ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 5/10/2015
Oslavy Střední zemědělské školy podpořené z ROP Jihozápad

Střední zemědělská škola v Písku oslavila nedávno 145 let od svého založení. Během oslav se zúčastnění odebrali na prohlídku školy, kde si mohli mimo jiné prohlédnout nově zmodernizované učebny, na jejichž obnovu přispěl ROP Jihozápad svou dotací. Projekt s názvem Modernizace odborných učeben a výuky odborných předmětů na Střední zemědělské škole Písek byl předložen ve 34. výzvě Regionálního operačního programu Jihozápad. Realizace projektu probíhala od listopadu 2014 až do letošního července. Do školy bylo pořízeno 23 technologických celků pro obory Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí. Nově pořízené vybavení zahrnuje vybavení pro odbornou praxi, laboratoř biologie, laboratoř chemie a odborných učeben pro výuku odborných předmětů. Celková výše dotace činí více než 3,8 milionu korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.