Vítejte na stránkách Regionální rady Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad sloužil k čerpání dotací z fondů Evropské unie. Podpořil projekty v oblastech dopravy, školství, zdravotnictví, sociálních služeb a cestovního ruchu v Jihočeském a Plzeňském kraji. ROP Jihozápad nabídl v letech 2007–2013 subjektům jak veřejného, tak soukromého sektoru 633,653 milionů eur.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

Otýlie Beníškové 1664/14
301 00, Plzeň

Recepce tel: +420 389 058 600

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Aktuálně

UPOZORNĚNÍ NA UZAVŘENÍ ÚŘADU 21. 9. 2020 - 17.9.2020

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad upozorňuje veřejnost, že dne 21. 9. 2020 bude z provozních důvodů uzavřen.

UPOZORNĚNÍ NA UZAVŘENÍ ÚŘADU - 20.8.2020

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad upozorňuje veřejnost, že dne 26. 8. 2020 bude z provozních důvodů úřad uzavřen.

ÚŘAD MÁ BĚŽNÉ ÚŘEDNÍ HODINY - 12.5.2020

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad upozorňuje veřejnost, že od 12. května 2020 již platí běžné úřední hodiny.

Nabídka prodeje služebních vozidel - 1.5.2020

Upozorňujeme na prodej dvou služebních vozidel Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Veškeré podrobnosti jsou uvedené v sekci Úřad / Záměr prodeje nadbyt. a neupotř. majetku, odkaz naleznete ZDE

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Soutěž Kompas 2020 – Letní výprava s ROP Jihozápad“ - 1.5.2020

+420 773 776 906 info@rr-jihozapad.cz, krcek@rr-jihozapad.cz, www.rr-jihozapad.cz

Pravidla soutěže „Soutěž Kompas 2020 – Letní výprava s ROP Jihozápad“ 1. Soutěž organizuje ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRUŽNOSTI JIHOZÁPAD, se sídlem Jeronýmova 1750/21, České Budějovice, 370 01, IČO: 75086999. Účast v soutěži je zdarma a není podmíněna nákupem zboží či služeb od ÚŘADU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRUŽNOSTI JIHOZÁPAD. 2. Soutěž potrvá od 01.06. 2020 do 31.08.2020. Soutěží se o rodinný let balónem, rodinnou plavbu s pirátským přepadením na Orlické přehradě, voucher pro 2 os./ noc na zámek Zbiroh, rodinné vstupné do ZOO Plzeň a rodinné vstupné do Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Výherce zveřejníme 01.09.2020 na FACEBOOKU. 3. Zájemce o účast v soutěži musí být aktivní uživatel Facebooku a musí na něm tedy mít osobní profil a být fanouškem FB stránky: Tvoříme Jihozápad. 4. Soutěž je založena na splnění zadaného úkolu: Hlavním úkolem soutěže bude poznat zajímavá místa v Jihočeském a Plzeňském kraji. Ve vašich volných chvílích prozkoumáte 10 zadaných lokalit, kdy si z každé lokality odnesete razítko s písmenkem. Písmenka z lokalit budete potřebovat k rozluštění konečné jedenácté “tajné“ lokality. Pro splnění úkolu je na všech místech nutné se vyfotit. Jakmile bude vaše výprava u konce, pošlete nám sadu 11 fotografií (1x z každé lokality) do soukromé zprávy (Messenger) na našem FACEBOOKU. Ze všech účastníků, kteří splní veškeré podmínky (3. bod) a zadání úkolu (4. bod) vylosujeme 5 výherců. 6. Výherce musí splňovat všechna kritéria uvedená výše. 7. Výherce bude o výhře vyrozuměn do komentářů pod soutěžním příspěvkem, kde bude vyzván k zaslání svých kontaktních údajů. 8. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. 9. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele. 10. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. 11. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, včetně souhlasu s jejich zveřejněním na FACEBOOKU v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Účastník soutěže zároveň uděluje ÚŘADU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRUŽNOSTI JIHOZÁPAD souhlas se zasíláním informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do písemného odvolání souhlasu, a to na dobu trvání tří let, nebude-li odvolán dříve. Organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po dobu trvání soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení soutěže. Účastník soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, může požádat organizátora soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor soutěže odstranil závadný stav. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci a zpracovávat osobní údaje lze pouze se souhlasem subjektu údajů. Účastník soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu ÚŘADU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRUŽNOSTI JIHOZÁPAD. V takovém případě však ztrácí nárok na výhru, nebyla-li soutěž ještě ukončena. 12. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na FACEBOOKU. 13. Soutěžící registrací do soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu. 14. Soutěž organizuje společnost ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRUŽNOSTI JIHOZÁPAD z vlastní iniciativy a nezávisle na portálu www.facebook.com.

V Českých Budějovicích dne 15.05. 2020
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRUŽNOSTI JIHOZÁPAD

strana: 1 2

irop

PROJEKTY ROP JIHOZÁPAD

ROP - video kanál YOUTUBE

video zprávy ...

Anketa

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.