ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 25/9/2015
Základní škola Břasy má nové interaktivní vybavení

Díky ROP Jihozápad bylo na ZŠ Břasy místo starého nevyhovujícího a nedostatečného vybavení pořízeno nové vybavení. Celkem bylo vybaveno pět tříd druhého stupně novým skříňovým nábytkem a dvě třídy lavicemi a židlemi. V rámci projektu došlo také k inovování již zastaralé jazykové učebny, do které byla pořízena interaktivní tabule, počítač, televize, DVD přehrávač a moderní ovládacími moduly. Do počítačové učebny byla pořízena interaktivní tabule, počítač s tiskárnou a pro žáky byly zakoupeny tablety. Do tříd žáků prvního stupně byly nainstalovány interaktivní tabule, počítače, tiskárna, kopírka či tablety. Rovněž byl nově vybaven kabinet fyziky a chemie učebními pomůckami a do školní tělocvičny přibyly sportovní pomůcky. Díky nově pořízenému vybavení mohou žáci nyní využívat moderní technologie a vzdělávat se formou E – learningu, v rámci kterého se budou vyučovat předměty jako přírodopis, zeměpis, dějepis, matematika, fyzika či chemie. Předpokládaná výše dotace činí 3,1 milionů korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.