ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 9/11/2015
Střední odborné učiliště v Domažlicích zve veřejnost na Den otevřených dveří

Dne 13. listopadu 2015 se bude konat Den otevřených dveří na Středním odborném učilišti v Domažlicích, který proběhne v budově školy Prokopa Velikého 640. Bohatý program, který škola připravila, bude zahájen v 10:00 hodin předáním kufříků s ručním nářadím žákům školy, poté proběhne vyhlášení vítězů republikových kol v soutěži programování a dalších soutěží. Na akci dorazí zpěvák David Kraus, který vystoupí od 16:00 hodin a po celý den si mohou návštěvníci prohlédnout prostory školy a strojové vybavení na pracovišti. V rámci prohlídky školy bude k vidění také vybavení, které bylo pořízeno v rámci projektu s názvem „Modernizace a obnova strojního vybavení kovooborů na SOU Domažlice“, který byl podpořen v rámci 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Cílem projektu bylo zkvalitnění procesu vzdělávání odborné přípravy v oborech mechanik seřizovač, obráběč kovů a strojní mechanik. Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu činí 3,9 milionů korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.