ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 30/10/2015
V Konstantinových Lázních došlo k rekonstrukci dvou místních komunikací

Díky podpoře z ROP NUTS II Jihozápad mohla obec Konstantinovy Lázně zrekonstruovat ulici Zahradní a Lázeňskou. V rámci projektu s názvem „Rekonstrukce komunikací Konstantinky – centrum“, jehož předpokládané způsobilé výdaje činí 5,4 milionů korun, došlo kromě rekonstrukce samotných ulic k vybudování nového veřejného osvětlení v ulici Zahradní, zajištění odvodnění komunikací a parkovacích stání. Díky výstavbě chodníků a novému povrchu vozovky dojde také ke zvýšení bezpečnosti v oblasti, která tvoří centrum obce. Dotace z ROP Jihozápad se předpokládá ve výši 5,1 milionů korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.