ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 6/8/2015
ZŠ Dobříč je vybavena novým nábytkem a elektronikou

Žáci Základní školy v Dobříči se mohou po prázdninách těšit na nové vybavení školy, které bylo pořízeno díky podpoře z ROP NUTS II Jihozápad. V rámci projektu podpořeného v 34. výzvě byly pořízeny tablety pro interaktivní výuku žáků, dataprojektor s projekčním plátnem, tiskárna s kopírkou a stolní počítače. Dále byl do učeben pořízen nový nábytek a nové pracovní stoly do dílen, kde bude probíhat environmentální výuka. Dotace, která činila 85 % z celkových způsobilých výdajů, byla udělena ve výši cca 644 tisíc korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.