ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 20/8/2015
Secesní budova na Jižním předměstí v Plzni prošla rekonstrukcí

Secesní budova vlakového nádraží pocházející z roku 1904, která bude nyní sloužit ke kulturním účelům, byla zrekonstruována díky podpoře ROP Jihozápad. Smyslem projektu byla záchrana devastované nemovité kulturní památky – západního křídla budovy vlakového nádraží a vytvoření prostoru vhodných pro konání kulturních akcí. Objekt bývalé odjezdové budovy plzeňského nádraží na Jižním předměstí se otevře v rámci 23. mezinárodního festivalu Divadlo, který se bude konat od 9. do 17. září 2015. Dotace z ROP Jihozápad za první etapu již byla proplacena ve výši 7,5 milionu korun a dotace za druhou etapu, která bude příjemci proplacena na podzim letošního roku, se předpokládá ve výši 17,4 milionu korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.