vozového parku veřejné dopravy (železniční kolejová vozidla) a na 1.3 C Modernizace vozového parku veřejné dopravy (regionální vozidla).
 • Projektové žádosti je možno předkládat od 26. 4. 2011 do 15. 6. 2011 (1.3 A) a do 15. 7. 2011 (1.3 C) - do12:00 hodin v obou případech.
 • Dne 5. 5. 2011 schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Usnesením č.518/2011 částečnou změnu textu výzvy k předkládání projektů v rámci vyhlášení 14. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Změna se týkala opravy čísla notifikačního nařízení.
 • Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách Úřadu Regionální rady: 14. 10. 2011
 • Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc duben 2011 je 24,528 Kč/€.

Dokumentace k 14. výzvě - oblast podpory 1.3 Soubor dokumentů platných k datu vyhlášení výzvy.


13. VÝZVA

 • Třináctá výzva ROP Jihozápad je zaměřena na oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě, 1.5 Rozvoj místních komunikací a 2.2 Rozvojové projekty spádových center.
 • Projektové žádosti je možno předkládat od 4. 1. 2011 do 25. 3. 2011 - 12:00 hodin.
 • Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách Úřadu Regionální rady: 25. 7. 2011
 • Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc leden 2011 je 25,240 Kč/€.

Dokumentace k 13. výzvě - oblast podpory 1.1, 1.5, 2.2


12. VÝZVA

 • Dvanáctá výzva ROP Jihozápad je zaměřená na oblast podpory 1.4 Rozvoj regionálních letišť
 • Projektové žádosti je možno předkládat od 9. 6. 2010 do 15. 12. 2010, 12:00 hod.
 • Alokace výzvy: 449 967 883,70 Kč
 • Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc červen 2010 činí 25,780 Kč za 1 Euro.

Dokumentace k 12. výzvě - oblasdt podpory 1.4


11. VÝZVA

 • Jedenáctá výzva ROP Jihozápad je zaměřena na následující oblasti podpory: 1.1 - Modernizace regionální silniční sítě, 3.1 A Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, 3.1 B Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu - aktivita - Výstavba turistických cest (pouze pěší stezky a hipostezky) včetně doprovodné infrastruktury a značení.
 • Projektové žádosti je možno předkládat od 19. 2. 2010 do 14. 5. 2010, 12.00 hod.
 • Rozhodnutím Výboru Regionální rady dne 30. 4. 2010 byl posunut termín ukončení 11. výzvy na 24. 8. 2010, 12.00 hod.
 • Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc únor 2010 činí 26,232 Kč/€.

Dokumentace k 11. výzvě - oblast podpory 1.1, 3.1


10. VÝZVA

 • Desátá výzva ROP Jihozápad je zaměřena na blast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě.
 • Projektové žádosti je možno předkládat od 6. 11. 2009 do 15. 12. 2009 12.00 hod.
 • Alokace: 660 000 000 Kč

Dokumentace k 10. výzvě - oblast podpory 1.1


9. VÝZVA

 • Devátá výzva ROP Jihozápad je zaměřena na oblast podpory 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy (pouze železniční kolejová vozidla).
 • Projektové žádosti je možno předkládat od 6. 11. 2009 do 30. 6. 2010 do 12.00 hod.
 • Alokace výzvy: 378 083 680,01 Kč

Dokumentace k 9. výzvě - oblast podpory 1.3


8. VÝZVA

 • Pro oblast podpory 4.1 Podpora úkolů řídícího orgánu a 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu
 • Osmá kontinuální výzva byla vyhlášena 1.10. 2009.
 • Zahájení příjmu žádostí 1.10. 2009.
 • Ukončení příjmu žádostí 31. 8. 2015 ve 12 hod.
 • Žádosti je možno podávat průběžně.
 • Dne 9. 5. 2013 byla rozhodnutím VRR výzva prodloužena a byla změněna její alokace.

Změna textu výzvy OP 4.1 ke dni 12. 12. 2014

Změna textu výzvy OP 4.2 ke dni 12. 12. 2014

Změna textu výzvy OP 4.1 ke dni 30. 9. 2013

Změna textu výzvy OP 4.2 ke dni 30. 9. 2013

Změna textu výzvy OP 4.1

Změna textu výzvy OP 4.2

Dokumentace k 8. výzvě - technická pomoc


7. VÝZVA

 • Pro oblast podpory 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy - pouze vozidla městské hromadné dopravy (autobusy, ekobusy, trolejbusy, tramvaje).
 • Sedmá výzva byla vyhlášena 29. 5. 2009.
 • Zahájení příjmu žádostí 29. 5. 2009.
 • Ukončení příjmu žádostí 30. 9. 2009.
 • Žádosti je možno podávat průběžně.

Dokumentace k 7. výzvě - oblast podpory 1.3


6. VÝZVA

 • Datum vyhlášení výzvy: 27. 3. 2009
 • Zahájení příjmu žádosti: 27. 3. 2009
 • Ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2009 12:00

Dokumenty k 6. výzvě - oblast podpory 1.2 - PPP projekty

Dokumenty k 6. výzvě - oblast podpory 3.1 - PPP projekty

Dokumenty k 6. výzvě - oblast podpory 2.2, 2.2 - PPP projekty, 2.3


5. VÝZVA

 • Datum vyhlášení výzvy: 27. 3. 2009
 • Zahájení příjmu žádosti: 27. 3. 2009
 • Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2009 12:00
 • Alokace: 3,745 mld. Kč
 • Oblasti podpory: 1.1; 1.2; 1.5; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3;

Dokumenty k 5. výzvě - oblast podpory 1.1, 1.2, 1.5

Dokumenty k 5. výzvě - oblast podpory 2.4, 2.5, 2.6

Dokumenty k 5. výzvě - oblast podpory 3.1, 3.1B, 3.1C, 3.2,3.3


4. VÝZVA

 • Výzva byla vyhlášena 4.11.2008
 • Zahájení příjmu žádostí 12.11.2008
 • Ukončení příjmu žádostí 28.6.2013
 • Žádosti je možno podávat průběžně - JEDNÁ SE O KONTINUÁLNÍ VÝZVU pro projekty oblasti podpory 2.1 - IPRM

Dokumentace ke 4. výzvě


3. VÝZVA

 • Vyhlášení výzvy: 27.6.2008
 • Zahájení příjmu žádostí: 27.6. 2008
 • Ukončení příjmu žádostí: 31.7.2008 do 12:00 hod.
 • Výjimka pro oblast podpory 2.1 - ukončení příjmu žádostí 30.9.2008 do 12:00 hod.

Dokumenty k 3. výzvě - oblast podpory1.1,1.2, 1.5

Dokumenty k 3. výzvě - oblast podpory 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6

Dokumenty k 3. výzvě - oblast podpory 3.1, 3.2, 3.3


2. VÝZVA

 • Vyhlášena 17.12.2007
 • Zahájení příjmu žádostí: 1.1.2008
 • Ukončení příjmu žádostí: 14.3.2008 ve 12:00 hod.

Dokumenty k 2. výzvě - oblast podpory 1.1, 1.2, 1.5

Dokumenty k 2. výzvě - oblast podpory 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6

Dokumenty k 2. výzvě - oblast podpory 3.1, 3.2, 3.3


1. VÝZVA

Dokumenty k 1. výzvě - oblast podpory 1.1

poslední aktualizace: 22.12.2014

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.