ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 18/9/2015
V obci Zruč-Senec byly zrekonstruovány dvě místní komunikace

V obci Zruč-Senec nedaleko Plzně byly díky podpoře z ROP Jihozápad zrekonstruovány dvě místní komunikace. Původní stav ulice Smíchovská a Květná byl v havarijním stavu, nyní díky projektu podpořeného v rámci 31. výzvy ROP Jihozápad došlo k rekonstrukci vozovky včetně vybudování chodníků, které zde dosud chyběly, a došlo také k vyřešení problému s nepřehlednými křižovatkami. Předpokládané způsobilé výdaje projektu činí 6,7 milionů korun, dotace z ROP Jihozápad bude proplacena ve výši 85 % z celkových způsobilých výdajů projetu, což činí 5,7 milionů korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.