ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 19/10/2015
V Tachově byla zrekonstruována Sadová ulice

V Tachově došlo díky podpoře z ROP NUTS II Jihozápad k rekonstrukci místní komunikace. Díky ní je nyní zajištěno bezproblémové dopravní napojení západního sídliště na centrum města. V rámci projektu, který byl podpořen v rámci 31. výzvy, byly také vybudovány chodníky a parkovací plochy. Přínosem projektu je zvýšení bezpečnosti obyvatel vyřešením nepřehledných křižovatek, zajištění větší plynulosti dopravy a odvodnění komunikace. Předpokládaná výše dotace činí 4,8 milionů korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.