ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 20/10/2015
U Kamenného Újezdu se jezdí lépe díky ROP Jihozápad

Obec Kamenný Újezd podepsala 8. října smlouvu o poskytnutí dotace na rekonstrukci místní komunikace. Realizace projektu probíhala od 9. dubna do 9. října a během ní byla upravena stávající vozovka doplněním podkladních vrstev a živičného povrchu, dále byly vybudovány propustky a nově vyřešeno odvodnění vozovky silničními rigoly a v neposlední řadě byly postaveny výhybny pro možnost obousměrného bezpečného provozu. Projekt s názvem Místní komunikace č.p. 2910/1 k.ú. Kamenný Újezd byl předložen v rámci 35. výzvy ROP NUTS II Jihozápad a celkové požadované náklady jsou ve výši více než 6,4 milionu korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.