ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 7/1/2016
Nové financování ROP Jihozápad

Vzhledem ke skutečnosti, že dochází k postupnému ukončování Regionálního operačního programu Jihozápad, došlo ke změně i v jeho financování. K těmto účelům byl vytvořen projekt s názvem Ukončování ROP NUTS II Jihozápad v letech 2016–2017, který je financován z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020. Díky tomu zajistí Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad řádné ukončení programu. Základní informace o projektu naleznete zde.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.