ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 30/11/2015
Ve Stříbře na Tachovsku byla zrekonstruována Plzeňská ulice

Díky projektu, který byl podpořen ve 35. výzvě ROP NUTS II Jihozápad, byla ve Stříbře nedaleko náměstí zrekonstruována Plzeňská ulice. V rámci projektu došlo k vyřešení problému s bezpečností dopravy ve městě v důsledku vymezení dopravního prostoru a prostoru pro chodce, dále nevyhovující technický stav komunikace a také je zrekonstruovaná komunikace řešena jako bezbariérová. Dále byla vybudována parkovací stání, díky kterým byl vyřešen problém s nevhodně zaparkovanými vozidly, které bránily plynulému provozu na komunikaci. Celkové způsobilé výdaje projektu činily 2,8 milionu korun a dotace byla proplacena ve výši 2,6 milionů korun, což činí 95 % z celkových způsobilých výdajů.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.