ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 23/10/2015
V Plasích byla vybudována nová naučná stezka

Díky ROP NUTS II Jihozápad byla ve městě Plasy vybudována naučná stezka, která je umístěna v rozlehlém areálu bývalého cisterciáckého kláštera, a povede po architektonických a historických skvostech tohoto památkového komplexu. Nové stezky jsou vybaveny mobiliářem umožňujícím odpočinek a prohlídku, byly nainstalovány informační tabule, lavičky, koše, osvětlení a místo pro odložení jízdních kol. Projekt byl podpořen v rámci 16. výzvy ROP Jihozápad a předpokládaná výše dotace je 11,4 milionů korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.